Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Nikon Corporation - 7731 CFD

1336.7
0.28%
8.5
Χαμηλό: 1322.5
Υψηλό: 1340.8
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Thursday at 06:00

Mon - Fri: 00:00 - 02:30 03:30 - 06:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 8.5
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.010938 %
Charges from borrowed part ($-0.44)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.010938%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.011284 %
Charges from borrowed part ($-0.45)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.011284%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα JPY
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Japan
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1341.4
Άνοιγμα* 1340.8
Μεταβολή 1 έτους* 3.65%
Εύρος ημέρας* 1322.5 - 1340.8
Εύρος 52 εβδ. 1,154.00-1,774.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.69M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 39.33M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 509.07B
Αναλογία P/E 11.34
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 352.48M
Έσοδα 589.36B
EPS 118.78
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.96956
Beta 1.16
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 11, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 30, 2023 1332.7 3.1 0.23% 1329.6 1340.8 1318.5
Mar 29, 2023 1341.4 2.7 0.20% 1338.7 1343.7 1326.6
Mar 28, 2023 1331.1 1.5 0.11% 1329.6 1331.9 1311.5
Mar 27, 2023 1330.5 3.0 0.23% 1327.5 1332.0 1315.5
Mar 24, 2023 1314.4 -1.1 -0.08% 1315.5 1319.9 1307.4
Mar 23, 2023 1305.4 -8.0 -0.61% 1313.4 1323.5 1305.4
Mar 22, 2023 1324.5 13.0 0.99% 1311.5 1327.7 1305.4
Mar 20, 2023 1306.5 5.8 0.45% 1300.7 1315.7 1300.6
Mar 17, 2023 1308.5 -9.1 -0.69% 1317.6 1317.6 1298.6
Mar 16, 2023 1292.6 39.8 3.18% 1252.8 1305.6 1252.8
Mar 15, 2023 1310.5 12.6 0.97% 1297.9 1318.9 1288.5
Mar 14, 2023 1275.6 -27.9 -2.14% 1303.5 1303.5 1267.5
Mar 13, 2023 1336.5 -20.9 -1.54% 1357.4 1364.4 1330.5
Mar 10, 2023 1375.4 9.9 0.73% 1365.5 1383.6 1357.4
Mar 9, 2023 1383.3 2.6 0.19% 1380.7 1394.5 1373.4
Mar 8, 2023 1369.4 3.5 0.26% 1365.9 1377.8 1362.3
Mar 7, 2023 1366.3 0.9 0.07% 1365.4 1374.0 1354.3
Mar 6, 2023 1359.4 12.0 0.89% 1347.4 1363.6 1345.4
Mar 3, 2023 1336.5 -3.1 -0.23% 1339.6 1351.8 1334.4
Mar 2, 2023 1334.5 -28.0 -2.06% 1362.5 1362.5 1326.5

Nikon Corporation Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 539612 451223 591012 708660 717078
Έσοδα 539612 451223 591012 708660 717078
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 303541 295318 368978 405250 404170
Ακαθάριστο Εισόδημα 236071 155905 222034 303410 312908
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 488821 500578 584269 624791 661504
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 118260 113466 130456 164499 176626
Έρευνα & Ανάπτυξη 59884 58789 61052 62424 58655
Depreciation / Amortization 11321 11827 14190 11638 13402
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -4787 17397 5519 -20390 45
Other Operating Expenses, Total 602 3781 4074 1370 8606
Λειτουργικά Έσοδα 50791 -49355 6743 83869 55574
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 35 4062 4088 3346 -1094
Άλλο, Καθαρό 6270 -49 1033 700 1777
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 57096 -45342 11864 87915 56257
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 42253 -34510 7842 66597 34835
Δικαίωμα Μειοψηφίας 426 13 -149 -84 -63
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 42679 -34497 7693 66513 34772
Καθαρά Κέρδη 42679 -34497 7693 66513 34772
Total Adjustments to Net Income 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 42679 -34497 7693 66513 34772
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 42679 -34497 7693 66513 34772
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 42679 -34497 7693 66513 34772
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 369.263 367.144 387.522 397.561 397.445
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 115.579 -93.9604 19.8518 167.303 87.4888
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 40 20 40 60 36
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 105.985 -63.1604 29.2655 129.427 87.9126
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 133267 133297 140768 132281 124965
Έσοδα 133267 133297 140768 132281 124965
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 78747 70686 82272 71836 83662
Ακαθάριστο Εισόδημα 54520 62611 58496 60445 41303
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 130284 118451 128625 112319 142702
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 51776 48304 45997 43387 49265
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -1198 0 0 -2352 5321
Other Operating Expenses, Total 959 -539 356 -552 4454
Λειτουργικά Έσοδα 2983 14846 12143 19962 -17737
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1556 1797 2644 1165 325
Άλλο, Καθαρό 1 -1 1
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 4540 16642 14787 21127 -17411
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3319 12554 10559 15821 -11051
Δικαίωμα Μειοψηφίας 287 54 45 39 -13
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3606 12608 10604 15860 -11064
Καθαρά Κέρδη 3606 12608 10604 15860 -11064
Total Adjustments to Net Income 1 -1 1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3606 12609 10603 15860 -11063
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3606 12609 10603 15860 -11063
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3606 12609 10603 15860 -11063
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 369.374 369.226 369.349 369.041 367.168
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 9.76246 34.1498 28.7073 42.9762 -30.1306
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 20 0 20 0 10
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 7.39141 34.1498 28.7073 38.2036 -20.7108
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 714214 675853 677203 798689 754182
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 371225 352977 326935 414200 399396
Μετρητά & Ισοδύναμα 370277 351798 324034 411055 388438
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 948 1179 2901 3145 10958
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 90571 72900 87779 115847 104526
Accounts Receivable - Trade, Net 76376 60510 76588 85006 101207
Total Inventory 238950 235760 246530 253336 235553
Other Current Assets, Total 13468 14216 15959 15306 14707
Total Assets 1039570 989737 1005880 1134980 1098340
Property/Plant/Equipment, Total - Net 111266 98443 121634 116119 118761
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 467335 452251 457419 453508 451809
Accumulated Depreciation, Total -356070 -353809 -335786 -337389 -333049
Goodwill, Net 24285 20546 20570 24084 22665
Intangibles, Net 25094 23510 26325 35092 38320
Long Term Investments 104010 102189 94070 101011 101228
Other Long Term Assets, Total 60697 69196 66079 59990 63187
Total Current Liabilities 313921 318305 330154 383564 389756
Accounts Payable 65161 60615 68856 96493 107766
Notes Payable/Short Term Debt 23347 9950 9950 12200 12200
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 20876 25359 17299 2830
Other Current Liabilities, Total 204537 222381 234049 272041 269790
Total Liabilities 441884 452152 465229 519065 525435
Total Long Term Debt 108875 112320 111887 113962 113140
Long Term Debt 92715 104131 102778 112010 113140
Deferred Income Tax 3360 3053 3589 4063 3978
Minority Interest 2285 1141 1108 806 633
Other Liabilities, Total 13443 17333 18491 16670 17928
Total Equity 597682 537585 540652 615920 572908
Common Stock 65476 65476 65476 65476 65476
Additional Paid-In Capital 46483 46419 46369 81424 81333
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 500912 457352 485948 502056 457561
Treasury Stock - Common -17395 -17529 -17639 -13044 -13152
Other Equity, Total -7132 -27305 -40610 -19992 -18310
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1039570 989737 1005880 1134980 1098340
Total Common Shares Outstanding 367.274 367.189 367.12 396.259 396.223
Capital Lease Obligations 16160 8189 9109 1952
Unrealized Gain (Loss) 9338 13172 1108
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 714214 692545 671804 667294 675853
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 371225 368284 370074 348305 352977
Μετρητά & Ισοδύναμα 370277 367364 369165 347349 351798
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 948 920 909 956 1179
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 90571 80498 70558 73528 72900
Accounts Receivable - Trade, Net 90571 80498 70558 73528 72900
Total Inventory 238950 232305 222647 232787 235760
Other Current Assets, Total 13468 11458 8525 12674 14216
Total Assets 1039570 1021350 1000290 991984 989737
Property/Plant/Equipment, Total - Net 111266 109455 107924 98666 98443
Intangibles, Net 49379 46855 46263 46175 44056
Long Term Investments 104010 105130 105931 114483 102189
Other Long Term Assets, Total 60697 67364 68370 65366 69196
Total Current Liabilities 313921 297478 284406 300626 318305
Accounts Payable 65161 59999 52713 55436 60615
Notes Payable/Short Term Debt 23347 0 0 0 9950
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 20876 33453 34003 34307 25359
Other Current Liabilities, Total 204537 204026 197690 210883 222381
Total Liabilities 441884 437639 426305 435233 452152
Total Long Term Debt 108875 105105 104418 104114 112320
Long Term Debt 92715 105105 104418 104114 104131
Capital Lease Obligations 16160 8189
Deferred Income Tax 3360 2728 2734 2999 3053
Minority Interest 2285 2440 2473 2513 1141
Other Liabilities, Total 13443 29888 32274 24981 17333
Total Equity 597682 583710 573987 556751 537585
Common Stock 65476 65476 65476 65476 65476
Additional Paid-In Capital 46483 46538 46523 46419 46419
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 500912 496318 492219 469943 457352
Treasury Stock - Common -17395 -17479 -17512 -17530 -17529
Unrealized Gain (Loss) 9338 13600 14306 19342 13172
Other Equity, Total -7132 -20743 -27025 -26899 -27305
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1039570 1021350 1000290 991984 989737
Total Common Shares Outstanding 367.274 367.221 367.2 367.188 367.189
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 57096 -45342 11864 87915 56257
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 31350 4966 16420 68901 125083
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 24857 28027 34105 27805 31706
Μη Χρηματικά Στοιχεία -6109 22488 2922 -5592 -2378
Cash Taxes Paid 5285 5821 15054 19662 9258
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1123 1250 1693 1409 1400
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -44494 -207 -32471 -41227 39498
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -385 18024 -21281 -25304 -34808
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -23825 -23099 -25431 -28393 -35734
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 23440 41123 4150 3089 926
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -26151 -4991 -72739 -21583 -19970
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -73 -86 259 -912 -1322
Total Cash Dividends Paid -11024 -7350 -23552 -20621 -7153
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -15052 2446 -9444 -50 -11495
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 13664 9766 -9421 603 -913
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 18478 27765 -87021 22617 69392
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -2 -1 -40002
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 57096 52556 35913 21127 -45342
Cash From Operating Activities 31350 17468 11765 950 4966
Cash From Operating Activities 24857 18366 12114 6062 28027
Non-Cash Items -6109 -6419 -4714 -4816 22488
Cash Taxes Paid 5285 3524 2166 1330 5821
Cash Interest Paid 1123 918 815 423 1250
Changes in Working Capital -44494 -47035 -31548 -21423 -207
Cash From Investing Activities -385 7025 9069 -3798 18024
Capital Expenditures -23825 -17123 -11334 -5171 -23099
Other Investing Cash Flow Items, Total 23440 24148 20403 1373 41123
Cash From Financing Activities -26151 -13688 -4045 -1811 -4991
Financing Cash Flow Items -73 -28 -42 -2 -86
Total Cash Dividends Paid -11024 -10821 -3678 -3573 -7350
Issuance (Retirement) of Stock, Net -2 -2 -1 0 -1
Issuance (Retirement) of Debt, Net -15052 -2837 -324 1764 2446
Foreign Exchange Effects 13664 4761 577 210 9766
Net Change in Cash 18478 15566 17366 -4449 27765
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Nomura Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 6.2045 23448600 2473400 2022-03-31 LOW
Meiji Yasuda Life Insurance Company Insurance Company 4.6527 17583783 -1953217 2022-12-30 LOW
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation Bank and Trust 3.6865 13932500 -222600 2021-10-25 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.3759 8979360 -17500 2023-02-28 LOW
Daiwa Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 2.312 8737799 -76000 2023-02-28 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2775 8607313 14800 2023-02-28 LOW
MUFG Bank, Ltd. Bank and Trust 2.2516 8509357 0 2021-10-25 LOW
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 1.7249 6518700 42000 2021-10-25 LOW
The Joyo Bank, Ltd. Bank and Trust 1.6196 6121000 0 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.4535 5493122 765306 2022-12-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 1.3422 5072500 -12000 2023-02-28 LOW
The Shizuoka Bank, Ltd. Bank and Trust 1.3219 4996000 0 2022-09-30 LOW
Nippon Life Insurance Company Insurance Company 1.2428 4697000 0 2022-09-30 LOW
Macquarie Investment Management Investment Advisor 1.2172 4600000 0 2023-02-28 LOW
Allspring Global Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.0749 4062500 585600 2022-11-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.9294 3512500 15400 2023-02-28 LOW
Mitsubishi Estate Co Ltd Corporation 0.9287 3510000 0 2022-03-31 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.878 3318100 565100 2022-11-30 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.8063 3047400 0 2023-02-28 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.7837 2961900 0 2023-01-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Nikon Corporation Company profile

Σχετικά με την Nikon Corporation

Η NIKON CORPORATION δραστηριοποιείται κυρίως στην κατασκευή και πώληση εξοπλισμού εικόνας και βίντεο. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τρεις επιχειρηματικούς τομείς. Ο τομέας Εξοπλισμός ακριβείας προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες για συσκευές έκθεσης ημιαγωγών και συσκευές έκθεσης επίπεδων οθονών (FPD). Ο τομέας Βίντεο παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με το βίντεο και την περιφερειακή του περιοχή, όπως ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές τύπου εναλλάξιμου φακού, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές μικρού μεγέθους και εναλλάξιμους φακούς. Ο τομέας Healthcare ασχολείται με την πώληση προϊόντων στους τομείς των βιοεπιστημών και της οφθαλμολογικής διάγνωσης, όπως βιολογικά μικροσκόπια, συσκευές παρατήρησης κυτταροκαλλιεργειών και οφθαλμοσκόπια λέιζερ σάρωσης υπερ-ευρείας γωνίας. Ο τομέας "Βιομηχανικός εξοπλισμός και άλλες δραστηριότητες" ασχολείται με την πώληση προϊόντων που σχετίζονται με την επιχείρηση βιομηχανικού εξοπλισμού, προϊόντων που σχετίζονται με το γυαλί, όπως υποστρώματα φωτομάσκας FPD και προϊόντων που σχετίζονται με την επιχείρηση προσαρμοσμένων προϊόντων που χειρίζονται προσαρμοσμένο εξοπλισμό. Η εταιρεία παρέχει επίσης συναφείς υπηρεσίες.

Industry: Photographic Equipment

品川インターシティc棟2f
港南2-15-3
MINATO-KU
TOKYO-TO 108-6290
JP

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,632.25 Price
+0.710% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.53 Price
-4.130% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00418

US100

12,846.70 Price
+0.090% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

73.06 Price
+0.250% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0162%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0057%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου