Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Newell Brands - NWL CFD

  8.30
  1.07%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003985%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Newell Brands Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 8.39
  Άνοιγμα* 8.47
  Μεταβολή 1 έτους* -36.84%
  Εύρος ημέρας* 8.26 - 8.49
  Εύρος 52 εβδ. 6.50-16.76
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.96M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 147.34M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.04B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 414.20M
  Έσοδα 8.34B
  EPS -1.32
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.80952
  Beta 1.00
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 8, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 8, 2023 8.39 0.04 0.48% 8.35 8.50 8.22
  Dec 7, 2023 8.38 0.20 2.44% 8.18 8.40 8.11
  Dec 6, 2023 8.20 0.18 2.24% 8.02 8.29 8.00
  Dec 5, 2023 7.96 -0.11 -1.36% 8.07 8.16 7.91
  Dec 4, 2023 8.20 0.14 1.74% 8.06 8.39 8.02
  Dec 1, 2023 8.08 0.53 7.02% 7.55 8.12 7.47
  Nov 30, 2023 7.60 -0.04 -0.52% 7.64 7.72 7.52
  Nov 29, 2023 7.65 0.12 1.59% 7.53 7.75 7.53
  Nov 28, 2023 7.56 0.22 3.00% 7.34 7.59 7.29
  Nov 27, 2023 7.41 0.01 0.14% 7.40 7.47 7.26
  Nov 24, 2023 7.46 0.02 0.27% 7.44 7.50 7.36
  Nov 22, 2023 7.48 0.07 0.94% 7.41 7.52 7.34
  Nov 21, 2023 7.32 -0.08 -1.08% 7.40 7.41 7.27
  Nov 20, 2023 7.48 0.03 0.40% 7.45 7.50 7.33
  Nov 17, 2023 7.53 0.06 0.80% 7.47 7.55 7.34
  Nov 16, 2023 7.39 -0.16 -2.12% 7.55 7.66 7.21
  Nov 15, 2023 7.63 0.23 3.11% 7.40 7.66 7.40
  Nov 14, 2023 7.34 0.41 5.92% 6.93 7.49 6.90
  Nov 13, 2023 6.64 -0.07 -1.04% 6.71 6.79 6.53
  Nov 10, 2023 6.81 0.14 2.10% 6.67 6.82 6.57

  Newell Brands Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, February 8, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Newell Brands Inc Earnings Release
  Q4 2023 Newell Brands Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 9459 10589 9385 9714.9 10154
  Έσοδα 9459 10589 9385 9714.9 10154
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6603 7204 6306 6495.5 6636.3
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2856 3385 3079 3219.4 3517.7
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 9012 9577 10039 10224.9 17712.1
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1891 2113 2045 2302 2496.8
  Έρευνα & Ανάπτυξη 140 153 144 149 151
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 378 107 1544 1278.4 8428
  Λειτουργικά Έσοδα 447 1012 -654 -510 -7558.1
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -282 -264 -288 -308.7 -440.2
  Άλλο, Καθαρό -8 12 -64 -32.9 6.6
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 157 760 -1006 -851.6 -7991.7
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 197 622 -770 186.1 -6632.8
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 197 622 -770 186.1 -6632.8
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -79.5 -309.7
  Καθαρά Κέρδη 197 622 -770 106.6 -6942.5
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 197 622 -770 186.1 -6632.8
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 197 622 -770 106.6 -6942.5
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 197 622 -770 106.6 -6942.5
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 417.4 428 424.1 423.9 473.7
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.47197 1.45327 -1.81561 0.43902 -14.0021
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.17274 1.72863 0.55081 2.39929 -2.43741
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 2048 2204 1805 9459 2252
  Έσοδα 2048 2204 1805 9459 2252
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1409 1549 1318 6603 1587
  Ακαθάριστο Εισόδημα 639 655 487 2856 665
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2207 2089 1841 9012 2212
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 494 485 472 2031 465
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 304 55 51 378 160
  Λειτουργικά Έσοδα -159 115 -36 447 40
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -69 -79 -70 -282 -57
  Άλλο, Καθαρό -70 -1 -10 -8 -24
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -298 35 -116 157 -41
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -218 18 -102 197 19
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -218 18 -102 197 19
  Καθαρά Κέρδη -218 18 -102 197 19
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -218 18 -102 197 19
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -218 18 -102 197 19
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -218 18 -102 197 20.73
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 414.2 415.3 413.9 417.4 414.6
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.52632 0.04334 -0.24644 0.47197 0.05
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.07 0.07 0.23 0.92 0.23
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.04925 0.12631 -0.15221 1.17274 0.30084
  Ρύθμιση Αραίωσης 1.73
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4052 4352 4628 4109.9 5958.5
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 287 440 981 348.6 495.7
  Μετρητά & Ισοδύναμα 287 440 981 348.6 495.7
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1250 1500 1678 1841.5 2163.5
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1250 1500 1678 1841.5 2163.5
  Συνολικό Απόθεμα 2203 2087 1638 1606.7 1760.7
  Προπληρωθέντα Εξοδα 312 325 331 313.1 294.8
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 1243.8
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 13262 14269 14700 15642 17722.4
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1762 1762 1706 1770.1 1226.1
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 3651 3705 3594 3493 3012.9
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1889 -1943 -1888 -1722.9 -1786.8
  Υπεραξία, Καθαρό 3298 3504 3553 3708.8 3873.9
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2649 3370 3564 4916.4 6150.6
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1501 1281 1249 1136.8 513.3
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3078 3317 3621 2978 3303.5
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1062 1680 1526 1101.4 1191.6
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1342 1591 1563 1430.2 1334.9
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 621 3 466 332.4 318.7
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 53 43 66 114 458.3
  Σύνολο Οφειλών 9743 10111 10826 10678.7 12504
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 4756 4883 5141 5391.3 6696.3
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 4755 4881 5136 5381.8 6696.3
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 520 428 414 624.9 1090
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 26 32.7 34.8
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1389 1483 1624 1651.8 1379.4
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3519 4158 3874 4963.3 5218.4
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 439 450 448 447.1 446.1
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 7052 7734 8078 8430.6 8781.1
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -2338 -2535 -3174 -2404.2 -2511.3
  Treasury Stock - Common -623 -609 -598 -590.3 -584.7
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1011 -882 -880 -919.9 -912.8
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 13262 14269 14700 15642 17722.4
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 413.6 425.5 424.4 423.5 422.8
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1 2 5 9.5
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3748 3839 4055 4052 5148
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 396 317 271 287 636
  Μετρητά & Ισοδύναμα 396 317 271 287 636
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1212 1285 1218 1250 1502
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1212 1285 1218 1250 1502
  Συνολικό Απόθεμα 1778 1937 2240 2203 2527
  Προπληρωθέντα Εξοδα 362 300 326 312 483
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 12572 13020 13276 13262 14678
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1723 1757 1784 1762 1709
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 3712 3720 3727 3651 3605
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1989 -1963 -1943 -1889 -1896
  Υπεραξία, Καθαρό 3049 3310 3305 3298 3300
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2550 2612 2635 2649 2869
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1502 1502 1497 1501 1652
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3019 3060 3291 3078 4108
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1084 1013 1092 1062 1437
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1480 1436 1319 1342 1539
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 376 597 852 621 1078
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 79 14 28 53 54
  Σύνολο Οφειλών 9446 9705 9943 9743 10902
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 4737 4753 4776 4756 4762
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 4737 4753 4776 4756 4762
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 393 479 501 520 641
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1297 1413 1375 1389 1391
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3126 3315 3333 3519 3776
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 440 440 439 439 439
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 6928 6945 6965 7052 7143
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -2640 -2422 -2440 -2338 -2133
  Treasury Stock - Common -627 -627 -627 -623 -623
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -975 -1021 -1004 -1011 -1050
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 12572 13020 13276 13262 14678
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 414.2 414.2 414.1 413.6 413.6
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 197 572 -770 106.6 -6917.9
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -272 884 1432 1044 680
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 296 325 357 446 433.9
  Deferred Taxes 97 -41 -261 -1067.9 -1597.9
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 353 111 1627 1395.3 9030.2
  Cash Taxes Paid 172 165 106 156 292
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 244 271 281 304.4 457.6
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1215 -83 479 164 -268.3
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 343 -268 -228 735.4 4807.4
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -312 -289 -259 -264.9 -384.4
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 655 21 31 1000.3 5191.8
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -232 -1143 -559 -1903.6 -5454.5
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -39 -40 11 -176.2 0
  Total Cash Dividends Paid -385 -394 -392 -390.3 -434.6
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 517 -709 -178 -1337.1 -3493.8
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -13 -17 5 -0.6 -22.9
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -174 -544 650 -124.8 10
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -325 0 0 -1526.1
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -102 197 469 438 234
  Cash From Operating Activities -77 -272 -567 -450 -272
  Cash From Operating Activities 81 296 222 147 76
  Deferred Taxes 6 97 211 309 326
  Non-Cash Items 15 353 18 -111 -118
  Changes in Working Capital -77 -1215 -1487 -1233 -790
  Cash From Investing Activities -68 343 420 499 559
  Capital Expenditures -83 -312 -221 -140 -70
  Other Investing Cash Flow Items, Total 15 655 641 639 629
  Cash From Financing Activities 128 -232 344 -185 -393
  Financing Cash Flow Items -7 -39 -29 -35 -17
  Total Cash Dividends Paid -97 -385 -290 -195 -100
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 232 517 988 370 -1
  Foreign Exchange Effects -1 -13 -13 -3 8
  Net Change in Cash -18 -174 184 -139 -98
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -325 -325 -325 -275
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Pzena Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 12.6564 52422875 1617796 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 10.6216 43994576 68835 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.9798 28910493 -2161188 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 5.7529 23828527 -1323067 2023-06-30 LOW
  Icahn Associates Corporation Hedge Fund 4.9283 20412865 -9572898 2023-08-30 LOW
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 4.1524 17199184 -2955385 2023-06-30 LOW
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 3.1112 12886662 3397782 2023-06-30 LOW
  Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 3.1016 12846806 2868132 2023-06-30 LOW
  DePrince, Race & Zollo, Inc. Investment Advisor 2.5109 10400074 3792013 2023-06-30
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1907 9073993 145356 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9812 8206250 2106510 2023-06-30 LOW
  Nuveen LLC Pension Fund 1.8166 7524466 1786501 2023-06-30 LOW
  Cooper Creek Partners Management LLC Hedge Fund 1.4865 6157236 2818658 2023-06-30 HIGH
  Luther King Capital Management Corp. Investment Advisor 1.2491 5173855 285939 2023-06-30 LOW
  BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2294 5092212 -186295 2023-06-30 LOW
  BlackRock Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.1496 4761645 -281208 2023-06-30 LOW
  PRIMECAP Management Company Investment Advisor 1.1194 4636500 696700 2023-06-30
  Parametric Portfolio Associates LLC Investment Advisor 1.1032 4569269 2121862 2023-06-30 LOW
  Nuveen Asset Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.9018 3735223 1382189 2023-06-30 LOW
  Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.8677 3593968 844583 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Newell Company profile

  Σχετικά με την Newell Brands

  Η Newell Brands Inc. είναι εταιρεία καταναλωτικών αγαθών. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τους τομείς Commercial Solutions, Home Appliances, Home Solutions, Learning and Development και Outdoor and Recreation. Ο τομέας Commercial Solutions προσφέρει μια σειρά λύσεων καθαρισμού και συντήρησης για εμπορικούς χώρους. Ο τομέας Home Appliances προσφέρει οικιακά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων συσκευών κουζίνας με τα εμπορικά σήματα Calphalon, Crockpot, Mr. Coffee, Oster και Sunbeam. Ο τομέας Home Solutions παρέχει προϊόντα αποθήκευσης τροφίμων και οικιακής χρήσης, προϊόντα συντήρησης φρέσκων προϊόντων, gourmet μαγειρικά σκεύη, σκεύη ψησίματος και μαχαιροπήρουνα και προϊόντα οικιακού αρώματος. Learning and Development, ο οποίος παρέχει βρεφικά είδη και προϊόντα βρεφικής φροντίδας- όργανα γραφής, συμπεριλαμβανομένων μαρκαδόρων και μαρκαδόρων, μολυβιών- προϊόντα τέχνης- προϊόντα κόλλας και κοπής με βάση τη δραστηριότητα και λύσεις σήμανσης. Ο τομέας Outdoor and Recreation προσφέρει προϊόντα για υπαίθριες και συναφείς με την ύπαιθρο δραστηριότητες με τις μάρκες Campingaz, Marmot και Coleman.

  Industry: Appliances, Tools & Housewares (NEC)

  6655 Peachtree Dunwoody Rd
  ATLANTA
  GEORGIA 30328
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0212%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0007%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου