Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές NZME Limited - NZMau CFD

  0.8773
  0.02%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.1054
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.8775
  Άνοιγμα* 0.8775
  Μεταβολή 1 έτους* -14.43%
  Εύρος ημέρας* 0.8725 - 0.8919
  Εύρος 52 εβδ. 1.04-1.71
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 10.11K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 769.14K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 221.66M
  Αναλογία P/E 6.52
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 193.56M
  Έσοδα 349.62M
  EPS 0.18
  Μέρισμα (Απόδοση %) 6.72269
  Beta 1.29
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 21, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 0.8775 0.0002 0.02% 0.8773 0.8775 0.8725
  Feb 29, 2024 0.8773 -0.0001 -0.01% 0.8774 0.8919 0.8773
  Feb 28, 2024 0.8726 -0.0048 -0.55% 0.8774 0.8824 0.8725
  Feb 27, 2024 0.8725 -0.0002 -0.02% 0.8727 0.8872 0.8724
  Feb 26, 2024 0.8726 0.0145 1.69% 0.8581 0.8872 0.8581
  Feb 25, 2024 0.8585 0.0000 0.00% 0.8585 0.8634 0.8585
  Feb 23, 2024 0.8585 -0.0287 -3.23% 0.8872 0.8872 0.8579
  Feb 22, 2024 0.8726 0.0003 0.03% 0.8723 0.8726 0.8723
  Feb 21, 2024 0.8723 -0.0098 -1.11% 0.8821 0.8821 0.8674
  Feb 20, 2024 0.8967 0.0291 3.35% 0.8676 0.8967 0.8628
  Feb 19, 2024 0.8676 -0.0098 -1.12% 0.8774 0.8774 0.8676
  Feb 18, 2024 0.8627 0.0043 0.50% 0.8584 0.8627 0.8577
  Feb 16, 2024 0.8677 -0.0290 -3.23% 0.8967 0.8967 0.8677
  Feb 15, 2024 0.8771 -0.0050 -0.57% 0.8821 0.8967 0.8771
  Feb 14, 2024 0.8773 -0.0194 -2.16% 0.8967 0.8967 0.8724
  Feb 13, 2024 0.8966 0.0096 1.08% 0.8870 0.9015 0.8674
  Feb 12, 2024 0.8824 0.0145 1.67% 0.8679 0.8966 0.8583
  Feb 11, 2024 0.8728 -0.0046 -0.52% 0.8774 0.8824 0.8728
  Feb 9, 2024 0.8823 0.0052 0.59% 0.8771 0.8823 0.8771
  Feb 8, 2024 0.8820 0.0000 0.00% 0.8820 0.8824 0.8770

  NZME Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 355.433 348.559 322.139 371.079 388.269
  Έσοδα 355.433 348.559 322.139 371.079 388.269
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 318.373 298.575 294.258 521.182 367.245
  Depreciation / Amortization 27.391 26.319 28.548 31.672 24.555
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -0.401 -0.145 -0.849 -0.195 -0.223
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -2.95867 -10.44 1.841 184.202 6.95
  Other Operating Expenses, Total 294.342 26.312 28.154 298.783 335.963
  Λειτουργικά Έσοδα 37.06 49.984 27.881 -150.103 21.024
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -6.385 -7.732 -8.67 -9.495 -4.636
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 31.239 42.252 19.211 -159.598 16.388
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 22.68 34.434 14.482 -165.172 11.572
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.703 0.211 0.305 0.507 0.163
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 23.383 34.645 14.787 -164.665 11.735
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Καθαρά Κέρδη 23.383 34.645 14.787 -164.665 11.735
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 23.383 34.645 14.787 -164.665 11.735
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 23.383 34.645 14.787 -164.665 11.735
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 23.383 34.645 14.787 -164.665 11.735
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 200.091 204.697 202.805 196.556 196.011
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.11686 0.16925 0.07291 -0.83775 0.05987
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.09 0.08 0 0.02
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.10613 0.12769 0.07976 -0.22861 0.08491
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 256.529 236.564 6.72
  Άλλο, Καθαρό 0.564
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 163.296 182.091 173.342 176.276 172.283
  Έσοδα 163.296 182.091 173.342 176.276 172.283
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 156.581 159.675 158.698 139.219 159.356
  Depreciation / Amortization 13.809 14.393 12.998 12.3 14.019
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -0.229 -0.203 -0.198 -0.125 -0.02
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.75965 -1.52614 -1.43253 -13.723 3.283
  Other Operating Expenses, Total 143.761 147.011 147.331 140.767 142.074
  Λειτουργικά Έσοδα 6.715 22.416 14.644 37.057 12.927
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.85 -3.524 -2.861 -3.494 -4.238
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2.865 19.456 11.783 33.563 8.689
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1.978 14.223 8.457 28.256 6.178
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.477 0.425 0.278 0.056 0.155
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2.455 14.648 8.735 28.312 6.333
  Καθαρά Κέρδη 2.455 14.648 8.735 28.312 6.333
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2.455 14.648 8.735 28.312 6.333
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2.455 14.648 8.735 28.312 6.333
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2.455 14.648 8.735 28.312 6.333
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 191.188 190.053 204.416 206.815 202.578
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.01284 0.07707 0.04273 0.13689 0.03126
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.0101 0.0712 0.0377 0.08103 0.04278
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.03 0.06 0.03 0.05 0.03
  Άλλο, Καθαρό 0.564
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 60.344 60.648 59.087 68.808 71.606
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.67 13.538 11.56 14.416 11.717
  Μετρητά & Ισοδύναμα 5.67 13.538 11.56 14.416 11.717
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 48.751 45.176 43.882 52.449 58.023
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 42.018 38.179 37.524 44.356 47.387
  Συνολικό Απόθεμα 5.644 1.909 1.48 1.943 1.866
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 306.237 312.368 332.409 353.844 462.777
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 90.547 98.495 122.58 129.073 55.903
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 337.013 350.775 441.988 442.198 360.222
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -246.466 -252.28 -319.408 -313.125 -304.319
  Υπεραξία, Καθαρό 2.693 0 0 0 70.783
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 138.794 138.195 142.773 150.263 259.128
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 4.258 4.438 4.977 4.123 5.357
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 65.747 69.809 63.698 62.813 52.036
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 30.133 31.21 25.769 45.55 43.112
  Δεδουλευμένα Έξοδα 6.009 5.664 4.605 5.829 7.732
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 11.596 11.34 10.931 11.076 0.833
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 18.009 21.595 22.393 0.358 0.359
  Σύνολο Οφειλών 167.67 155.168 206.033 237.804 177.078
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 102.712 85.445 141.9 173.956 123.657
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 23.134 0 45.379 89.149 109.992
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 79.578 85.445 96.521 84.807 13.665
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.605 0.448
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 138.567 157.2 126.376 116.04 285.699
  Κοινή Μετοχή 344.473 361.758 361.758 360.768 360.363
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -207.53 -206.418 -237.366 -245.966 -75.712
  Unrealized Gain (Loss) 1.114 1.322 1.993 0.722 0.722
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.51 0.538 -0.009 0.516 0.326
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 306.237 312.368 332.409 353.844 462.777
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 183.914 197.57 197.57 196.556 196.011
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 5.642 6.879 1.079 1.329 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.959 3.713 1.913 0.248 0
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.789 -0.086 0.125 0.43 0.937
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.279 0.025 2.165
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0 0.31
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 59.774 60.344 59.028 60.648 57.939
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.746 5.67 6.847 13.538 10.948
  Μετρητά & Ισοδύναμα 5.746 5.67 6.847 13.538 10.948
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 48.069 48.751 50.871 45.176 43.226
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 39.356 42.018 43.002 45.176 43.226
  Συνολικό Απόθεμα 5.9 5.644 1.223 1.909 2.377
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.059 0.279 0.087 0.025 1.388
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 298.487 306.237 308.08 312.368 321.633
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 85.424 90.547 90.776 98.495 110.11
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 329.056 337.013 339.528 350.775 433.846
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -243.632 -246.466 -248.752 -252.28 -323.736
  Υπεραξία, Καθαρό 2.693 2.693 3.83 0 0
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 137.448 138.794 138.841 138.195 146.89
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 4.058 4.258 4.404 4.438 4.562
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 5.091 5.642 6.413 6.879 0.955
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.999 3.959 4.788 3.713 1.177
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 57.373 65.747 75.777 69.809 63.54
  Payable/Accrued 45.538 52.477 54.77 53.78 45.774
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 11.835 11.596 11.329 11.34 11.077
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 1.674 9.678 4.689 6.689
  Σύνολο Οφειλών 168.502 167.67 166.495 155.168 183.294
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 112.395 102.712 89.945 85.445 119.784
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 37.371 23.134 9.752 0 29.503
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 75.024 79.578 80.193 85.445 90.281
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -1.266 -0.789 -0.364 -0.086 -0.03
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.137 0 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 129.985 138.567 141.585 157.2 138.339
  Κοινή Μετοχή 344.473 344.473 356.499 361.758 361.758
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -214.488 -205.906 -214.914 -204.558 -223.419
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 298.487 306.237 308.08 312.368 321.633
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 183.914 183.914 193.558 197.57 197.57
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 37.489 51.842 55.576 46.971 21.842
  Cash Receipts 352.191 346.859 324.146 368.454 378.082
  Cash Payments -301.078 -281.074 -267.857 -307.562 -338.289
  Cash Taxes Paid -12.048 -7.308 -2.674 -4.54 -14.078
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -6.132 -7.197 -8.008 -9.576 -4.096
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 4.556 0.562 9.969 0.195 0.223
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -14.281 12.848 -4.967 -11.724 -14.099
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -14.295 -6.505 -4.997 -11.84 -14.08
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.014 19.353 0.03 0.116 -0.019
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -31.076 -62.712 -53.465 -32.548 -5.596
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.166 0 -0.49 -0.036 -0.415
  Total Cash Dividends Paid -25.352 -5.927 0 -15.681
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 12.041 -56.785 -52.975 -32.512 10.5
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -7.868 1.978 -2.856 2.699 2.147
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -17.599
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 37.489 11.857 51.842 21.469 55.576
  Cash Receipts 352.191 168.133 346.859 170.681 324.146
  Cash Payments -301.078 -147.789 -281.074 -140.706 -267.857
  Cash Taxes Paid -12.048 -7.959 -7.308 -4.72 -2.674
  Cash Interest Paid -6.132 -2.868 -7.197 -3.867 -8.008
  Changes in Working Capital 4.556 2.34 0.562 0.081 9.969
  Cash From Investing Activities -14.281 -7.71 12.848 -0.465 -4.967
  Capital Expenditures -14.295 -7.718 -6.505 -2.318 -4.997
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.014 0.008 19.353 1.853 0.03
  Cash From Financing Activities -31.076 -10.838 -62.712 -21.616 -53.465
  Financing Cash Flow Items -0.166 0 -0.49
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 12.041 4.299 -56.785 -21.616 -52.975
  Net Change in Cash -7.868 -6.691 1.978 -0.612 -2.856
  Total Cash Dividends Paid -25.352 -9.878 -5.927 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -17.599 -5.259 0
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Spheria Asset Management Pty Limited Investment Advisor 13.3808 24609085 950903 2023-09-18 LOW
  Repertoire Partners LP Hedge Fund 12.4129 22829094 599416 2023-03-31 HIGH
  Osmium Partners, LLC Hedge Fund 9.285 17076410 -2420963 2023-08-23 LOW
  Auscap Asset Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 5.2579 9670000 -4501488 2022-07-04 LOW
  Pinnacle Investment Management Group Ltd Investment Advisor 5.1784 9523767 479102 2023-08-08 LOW
  Accident Compensation Corporation Insurance Company 4.9683 9137352 753301 2023-02-20 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9466 3579998 0 2023-09-30 LOW
  New Zealand Permanent Trustees Ltd. Corporation 1.1418 2100000 2100000 2023-02-20 LOW
  Boggs (Michael Raymond) Individual Investor 0.8185 1505390 0 2023-07-04 LOW
  Leh (Soon Yong) Individual Investor 0.6707 1233549 -90433 2023-02-20
  Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.1373 252501 0 2023-09-30 LOW
  Mackrell (David Wylie) Individual Investor 0.0841 154611 0 2023-07-04 LOW
  Campbell (Carol Anne) Individual Investor 0.0816 150000 0 2022-12-31 LOW
  Chapman (Barbara Joan) Individual Investor 0.0397 73000 0 2022-12-31 LOW
  Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.029 53310 -11834 2023-06-30 MED
  Gibson (David Edward James) Individual Investor 0.0272 50000 0 2022-12-31 LOW
  Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0235 43293 -3588 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Consumer Publishing (NEC)

  2 Graham Street
  AUCKLAND
  1010
  NZ

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0482%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου