Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Nu Skin Enterprises, Inc. - NUS CFD

  12.25
  0.32%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Wednesday at 21:00

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.13
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  NU Skin Enterprises Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 12.31
  Άνοιγμα* 12.13
  Μεταβολή 1 έτους* -70.7%
  Εύρος ημέρας* 12.13 - 12.42
  Εύρος 52 εβδ. 16.15-45.55
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 500.54K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 12.52M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 858.24M
  Αναλογία P/E 14.78
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 49.41M
  Έσοδα 2.00B
  EPS 1.17
  Μέρισμα (Απόδοση %) 8.981
  Beta 1.17
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 14, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 27, 2024 12.31 0.02 0.16% 12.29 12.51 12.26
  Feb 26, 2024 12.29 -0.11 -0.89% 12.40 12.54 12.14
  Feb 23, 2024 12.51 0.31 2.54% 12.20 12.60 12.08
  Feb 22, 2024 12.19 -0.24 -1.93% 12.43 12.54 12.15
  Feb 21, 2024 12.60 -0.21 -1.64% 12.81 13.00 12.30
  Feb 20, 2024 12.95 -0.50 -3.72% 13.45 13.47 12.82
  Feb 16, 2024 13.54 -0.22 -1.60% 13.76 14.57 13.45
  Feb 15, 2024 13.68 -0.35 -2.49% 14.03 14.51 13.34
  Feb 14, 2024 17.33 -0.12 -0.69% 17.45 17.61 17.24
  Feb 13, 2024 17.31 -0.67 -3.73% 17.98 18.30 17.21
  Feb 12, 2024 18.65 1.19 6.82% 17.46 18.75 17.45
  Feb 9, 2024 17.53 -0.20 -1.13% 17.73 17.73 17.29
  Feb 8, 2024 17.69 0.39 2.25% 17.30 17.87 17.26
  Feb 7, 2024 17.31 -0.45 -2.53% 17.76 17.81 17.30
  Feb 6, 2024 17.67 0.11 0.63% 17.56 17.98 17.45
  Feb 5, 2024 17.63 -0.32 -1.78% 17.95 17.96 17.52
  Feb 2, 2024 18.08 -0.31 -1.69% 18.39 18.48 17.95
  Feb 1, 2024 18.81 0.25 1.35% 18.56 18.87 18.32
  Jan 31, 2024 18.48 0.05 0.27% 18.43 19.05 18.39
  Jan 30, 2024 18.56 0.06 0.32% 18.50 18.77 18.37

  Nu Skin Enterprises, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, May 1, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 NU Skin Enterprises Inc Earnings Release
  Q1 2024 NU Skin Enterprises Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, June 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  17:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  NU Skin Enterprises Inc Annual Shareholders Meeting
  NU Skin Enterprises Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 2225.66 2695.67 2581.93 2420.42 2679.01
  Έσοδα 2225.66 2695.67 2581.93 2420.42 2679.01
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 630.915 675.223 658.028 581.42 634.14
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1594.74 2020.45 1923.91 1839 2044.87
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2114.81 2461.68 2324.37 2152.99 2438.15
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1412.1 1707.38 1643.04 1541.47 1710.32
  Έρευνα & Ανάπτυξη 23.3 27.2 23.3 30.1 23
  Λειτουργικά Έσοδα 110.847 233.992 257.564 267.426 240.86
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -13.5 -11 -13.1 -19.2 -21.8
  Άλλο, Καθαρό -8.377 9.467 11.768 6.946 0.606
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 88.97 232.459 256.232 255.172 219.666
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 104.778 147.266 191.355 173.553 121.887
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 104.778 147.266 191.355 173.553 121.887
  Καθαρά Κέρδη 104.778 147.266 191.355 173.553 121.887
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 104.778 147.266 191.355 173.553 121.887
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 104.778 147.266 191.355 173.553 121.887
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 104.778 147.266 191.355 173.553 121.887
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 50.525 51.427 52.765 55.927 56.476
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.07379 2.86359 3.62655 3.10321 2.15821
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.54 1.52 1.5 1.48 1.46
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.69766 3.50256 3.62655 3.10321 2.8527
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 48.494 51.87 0 0 70.686
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 500.257 481.462 522.34 537.805 560.615
  Έσοδα 500.257 481.462 522.34 537.805 560.615
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 135.542 133.588 147.816 173.5 148.1
  Ακαθάριστο Εισόδημα 364.715 347.874 374.524 364.305 412.515
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 457.751 465.398 494.881 558.089 509.088
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 322.209 322.023 328.695 354.465 360.988
  Λειτουργικά Έσοδα 42.506 16.064 27.459 -20.284 51.527
  Άλλο, Καθαρό -5.393 -1.476 -3.104 -8.68 -8.64
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 37.113 14.588 24.355 -28.964 42.887
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 26.892 11.376 57.215 -25.39 34.237
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 26.892 11.376 57.215 -25.39 34.237
  Καθαρά Κέρδη 26.892 11.376 57.215 -25.39 34.237
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 26.892 11.376 57.215 -25.39 34.237
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 26.892 11.376 57.215 -25.39 34.237
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 26.892 11.376 57.215 -25.39 34.237
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 50.161 50.058 49.634 50.199 50.96
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.53611 0.22726 1.15274 -0.50579 0.67184
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.39 0.39 0.385 0.385 0.385
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.53611 0.37972 1.39331 -0.11573 0.67184
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 9.787 18.37 30.124
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 759.868 872.95 903.198 740.166 799.237
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 279.662 355.972 457.211 345.251 399.727
  Μετρητά & Ισοδύναμα 264.725 339.593 402.683 335.63 386.911
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 14.937 16.379 54.528 9.621 12.816
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 56.693 44.083 63.37 50.378 53.282
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 47.36 41.299 63.37 50.378 53.282
  Συνολικό Απόθεμα 346.183 399.931 314.366 275.891 295.821
  Προπληρωθέντα Εξοδα 42.41 54.799 53.519 52.281 34.597
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 34.92 18.165 14.732 16.365 15.81
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1820.97 1906.48 1957.08 1769.01 1694.45
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 543.54 574.647 623.285 597.93 464.535
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 885.726 940.187 973.6 928.97 787.534
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -342.186 -365.54 -350.315 -331.04 -322.999
  Υπεραξία, Καθαρό 206.432 206.432 202.979 196.573 196.573
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 66.701 76.991 89.532 80.321 89.989
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 244.429 175.46 138.082 154.016 144.112
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 359.243 529.694 542.856 356.76 439.655
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 53.963 49.993 66.174 38.979 47.617
  Δεδουλευμένα Έξοδα 231.405 307.927 352.689 240.462 263.786
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 25 107.5 30 27.5 69.455
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 48.875 64.274 93.993 49.819 58.797
  Σύνολο Οφειλών 923.674 993.708 1062.81 893.717 912.579
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 389.606 274.099 313.121 334.461 361.008
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 377.466 268.781 305.393 334.461 361.008
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 174.825 189.915 206.828 202.496 111.916
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 897.296 912.772 894.271 875.289 781.867
  Κοινή Μετοχή 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 613.278 601.703 579.801 557.544 552.564
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1939.5 1911.73 1840.74 1727.77 1635.75
  Treasury Stock - Common -1569.06 -1526.86 -1461.59 -1324.83 -1326.6
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -86.509 -73.896 -64.768 -85.292 -79.934
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1820.97 1906.48 1957.08 1769.01 1694.45
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 49.5 49.9 50.9 55.6 55.4
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 12.14 5.318 7.728
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 701.122 792.575 773.562 759.868 777.842
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 249.987 252.326 246.715 278.509 308.004
  Μετρητά & Ισοδύναμα 233.314 235.554 229.941 264.725 294.136
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 16.673 16.772 16.774 13.784 13.868
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 77.251 67.166 60.008 47.36 47.991
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 77.251 67.166 60.008 47.36 47.991
  Συνολικό Απόθεμα 291.103 372.25 366.537 346.183 327.481
  Προπληρωθέντα Εξοδα 82.781 100.833 100.302 87.816 94.366
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1793.09 1893.78 1824.65 1820.97 1763.17
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 515.247 525.035 536.669 543.54 538.47
  Υπεραξία, Καθαρό 229.469 229.469 206.432 206.432 206.432
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 108.972 112.619 64.711 66.701 68.743
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 238.281 234.078 243.271 244.429 171.685
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 434.015 445.039 372.768 359.243 365.538
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 48.583 49.529 49.494 53.963 41.62
  Δεδουλευμένα Έξοδα 245.432 255.51 275.774 280.28 281.418
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 140 140 47.5 25 42.5
  Σύνολο Οφειλών 970.904 998.431 931.675 923.674 921.238
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 362.896 367.753 372.609 377.466 382.323
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 362.896 367.753 372.609 377.466 382.323
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 173.993 185.639 186.298 186.965 173.377
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 822.187 895.345 892.97 897.296 841.934
  Κοινή Μετοχή 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 619.193 615.579 611.483 613.278 609.886
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1882.46 1938.9 1931.48 1939.5 1901.31
  Treasury Stock - Common -1570.72 -1557.78 -1559.08 -1569.06 -1559.97
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -108.836 -101.446 -91.005 -86.509 -109.385
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1793.09 1893.78 1824.65 1820.97 1763.17
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 49.4 50 49.9 49.5 49.7
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 104.778 147.266 191.355 173.553 121.887
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 108.062 141.582 379.141 177.931 202.738
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 72.506 76.32 73.991 76.65 83.003
  Deferred Taxes -51.626 5.821 -11.914 1.965 -14.929
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 75.079 105.795 73.145 58.198 84.661
  Cash Taxes Paid 42.1 96 56.2 97.9 123.2
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 14.5 8.6 11.2 17.9 20.9
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -92.675 -193.62 52.564 -132.435 -71.884
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -67.079 -88.726 -79.428 -71.412 -108.761
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -59.056 -68.615 -63.823 -66.067 -70.371
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -8.023 -20.111 -15.605 -5.345 -38.39
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -99.504 -104.702 -245.166 -154.794 -116.714
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -5.077 0 0 -7.243
  Total Cash Dividends Paid -77.015 -76.272 -78.387 -82.189 -80.581
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -42.993 -66.559 -138.57 -3.15 -58.788
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 25.581 38.129 -28.209 -69.455 29.898
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -16.347 -11.244 12.506 -3.006 -16.751
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -74.868 -63.09 67.053 -51.281 -39.488
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 11.376 104.778 47.563 72.953 38.716
  Cash From Operating Activities -22.077 108.062 82.537 54.096 7.541
  Cash From Operating Activities 16.983 72.506 53.935 35.764 17.13
  Deferred Taxes -0.072 -51.626 2.483 4.369 3.292
  Non-Cash Items 10.449 75.079 60.131 33.108 15.595
  Changes in Working Capital -60.813 -92.675 -81.575 -92.098 -67.192
  Cash From Investing Activities -14.696 -67.079 -53.694 -28.483 -10.133
  Capital Expenditures -11.487 -59.056 -45.274 -19.818 -10.279
  Other Investing Cash Flow Items, Total -3.209 -8.023 -8.42 -8.665 0.146
  Cash From Financing Activities 1.38 -99.504 -48.71 12.399 -33.759
  Total Cash Dividends Paid -19.392 -77.015 -57.988 -38.685 -19.293
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 4.184 -42.993 -34.244 4.588 -6.49
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 16.588 25.581 48.599 51.573 -7.976
  Foreign Exchange Effects 0.609 -16.347 -25.59 -13.682 -1.026
  Net Change in Cash -34.784 -74.868 -45.457 24.33 -37.377
  Financing Cash Flow Items -5.077 -5.077 -5.077
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 14.8914 7439576 -101442 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 12.3554 6172649 218825 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 6.1076 3051276 -5943718 2023-07-31 LOW
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 4.3768 2186596 -98800 2023-06-30 HIGH
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 4.2219 2109202 14193 2023-06-30 LOW
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.6108 1304342 -2363825 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.104 1051153 45782 2023-06-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.7425 870548 22627 2023-06-30 LOW
  Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.6991 848878 28552 2023-06-30 LOW
  Aristotle Capital Boston, LLC Investment Advisor 1.5684 783544 17402 2023-06-30 LOW
  Marshall Wace LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.3146 656746 656746 2023-06-30 HIGH
  Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.1243 561705 11369 2023-09-30 LOW
  Parametric Portfolio Associates LLC Investment Advisor 0.9971 498147 -59590 2023-06-30 LOW
  American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9732 486218 -66512 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9318 465537 -15028 2023-06-30 LOW
  Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.9316 465401 280015 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.6132 306370 -52450 2022-12-31 LOW
  Principal Global Investors (Equity) Investment Advisor 0.5674 283464 -23448 2023-06-30 LOW
  Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5543 276928 -5070 2023-06-30 LOW
  ProShare Advisors LLC Investment Advisor 0.4774 238528 8278 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Nu Skin Enterprises, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Nu Skin Enterprises, Inc.

  Η Nu Skin Enterprises, Inc. είναι μια εταιρεία χαρτοφυλακίου που ασχολείται με τη λειτουργία της μονάδας Nu Skin. Η Nu Skin αναπτύσσει και διανέμει προϊόντα ομορφιάς και ευεξίας που πωλούνται παγκοσμίως με τα εμπορικά σήματα Nu Skin, Pharmanex και ageLOC. Η Nu Skin προσφέρει προϊόντα ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας που περιλαμβάνουν Body, DR. Dana, Epoch, Nu Colour, Nutricentials, Tri-Phasic White και Tru Face. Η Pharmanex προσφέρει προϊόντα διατροφής, συμπεριλαμβανομένων των ageLOC R2, ageLOC Vitality, ageLOC Youth, g3, LifePak, TR90 και S3 Scanner.

  Industry: Personal Products (NEC)

  Attn: D. Matthew Dorny
  75 West Center St
  PROVO
  UTAH 84601
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0109%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0219%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0438%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου