Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές OFX Group - OFXau CFD

  1.5419
  2.32%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 00:06

  Mon - Fri: 00:06 - 06:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0112
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022685 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.31)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022685%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000767 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000767%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.507
  Άνοιγμα* 1.502
  Μεταβολή 1 έτους* 4.52%
  Εύρος ημέρας* 1.502 - 1.5469
  Εύρος 52 εβδ. 1.86-2.91
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 796.67K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 16.42M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 621.11M
  Αναλογία P/E 22.74
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 243.39M
  Έσοδα 196.83M
  EPS 0.11
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.46
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 23, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 23, 2024 1.5419 0.0349 2.32% 1.5070 1.5469 1.4870
  Apr 22, 2024 1.5070 0.0350 2.38% 1.4720 1.5070 1.4670
  Apr 19, 2024 1.4720 0.0000 0.00% 1.4720 1.4820 1.4571
  Apr 18, 2024 1.5020 0.0549 3.79% 1.4471 1.5120 1.4421
  Apr 17, 2024 1.4571 -0.0199 -1.35% 1.4770 1.4770 1.4571
  Apr 16, 2024 1.4720 -0.0150 -1.01% 1.4870 1.4970 1.4571
  Apr 15, 2024 1.4820 -0.0299 -1.98% 1.5119 1.5469 1.4820
  Apr 12, 2024 1.5469 0.0500 3.34% 1.4969 1.5519 1.4820
  Apr 11, 2024 1.4920 -0.0349 -2.29% 1.5269 1.5369 1.4920
  Apr 10, 2024 1.5170 0.0150 1.00% 1.5020 1.5219 1.4970
  Apr 9, 2024 1.5070 0.0300 2.03% 1.4770 1.5219 1.4770
  Apr 8, 2024 1.4920 -0.0349 -2.29% 1.5269 1.5319 1.4920
  Apr 5, 2024 1.5219 -0.0150 -0.98% 1.5369 1.5369 1.5120
  Apr 4, 2024 1.5319 -0.0699 -4.36% 1.6018 1.6018 1.5219
  Apr 3, 2024 1.5968 0.0499 3.23% 1.5469 1.6018 1.5419
  Apr 2, 2024 1.5469 -0.0399 -2.51% 1.5868 1.5868 1.5219
  Apr 1, 2024 1.5868 -0.0299 -1.85% 1.6167 1.6168 1.5718
  Mar 28, 2024 1.6218 -0.0049 -0.30% 1.6267 1.6367 1.6068
  Mar 27, 2024 1.6267 0.0049 0.30% 1.6218 1.6517 1.6167
  Mar 26, 2024 1.6168 -0.0598 -3.57% 1.6766 1.6766 1.6118

  OFX Group Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 228.864 158.418 134.692 138.341 130.23
  Έσοδα 228.864 158.418 134.692 138.341 130.23
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 14.772 11.391 16.762 13.187 12.665
  Ακαθάριστο Εισόδημα 214.092 147.027 117.93 125.154 117.565
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 191.371 125.757 119.059 113.574 108.679
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 152.477 100.79 89.128 86.332 85.757
  Depreciation / Amortization 13.172 9.97 11.111 10.521 8.906
  Other Operating Expenses, Total 5.325 3.01 0.699 1.887 1.351
  Λειτουργικά Έσοδα 37.493 32.661 15.633 24.767 21.551
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 37.493 32.661 15.633 24.767 21.551
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 31.411 25.012 12.085 20.331 17.083
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 31.411 25.012 12.085 20.331 17.083
  Καθαρά Κέρδη 31.411 25.012 12.085 20.331 17.083
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 31.411 25.012 12.085 20.331 17.083
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 31.411 25.012 12.085 20.331 17.083
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 31.411 25.012 12.085 20.331 17.083
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 252.724 251.356 250.825 249.119 248.13
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.12429 0.09951 0.04818 0.08161 0.06885
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.0081 0.047 0.0592
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.12429 0.09951 0.04818 0.08383 0.06885
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 5.625 0.596 1.359 1.647
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 116.186 112.678 84.151 74.267 72.885
  Έσοδα 116.186 112.678 84.151 74.267 72.885
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7.373 7.399 5.754 5.637 8.883
  Ακαθάριστο Εισόδημα 108.813 105.279 78.397 68.63 64.002
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 97.644 93.727 65.641 60.116 60.886
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 73.563 71.652 53.494 47.647 46.341
  Depreciation / Amortization 7.641 5.531 4.69 5.28 5.139
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 2.949 2.676 -0.039 0.635 0.652
  Other Operating Expenses, Total 6.118 6.469 1.742 0.917 -0.129
  Λειτουργικά Έσοδα 18.542 18.951 18.51 14.151 11.999
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 18.542 18.951 18.51 14.151 11.999
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 16.738 14.673 14.117 10.895 9.217
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 16.738 14.673 14.117 10.895 9.217
  Καθαρά Κέρδη 16.738 14.673 14.117 10.895 9.217
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 16.738 14.673 14.117 10.895 9.217
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 16.738 14.673 14.117 10.895 9.217
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 16.738 14.673 14.117 10.895 9.217
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 252.9 252.547 251.096 251.617 252.259
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.06618 0.0581 0.05622 0.0433 0.03654
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.06618 0.0581 0.05622 0.0433 0.03654
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 436.861 301.87 275.261 235.809 181.263
  Μετρητά 68.191 59.103 33.454 28.771 26.112
  Μετρητά & Ισοδύναμα 368.67 242.767 241.807 207.038 155.151
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 8.481 5.473 11.31 11.086 5.837
  Προπληρωθέντα Εξοδα 7.565 5.595 5.463 3.144 3.346
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 661.429 405.006 372.979 353.83 261.954
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 14.868 7.638 14.953 19.49 18.708
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 16.569 14.3 13.341 13.193 12.26
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -14.426 -13.064 -12.287 -10.914 -9.058
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 37.742 19.873 16.327 14.832 11.019
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 25.613 25.144 27.119 32.276 32.457
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 7.083 0 2.099 0.206
  Other Assets, Total 52.666 34.385 22.546 35.094 9.118
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί
  Δεδουλευμένα Έξοδα 24.242 15.796 9.562 11.311 3.903
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 0.047 0
  Σύνολο Οφειλών 517.319 301.113 292.688 277.843 192.305
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 79.142 8.348 17.302 21.143 18.025
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 3.062 2.375 1.239 0 0.379
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 410.873 274.547 264.585 245.389 169.998
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 144.11 103.893 80.291 75.987 69.649
  Κοινή Μετοχή 31.6 28.576 28.99 28.774 29.113
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 112.128 78.402 52.531 47.14 40.529
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.382 -3.085 -1.23 0.073 0.007
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 661.429 405.006 372.979 353.83 261.954
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 243.599 242.625 243.872 242.958 242.523
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 13.959 8.348 17.302 21.143 18.025
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 5.173 5.028 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 65.183 0
  Υπεραξία, Καθαρό 65.377
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 436.861 423.219 301.87 277.092 275.261
  Μετρητά 68.191 67.235 59.103 40.929 33.454
  Μετρητά & Ισοδύναμα 368.67 355.984 242.767 236.163 241.807
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 8.481 12.795 5.473 11.867 11.31
  Προπληρωθέντα Εξοδα 7.565 6.758 5.595 4.367 5.463
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 661.429 733.967 405.006 369.412 372.979
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 14.868 9.407 7.638 7.495 14.953
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 103.119 98.83 19.873 19.283 16.327
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 25.613 25.707 25.144 22.216 27.119
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 7.083 7.212 0
  Other Assets, Total 52.666 145.813 34.385 22.406 22.546
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 10.98 16.076 7.744 6.17 4.261
  Σύνολο Οφειλών 517.319 606.848 301.113 277.975 292.688
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 79.142 86.699 8.348 9.222 17.302
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 13.959 8.499 8.348 9.222 17.302
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 3.062 7.018 2.375 1.875 1.239
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 424.135 497.055 282.646 260.708 269.886
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 144.11 127.119 103.893 91.437 80.291
  Κοινή Μετοχή 31.6 31.554 28.576 28.212 28.99
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 112.128 93.249 78.402 63.834 52.531
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.382 2.316 -3.085 -0.609 -1.23
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 661.429 733.967 405.006 369.412 372.979
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 243.599 243.387 242.625 242.442 243.872
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 5.173 4.226 5.028 4.686
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 65.183 78.2
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 31.411 24.458 12.085 20.331 17.083
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 47.016 47.595 26.582 30.505 22.409
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 13.172 9.97 11.111 10.521 8.906
  Deferred Taxes -6.397 1.136 3.338 -2.272 0.29
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.994 0.163 3.17 2.296 0.102
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 6.836 11.868 -3.122 -0.371 -3.972
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -94.956 -15.665 -3.964 -10.1 -31.231
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -20.872 -11.472 -9.121 -10.281 -8.963
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -74.084 -4.193 5.157 0.181 -22.268
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 58.028 -6.175 -12.774 -17.688 -12.386
  Total Cash Dividends Paid 0 -7.79 -13.984 -13.633
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -1 -0.106 -5.161 -0.058 0.068
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 9.088 25.649 4.683 2.659 -21.14
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 1.956 -2.039 0.216 -0.339 4.753
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 56.072 -4.136 -5.2 -3.365 -3.506
  Cash Taxes Paid 0.047 -0.047 0
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line 31.411 14.673 24.458 10.895 12.085
  Cash From Operating Activities 47.016 20.071 47.595 19.592 26.582
  Cash From Operating Activities 13.172 5.531 9.97 5.28 11.111
  Deferred Taxes -6.397 -2.569 1.136 0.635 3.338
  Non-Cash Items 1.994 -1.501 0.163 3.187 3.17
  Changes in Working Capital 6.836 3.937 11.868 -0.405 -3.122
  Cash From Investing Activities -94.956 -85.305 -15.665 -6.817 -3.964
  Capital Expenditures -20.872 -84.742 -11.472 -5.565 -9.121
  Other Investing Cash Flow Items, Total -74.084 -0.563 -4.193 -1.252 5.157
  Cash From Financing Activities 58.028 75.272 -6.175 -4.928 -12.774
  Total Cash Dividends Paid 0 0 -7.79
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 1.956 1.958 -2.039 -2.411 0.216
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 56.072 73.314 -4.136 -2.517 -5.2
  Foreign Exchange Effects -1 -1.906 -0.106 -0.372 -5.161
  Net Change in Cash 9.088 8.132 25.649 7.475 4.683
  Cash Taxes Paid 0.047 -0.047 0

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Transaction & Payment Services

  L 19 60 Margaret St
  SYDNEY
  NEW SOUTH WALES 2000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0198%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0116%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου