Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές New York Community Bancorp - NYCB CFD

  2.93
  1.38%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  New York Community Bancorp Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 2.89
  Άνοιγμα* 2.97
  Μεταβολή 1 έτους* -65.78%
  Εύρος ημέρας* 2.87 - 2.97
  Εύρος 52 εβδ. 5.81-14.22
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 6.75M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 196.12M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 7.10B
  Αναλογία P/E 2.46
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 722.49M
  Έσοδα 4.73B
  EPS 4.00
  Μέρισμα (Απόδοση %) 6.9176
  Beta 1.04
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 31, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 16, 2024 2.89 0.04 1.40% 2.85 2.91 2.81
  Apr 15, 2024 2.87 0.05 1.77% 2.82 2.99 2.82
  Apr 12, 2024 2.81 -0.10 -3.44% 2.91 2.93 2.79
  Apr 11, 2024 2.96 -0.02 -0.67% 2.98 3.02 2.83
  Apr 10, 2024 2.93 -0.16 -5.18% 3.09 3.09 2.86
  Apr 9, 2024 3.18 -0.06 -1.85% 3.24 3.26 3.15
  Apr 8, 2024 3.26 0.18 5.84% 3.08 3.26 3.07
  Apr 5, 2024 3.09 -0.07 -2.22% 3.16 3.17 3.06
  Apr 4, 2024 3.18 -0.08 -2.45% 3.26 3.31 3.17
  Apr 3, 2024 3.22 0.19 6.27% 3.03 3.24 3.00
  Apr 2, 2024 3.04 -0.08 -2.56% 3.12 3.15 3.03
  Apr 1, 2024 3.18 -0.02 -0.63% 3.20 3.27 3.14
  Mar 28, 2024 3.18 -0.11 -3.34% 3.29 3.37 3.16
  Mar 27, 2024 3.30 0.12 3.77% 3.18 3.30 3.14
  Mar 26, 2024 3.17 -0.18 -5.37% 3.35 3.35 3.17
  Mar 25, 2024 3.30 -0.22 -6.25% 3.52 3.52 3.29
  Mar 22, 2024 3.51 -0.11 -3.04% 3.62 3.64 3.50
  Mar 21, 2024 3.67 0.04 1.10% 3.63 3.77 3.61
  Mar 20, 2024 3.55 0.05 1.43% 3.50 3.61 3.40
  Mar 19, 2024 3.47 -0.08 -2.25% 3.55 3.58 3.41

  New York Community Bancorp Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Friday, April 26, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  11:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 New York Community Bancorp Inc Earnings Release
  Q1 2024 New York Community Bancorp Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, May 31, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  14:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  New York Community Bancorp Inc Annual Shareholders Meeting
  New York Community Bancorp Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, July 25, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 New York Community Bancorp Inc Earnings Release
  Q2 2024 New York Community Bancorp Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 826 806 587.804 523.307 557.669
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 650 596 442.709 395.043 422.417
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 650 596 442.709 395.043 422.417
  Καθαρά Κέρδη 650 596 511.109 395.043 422.417
  Total Adjustments to Net Income -41 -40 -38.626 -37.161 -37.699
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 609 556 404.083 357.882 384.718
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 609 556 472.483 357.882 384.718
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 609 556 472.483 357.882 384.718
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 483.603 463.866 463.281 465.663 487.288
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.2593 1.19862 0.87222 0.76854 0.78951
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.12261 1.23529 0.97338 0.76854 0.78951
  Interest Income, Bank 2092 1689 1707.99 1805.16 1689.67
  Total Interest Expense 696 400 607.851 847.76 658.678
  Net Interest Income 1396 1289 1100.14 957.4 1030.99
  Loan Loss Provision 133 3 7.105 18.256
  Net Interest Income after Loan Loss Provision 1263 1286 1100.14 950.295 1012.74
  Non-Interest Income, Bank 247 61 61.08 84.23 91.558
  Non-Interest Expense, Bank -684 -541 -573.418 -511.218 -546.628
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 68.4
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 492 2007 184 205 230
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 413 2006 172 152 171
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 413 2006 172 152 171
  Καθαρά Κέρδη 413 2006 172 152 171
  Total Adjustments to Net Income -12 -29 -10 -10 -10
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 401 1977 162 142 161
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 401 1977 162 142 161
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 401 1977 162 142 161
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 723.727 688.272 538.349 466.094 466.8
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.55408 2.87241 0.30092 0.30466 0.3449
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.51696 0.06388 0.12902 0.31102 0.35127
  Interest Income, Bank 1498 1034 681 509 473
  Total Interest Expense 598 479 302 183 114
  Net Interest Income 900 555 379 326 359
  Loan Loss Provision 49 170 124 2 9
  Net Interest Income after Loan Loss Provision 851 385 255 324 350
  Non-Interest Income, Bank 302 2098 198 17 18
  Non-Interest Expense, Bank -661 -476 -269 -136 -138
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 90144 59527 56306.1 53640.8 51899.4
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 491 519 554.311 598.82 346.179
  Υπεραξία, Καθαρό 2426 2426 2426.38 2426.38 2436.13
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1320 0.78
  Other Assets, Total 3811 2302 2011.89 1593.79 1346.58
  Σύνολο Οφειλών 81320 52483 49464.5 46929.1 45244.1
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1007 657 655.883 1454.93 954.205
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1007 657 655.883 1454.93 954.205
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 107 384 419.89 201.431 79.11
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1038 229 257.383 226.98 192.735
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 8824 7044 6841.64 6711.69 6655.23
  Κοινή Μετοχή 7 5 4.904 4.904 4.904
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 8130 6126 6122.69 6115.49 6099.94
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1041 741 494.229 342.023 297.202
  Treasury Stock - Common -237 -246 -257.541 -220.717 -161.998
  Unrealized Gain (Loss) -626 -45 66.88 25.44 -16.576
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 6 -40 -92.358 -58.283 -71.077
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 90144 59527 56306.1 53640.8 51899.4
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 681.217 465.016 463.902 467.347 473.537
  Redeemable Preferred Stock 503 503 502.84 502.84 502.84
  Total Preferred Shares Outstanding 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515
  Δεδουλευμένα Έξοδα 122 249 266.846 285.991
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 111230 118796 123706 90144 62956
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1080 1189 978 491 477
  Υπεραξία, Καθαρό 2426 2426 2426 2426 2426
  Other Assets, Total 3851 3837 4013 3811 2254
  Δεδουλευμένα Έξοδα 456 536 353 227
  Σύνολο Οφειλών 100237 107736 112924 81320 56210
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1015 16412 21360 1007 658
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1015 16412 21360 1007 658
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2521 2291 6411 1267 480
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 10993 11060 10782 8824 6746
  Redeemable Preferred Stock 503 503 503 503 503
  Κοινή Μετοχή 7 7 7 7 5
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 8217 8204 8197 8130 6121
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3278 3205 2923 1041 957
  Treasury Stock - Common -217 -217 -219 -237 -238
  Unrealized Gain (Loss) -863 -668 -566 -626 -612
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 68 26 -63 6 10
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 111230 118796 123706 90144 62956
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 722.485 722.476 722.15 681.217 466.136
  Total Preferred Shares Outstanding 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1796 1728 1768 1320
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 650 596 511.109 395.043 422.417
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1026 290 334.196 509.75 540.355
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 18 21 23.871 27.096 32.323
  Amortization 0 0
  Deferred Taxes -3 -13 219.342 100.813 23.197
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -164 26 40.524 32.597 32.369
  Cash Taxes Paid 17 471 117.873 75.68 44.123
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 657 402 632.66 813.161 645.588
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 525 -340 -460.65 -45.799 30.049
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -6323 -2762 -1025.36 -2058.91 -4020.47
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -3 -4 -9.847
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -6320 -2758 -1025.36 -2058.91 -4010.62
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 5168 2735 1897.22 816.072 2426.9
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 7473 2622 779.681 892.702 1662.27
  Total Cash Dividends Paid -350 -349 -348.435 -350.222 -365.889
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -24 -16 -59.022 -75.22 -163.249
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1931 478 1525 348.812 1293.77
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -129 263 1206.06 -733.085 -1053.21
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 2006 650 478 326 155
  Cash From Operating Activities 3035 1026 631 399 185
  Cash From Operating Activities 8 18 13 9 5
  Deferred Taxes 11 -3 0 -15 -8
  Non-Cash Items -2011 -164 12 11 6
  Cash Taxes Paid 13 17 13 8 0
  Cash Interest Paid 489 657 399 229 110
  Changes in Working Capital 3021 525 128 68 27
  Cash From Investing Activities 25105 -6323 -4742 -3070 -1068
  Capital Expenditures -11 -3 -1
  Other Investing Cash Flow Items, Total 25116 -6320 -4742 -3070 -1067
  Cash From Financing Activities -7793 5168 3600 3737 1572
  Financing Cash Flow Items -7685 7473 6646 6185 2895
  Total Cash Dividends Paid -124 -350 -262 -174 -87
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -9 -24 -19 -19 -11
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 25 -1931 -2765 -2255 -1225
  Net Change in Cash 20347 -129 -511 1066 689

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  NY Community Bancorp Company profile

  Σχετικά με την New York Community Bancorp

  Η New York Community Bancorp, Inc. είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου της New York Community Bank (η Τράπεζα). Η Τράπεζα είναι ένα ταμιευτήριο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης που λειτουργεί περίπου 236 υποκαταστήματα, 19 από τα οποία λειτουργούν απευθείας υπό την επωνυμία Community Bank. Τα υπόλοιπα 217 υποκαταστήματα της Community Bank λειτουργούν μέσω οκτώ διακλαδικών τραπεζών: Queens County Savings Bank, Roslyn Savings Bank, Richmond County Savings Bank, Roosevelt Savings Bank και Atlantic Bank στη Νέα Υόρκη- Garden State Community Bank στο New Jersey- AmTrust Bank στη Φλόριντα και την Αριζόνα- και Ohio Savings Bank στο Οχάιο. Η Τράπεζα είναι παραγωγός δανείων πολλαπλών οικογενειών στη Νέα Υόρκη, με έμφαση σε μη πολυτελείς πολυκατοικίες με ρυθμιζόμενα ενοίκια που διαθέτουν ενοίκια κάτω της αγοράς. Η Τράπεζα παρέχει επίσης δάνεια εμπορικών ακινήτων (CRE), δάνεια και μισθώσεις ειδικής χρηματοδότησης και, σε πολύ μικρότερο βαθμό, δάνεια απόκτησης, ανάπτυξης και κατασκευής (ADC) και εμπορικά και βιομηχανικά (C&I) δάνεια.

  Industry: Banks (NEC)

  102 Duffy Avenue
  HICKSVILLE
  NEW YORK 11801
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου