Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Newell Brands - NWL CFD

16.08
2.13%
0.07
Χαμηλό: 16.02
Υψηλό: 16.34
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Newell Brands Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 16.43
Άνοιγμα* 16.14
Μεταβολή 1 έτους* -31.23%
Εύρος ημέρας* 16.02 - 16.34
Εύρος 52 εβδ. 12.25-26.45
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.90M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 84.63M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 6.67B
Αναλογία P/E 12.02
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 413.60M
Έσοδα 9.98B
EPS 1.34
Μέρισμα (Απόδοση %) 5.7072
Beta 0.93
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 10, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 16.08 -0.08 -0.50% 16.16 16.37 15.93
Feb 2, 2023 16.43 0.21 1.29% 16.22 16.72 16.11
Feb 1, 2023 16.18 0.28 1.76% 15.90 16.33 15.72
Jan 31, 2023 15.94 0.23 1.46% 15.71 15.94 15.59
Jan 30, 2023 15.69 0.26 1.69% 15.43 16.06 15.43
Jan 27, 2023 15.79 0.14 0.89% 15.65 16.06 15.52
Jan 26, 2023 15.79 0.00 0.00% 15.79 15.89 15.56
Jan 25, 2023 15.72 0.15 0.96% 15.57 15.76 15.26
Jan 24, 2023 15.71 -0.14 -0.88% 15.85 15.96 15.58
Jan 23, 2023 15.94 0.64 4.18% 15.30 16.19 15.19
Jan 20, 2023 15.02 0.28 1.90% 14.74 15.04 14.68
Jan 19, 2023 14.78 -0.08 -0.54% 14.86 14.94 14.42
Jan 18, 2023 15.04 -0.48 -3.09% 15.52 15.64 15.03
Jan 17, 2023 15.51 0.20 1.31% 15.31 15.61 15.27
Jan 13, 2023 15.38 0.42 2.81% 14.96 15.41 14.80
Jan 12, 2023 15.11 0.22 1.48% 14.89 15.15 14.80
Jan 11, 2023 14.79 0.11 0.75% 14.68 14.82 14.52
Jan 10, 2023 14.63 0.32 2.24% 14.31 14.64 14.28
Jan 9, 2023 14.49 0.14 0.98% 14.35 14.78 14.15
Jan 6, 2023 14.36 0.39 2.79% 13.97 14.43 13.97

Newell Brands Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 9181.1 9552 10154 9714.9 9385 10589
Έσοδα 9181.1 9552 10154 9714.9 9385 10589
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6210.2 6289 6636.3 6495.5 6306 7293
Ακαθάριστο Εισόδημα 2970.9 3263 3517.7 3219.4 3079 3296
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8930.6 9198.8 17712.1 10224.9 10039 9657
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2463.6 2547.6 2496.8 2302 2045 2121
Έρευνα & Ανάπτυξη 147 158 151 149 144 153
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 109.8 204.2 8428 1278.4 1544 90
Λειτουργικά Έσοδα 250.5 353.2 -7558.1 -510 -654 932
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -375.5 -499.3 -440.2 -308.7 -288 -261
Άλλο, Καθαρό 143.8 738.5 6.6 -32.9 -64 22
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 18.8 592.4 -7991.7 -851.6 -1006 693
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -38.3 778.6 -6632.8 186.1 -770 572
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -38.3 778.6 -6632.8 186.1 -770 572
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 566.1 1970.2 -309.7 -79.5 0 0
Καθαρά Κέρδη 527.8 2748.8 -6942.5 106.6 -770 572
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -38.3 778.6 -6632.8 186.1 -770 572
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 527.8 2748.8 -6942.5 106.6 -770 572
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 527.8 2748.8 -6942.5 106.6 -770 572
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 421.3 488 473.7 423.9 424.1 428
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.09091 1.59549 -14.0021 0.43902 -1.81561 1.33645
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.76 0.88 0.92 0.92 0.92 0.92
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.0785 1.86748 -2.43741 2.39929 0.55081 1.5563
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 2288 2709 2787 2805 2388
Έσοδα 2288 2709 2787 2805 2388
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1557 1827 1939 1970 1643
Ακαθάριστο Εισόδημα 731 882 848 835 745
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2096 2406 2506 2649 2171
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 534 572 561 607 517
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 5 7 6 72 11
Λειτουργικά Έσοδα 192 303 281 156 217
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -67 -67 -67 -60 -59
Άλλο, Καθαρό 1 7 1 13 124
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 126 243 215 109 282
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 89 197 190 96 234
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 89 197 190 96 234
Καθαρά Κέρδη 89 197 190 96 234
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 89 197 190 96 234
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 89 197 190 96 234
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 89 197 190 96 234
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 427.6 427.8 428.5 428.3 424.7
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.20814 0.4605 0.44341 0.22414 0.55098
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.22301 0.49082 0.46403 0.38659 0.5881
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 7484.5 10725.7 5958.5 4109.9 4628 4262
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 587.5 485.7 495.7 348.6 981 440
Μετρητά & Ισοδύναμα 587.5 485.7 495.7 348.6 981 440
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2746.9 1879.3 2163.5 1841.5 1678 1500
Accounts Receivable - Trade, Net 2746.9 1879.3 2163.5 1841.5 1678 1500
Total Inventory 2116 1662.4 1760.7 1606.7 1638 1997
Prepaid Expenses 274.2 327.9 294.8 313.1 331 325
Other Current Assets, Total 1759.9 6370.4 1243.8 0
Total Assets 33837.5 33135.5 17722.4 15642 14700 14179
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1543.4 972.4 1226.1 1770.1 1706 1762
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3216 2086.8 3012.9 3493 3594 3705
Accumulated Depreciation, Total -1672.6 -1114.4 -1786.8 -1722.9 -1888 -1943
Goodwill, Net 10218.9 6873 3873.9 3708.8 3553 3504
Intangibles, Net 14111.8 10199.6 6150.6 4916.4 3564 3370
Other Long Term Assets, Total 478.9 4364.8 513.3 1136.8 1249 1281
Total Current Liabilities 4292 4907.7 3303.5 2978 3621 3317
Accounts Payable 1518.9 1226.8 1191.6 1101.4 1526 1680
Accrued Expenses 1827.3 1109.6 1334.9 1430.2 1563 1591
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 601.9 661.8 318.7 332.4 466 3
Other Current Liabilities, Total 343.9 1909.5 458.3 114 66 43
Total Liabilities 22488.7 18990.8 12504 10678.7 10826 10088
Total Long Term Debt 11290.9 9889.2 6696.3 5391.3 5141 4883
Long Term Debt 11290.9 9889.2 6696.3 5381.8 5136 4881
Deferred Income Tax 5082.8 2552.7 1090 624.9 414 405
Minority Interest 35.6 36.6 34.8 32.7 26 0
Other Liabilities, Total 1787.4 1604.6 1379.4 1651.8 1624 1483
Total Equity 11348.8 14144.7 5218.4 4963.3 3874 4091
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0 0
Common Stock 504.8 508.1 446.1 447.1 448 450
Additional Paid-In Capital 10144.2 10362 8781.1 8430.6 8078 7734
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2289.9 4611.2 -2511.3 -2404.2 -3174 -2602
Treasury Stock - Common -545.3 -573.5 -584.7 -590.3 -598 -609
Other Equity, Total -1044.8 -763.1 -912.8 -919.9 -880 -882
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 33837.5 33135.5 17722.4 15642 14700 14179
Total Common Shares Outstanding 482.5 485.2 422.8 423.5 424.4 425.5
Capital Lease Obligations 9.5 5 2
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4385 4655 4616 4262 4411
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 682 637 494 440 344
Μετρητά & Ισοδύναμα 682 637 494 440 344
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1530 1717 1686 1500 1421
Accounts Receivable - Trade, Net 1530 1717 1686 1500 1421
Total Inventory 1901 2016 2098 1997 2297
Prepaid Expenses 272 285 338 325 349
Total Assets 14340 14620 14520 14179 14204
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1664 1649 1645 1762 1739
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3567 3593 3608 3705 3625
Accumulated Depreciation, Total -1903 -1944 -1963 -1943 -1886
Goodwill, Net 3525 3533 3516 3504 3486
Intangibles, Net 3506 3500 3461 3370 3046
Other Long Term Assets, Total 1260 1283 1282 1281 1522
Total Current Liabilities 3363 3776 3709 3317 3183
Accounts Payable 1501 1577 1709 1680 1651
Accrued Expenses 1424 1491 1622 1591 1475
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 357 610 253 3 3
Other Current Liabilities, Total 81 98 125 43 54
Total Liabilities 10504 10634 10465 10088 10224
Total Long Term Debt 5135 4885 4884 4883 4880
Long Term Debt 5135 4885 4884 4881 4880
Deferred Income Tax 438 436 411 405 720
Minority Interest 25 25 2 0
Other Liabilities, Total 1543 1512 1459 1483 1441
Total Equity 3836 3986 4055 4091 3980
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Common Stock 450 450 450 450 441
Additional Paid-In Capital 7993 7906 7819 7734 7384
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -3085 -2888 -2698 -2602 -2368
Treasury Stock - Common -608 -609 -609 -609 -623
Other Equity, Total -914 -873 -907 -882 -854
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 14340 14620 14520 14179 14204
Total Common Shares Outstanding 425.4 425.4 425.4 425.5 415.8
Capital Lease Obligations 2
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 527.8 2748.8 -6917.9 106.6 -770 572
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1840.4 966.2 680 1044 1432 884
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 437.2 635.6 433.9 446 357 325
Deferred Taxes 33.4 -1781.8 -1597.9 -1067.9 -261 -41
Μη Χρηματικά Στοιχεία -2.2 -550.4 9030.2 1395.3 1627 111
Cash Taxes Paid 189.2 261.8 292 156 106 165
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 316 459.4 457.6 304.4 281 271
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 844.2 -86 -268.3 164 479 -83
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -8824.8 1078.5 4807.4 735.4 -228 -268
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -441.4 -406.2 -384.4 -264.9 -259 -289
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -8383.4 1484.7 5191.8 1000.3 31 21
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 7328.5 -2195.8 -5454.5 -1903.6 -559 -1143
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -16.1 -161.6 0 -176.2 11 -40
Total Cash Dividends Paid -328.6 -428.6 -434.6 -390.3 -392 -394
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 7673.2 -1434.6 -3493.8 -1337.1 -178 -709
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -31.4 49.3 -22.9 -0.6 5 -17
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 312.7 -101.8 10 -124.8 650 -544
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -171 -1526.1 0 0
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 89 286 476 572 234
Cash From Operating Activities -25 76 490 884 -272
Cash From Operating Activities 86 166 244 325 76
Deferred Taxes 1 -12 -17 -41 326
Non-Cash Items 14 25 38 111 -118
Changes in Working Capital -215 -389 -251 -83 -790
Cash From Investing Activities -54 -109 -180 -268 559
Capital Expenditures -54 -114 -181 -289 -70
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 5 1 21 629
Cash From Financing Activities -239 -334 -800 -1143 -393
Financing Cash Flow Items -39 -35 -51 -40 -17
Total Cash Dividends Paid -100 -198 -296 -394 -100
Issuance (Retirement) of Debt, Net -100 -101 -453 -709 -1
Foreign Exchange Effects -14 -6 -14 -17 8
Net Change in Cash -332 -373 -504 -544 -98
Issuance (Retirement) of Stock, Net -275
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Pzena Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 11.4511 47361679 4618690 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 10.45 43221027 861584 2022-09-30 LOW
Icahn Associates Corporation Hedge Fund 7.9958 33070432 0 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 7.3261 30300872 641978 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 5.4996 22746301 623235 2022-09-30 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 4.7284 19556867 454357 2022-09-30 LOW
Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.7451 15489824 1225381 2022-09-30 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.138 12978762 302321 2022-09-30 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 3.0089 12444868 1733 2022-12-31 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 2.127 8797338 91612 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9092 7896328 269254 2022-09-30 LOW
BlackRock Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.2842 5311508 859843 2022-09-30 LOW
City National Rochdale, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.2059 4987613 53417 2022-09-30 LOW
Luther King Capital Management Corp. Investment Advisor 1.1913 4927402 294745 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1872 4910211 -337843 2022-09-30 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.1739 4855275 354376 2022-09-30 LOW
PRIMECAP Management Company Investment Advisor 1.1229 4644500 -237900 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8801 3639931 -288754 2021-12-31 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.8522 3524597 35527 2022-09-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.7332 3032536 141608 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Newell Company profile

Σχετικά με την Newell Brands

Η Newell Brands Inc. είναι εταιρεία καταναλωτικών αγαθών. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τους τομείς Commercial Solutions, Home Appliances, Home Solutions, Learning and Development και Outdoor and Recreation. Ο τομέας Commercial Solutions προσφέρει μια σειρά λύσεων καθαρισμού και συντήρησης για εμπορικούς χώρους. Ο τομέας Home Appliances προσφέρει οικιακά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων συσκευών κουζίνας με τα εμπορικά σήματα Calphalon, Crockpot, Mr. Coffee, Oster και Sunbeam. Ο τομέας Home Solutions παρέχει προϊόντα αποθήκευσης τροφίμων και οικιακής χρήσης, προϊόντα συντήρησης φρέσκων προϊόντων, gourmet μαγειρικά σκεύη, σκεύη ψησίματος και μαχαιροπήρουνα και προϊόντα οικιακού αρώματος. Learning and Development, ο οποίος παρέχει βρεφικά είδη και προϊόντα βρεφικής φροντίδας- όργανα γραφής, συμπεριλαμβανομένων μαρκαδόρων και μαρκαδόρων, μολυβιών- προϊόντα τέχνης- προϊόντα κόλλας και κοπής με βάση τη δραστηριότητα και λύσεις σήμανσης. Ο τομέας Outdoor and Recreation προσφέρει προϊόντα για υπαίθριες και συναφείς με την ύπαιθρο δραστηριότητες με τις μάρκες Campingaz, Marmot και Coleman.

Industry: Appliances, Tools & Housewares (NEC)

6655 Peachtree Dunwoody Rd
ATLANTA
GEORGIA 30328
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

BTC/USD

23,186.70 Price
-0.670% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου