Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Norma Group SE - NOEJ CFD

  15.23
  0.86%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.12
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022082 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022082%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.00014 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.00014%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Germany
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Norma Group SE ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 15.1
  Άνοιγμα* 15.12
  Μεταβολή 1 έτους* -10.8%
  Εύρος ημέρας* 14.94 - 15.25
  Εύρος 52 εβδ. 15.00-26.72
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 32.82K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 913.08K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 485.90M
  Αναλογία P/E 17.12
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 31.86M
  Έσοδα 1.24B
  EPS 0.89
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.60656
  Beta 1.61
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 13, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 5, 2023 15.10 0.27 1.82% 14.83 15.20 14.71
  Dec 4, 2023 15.00 -0.30 -1.96% 15.30 15.44 14.94
  Dec 1, 2023 15.22 -0.37 -2.37% 15.59 15.62 15.22
  Nov 30, 2023 15.18 -0.17 -1.11% 15.35 15.63 15.18
  Nov 29, 2023 15.59 0.30 1.96% 15.29 15.70 15.29
  Nov 28, 2023 15.43 0.18 1.18% 15.25 15.53 15.01
  Nov 27, 2023 15.33 -0.11 -0.71% 15.44 15.66 15.30
  Nov 24, 2023 15.25 -0.07 -0.46% 15.32 15.57 15.12
  Nov 23, 2023 15.03 -0.17 -1.12% 15.20 15.37 14.88
  Nov 22, 2023 15.26 0.08 0.53% 15.18 15.33 15.13
  Nov 21, 2023 15.24 -0.47 -2.99% 15.71 15.71 15.13
  Nov 20, 2023 15.44 -0.09 -0.58% 15.53 15.77 15.44
  Nov 17, 2023 15.70 -0.01 -0.06% 15.71 15.85 15.62
  Nov 16, 2023 15.80 0.16 1.02% 15.64 16.06 15.62
  Nov 15, 2023 16.03 0.18 1.14% 15.85 16.21 15.53
  Nov 14, 2023 15.75 0.43 2.81% 15.32 15.85 15.32
  Nov 13, 2023 15.71 -0.30 -1.87% 16.01 16.01 15.61
  Nov 10, 2023 15.75 -0.36 -2.23% 16.11 16.13 15.60
  Nov 9, 2023 16.11 0.25 1.58% 15.86 16.32 15.73
  Nov 8, 2023 15.88 0.26 1.66% 15.62 16.08 15.09

  Norma Group SE Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, March 26, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  DE

  Γεγονός

  Q4 2023 Norma Group SE Earnings Release
  Q4 2023 Norma Group SE Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 1243.01 1091.91 952.167 1100.1 1084.14
  Έσοδα 1243.01 1091.91 952.167 1100.1 1084.14
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 578.569 479.465 415.497 469.673 457.971
  Ακαθάριστο Εισόδημα 664.445 612.442 536.67 630.423 626.169
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1166.5 999.84 932.022 1003.41 950.595
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 519.142 453.139 443.549 460.826 432.472
  Έρευνα & Ανάπτυξη 2.905 2.802 2.952 3.099 3.837
  Depreciation / Amortization 80.724 75.523 79.167 77.116 63.429
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -2.57 0.492 1.213 -0.174 0.208
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -2.143 -0.563 -0.085 -0.246 -0.139
  Other Operating Expenses, Total -10.128 -11.018 -10.271 -6.88 -7.183
  Λειτουργικά Έσοδα 76.515 92.067 20.145 96.682 133.545
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -15.295 -8.917 -11.164 -13.879 -12.519
  Άλλο, Καθαρό 2.7 -3.493 -3.601 -1.611 0.851
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 63.92 79.657 5.38 81.192 121.877
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 39.175 56.074 5.477 58.449 91.788
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.107 -0.141 0.193 -0.027 0.085
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 39.068 55.933 5.67 58.422 91.873
  Καθαρά Κέρδη 39.068 55.933 5.67 58.422 91.873
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 39.068 55.933 5.67 58.422 91.873
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 39.068 55.933 5.67 58.422 91.873
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 39.068 55.933 5.67 58.422 91.873
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 31.8624 31.8624 31.8624 31.8624 31.8624
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.22615 1.75545 0.17795 1.83357 2.88343
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.55 0.75 0.7 0.04 1.1
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.86143 1.3842 -0.20822 2.13147 2.33622
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 324.025 314.952 302.13 318.595 317.895
  Έσοδα 324.025 314.952 302.13 318.595 317.895
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 149.904 145.643 138.211 148.309 151.146
  Ακαθάριστο Εισόδημα 174.121 169.309 163.919 170.286 166.749
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 302.228 297.707 288.58 297.245 301.063
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 81.533 82.056 75.018 76.808 79.547
  Depreciation / Amortization 20.087 19.483 20.786 20.484 20.137
  Other Operating Expenses, Total 50.704 50.525 54.565 51.644 50.233
  Λειτουργικά Έσοδα 21.797 17.245 13.55 21.35 16.832
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.9633 -2.9987 -3.923 -2.009 -2.97
  Άλλο, Καθαρό -2.2357 -0.9143 -0.787 -1.344 -0.021
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 16.598 13.332 8.84 17.997 13.841
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 10.566 7.771 3.068 9.408 9.957
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.04 -0.032 -0.002 -0.051 -0.042
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 10.526 7.739 3.066 9.357 9.915
  Καθαρά Κέρδη 10.526 7.739 3.066 9.357 9.915
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 10.526 7.739 3.066 9.357 9.915
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 10.526 7.739 3.066 9.357 9.915
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 10.526 7.739 3.066 9.357 9.915
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 31.479 32.2458 31.8691 32.2655 32.1588
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.33438 0.24 0.09621 0.29 0.30831
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0.55 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.2545 0.16757 0.00879 0.22098 0.21613
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 636.229 592.585 522.968 551.543 543.428
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 171.49 189.247 187.579 184.513 195.623
  Μετρητά & Ισοδύναμα 168.67 185.719 185.109 179.721 190.392
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.82 3.528 2.47 4.792 5.231
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 190.166 168.468 164.096 171.518 151.13
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 180.519 156.559 151.178 154.046 136.956
  Συνολικό Απόθεμα 250.796 208.008 152.189 173.249 178.107
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 23.777 26.862 19.104 22.263 18.568
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1560.68 1498.23 1414.7 1514.34 1471.69
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 295.841 277.685 270.005 290.843 243.326
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 685.552 647.88 608.71 608.683 570.65
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -433.095 -403.296 -374.542 -358.753 -327.324
  Υπεραξία, Καθαρό 402.27 392.745 377.61 393.087 389.505
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 195.944 212.815 222.649 265.407 283.394
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1.119 0.939 0.75 1.173 0.878
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 28.333 20.322 20.722 12.287 11.155
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 418.476 333.291 323.497 264.582 317.146
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 206.723 180.534 148.726 143.119 142.028
  Δεδουλευμένα Έξοδα 23.192
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 136.475 78.01 98.295 54.398 113.348
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 75.278 74.747 76.476 67.065 38.578
  Σύνολο Οφειλών 855.609 829.977 825.394 886.462 870.962
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 369.852 416.042 413.541 526.095 455.775
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 339.679 393.747 387.814 495.927 455.759
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 30.173 22.295 25.727 30.168 0.016
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 52.851 57.59 56.151 69.562 73.099
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.285 0.335 0.2 1.576 1.717
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 14.145 22.719 32.005 24.647 23.225
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 705.071 668.249 589.31 627.878 600.724
  Κοινή Μετοχή 31.862 31.862 31.862 31.862 31.862
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 673.209 636.387 557.448 596.016 568.862
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1560.68 1498.23 1414.7 1514.34 1471.69
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 31.8624 31.8624 31.8624 31.8624 31.8624
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0.944 1.135
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 617.71 595.237 608.057 636.229 665.307
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 138.876 106.568 115.365 171.49 151.683
  Μετρητά & Ισοδύναμα 132.502 99.315 108.64 168.67 147.934
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6.374 7.253 6.725 2.82 3.749
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 218.371 228.406 219.218 190.166 235.824
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 211.407 225.164 218.022 186.759 232.028
  Συνολικό Απόθεμα 229.632 228.252 243.467 250.796 251.285
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 30.831 32.011 30.007 23.777 26.515
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1539.57 1510.08 1524.81 1560.68 1649.83
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 306.331 304.656 301.859 295.841 307.261
  Υπεραξία, Καθαρό 403.152 397.811 398.045 402.27 422.728
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 180.177 181.834 187.006 195.944 219.427
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1.417 1.214 1.083 1.119 1.17
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 29.604 28.526 27.89 28.333 32.573
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 271.645 382.937 386.362 418.476 429.446
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 160.544 164.008 164.156 206.723 193.279
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 34.382 145.868 144.535 136.475 148.01
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 76.719 73.061 77.671 75.278 88.157
  Σύνολο Οφειλών 829.626 819.478 823.572 855.609 896.405
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 491.456 372.034 370.763 369.852 384.2
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 458.061 337.725 337.55 339.679 350.381
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 33.395 34.309 33.213 30.173 33.819
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 51.068 49.159 51.329 52.851 62.03
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.311 0.322 0.308 0.285 0.37
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 15.146 15.026 14.81 14.145 20.359
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 709.946 690.6 701.242 705.071 753.43
  Κοινή Μετοχή 31.862 31.862 31.862 31.862 31.862
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 678.084 658.738 669.38 673.209 721.568
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1539.57 1510.08 1524.81 1560.68 1649.83
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 31.8624 31.8624 31.8624 31.8624 31.8624
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1.181 0.8 0.874 0.944 1.369
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 39.175 56.074 5.477 58.449 91.788
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 76.615 108.386 133.542 137.083 130.843
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 80.724 75.523 79.167 77.116 63.429
  Deferred Taxes -11.548 -1.94 -18.386 -5.254 -5.401
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -0.666 1.167 39.083 14.379 10.836
  Cash Taxes Paid 32.284 24.621 14.39 32.879 33.072
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 11.106 10.093 12.88 15.07 13.676
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -31.07 -22.438 28.201 -7.607 -29.809
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -44.485 -45.157 -39.088 -57.033 -129.508
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -54.5 -46.648 -39.418 -57.784 -60.842
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 10.015 1.491 0.33 0.751 -68.666
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -54.518 -71.093 -80.969 -93.239 31.282
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -16.603 -10.372 -13.454 -15.196 -15.34
  Total Cash Dividends Paid -23.897 -22.304 -1.274 -35.049 -33.456
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -14.018 -38.417 -66.241 -42.994 80.078
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 5.339 8.474 -8.097 2.518 2.452
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -17.049 0.61 5.388 -10.671 35.069
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 7.771 39.175 36.107 26.699 16.742
  Cash From Operating Activities -36.476 76.615 19.586 7.142 -16.243
  Cash From Operating Activities 19.56 80.724 59.938 39.454 19.317
  Deferred Taxes -1.29 -11.548 -9.384 -5.483 -1.41
  Non-Cash Items 4.026 -0.666 7.454 2.134 0.108
  Cash Taxes Paid 1.97 32.284 23.298 13.464 3.702
  Cash Interest Paid 3.61 11.106 7.216 3.394 1.887
  Changes in Working Capital -66.543 -31.07 -74.529 -55.662 -51
  Cash From Investing Activities -18.31 -44.485 -31.896 -14.557 -3.698
  Capital Expenditures -18.764 -54.5 -38.808 -21.385 -10.105
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.454 10.015 6.912 6.828 6.407
  Cash From Financing Activities -4.087 -54.518 -36.962 -30.08 -1.079
  Financing Cash Flow Items -3.742 -16.603 -7.572 -3.803 -2.031
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.345 -14.018 -5.493 -2.38 0.952
  Foreign Exchange Effects -1.157 5.339 11.487 6.877 2.315
  Net Change in Cash -60.03 -17.049 -37.785 -30.618 -18.705
  Total Cash Dividends Paid -23.897 -23.897 -23.897
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 10.0095 3189265 141130 2023-10-05 LOW
  Teleios Capital Partners GmbH Hedge Fund 5.4955 1751000 0 2023-07-31 LOW
  SPICE TWO Investment Cooperatief UA Corporation 5.0034 1594204 0 2023-07-31 LOW
  Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 4.9745 1585009 0 2023-07-31 LOW
  Impax Asset Management Ltd. Investment Advisor 4.9633 1581418 0 2023-07-31 LOW
  T. Rowe Price International Ltd Investment Advisor/Hedge Fund 4.84 1542140 0 2023-07-21 LOW
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 3.443 1097030 0 2023-07-31 LOW
  Tweedy, Browne Company LLC Investment Advisor 3.0325 966214 0 2023-07-31 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 3.0219 962860 0 2023-07-31 LOW
  KBI Global Investors Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0129 959987 -8586 2023-07-21 LOW
  Aberdeen Standard Investments (Edinburgh) Investment Advisor 2.9639 944367 23495 2022-06-24 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.8399 904846 -843 2023-09-30 LOW
  Union Investment Privatfonds GmbH Investment Advisor 2.8246 900000 -263000 2023-09-29 LOW
  Mondrian Investment Partners Ltd. Investment Advisor 2.786 887684 0 2023-07-21 LOW
  Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 2.7416 873554 0 2023-07-21 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.6081 830988 0 2023-07-21 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4026 765521 1185 2023-09-30 LOW
  La Financière de l'Echiquier Investment Advisor 2.138 681226 138116 2023-06-30 MED
  Lazard Frères Gestion S.A.S. Investment Advisor 1.964 625771 0 2023-09-30 LOW
  Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 1.9505 621487 0 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Norma Group Company profile

  Σχετικά με την Norma Group SE

  Η Norma Group SE είναι κατασκευαστής τεχνολογικών λύσεων σύνδεσης με έδρα τη Γερμανία. Η εταιρεία επικεντρώνεται σε τρεις κατηγορίες προϊόντων: Clamp, Connect και Fluid. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων Clamp περιλαμβάνει προϊόντα σύσφιξης κατασκευασμένα από μη κραματωμένο χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα για τη σύνδεση ή τη στεγανοποίηση ελαστομερών εύκαμπτων σωλήνων. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων Connect περιλαμβάνει συνδέσμους κατασκευασμένους από μη κραματοποιημένους χάλυβες ή ανοξείδωτο χάλυβα, οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με ελαστομερείς ή μεταλλικές τσιμούχες και χρησιμοποιούνται ως στοιχεία σύνδεσης και στεγανοποίησης μεταλλικών και θερμοπλαστικών σωλήνων. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων Fluid περιλαμβάνει θερμοπλαστικούς βυσματούμενους συνδέσμους μίας και πολλαπλών στρώσεων για συστήματα υγρών, καθώς και λύσεις για εφαρμογές στους τομείς της διαχείρισης ομβρίων υδάτων και της άρδευσης τοπίου. Δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, μέσω της Lifial - Industria Metalurgica de Agueda Lda, η οποία εδρεύει στην Πορτογαλία και κατασκευάζει σφιγκτήρες βαρέως τύπου, σφιγκτήρες στήριξης σωλήνων και σφιγκτήρες U-bolt για την τοποθέτηση κεραιών και ηλιακών μονάδων.

  Industry: Industrial Machinery & Equipment (NEC)

  Edisonstr. 4
  MAINTAL
  HESSEN 63477
  DE

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0263%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0041%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου