Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Next PLC - NXT CFD

69.55
0.29%
0.25
Χαμηλό: 68.55
Υψηλό: 69.7
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 12:00 12:03 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.25
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.028007 %
Charges from borrowed part ($-1.12)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.028007%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.015829 %
Charges from borrowed part ($-0.63)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.015829%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Next PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 69.35
Άνοιγμα* 68.75
Μεταβολή 1 έτους* -8.76%
Εύρος ημέρας* 68.55 - 69.7
Εύρος 52 εβδ. 43.06-73.88
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 306.18K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 7.09M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 9.02B
Αναλογία P/E 12.44
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 129.26M
Έσοδα 4.89B
EPS 5.61
Μέρισμα (Απόδοση %) 0.94556
Beta 1.69
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 29, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 69.55 1.15 1.68% 68.40 69.75 68.40
Feb 2, 2023 69.35 2.80 4.21% 66.55 69.70 66.55
Feb 1, 2023 66.70 0.65 0.98% 66.05 66.75 65.70
Jan 31, 2023 66.00 0.20 0.30% 65.80 66.45 65.35
Jan 30, 2023 66.35 1.00 1.53% 65.35 66.40 65.35
Jan 27, 2023 66.10 1.25 1.93% 64.85 66.20 64.85
Jan 26, 2023 65.95 1.10 1.70% 64.85 66.05 64.70
Jan 25, 2023 64.55 -0.55 -0.84% 65.10 65.20 64.10
Jan 24, 2023 64.95 0.15 0.23% 64.80 65.15 64.15
Jan 23, 2023 64.85 0.85 1.33% 64.00 65.20 64.00
Jan 20, 2023 64.20 0.20 0.31% 64.00 64.45 63.45
Jan 19, 2023 64.05 -1.00 -1.54% 65.05 65.70 63.75
Jan 18, 2023 65.05 -0.70 -1.06% 65.75 66.40 64.90
Jan 17, 2023 66.20 0.65 0.99% 65.55 66.45 65.00
Jan 16, 2023 66.20 1.15 1.77% 65.05 66.35 65.05
Jan 13, 2023 65.65 1.00 1.55% 64.65 66.15 64.65
Jan 12, 2023 65.75 1.65 2.57% 64.10 65.90 63.75
Jan 11, 2023 64.05 1.65 2.64% 62.40 64.45 62.40
Jan 10, 2023 62.40 -1.05 -1.65% 63.45 64.15 61.55
Jan 9, 2023 64.25 0.50 0.78% 63.75 65.15 63.60

Next PLC Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Συνολικά έσοδα 4097.3 4055.5 4167.4 4266.2 3534.4 4625.9
Έσοδα 4097.3 4055.5 4167.4 4266.2 3534.4 4625.9
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2710.7 2699.3 2562.2 2584.2 2231.7 2625.3
Ακαθάριστο Εισόδημα 1386.6 1356.2 1605.2 1682 1302.7 2000.6
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3269.6 3295.6 3326.3 3412.3 3089.9 3720.5
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 560 596.2 765.6 826.2 857.4 1102.5
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -1.1 -1 -0.1 0.4 -0.5 -4.8
Λειτουργικά Έσοδα 827.7 759.9 841.1 853.9 444.5 905.4
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -37.5 -33.8 -107.5 -105.4 -102.1 -82.3
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 790.2 726.1 733.6 748.5 342.4 823.1
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 635.3 591.8 599.1 610.2 286.7 677.5
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 635.3 591.8 599.1 610.2 286.7 677.5
Καθαρά Κέρδη 635.3 591.8 599.1 610.2 286.7 677.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 635.3 591.8 599.1 610.2 286.7 677.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 635.3 591.8 599.1 610.2 286.7 677.5
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 635.3 591.8 599.1 610.2 286.7 677.5
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 145 142.4 136.3 130.2 129.2 129.3
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.38138 4.1559 4.39545 4.68664 2.21904 5.23975
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.58 1.58 1.65 0.575 0 1.27
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.39247 4.8433 5.03176 5.46492 3.30264 5.8356
Other Operating Expenses, Total 1.1 -1.4 1.5 1.3 -2.5
Q4 2020 Q2 2020 Q4 2021 Q2 2021 Q4 2022
Συνολικά έσοδα 2251.7 1332.7 2244.3 2119.5 2506.4
Έσοδα 2251.7 1332.7 2244.3 2119.5 2506.4
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1334.6 961.2 1313.1 1237.3 1388
Ακαθάριστο Εισόδημα 917.1 371.5 931.2 882.2 1118.4
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1778.6 1298.6 1833.9 1727 1993.5
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 445.2 337.5 519.9 491.1 611.4
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.5 0.3 -0.8 1.3 -6.1
Other Operating Expenses, Total -1.7 -0.4 1.7 -2.7 0.2
Λειτουργικά Έσοδα 473.1 34.1 410.4 392.5 512.9
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -52 -50.6 -51.5 -45.8 -36.5
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 421.1 -16.5 358.9 346.7 476.4
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 343.3 -11.5 298.2 289.6 387.9
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 343.3 -11.5 298.2 289.6 387.9
Καθαρά Κέρδη 343.3 -11.5 298.2 289.6 387.9
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 343.3 -11.5 298.2 289.6 387.9
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 343.3 -11.5 298.2 289.6 387.9
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 343.3 -11.5 298.2 289.6 387.9
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 129.1 128.8 129.6 129.4 129.2
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.65918 -0.08929 2.30093 2.23802 3.00232
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 1.27
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.06964 0.21654 2.9587 2.57627 3.38801
Ρύθμιση Αραίωσης 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1660.6 1797.5 1977.8 1955.4 2288.6 2407.2
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 49.7 53.5 156.3 86.6 608.2 433
Cash 49.7 52.8 156.3 86.6 221 383
Μετρητά & Ισοδύναμα 0 0.7 0 0 387.2 50
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1034.1 1154 1248.2 1276.5 1076.6 1227.8
Accounts Receivable - Trade, Net 1025.1 1138.5 1230.5 1260 1041.5 1187.1
Total Inventory 451.1 490.1 502.8 527.6 536.9 633
Prepaid Expenses 91.7 94.2 37.2 38.8 31.5 53.1
Other Current Assets, Total 34 5.7 33.3 25.9 35.4 60.3
Total Assets 2404.8 2561.5 3742.6 3673.3 3758 3981.8
Property/Plant/Equipment, Total - Net 578.6 558.9 1508.7 1431.2 1194.9 1240.2
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1791.1 1817.4 2818.8 2817.7 2647.2 2691.4
Accumulated Depreciation, Total -1212.5 -1258.5 -1310.1 -1386.5 -1452.3 -1451.2
Goodwill, Net 42.6 42.6 42.6 43.9 44.1 43.9
Intangibles, Net 0.7 0.3 0 0.3 16.4 35.4
Long Term Investments 2.1 2.1 5.1 5 5 46.2
Other Long Term Assets, Total 120.2 160.1 208.4 237.5 209 208.9
Total Current Liabilities 725 914.8 1243.7 949.8 1196.8 1208.1
Accounts Payable 186.1 168.4 209.4 212.8 172.6 275.4
Payable/Accrued 256.1 237.9 236.8 225.3 244.9 361.2
Accrued Expenses 64.4 63.2 68.5 73.6 59.3 77
Notes Payable/Short Term Debt 35.3 180 377.3 73.7 93.4 233.1
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 175.6 172.3 496.1 162.6
Other Current Liabilities, Total 183.1 265.3 176.1 192.1 130.5 98.8
Total Liabilities 1894.3 2078.9 3376.4 3231.8 3097.1 2971.8
Total Long Term Debt 913.5 908.5 2095.9 2242.4 1852.8 1710.6
Long Term Debt 913.5 908.5 905.2 1163.7 837 815.7
Deferred Income Tax 5.7 0 2.8 0
Other Liabilities, Total 250.1 255.6 34 39.6 47.5 53.1
Total Equity 510.5 482.6 366.2 441.5 660.9 1010
Common Stock 14.7 14.5 13.9 13.3 13.3 13.3
Additional Paid-In Capital 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 688.6 738.4 624.2 736.4 940 1303.8
ESOP Debt Guarantee -215.4 -231.6 -271.6 -284.9 -271.2 -331.7
Other Equity, Total 21.7 -39.6 -1.2 -24.2 -22.1 23.7
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2404.8 2561.5 3742.6 3673.3 3758 3981.8
Total Common Shares Outstanding 147.057 144.882 138.606 133.229 132.949 132.772
Capital Lease Obligations 1190.7 1078.7 1015.8 894.9
Jan 2020 Jul 2020 Jan 2021 Jul 2021 Jan 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1955.4 1983.1 2288.6 2523.3 2407.2
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 86.6 395.8 608.2 758.6 433
Μετρητά & Ισοδύναμα 86.6 395.8 608.2 758.6 433
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1276.5 1032 1076.6 1127.6 1227.8
Accounts Receivable - Trade, Net 1260 1005.6 1041.5 1069.6 1187.1
Total Inventory 527.6 485.3 536.9 535.2 633
Prepaid Expenses 38.8 34.4 31.5 49.3 53.1
Other Current Assets, Total 25.9 35.6 35.4 52.6 60.3
Total Assets 3673.3 3562 3758 4045 3981.8
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1431.2 1316.8 1194.9 1190.5 1240.2
Intangibles, Net 44.2 44.2 60.5 73.5 79.3
Long Term Investments 5 4.9 5 39 46.2
Other Long Term Assets, Total 237.5 213 209 218.7 208.9
Total Current Liabilities 949.8 807 1196.8 1270.2 1208.1
Accounts Payable 212.8 191.5 172.6 212.6 275.4
Payable/Accrued 225.3 239.2 244.9 359.7 361.2
Accrued Expenses 73.6 81.3 59.3 70.7 77
Notes Payable/Short Term Debt 73.7 35.5 93.4 49.9 233.1
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 172.3 168.5 496.1 491.8 162.6
Other Current Liabilities, Total 192.1 91 130.5 85.5 98.8
Total Liabilities 3231.8 3167.3 3097.1 3108.1 2971.8
Total Long Term Debt 2242.4 2312.7 1852.8 1795.2 1710.6
Long Term Debt 1163.7 1168.6 837 828.8 815.7
Capital Lease Obligations 1078.7 1144.1 1015.8 966.4 894.9
Deferred Income Tax 0 0
Other Liabilities, Total 39.6 47.6 47.5 42.7 53.1
Total Equity 441.5 394.7 660.9 936.9 1010
Common Stock 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3
Additional Paid-In Capital 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 736.4 635.8 940 1258.3 1303.8
ESOP Debt Guarantee -284.9 -248.5 -271.2 -335.4 -331.7
Other Equity, Total -24.2 -6.8 -22.1 -0.2 23.7
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3673.3 3562 3758 4045 3981.8
Total Common Shares Outstanding 133.229 132.949 132.949 132.949 132.772
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 827.7 759.9 841.1 853.9 444.5 905.4
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 699.5 615.2 868.8 927.2 824.8 971.4
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 116.3 122.6 260.3 263 333.4 202.9
Amortization 0.4 0.4 0.3 0 0.4 4.3
Μη Χρηματικά Στοιχεία 13.4 20.2 9.5 16.5 16.3 13.5
Cash Taxes Paid 150.9 106 144.2 138 113.2 125.3
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 31.5 33.4 105.7 100.9 101.6 91.1
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -258.3 -287.9 -242.4 -206.2 30.2 -154.7
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -154.3 -112.2 -125.9 -139.1 -130.9 -292.5
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -160.8 -104.2 -128.6 -138.8 -163 -261.9
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 6.5 -8 2.7 -0.3 32.1 -30.6
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -584.4 -507.6 -718.4 -769.2 -231.7 -993.4
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -31.4 -32.1 -105.5 -100.7 24.9 -64.1
Total Cash Dividends Paid -314.1 -479.7 -215.7 -213.6 0 -344.5
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -208.6 -130.8 -371.1 -327.5 -45.6 -87.5
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -30.3 135 -26.1 -127.4 -211 -497.3
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.9 -1.3 1 0 -0.3 -0.4
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -38.3 -5.9 25.5 18.9 461.9 -314.9
Jan 2020 Jul 2020 Jan 2021 Jul 2021 Jan 2022
Cash From Operating Activities 927.2 395 824.8 526.1 971.4
Cash Taxes Paid 138 76.9 113.2 63.4 125.3
Cash Interest Paid 100.9 43.9 101.6 40.2 91.1
Changes in Working Capital 927.2 395 825.8 526.1 971.4
Cash From Investing Activities -139.1 -51.5 -130.9 -146.9 -292.5
Capital Expenditures -138.8 -47.2 -163 -76.7 -261.9
Other Investing Cash Flow Items, Total -0.3 -4.3 32.1 -70.2 -30.6
Cash From Financing Activities -769.2 -35.9 -231.7 -184.4 -993.4
Financing Cash Flow Items -100.7 101.3 24.9 -33.7 -64.1
Total Cash Dividends Paid -213.6 0 -344.5
Issuance (Retirement) of Stock, Net -327.5 -10.6 -45.6 -73.3 -87.5
Issuance (Retirement) of Debt, Net -127.4 -126.6 -211 -77.4 -497.3
Foreign Exchange Effects 0 -0.2 -0.3 -0.9 -0.4
Net Change in Cash 18.9 307.4 461.9 193.9 -314.9
Non-Cash Items -1 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 9.9984 12924297 -81360 2022-07-20 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 9.4509 12216596 -458680 2022-05-13 LOW
INVESCO Asset Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 5.4218 7008384 383306 2022-10-12 LOW
Next ESOP Trust Corporation 5.0999 6592270 247832 2022-10-20 LOW
Artemis Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 3.1638 4089581 392465 2022-11-26 MED
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0265 3912180 9257 2022-11-26 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.9877 3862059 -1360985 2022-10-20 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.7872 3602837 -87827 2023-01-01 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 2.2686 2932404 99910 2022-11-21 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 1.9459 2515339 -23770 2022-11-21 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 1.4226 1838920 3253 2023-01-01 LOW
Polaris Capital Management, LLC Investment Advisor 1.1113 1436551 292700 2022-11-26 LOW
Lord Simon Adam Wolfson of Aspley Guise Individual Investor 1.1096 1434308 4891 2022-10-03 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.1005 1422490 -286887 2023-01-01 LOW
Lord David Wolfson of Sunningdale Individual Investor 0.9789 1265359 1265359 2022-03-23
Trinity Street Asset Management LLP Hedge Fund 0.9618 1243237 -59913 2022-11-26 LOW
Orbis Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8092 1045939 366731 2022-11-18 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8 1034092 -70323 2023-01-01 LOW
Ninety One UK Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.7464 964817 45074 2022-11-21 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.7168 926591 -604 2023-01-01 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Next Company profile

Σχετικά με την Next PLC

Η NEXT plc είναι μια εταιρεία λιανικής πώλησης με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία προσφέρει είδη ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ, προϊόντα ομορφιάς και οικιακής χρήσης. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τους τομείς NEXT Online, NEXT Retail, NEXT Finance, NEXT International Retail και NEXT Sourcing. Οι αποθήκες και οι λειτουργίες logistics της παρέχουν ένα αποτελεσματικό δίκτυο διανομής προϊόντων. Διαθέτει περίπου οκτώ αποθήκες, επτά αποθήκες στο Ηνωμένο Βασίλειο και δύο διεθνείς κόμβους, οι οποίοι παρέχουν παράδοση στους διαδικτυακούς και λιανικούς πελάτες της. Η Εταιρεία λειτουργεί περίπου 477 καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Οι συνεργάτες franchise της λειτουργούν περίπου 190 καταστήματα σε 36 χώρες. Τα καταστήματα της Εταιρείας υποστηρίζουν τους διαδικτυακούς πελάτες της διευκολύνοντας τη συλλογή των παραγγελιών και τη διεκπεραίωση των επιστροφών. Προσφέρει επίσης το next3step, έναν πιστωτικό λογαριασμό που επιτρέπει στους πελάτες να κατανέμουν το κόστος των παραγγελιών σε τρεις μήνες άτοκα.

Industry: E-commerce & Auction Services

Desford Road
LEICESTER
LEICESTERSHIRE LE19 4AT
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

ETH/USD

1,633.27 Price
-2.850% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 5.00

TSLA

190.15 Price
+2.990% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0308%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.11

Oil - Brent

79.77 Price
-3.000% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0017%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0163%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.04

XRP/USD

0.40 Price
-3.560% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00322

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου