Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές NATURGY ENERGY GROUP, S.A. - NTGY CFD

  22.975
  0.09%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.110
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022099 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022099%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000123 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.02)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000123%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Spain
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Naturgy Energy Group SA ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 22.955
  Άνοιγμα* 23.075
  Μεταβολή 1 έτους* -11.25%
  Εύρος ημέρας* 22.895 - 23.075
  Εύρος 52 εβδ. 24.90-28.88
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 270.75K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 5.99M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 24.96B
  Αναλογία P/E 11.54
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 960.88M
  Έσοδα 29.28B
  EPS 2.23
  Μέρισμα (Απόδοση %) 5.82751
  Beta 0.71
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 13, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 21, 2024 22.955 0.020 0.09% 22.935 23.095 22.855
  Feb 20, 2024 22.875 0.080 0.35% 22.795 23.055 22.675
  Feb 19, 2024 22.795 -0.140 -0.61% 22.935 22.935 22.655
  Feb 16, 2024 22.835 -0.320 -1.38% 23.155 23.255 22.735
  Feb 15, 2024 23.135 -0.100 -0.43% 23.235 23.295 23.055
  Feb 14, 2024 23.255 -0.020 -0.09% 23.275 23.435 23.075
  Feb 13, 2024 23.355 0.020 0.09% 23.335 23.515 23.095
  Feb 12, 2024 23.535 0.180 0.77% 23.355 23.695 23.355
  Feb 9, 2024 23.255 -0.340 -1.44% 23.595 23.615 23.035
  Feb 8, 2024 23.615 0.140 0.60% 23.475 23.875 23.455
  Feb 7, 2024 23.595 -0.280 -1.17% 23.875 24.095 23.395
  Feb 6, 2024 24.115 -0.200 -0.82% 24.315 24.395 23.935
  Feb 5, 2024 24.415 0.200 0.83% 24.215 24.655 24.215
  Feb 2, 2024 24.295 -0.400 -1.62% 24.695 24.795 24.255
  Feb 1, 2024 24.555 -0.160 -0.65% 24.715 24.915 24.535
  Jan 31, 2024 25.010 0.020 0.08% 24.990 25.110 24.815
  Jan 30, 2024 24.970 0.040 0.16% 24.930 25.150 24.895
  Jan 29, 2024 25.070 0.040 0.16% 25.030 25.070 24.695
  Jan 26, 2024 25.050 -0.220 -0.87% 25.270 25.430 25.010
  Jan 25, 2024 25.310 -0.140 -0.55% 25.450 25.510 25.150

  NATURGY ENERGY GROUP, S.A. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, February 27, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  08:00

  Χώρα

  ES

  Γεγονός

  Full Year 2023 Naturgy Energy Group SA Earnings Release
  Full Year 2023 Naturgy Energy Group SA Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:00

  Χώρα

  ES

  Γεγονός

  Full Year 2023 Naturgy Energy Group SA Earnings Presentation
  Full Year 2023 Naturgy Energy Group SA Earnings Presentation

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, March 27, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  08:00

  Χώρα

  ES

  Γεγονός

  Naturgy Energy Group SA Annual Shareholders Meeting
  Naturgy Energy Group SA Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 33965 22140 15345 20761 24339
  Έσοδα 33965 22140 15345 20761 24339
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 27194 16529 10138 14604 17723
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 30882 20039 14879 18127 26506
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 875 1140 1050 1055 1397
  Depreciation / Amortization 1384 1445 1476 1484 1674
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 256 12 1354 18 4249
  Other Operating Expenses, Total 1173 913 861 966 1463
  Λειτουργικά Έσοδα 3083 2101 466 2634 -2167
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -377 -401 -478 -381 -1053
  Άλλο, Καθαρό -160 97 -24 -129 -145
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2546 1797 -36 2124 -3365
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1849 1439 -55 1698 -2586
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -177 -342 -316 -395 -267
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1672 1097 -371 1303 -2853
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -23 117 24 98 31
  Καθαρά Κέρδη 1649 1214 -347 1401 -2822
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1672 1097 -371 1303 -2853
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1649 1214 -347 1401 -2822
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1649 1214 -347 1401 -2822
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 960.908 963.492 962.555 977.636 997.664
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.74002 1.13857 -0.38543 1.33281 -2.85968
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.2 1.2 1.44 1.37 1.3
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.94937 1.53003 0.70786 1.42603 0.16534
  Jun 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Συνολικά έσοδα 12054 6954 10274 8596 8141
  Έσοδα 12054 6954 10274 8596 8141
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 8102 4961 8392 7163 6645
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10341 6032 9215 8163 7472
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 514 148 233 213 214
  Depreciation / Amortization 691 478 350 354 350
  Other Operating Expenses, Total 781 445 240 433 263
  Λειτουργικά Έσοδα 1713 922 1059 433 669
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -196 -60 -206 -181 -90
  Άλλο, Καθαρό -11
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1506 862 853 252 579
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1135 642 570 203 434
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -90 -47 -66 7 -71
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1045 595 504 210 363
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -7 0 0 -16
  Καθαρά Κέρδη 1045 588 504 210 347
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1045 595 504 210 363
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1045 588 504 210 347
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1045 588 504 210 347
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 960.867 960.939 960.898 960.985 960.811
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.08756 0.61919 0.52451 0.21853 0.37781
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.5 0.5 0.4 0.3 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.32522 0.72847 0.52451 0.33504 0.37625
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 253
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 12022 10992 12954 8787 8330
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4393 4360 4485 3013 2114
  Μετρητά 2644 2236 1986 1574 1469
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1341 1729 1941 1111 247
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 408 395 558 328 398
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5339 5086 2908 4576 4758
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 5152 4780 2688 3911 4415
  Συνολικό Απόθεμα 1828 878 519 796 850
  Προπληρωθέντα Εξοδα 109 100 94 92 85
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 353 568 4948 310 523
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 40390 38249 39545 41138 40631
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 18541 17816 17516 21063 20707
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 39436 37284 35582 37837 36970
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -20895 -19468 -18066 -16774 -16263
  Υπεραξία, Καθαρό 2998 2950 2892 3202 3215
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2974 2784 2683 4511 4630
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 960 987 1174 1440 1708
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2895 2720 2326 2135 2041
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 9779 9322 9250 6653 7007
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4471 3407 2518 3118 3267
  Δεδουλευμένα Έξοδα 238 254 240 289 332
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 2277 1661 2533 2258 2181
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2793 4000 3959 988 1227
  Σύνολο Οφειλών 32816 32360 31517 30587 29683
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 13999 15044 14826 15602 14483
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 12690 13719 13501 14156 13297
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1309 1325 1325 1446 1186
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1951 1787 1793 2249 2149
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2405 2984 3237 3425 3647
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 4682 3223 2411 2658 2397
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 7574 5889 8028 10551 10948
  Κοινή Μετοχή 970 970 970 984 1001
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 3808 3808 3808 3808 3808
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 5841 5292 5348 7334 7738
  Treasury Stock - Common -201 -204 -201 -321 -325
  Unrealized Gain (Loss)
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2844 -3977 -1897 -1254 -1274
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 40390 38249 39545 41138 40631
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 960.918 960.811 960.938 970.299 986.652
  Jun 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 9341 12022 15210 12698 11893
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4764 4393 6706 4866 4018
  Μετρητά & Ισοδύναμα 4555 3985 6244 4365 3624
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 209 408 462 501 394
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3486 5591 6929 5989 6896
  Συνολικό Απόθεμα 909 1828 1559 1094 943
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 182 210 16 749 36
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 37820 40390 44092 41113 40035
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 18799 18541 18559 18218 18010
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 3104 2974 6044 2918 5950
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1020 960 1302 1047 1114
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2737 2895 2977 3216 3068
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 7497 9779 14904 13391 11641
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2562 4471 11946 4997 8902
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 2743 2277 2146 2089 1900
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2192 3031 812 6305 839
  Σύνολο Οφειλών 28682 32816 40678 37410 35643
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 12778 13999 14595 14393 14838
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 11516 12690 14595 13036 14838
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1898 1951 1407 1598 1946
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2458 2405 3019 2922 3107
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 4051 4682 6753 5106 4111
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 9138 7574 3414 3703 4392
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1848 -2844 3414 -6241 4392
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 37820 40390 44092 41113 40035
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 960.881 960.918 960.918 960.918 960.811
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3032 5152 5208
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 40424 36552
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -21625 -19515
  Υπεραξία, Καθαρό 2819 2998 3016
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1262 1309 1357
  Κοινή Μετοχή 970 970 970
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 3808 3808 3808
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 6410 5841 5367
  Treasury Stock - Common -202 -201 -201
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2546 1797 -36 2272 -3365
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4242 944 2907 4034 2860
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1112 1161 1180 1319 1326
  Amortization 272 284 296 289 348
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 1673 75 1869 432 5457
  Cash Taxes Paid 762 864 214 393 263
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 520 488 562 646 621
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1361 -2373 -402 -278 -906
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1486 1896 -1142 -1456 -617
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -65 -169 -1474 -1849 -1808
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1421 2065 332 393 1191
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -2854 -2851 -388 -1599 -3759
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -9 -12 -48 -21 -159
  Total Cash Dividends Paid -1500 -1707 -1802 -1901 -1976
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -503 -29 -171 -405 1189
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -842 -1103 1633 728 -2813
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 118 49 -135 -10 7
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 20 38 1242 969 -1509
  Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
  Net income/Starting Line 2546 831 1797
  Cash From Operating Activities 4242 2429 -126
  Cash From Operating Activities 1532 704
  Non-Cash Items 1525 439 58
  Cash Taxes Paid 762 194 864
  Cash Interest Paid 520 296
  Changes in Working Capital -1361 455 -1981
  Cash From Investing Activities -1486 -801 61
  Capital Expenditures -65 -739
  Other Investing Cash Flow Items, Total -1421 -62 61
  Cash From Financing Activities -2854 -1386 -12
  Financing Cash Flow Items -9 -15 -12
  Total Cash Dividends Paid -1500 -647
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -503 -2
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -842 -722
  Foreign Exchange Effects 118 158
  Net Change in Cash 20 400
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa) Corporation 26.7 258886885 0 2023-04-11 LOW
  CVC Advisers Limited Private Equity 20.7 200710057 0 2023-04-11
  Global Infrastructure Partners Private Equity 20.6 199740443 0 2023-04-11 LOW
  IFM Global Infraestructure Fund Corporation 14.0005 135751048 0 2023-04-11 LOW
  Sonatrach Corporation 4.1 39754166 0 2023-04-11
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.597 5788789 -159741 2023-09-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4234 4105632 1960 2023-09-30 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.1616 1566997 -8922 2023-09-30 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1066 1033585 0 2023-08-31 LOW
  JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.0927 899311 -5611 2023-09-30 MED
  Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.0886 859534 -1083 2023-09-30 LOW
  DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.0821 795570 1096 2023-09-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0781 757263 3 2023-09-30 LOW
  APG Asset Management N.V. Pension Fund 0.0549 531943 -43952 2023-03-31 LOW
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.0536 520016 -67 2023-09-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.0472 457691 -27667 2023-09-30 LOW
  Nuveen LLC Pension Fund 0.0427 414128 0 2023-09-30 LOW
  Aviva Investors Global Services Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.0412 399065 -714785 2023-08-31 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.041 397162 13313 2023-09-30 LOW
  Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 0.0395 383155 42795 2023-08-31 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Naturgy Energy Group, S.A. Company profile

  Σχετικά με την NATURGY ENERGY GROUP, S.A.

  Η Naturgy Energy Group SA, πρώην Gas Natural SDG SA, είναι εταιρεία με έδρα την Ισπανία που δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας. Οι δραστηριότητες της εταιρείας χωρίζονται σε τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς: Gas & Electricity, που περιλαμβάνει επιχειρήσεις παραγωγής και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προμήθεια φυσικού αερίου, εμπορία και logistics υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παγκοσμίως, καθώς και εμπορία φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη- Infrastructure Spain & EMPL - Medgaz, που περιλαμβάνει επιχειρήσεις δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στην Ισπανία και τους αγωγούς φυσικού αερίου του Μαγκρέμπ- Infrastructure Latin America South Zone που περιλαμβάνει επιχειρήσεις δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στη Χιλή, την Αργεντινή, τη Βραζιλία και το Περού και Infrastructure Latin America North Zone, που περιλαμβάνει επιχειρήσεις δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στο Μεξικό και τον Παναμά.

  Industry: Natural Gas Utilities (NEC)

  Avenida de América, 38
  MADRID
  MADRID 28028
  ES

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0161%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0380%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου