Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Northern Star Resources - NSTau CFD

  12.93
  2.29%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:06 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:06 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.03
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 12.64
  Άνοιγμα* 12.75
  Μεταβολή 1 έτους* 23.19%
  Εύρος ημέρας* 12.64 - 13.15
  Εύρος 52 εβδ. 6.60-11.59
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.76M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 126.18M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 11.95B
  Αναλογία P/E 28.04
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.16B
  Έσοδα 3.74B
  EPS 0.37
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.08535
  Beta 0.92
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 8, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 12.93 0.08 0.62% 12.85 13.08 12.84
  Feb 29, 2024 12.85 0.16 1.26% 12.69 13.22 12.66
  Feb 28, 2024 12.70 0.05 0.40% 12.65 12.88 12.58
  Feb 27, 2024 12.66 0.05 0.40% 12.61 12.86 12.41
  Feb 26, 2024 12.60 -0.32 -2.48% 12.92 12.96 12.55
  Feb 25, 2024 12.91 0.07 0.55% 12.84 13.00 12.84
  Feb 23, 2024 12.74 -0.19 -1.47% 12.93 12.95 12.66
  Feb 22, 2024 12.92 0.14 1.10% 12.78 13.09 12.69
  Feb 21, 2024 12.78 -0.36 -2.74% 13.14 13.15 12.69
  Feb 20, 2024 13.14 0.01 0.08% 13.13 13.26 13.12
  Feb 19, 2024 13.12 -0.06 -0.46% 13.18 13.18 12.96
  Feb 18, 2024 13.17 -0.07 -0.53% 13.24 13.34 13.16
  Feb 16, 2024 13.11 -0.01 -0.08% 13.12 13.21 13.02
  Feb 15, 2024 13.11 0.24 1.86% 12.87 13.14 12.66
  Feb 14, 2024 12.86 0.08 0.63% 12.78 12.90 12.71
  Feb 13, 2024 12.78 -0.51 -3.84% 13.29 13.38 12.71
  Feb 12, 2024 13.28 0.10 0.76% 13.18 13.37 13.16
  Feb 11, 2024 13.19 0.08 0.61% 13.11 13.23 13.09
  Feb 9, 2024 13.18 0.08 0.61% 13.10 13.28 13.05
  Feb 8, 2024 13.11 -0.10 -0.76% 13.21 13.49 13.09

  Northern Star Resources Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 4131.1 3806.3 2760.5 1971.65 1401.17
  Έσοδα 4131.1 3806.3 2760.5 1971.65 1401.17
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3528.3 3260.8 2183.7 1447.56 1100.93
  Ακαθάριστο Εισόδημα 602.8 545.5 576.8 524.088 300.233
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3286.3 3164.3 1176.6 1627.02 1186.38
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 121.7 106.3 84.4 66.302 50.651
  Depreciation / Amortization 3.1 4.8 8.2 7.031 2.952
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 11.3 -4.6 -1903.8 8.796 -2.404
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -405.3 -219.2 777.4 77.489 16.891
  Other Operating Expenses, Total 24 12.6 20.7 11.922 11.819
  Λειτουργικά Έσοδα 844.8 642 1583.9 344.632 214.784
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 844.8 642 1583.9 344.632 214.784
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 585.2 452.1 1032.5 258.327 154.711
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 585.2 452.1 1032.5 258.327 154.711
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Καθαρά Κέρδη 585.2 452.1 1032.5 258.327 154.711
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 585.2 452.1 1032.5 258.327 154.711
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 585.2 452.1 1032.5 258.327 154.711
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 585.2 452.1 1032.5 258.327 154.711
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1164.07 1168.54 903.584 695.259 644.758
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.50272 0.38689 1.14267 0.37156 0.23995
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.265 0.215 0.19 0.17 0.135
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.26154 0.2548 1.70351 0.4551 0.25882
  Έρευνα & Ανάπτυξη 3.2 3.6 6 7.916 5.54
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 2182.4 1948.7 1941.6 1864.7 1649.28
  Έσοδα 2182.4 1948.7 1941.6 1864.7 1649.28
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1727.1 1801.2 1652.8 1608 1409.85
  Ακαθάριστο Εισόδημα 455.3 147.5 288.8 256.7 239.427
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1407.6 1878.7 1720.3 1444 336.044
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 69.6 55.3 54.5 55.4 52.669
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1.646
  Depreciation / Amortization 2.1 1 2.5 2.3 4.05
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 10.9 0.4 -2.6 -2 -1910.06
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -415.1 9.8 24.9 -244.1 764.281
  Other Operating Expenses, Total 13 11 -11.8 24.4 13.609
  Λειτουργικά Έσοδα 774.8 70 221.3 420.7 1313.24
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 774.8 70 221.3 420.7 1313.24
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 537.5 47.7 175.3 276.8 847.973
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 537.5 47.7 175.3 276.8 847.973
  Καθαρά Κέρδη 537.5 47.7 175.3 276.8 847.973
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 537.5 47.7 175.3 276.8 847.973
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 537.5 47.7 175.3 276.8 847.973
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 537.5 47.7 175.3 276.8 847.973
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1164.73 1163.41 1164.2 1172.88 1063.11
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.46148 0.041 0.15058 0.236 0.79764
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.155 0.11 0.115 0.1 0.095
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.21424 0.04674 0.16752 0.09907 1.26185
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2066.5 1429.3 1838 1111.43 453.826
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1133.3 571.1 771.9 679.904 263.134
  Μετρητά 1133.3 571.1 771.9 675.445 263.134
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 4.459 0
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 169.2 134.9 223.3 90.862 65.577
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 116.4 58.2 25.3 72.493 47.318
  Συνολικό Απόθεμα 714.9 679.2 583.9 289.654 113.631
  Προπληρωθέντα Εξοδα 49.1 44.1 54.6 49.19 8.439
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 204.3 1.815 3.045
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 12316.2 11176.9 11249.3 3811.39 1643.83
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 9305.1 9209.6 8976.8 2331.82 1123.48
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 3163.7 137.8 2042.6 1090.7 712.809
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -866.7 -359.2 -256.439 -211.725
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 190.5 184.3 23.2 24.464 50.888
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 9.7 5.6 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 667.1 264.3 405.7 334.243 2.771
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 626.1 776.3 771.6 638.227 218.481
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 39.9 37.8 46.981 59.941
  Δεδουλευμένα Έξοδα 334.8 84.4 289.3 149.374 104.861
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 139 120.6 86.5 361.283 23.899
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 112.4 231.8 358 80.589 29.78
  Σύνολο Οφειλών 3832.7 2929.9 3270.8 1667.63 528.9
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1183.1 390.9 801.6 449.779 24.505
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 86.5 93 91.8 55 24.505
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1367.4 1108 925.3 131.564 65.569
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 656.1 654.7 772.3 448.057 220.345
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 8483.5 8247 7978.5 2143.76 1114.94
  Κοινή Μετοχή 6317.1 6435 6435.1 1323.9 473.708
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2117.7 1778.5 1545.4 816.851 637.677
  Unrealized Gain (Loss) 13.1 13 13.2 -14.827 -6.601
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 12316.2 11176.9 11249.3 3811.39 1643.83
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1150.2 1165.13 1163.69 740.151 639.593
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 77.3 83.8 5.6 9.436 12.867
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 35.6 20.5 -15.2 17.834 10.151
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1096.6 297.9 709.8 394.779
  Payable/Accrued 339.5
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2066.5 1314.1 1429.3 1378 1838
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1133.3 409.5 571.1 528 771.9
  Μετρητά & Ισοδύναμα 771.9
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 169.2 170.3 134.9 263 223.3
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 116.4 87.1 58.2 63 25.3
  Συνολικό Απόθεμα 714.9 668 679.2 540 583.9
  Προπληρωθέντα Εξοδα 49.1 66.3 44.1 47 54.6
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 12316.2 11103.9 11176.9 11163 11249.3
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 9305.1 9258.8 9209.6 9128 8976.8
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 77.3 80.6 83.8 88 5.6
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 190.5 201.8 184.3 205 23.2
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 10.1 15.5 5.6 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 666.7 233.1 264.3 364 405.7
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 626.1 607.6 776.3 712 771.6
  Payable/Accrued 311.6 302.6 339.5 298 296.5
  Δεδουλευμένα Έξοδα 101 82.5 84.4 82 89.3
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 139 149 120.6 95 86.5
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 74.5 73.5 231.8 237 299.3
  Σύνολο Οφειλών 3832.7 3050.2 2929.9 3027 3270.8
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1183.1 636.3 390.9 528 801.6
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1096.6 562.1 297.9 406 709.8
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 86.5 74.2 93 122 91.8
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1367.4 1138.3 1108 1004 925.3
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 656.1 668 654.7 783 772.3
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 8483.5 8053.7 8247 8136 7978.5
  Κοινή Μετοχή 6317.1 6310.5 6435 6427 6435.1
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2117.7 1699.8 1778.5 1694 1545.4
  Unrealized Gain (Loss) 13.1 15.7 13 17 13.2
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 35.6 27.7 20.5 -2 -15.2
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 12316.2 11103.9 11176.9 11163 11249.3
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1150.2 1149.95 1165.13 1164.61 1163.69
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 204.3
  Μετρητά 1133.3 409.5 571.1 528
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1599.2 1073.6 710.442 379.197 353.061
  Cash Receipts 3695 2726 1939.69 1359.25 966.77
  Cash Payments -2173.8 -1421.6 -1182.87 -892.979 -520.486
  Cash Taxes Paid 86.4 -140.9 -41.283 -90.35 -100.111
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -9.1 -16.8 -9.357 -1.66 -0.527
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.7 -73.1 4.264 4.937 7.415
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -881.3 -257.1 -1670.32 -648.136 -247.294
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1028.7 -693.1 -362.681 -286.842 -196.167
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 147.4 436 -1307.64 -361.294 -51.127
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -927.4 -718.6 1384.78 89.597 -65.83
  Total Cash Dividends Paid -218.3 -310.5 -48.67 -70.34 -63.333
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -19.4 -2.2 803.128 177.395 4.626
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -689.7 -405.9 630.32 -17.458 -7.123
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -200.8 94.6 411.081 -176.818 39.937
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 8.7 -3.3 -13.821 2.524
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 470.7 1599.2 644.3 1073.6 426.482
  Cash Receipts 1921.3 3695 1822.8 2726 1154.88
  Cash Payments -1292 -2173.8 -1110.3 -1421.6 -624.809
  Cash Taxes Paid 1.4 86.4 -59.2 -140.9 -62.363
  Cash Interest Paid -10.3 -9.1 -5.7 -16.8 -8.506
  Changes in Working Capital -149.7 0.7 -3.3 -73.1 -32.721
  Cash From Investing Activities -549.1 -881.3 -340.5 -257.1 -222.941
  Capital Expenditures -548.7 -1028.7 -471.2 -693.1 -222.145
  Other Investing Cash Flow Items, Total -0.4 147.4 130.7 436 -0.796
  Cash From Financing Activities -89.3 -927.4 -551.1 -718.6 -559.743
  Total Cash Dividends Paid -131.6 -218.3 -107.3 -310.5 -199.96
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -133.4 -19.4 -17.5 -2.2 0.308
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 175.7 -689.7 -426.3 -405.9 -360.091
  Foreign Exchange Effects 6.1 8.7 3 -3.3 -3.65
  Net Change in Cash -161.6 -200.8 -244.3 94.6 -359.852
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 6.5165 74889197 -3699568 2023-08-22 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 5.3373 61337380 -10753546 2023-04-20 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.0446 57973117 12102 2022-12-20 LOW
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0825 35424421 1080385 2022-06-21 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.0337 34863950 728145 2023-04-20 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.5016 17256527 177216 2023-09-30 LOW
  Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.4619 16799932 260394 2023-09-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.3828 15891187 1430797 2023-09-30 LOW
  Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 1.3179 15145968 -2719339 2023-08-22 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.2442 14298864 -1136313 2023-04-20 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.2361 14205173 1814443 2022-12-31 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.2077 13878669 -3407054 2022-06-21 LOW
  BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 1.0525 12095000 -1944691 2023-04-20 LOW
  Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 1.0145 11659287 312 2023-08-31 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6856 7878790 210869 2023-09-30 LOW
  Commonwealth Superannuation Corporation Investment Advisor 0.6835 7854377 190153 2023-08-22 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6157 7075946 396 2023-09-30 LOW
  First Eagle Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5828 6697689 3213842 2023-08-31 LOW
  JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5708 6559286 -60877 2023-09-30 LOW
  1832 Asset Management L.P. Investment Advisor 0.5007 5753654 -10198 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Gold Mining

  The Colonnade Corporate Centre
  L 1 388 Hay St
  SUBIACO
  WESTERN AUSTRALIA 6008
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0266%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0485%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου