Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές National-Oilwell Varco, Inc - NOV CFD

23.24
0.04%
0.09
Χαμηλό: 23.01
Υψηλό: 23.43
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Monday at 21:00

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.09
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Nov Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 23.22
Άνοιγμα* 23.12
Μεταβολή 1 έτους* 41.49%
Εύρος ημέρας* 23.01 - 23.43
Εύρος 52 εβδ. 13.98-24.83
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.67M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 59.20M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 9.14B
Αναλογία P/E 963.16
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 392.81M
Έσοδα 6.68B
EPS 0.02
Μέρισμα (Απόδοση %) 0.85948
Beta 1.90
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 6, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 23.22 0.42 1.84% 22.80 23.90 22.77
Feb 2, 2023 22.92 -1.08 -4.50% 24.00 24.01 22.57
Feb 1, 2023 24.21 0.13 0.54% 24.08 24.41 23.37
Jan 31, 2023 24.38 0.85 3.61% 23.53 24.39 23.28
Jan 30, 2023 23.69 0.21 0.89% 23.48 24.06 23.37
Jan 27, 2023 23.91 -0.64 -2.61% 24.55 24.75 23.65
Jan 26, 2023 24.76 0.21 0.86% 24.55 24.76 23.84
Jan 25, 2023 24.29 1.24 5.38% 23.05 24.54 23.02
Jan 24, 2023 23.33 0.78 3.46% 22.55 23.36 22.26
Jan 23, 2023 22.75 -0.47 -2.02% 23.22 23.36 22.70
Jan 20, 2023 23.06 0.55 2.44% 22.51 23.39 22.37
Jan 19, 2023 22.46 -0.15 -0.66% 22.61 22.79 21.85
Jan 18, 2023 22.75 -0.97 -4.09% 23.72 24.02 22.65
Jan 17, 2023 23.53 0.16 0.68% 23.37 23.56 23.10
Jan 13, 2023 23.20 0.37 1.62% 22.83 23.40 22.60
Jan 12, 2023 22.98 0.25 1.10% 22.73 23.37 22.58
Jan 11, 2023 22.69 -0.29 -1.26% 22.98 23.17 22.38
Jan 10, 2023 22.78 0.00 0.00% 22.78 23.08 22.25
Jan 9, 2023 22.81 0.78 3.54% 22.03 23.02 22.03
Jan 6, 2023 21.71 1.01 4.88% 20.70 21.72 20.63

National-Oilwell Varco, Inc Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 7251 7304 8453 8479 6090 5524
Έσοδα 7251 7304 8453 8479 6090 5524
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7352 6412 7009 7634 5656 4750
Ακαθάριστο Εισόδημα -101 892 1444 845 434 774
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 9662 7581 8242 14758 8515 5658
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1338 1169 1233 1303 968 908
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 972 0 0 5821 1891 0
Λειτουργικά Έσοδα -2411 -277 211 -6279 -2425 -134
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -136 -22 -50 -105 -337 -73
Άλλο, Καθαρό -76 -93 -120 -78 -17 -23
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2623 -392 41 -6462 -2779 -230
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2416 -478 -22 -6093 -2824 -245
Δικαίωμα Μειοψηφίας 4 -1 -9 -2 -5 -5
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2412 -479 -31 -6095 -2829 -250
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 242 287
Καθαρά Κέρδη -2412 -237 -31 -6095 -2542 -250
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2412 -479 -31 -6095 -2829 -250
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2412 -237 -31 -6095 -2542 -250
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2412 -237 -31 -6095 -2542 -250
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 376 377 378 382 384 386
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -6.41489 -1.27056 -0.08201 -15.9555 -7.36719 -0.64767
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.61 0.2 0.2 0.2 0.05
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -4.73457 -1.27056 -0.0459 -6.2072 -4.16628 -0.63571
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 1249 1417 1341 1517 1548
Έσοδα 1249 1417 1341 1517 1548
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1093 1186 1156 1315 1334
Ακαθάριστο Εισόδημα 156 231 185 202 214
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1337 1405 1384 1532 1569
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 244 219 228 217 235
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 0
Λειτουργικά Έσοδα -88 12 -43 -15 -21
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -22 -17 -18 -16 -12
Άλλο, Καθαρό -10 -16 1 2 -2
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -120 -21 -60 -29 -35
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -114 -23 -65 -43 -49
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1 -3 -4 3 -1
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -115 -26 -69 -40 -50
Καθαρά Κέρδη -115 -26 -69 -40 -50
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -115 -26 -69 -40 -50
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -115 -26 -69 -40 -50
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -115 -26 -69 -40 -50
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 385 386 387 386 387
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.2987 -0.06736 -0.17829 -0.10363 -0.1292
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0.05 0.05
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.2987 -0.0554 -0.17829 -0.10363 -0.1208
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 7876 7217 7279 6113 5209 4902
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1440 1447 1431 1179 1692 1591
Μετρητά & Ισοδύναμα 1408 1437 1427 1171 1692 1591
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 32 10 4 8
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2748 2510 2666 2498 1885 1782
Accounts Receivable - Trade, Net 2748 2510 2666 2498 1885 1782
Total Inventory 3325 3003 2986 2197 1408 1331
Prepaid Expenses 339 244 194 234 224 198
Other Current Assets, Total 24 13 2 5
Total Assets 21140 20206 19796 13149 9929 9550
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3150 3002 2797 3028 2493 2360
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 5448 5561 5484 6011 5543 5492
Accumulated Depreciation, Total -2298 -2559 -2687 -2983 -3050 -3132
Goodwill, Net 6067 6227 6264 2807 1493 1527
Intangibles, Net 3530 3301 3020 852 527 503
Long Term Investments 307 311 301 283 51 50
Other Long Term Assets, Total 210 148 135 66 156 208
Total Current Liabilities 3047 2354 2341 2247 1867 1910
Accounts Payable 414 510 722 715 489 612
Accrued Expenses 1280 1230 1042 979 930 846
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 506 6 7 30 28 28
Other Current Liabilities, Total 847 608 570 523 420 424
Total Liabilities 7200 6112 5977 5371 4719 4553
Total Long Term Debt 2708 2706 2704 2239 2070 1927
Long Term Debt 2708 2706 2704 1989 1834 1708
Deferred Income Tax 1142 809 662 140 78 66
Minority Interest 63 66 70 68 69 67
Other Liabilities, Total 240 177 200 677 635 583
Total Equity 13940 14094 13819 7778 5210 4997
Common Stock 4 4 4 4 4 4
Additional Paid-In Capital 8103 8234 8390 8507 8591 8685
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 7285 6966 6862 690 -1876 -2146
Other Equity, Total -1452 -1110 -1437 -1423 -1509 -1546
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 21140 20206 19796 13149 9929 9550
Total Common Shares Outstanding 378.637 380.105 383.427 385.887 388.255 392.673
Capital Lease Obligations 250 236 219
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4996 4908 4939 4902 4949
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1607 1572 1668 1591 1406
Μετρητά & Ισοδύναμα 1607 1572 1668 1591 1406
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1842 1792 1746 1782 1898
Accounts Receivable - Trade, Net 1842 1792 1746 1782 1898
Total Inventory 1357 1322 1325 1331 1440
Prepaid Expenses 190 222 200 198 205
Total Assets 9672 9601 9567 9550 9553
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2437 2423 2378 2360 2328
Goodwill, Net 1495 1495 1495 1527 1525
Intangibles, Net 516 508 497 503 495
Long Term Investments 47 45 50 50 62
Other Long Term Assets, Total 181 222 208 208 194
Total Current Liabilities 1934 1810 1853 1910 1979
Accounts Payable 467 526 519 612 643
Accrued Expenses 865 841 854 846 862
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 207 25 23 28 28
Other Current Liabilities, Total 395 418 457 424 446
Total Liabilities 4591 4493 4557 4553 4607
Total Long Term Debt 1898 1910 1926 1927 1927
Long Term Debt 1669 1686 1704 1708 1709
Capital Lease Obligations 229 224 222 219 218
Deferred Income Tax 77 72 80 66 66
Minority Interest 69 70 68 67 64
Other Liabilities, Total 613 631 630 583 571
Total Equity 5081 5108 5010 4997 4946
Common Stock 4 4 4 4 4
Additional Paid-In Capital 8598 8618 8637 8685 8690
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1991 -2017 -2086 -2146 -2216
Other Equity, Total -1530 -1497 -1545 -1546 -1532
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 9672 9601 9567 9550 9553
Total Common Shares Outstanding 390.653 390.629 390.694 392.673 392.82
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -2416 -236 -22 -6093 -2537 -245
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 960 832 521 714 926 291
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 703 698 690 533 352 306
Deferred Taxes -198 -341 -63 -426 -65 11
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1827 263 155 6665 2647 179
Cash Taxes Paid 181 50 64 144 -9 -78
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 101 97 90 85 83 76
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1044 448 -239 35 529 40
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -488 -245 -457 -315 -144 -196
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -284 -192 -244 -233 -226 -201
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -204 -53 -213 -82 82 5
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1141 -595 -30 -647 -259 -189
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -15 -10 0 -36 -28 -20
Total Cash Dividends Paid -230 -76 -76 -77 -19 -20
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 4 -3 54 -13
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -900 -506 -8 -521 -212 -149
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -3 37 -44 -8 -2 -7
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -672 29 -10 -256 521 -101
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -114 -137 -202 -245 -49
Cash From Operating Activities -27 150 255 291 -103
Cash From Operating Activities 79 156 231 306 74
Deferred Taxes -1 -7 2 11 -3
Non-Cash Items 53 77 109 179 72
Cash Taxes Paid 9 -85 -87 -78 11
Cash Interest Paid 3 39 42 76 4
Changes in Working Capital -44 61 115 40 -197
Cash From Investing Activities -51 -89 -102 -196 -49
Capital Expenditures -49 -98 -137 -201 -46
Other Investing Cash Flow Items, Total -2 9 35 5 -3
Cash From Financing Activities -3 -182 -172 -189 -36
Financing Cash Flow Items -13 -33 -40 -20 -11
Total Cash Dividends Paid 0 0 0 -20 -20
Issuance (Retirement) of Debt, Net 10 -149 -132 -149 -5
Foreign Exchange Effects -4 1 -5 -7 3
Net Change in Cash -85 -120 -24 -101 -185
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 10.023 39370823 516537 2022-10-31 LOW
First Eagle Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 9.1903 36100081 2161634 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 7.8467 30822303 -786789 2022-09-30 LOW
Pzena Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 7.5276 29568913 -5752565 2022-12-31 LOW
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC Investment Advisor 5.6015 22002994 -1239760 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 4.5047 17694829 2452567 2022-09-30 LOW
Harris Associates L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 4.0863 16051337 -1830760 2022-09-30 LOW
Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 3.4692 13627376 178295 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.3962 13340402 179283 2022-09-30 LOW
Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6887 10561203 0 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1942 8618829 98904 2022-09-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.9746 7756157 -1864543 2022-09-30 LOW
Thrivent Asset Management, LLC Investment Advisor 1.9503 7660956 4665986 2022-09-30 LOW
Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.5492 6085344 -2253976 2022-09-30 LOW
Ninety One UK Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.4653 5755872 -450547 2022-09-30 LOW
Allspring Global Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.4414 5661971 521981 2022-12-31 LOW
Artisan Partners Limited Partnership Investment Advisor 1.3434 5276790 -531854 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2941 5083386 36961 2022-09-30 LOW
azValor Asset Management SGIIC, SAU Investment Advisor 1.2322 4840114 1729819 2022-09-30 MED
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.9555 3753253 56320 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

National Oilwell Company profile

Σχετικά με την National-Oilwell Varco, Inc

Η NOV Inc. είναι κατασκευαστής εξοπλισμού για πετρελαιοπηγές και πάροχος τεχνολογίας. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τους τομείς Wellbore Technologies, Completion & Production Solutions και Rig Technologies. Ο τομέας Wellbore Technologies σχεδιάζει, κατασκευάζει, ενοικιάζει και πωλεί μια ποικιλία εξοπλισμού και τεχνολογιών. Προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της φορητής παραγωγής ενέργειας, των premium drill pipe- ενσύρματων σωλήνων, των υπηρεσιών επιθεώρησης, επισκευής και επίστρωσης σωληνώσεων και των τρυπανιών. Ο τομέας Completion & Production Solutions σχεδιάζει, κατασκευάζει και παρέχει υπηρεσίες στον εξοπλισμό και τις τεχνολογίες που απαιτούνται για τη διέγερση της υδραυλικής θραύσης, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων πολλαπλών σταδίων θραύσης στη γεώτρηση, των φορτηγών άντλησης υπό πίεση, των blenders, των sanders, των μονάδων ενυδάτωσης, των μονάδων έγχυσης, της γραμμής ροής και των πολλαπλών. Ο τομέας Rig Technologies κατασκευάζει και υποστηρίζει τον κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και τα ολοκληρωμένα συστήματα που απαιτούνται για τη διάνοιξη γεωτρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ξηρά και στη θάλασσα καθώς και σε άλλες θαλάσσιες αγορές, συμπεριλαμβανομένων των υπεράκτιων αιολικών σκαφών.

Industry: Oil Related Services and Equipment (NEC)

10353 Richmond Ave.
HOUSTON
TEXAS 77042
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.40 Price
+1.010% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00320

US100

12,479.80 Price
-0.620% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0188%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0075%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

23,033.60 Price
+0.600% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

74.55 Price
+1.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0248%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0087%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου