Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Novartis Adr Repsg 1 - USD - NVS CFD

86.07
2.38%
0.30
Χαμηλό: 85.6
Υψηλό: 86.28
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.30
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Novartis AG ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 88.17
Άνοιγμα* 86.28
Μεταβολή 1 έτους* -2.11%
Εύρος ημέρας* 85.6 - 86.28
Εύρος 52 εβδ. 74.09-94.26
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.22M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 40.93M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 212.32B
Αναλογία P/E 27.92
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.12B
Έσοδα 51.74B
EPS 3.16
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.76884
Beta 0.52
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 25, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 2, 2023 86.07 -0.40 -0.46% 86.47 86.53 85.42
Feb 1, 2023 88.17 0.10 0.11% 88.07 88.52 85.97
Jan 31, 2023 90.53 1.00 1.12% 89.53 90.59 89.10
Jan 30, 2023 89.55 -0.48 -0.53% 90.03 90.36 89.36
Jan 27, 2023 89.43 0.13 0.15% 89.30 89.95 89.20
Jan 26, 2023 89.63 -1.31 -1.44% 90.94 91.03 89.29
Jan 25, 2023 92.72 0.62 0.67% 92.10 92.83 92.09
Jan 24, 2023 91.80 0.54 0.59% 91.26 92.10 90.32
Jan 23, 2023 91.95 0.20 0.22% 91.75 92.47 91.71
Jan 20, 2023 92.02 0.06 0.07% 91.96 92.02 91.18
Jan 19, 2023 92.19 0.17 0.18% 92.02 92.32 91.83
Jan 18, 2023 92.05 -1.15 -1.23% 93.20 93.21 91.97
Jan 17, 2023 92.32 -0.85 -0.91% 93.17 93.17 92.18
Jan 13, 2023 91.02 0.38 0.42% 90.64 91.23 90.37
Jan 12, 2023 90.48 0.49 0.54% 89.99 90.83 89.59
Jan 11, 2023 90.23 -0.62 -0.68% 90.85 90.93 90.01
Jan 10, 2023 90.20 0.02 0.02% 90.18 90.79 89.73
Jan 9, 2023 89.66 -3.26 -3.51% 92.92 93.20 89.32
Jan 6, 2023 92.20 1.13 1.24% 91.07 92.39 90.50
Jan 5, 2023 90.75 -0.25 -0.27% 91.00 91.20 90.41

Novartis Adr Repsg 1 - USD Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 49386 43361 46017 48624 49898 52877
Έσοδα 49386 43361 46017 48624 49898 52877
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 17338 13416 13555 13930 14400 15435
Ακαθάριστο Εισόδημα 32048 29945 32462 34694 35498 37442
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 41111 34658 31824 39538 39746 41188
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 14111 12468 13690 14319 14093 14815
Έρευνα & Ανάπτυξη 8402 7808 8154 8386 8484 9041
Depreciation / Amortization 43 187 179 50 64 109
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 911 395 -4309 2284 2503 1173
Other Operating Expenses, Total 306 384 549 607 538 653
Λειτουργικά Έσοδα 8275 8703 14193 9086 10152 11689
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -440 418 -5 -36 -146 14628
Άλλο, Καθαρό -18 -19 -93 -110 -128 -180
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 7817 9102 14095 8940 9878 26137
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 6698 7499 12800 7147 8071 24018
Δικαίωμα Μειοψηφίας 14 0 -3 -5 1 3
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 6712 7499 12797 7142 8072 24021
Καθαρά Κέρδη 6712 7703 12611 11732 8072 24021
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 6712 7499 12797 7142 8072 24021
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 6712 7703 12611 11732 8072 24021
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 6712 7703 12611 11732 8072 24021
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2400 2371 2344 2319 2296 2260
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.79667 3.1628 5.45947 3.07978 3.51568 10.6288
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.71795 2.71776 2.93645 2.83413 3.08737 3.19907
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.12191 3.30006 3.79006 3.86715 4.40641 11.1183
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 204 -186 4590
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 6 -38 -336 -38
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 12694 13294 13367 13522 12814
Έσοδα 12694 13294 13367 13522 12814
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3833 3754 3848 4000 3755
Ακαθάριστο Εισόδημα 8861 9540 9519 9522 9059
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10279 9815 10134 10960 9962
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3520 3710 3601 3984 3498
Έρευνα & Ανάπτυξη 2127 2284 2261 2369 2256
Depreciation / Amortization 27 27 25 30 35
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -101 60 -9 12 102
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 690 -136 312 307 193
Other Operating Expenses, Total 183 116 96 258 123
Λειτουργικά Έσοδα 2415 3479 3233 2562 2852
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 54 38 21 14415 -203
Άλλο, Καθαρό -19 -11 -24 -26 20
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2450 3506 3230 16951 2669
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2059 2895 2758 16306 2219
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 1 0 2 3
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2059 2896 2758 16308 2222
Καθαρά Κέρδη 2059 2896 2758 16308 2222
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2059 2896 2758 16308 2222
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2059 2896 2758 16308 2222
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2059 2896 2758 16308 2222
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2265 2243 2254 2257 2237
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.90905 1.29113 1.2236 7.22552 0.99329
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 3.19907 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.16507 1.24106 1.3418 7.35637 1.06502
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 24931 28208 35563 29504 29673 45718
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7546 9347 15718 11234 11293 28113
Cash 1912 2970 3121 3247 3750 3396
Μετρητά & Ισοδύναμα 5095 5890 10150 7865 5908 9011
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 539 487 2447 122 1635 15706
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10208 11101 11036 10337 10036 9621
Accounts Receivable - Trade, Net 8203 8601 8739 8301 8217 8005
Total Inventory 6255 6867 6956 5982 7131 6666
Prepaid Expenses 692 756 812 898 943 1102
Other Current Assets, Total 230 137 1041 1053 270 216
Total Assets 130124 133079 145563 118370 127778 131795
Property/Plant/Equipment, Total - Net 15641 16464 15696 13746 13939 13106
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 31296 34010 34028 28676 29894 28708
Accumulated Depreciation, Total -15655 -17546 -18332 -14930 -15955 -15602
Goodwill, Net 30980 31750 35294 26524 29999 29595
Intangibles, Net 31340 29997 38719 28787 36809 34182
Long Term Investments 15400 16645 9789 10538 11611 2268
Note Receivable - Long Term 1100 968 908 624 922 973
Other Long Term Assets, Total 10732 9047 9594 8647 4825 5953
Total Current Liabilities 22209 23403 29607 28264 33059 30208
Accounts Payable 4873 5169 5556 5424 5403 5553
Accrued Expenses 4169 4811 5105 5058 5336 5100
Notes Payable/Short Term Debt 5611 4842 6430 4844 7319 3606
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 178 359 3190 2248 2558 2896
Other Current Liabilities, Total 7378 8222 9326 10690 12443 13053
Total Liabilities 55292 58911 66949 62896 71180 64140
Total Long Term Debt 17897 23224 22470 22056 27978 24523
Long Term Debt 17897 23224 22470 20353 26259 22902
Deferred Income Tax 6657 5168 7475 5867 3141 3070
Minority Interest 59 59 78 77 68 167
Other Liabilities, Total 8470 7057 7319 6632 6934 6172
Total Equity 74832 74168 78614 55474 56598 67655
Common Stock 972 969 944 936 913 901
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 81148 77639 82191 59274 57157 70989
Treasury Stock - Common -76 -100 -69 -80 -53 -48
Unrealized Gain (Loss) 348 386 206
Other Equity, Total -7560 -4726 -4658 -4656 -1419 -4187
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 130124 133079 145563 118370 127778 131795
Total Common Shares Outstanding 2374.06 2317.46 2311.17 2265.01 2256.82 2234.94
Capital Lease Obligations 1703 1719 1621
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 22198 23808 26253 45718 37236
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4077 5356 8162 28329 18814
Μετρητά & Ισοδύναμα 3801 5117 7211 12407 13852
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 276 239 951 15922 4962
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 8481 8654 8632 8283 8678
Accounts Receivable - Trade, Net 8265 8400 8377 8005 8409
Total Inventory 6997 7111 6885 6666 6997
Other Current Assets, Total 2643 2687 2574 2440 2747
Total Assets 121752 124015 121209 131795 125218
Property/Plant/Equipment, Total - Net 13204 13344 13157 13106 12861
Goodwill, Net 29590 29766 29572 29595 29636
Intangibles, Net 35377 34818 33951 34182 34853
Long Term Investments 11628 12014 12347 3241 2906
Other Long Term Assets, Total 9755 10265 5929 5953 7726
Total Current Liabilities 30160 29633 29880 30208 29807
Accounts Payable 5040 4811 4665 5553 5083
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 10400 9278 9528 6502 6902
Other Current Liabilities, Total 14720 15544 15687 18153 17822
Total Liabilities 71229 69973 64438 64140 63678
Total Long Term Debt 27399 26491 24715 24523 24373
Long Term Debt 25747 24828 23101 22902 22796
Capital Lease Obligations 1652 1663 1614 1621 1577
Deferred Income Tax 7393 7472 3349 3070 3384
Minority Interest 66 86 166 167 164
Other Liabilities, Total 6211 6291 6328 6172 5950
Total Equity 50523 54042 56771 67655 61540
Common Stock 913 913 901 901 901
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 49670 53194 55917 66802 60699
Treasury Stock - Common -60 -65 -47 -48 -60
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 121752 124015 121209 131795 125218
Total Common Shares Outstanding 2245.09 2236.74 2237.09 2234.94 2212.58
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 6698 7499 12800 7147 8071 24018
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 11475 12621 14272 13625 13650 15071
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1591 1460 1783 1852 2088 1807
Amortization 4452 3276 3428 3974 4376 4306
Μη Χρηματικά Στοιχεία 2239 1983 -2315 3369 3842 -11714
Cash Taxes Paid 2111 1487 1506 1876 1833 2342
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 723 697 816 793 703 664
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -3505 -1597 -1424 -2717 -4727 -3346
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3441 -3119 -5591 -2226 -13182 4208
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2879 -2294 -2648 -2257 -2585 -2971
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -562 -825 -2943 31 -10597 7179
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -5314 -7733 -4244 -13627 -2208 -16264
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 1 -101 -119 3307 -199 94
Total Cash Dividends Paid -6475 -6495 -6966 -6645 -6987 -7368
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -895 -5238 -1336 -5332 -2094 -3004
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 2055 4101 4177 -4957 7072 -5986
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -387 84 -26 69 286 -266
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 2333 1853 4411 -2159 -1454 2749
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 2059 4954 7712 24018 2219
Cash From Operating Activities 2130 6262 11187 15071 1649
Cash From Operating Activities 514 893 1287 1807 392
Amortization 1183 2248 3307 4306 1013
Non-Cash Items 386 803 1732 -11714 918
Cash Taxes Paid 735 1144 1459 2342 633
Cash Interest Paid 112 301 458 664 110
Changes in Working Capital -2012 -2636 -2851 -3346 -2893
Cash From Investing Activities 780 877 -355 4208 9365
Capital Expenditures -858 -1455 -1994 -2971 -859
Other Investing Cash Flow Items, Total 1638 2332 1639 7179 10224
Cash From Financing Activities -8540 -11479 -13013 -16264 -9528
Financing Cash Flow Items -35 77 87 94 22
Total Cash Dividends Paid -7368 -7368 -7368 -7368 -7506
Issuance (Retirement) of Stock, Net -1892 -2572 -2856 -3004 -2448
Issuance (Retirement) of Debt, Net 755 -1616 -2876 -5986 404
Foreign Exchange Effects -227 -201 -266 -266 -41
Net Change in Cash -5857 -4541 -2447 2749 1445
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
JPMorgan Private Bank (United States) Bank and Trust 10.6401 225529101 225420578 2022-12-31 LOW
Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 0.993 21048657 -1504112 2022-09-30 LOW
PRIMECAP Management Company Investment Advisor 0.8234 17453150 -150930 2022-09-30 LOW
Loomis, Sayles & Company, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7044 14929752 -555468 2022-09-30 LOW
Franklin Mutual Advisers, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.3354 7110172 -288168 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3068 6503191 465677 2022-09-30 LOW
Managed Account Advisors LLC Investment Advisor 0.2611 5534681 606410 2022-09-30 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.24 5087602 482080 2022-09-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.2136 4527461 83210 2022-09-30 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.1674 3547598 -646574 2022-09-30 HIGH
Schafer Cullen Capital Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1636 3467273 103941 2022-09-30 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.1583 3355379 61238 2022-09-30 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 0.1575 3339270 149986 2022-09-30 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.1501 3181870 -601500 2022-09-30 HIGH
Parametric Portfolio Associates LLC Investment Advisor 0.1273 2697639 -319733 2022-09-30 LOW
Northern Trust Global Investments Investment Advisor 0.1168 2475187 -138624 2022-09-30 LOW
Principal Global Investors (Equity) Investment Advisor 0.116 2458231 189855 2022-09-30 LOW
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.1105 2341152 -263161 2022-09-30 LOW
Wells Fargo Advisors Research Firm 0.0936 1984665 -300512 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.0909 1927277 -42628 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Novartis ADR Company profile

Σχετικά με την Novartis Adr Repsg 1 - USD

Η Novartis AG είναι φαρμακευτική εταιρεία με έδρα την Ελβετία. Η εταιρεία αναπτύσσει, παράγει και εμπορεύεται επώνυμα και γενόσημα συνταγογραφούμενα φάρμακα, δραστικά φαρμακευτικά συστατικά (APIs), βιοομοειδή και οφθαλμολογικά προϊόντα. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επιστήμη και τις ψηφιακές τεχνολογίες για θεραπείες στους τομείς της ανοσολογίας, της δερματολογίας, του καρκίνου, της οφθαλμολογίας, των νευροεπιστημών, του αναπνευστικού, του καρδιαγγειακού, του νεφρού και του μεταβολισμού. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας χωρίζονται σε δύο τομείς: Innovative Medicines, ο οποίος περιλαμβάνει καινοτόμα συνταγογραφούμενα φάρμακα που προστατεύονται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την αρτηριακή πίεση, τον καρκίνο και άλλες ασθένειες, και Sandoz, ο οποίος περιλαμβάνει γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα και βιοομοειδή.

Industry: Pharmaceuticals (NEC)

Lichtstrasse 35
BASEL
BASEL-STADT 4056
CH

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,601.10 Price
-0.170% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0182%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0070%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

76.00 Price
-0.200% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0220%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0066%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Natural Gas

2.47 Price
+0.160% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1025%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0709%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

BTC/USD

23,461.35 Price
-0.030% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου