Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Mycronic - MYCR CFD

251.1
0.56%
1.4
Χαμηλό: 246.5
Υψηλό: 251.9
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Friday at 15:25

Mon - Fri: 07:00 - 15:25

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 1.4
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.019163 %
Charges from borrowed part ($-0.77)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.019163%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.003059 %
Charges from borrowed part ($-0.12)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.003059%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα SEK
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Sweden
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Mycronic AB (publ) ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 249.5
Άνοιγμα* 246.5
Μεταβολή 1 έτους* 38.8%
Εύρος ημέρας* 246.5 - 251.9
Εύρος 52 εβδ. 119.90-257.40
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 244.71K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.48M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 24.52B
Αναλογία P/E 32.98
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 97.63M
Έσοδα 5.12B
EPS 7.59
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.39776
Beta 1.03
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 27, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 30, 2023 249.5 7.0 2.89% 242.5 256.3 242.5
Mar 29, 2023 247.9 8.4 3.51% 239.5 248.1 238.9
Mar 28, 2023 241.5 2.0 0.84% 239.5 245.1 235.9
Mar 27, 2023 240.1 7.6 3.27% 232.5 241.7 232.1
Mar 24, 2023 229.1 0.6 0.26% 228.5 230.9 225.7
Mar 23, 2023 229.5 4.2 1.86% 225.3 231.1 222.7
Mar 22, 2023 226.1 2.6 1.16% 223.5 229.3 222.1
Mar 21, 2023 224.3 -5.0 -2.18% 229.3 235.5 220.9
Mar 20, 2023 229.3 8.4 3.80% 220.9 230.1 217.9
Mar 17, 2023 224.9 -2.0 -0.88% 226.9 228.7 223.5
Mar 16, 2023 227.3 3.4 1.52% 223.9 228.3 217.9
Mar 15, 2023 218.9 -8.8 -3.86% 227.7 229.1 218.9
Mar 14, 2023 227.7 8.6 3.93% 219.1 227.7 215.1
Mar 13, 2023 216.5 -0.2 -0.09% 216.7 221.3 212.1
Mar 10, 2023 221.1 0.0 0.00% 221.1 224.3 215.1
Mar 9, 2023 225.3 3.4 1.53% 221.9 226.9 220.7
Mar 8, 2023 223.7 7.8 3.61% 215.9 224.1 215.9
Mar 7, 2023 219.7 -3.0 -1.35% 222.7 223.1 218.9
Mar 6, 2023 223.1 -0.2 -0.09% 223.3 226.7 222.5
Mar 3, 2023 224.1 2.0 0.90% 222.1 224.3 220.5

Mycronic Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 5119 4635 3882 4307 3780.59
Έσοδα 5119 4635 3882 4307 3780.59
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2831 2321 1802 1908 1664.46
Ακαθάριστο Εισόδημα 2288 2314 2080 2399 2116.13
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4225 3586 2984 3183 2760.58
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 889 711 593 692 618.317
Έρευνα & Ανάπτυξη 600 491 449 513 446.427
Depreciation / Amortization 38 115 101 132 60.337
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -27 34 8 -13.884
Other Operating Expenses, Total -133 -55 -37 -70 -33.671
Λειτουργικά Έσοδα 894 1049 898 1124 1020
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -4 -2 -8 -2 -8.912
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 890 1046 890 1122 1011.09
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 736 827 703 859 792.477
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 740 828 693 855 789.539
Καθαρά Κέρδη 740 828 693 855 789.539
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 741 828 694 855 789.539
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 741 828 694 855 789.539
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 741 828 694 855 789.539
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 97.597 97.709 97.763 97.893 97.917
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 7.59245 8.47414 7.0988 8.73403 8.06335
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 3.5 3 3 2 3
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 7.96527 9.25904 8.06027 9.08596 8.5084
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 30 42 0 18.6
Δικαίωμα Μειοψηφίας 4 1 -10 -4 -2.938
Άλλο, Καθαρό -1 0.001
Total Adjustments to Net Income 1 1
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 1497 1214 1273 1135 1294
Έσοδα 1497 1214 1273 1135 1294
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 825 672 695 639 738
Ακαθάριστο Εισόδημα 672 542 578 496 556
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1235 1011 1049 929 1090
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 253 222 219 194 216
Έρευνα & Ανάπτυξη 165 144 155 136 135
Depreciation / Amortization 10 10 9 9 8
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 0 4
Other Operating Expenses, Total -18 -37 -29 -49 -11
Λειτουργικά Έσοδα 262 203 224 206 204
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1 -2 -2 -1 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 263 201 222 204 203
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 247 151 174 164 177
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 250 152 174 164 178
Καθαρά Κέρδη 250 152 174 164 178
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 250 152 174 165 178
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 250 152 174 165 178
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 250 152 174 165 178
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 97.597 97.523 97.635 97.635 97.868
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.56155 1.55861 1.78215 1.68997 1.81878
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 3.5 0 0 0 3
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.75401 1.68956 1.91059 1.61586 2.0326
Δικαίωμα Μειοψηφίας 3 1 0 0 1
Άλλο, Καθαρό -1 -1
Total Adjustments to Net Income 1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3210 3433 2839 2606.82 2052
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 683 1303 655 828.571 812.667
Μετρητά & Ισοδύναμα 683 1303 655 828.571 812.667
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 932 908 1018 873.234 621.743
Accounts Receivable - Trade, Net 793 676 890 767.039 553.545
Total Inventory 1363 1181 1109 868.18 588.56
Prepaid Expenses 46 41 58 36.832 29.025
Total Assets 6136 5319 4800 4199.31 3244.38
Property/Plant/Equipment, Total - Net 429 465 447 105.985 69.525
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 914 876 793 445.881 395.941
Accumulated Depreciation, Total -486 -411 -347 -339.896 -326.416
Goodwill, Net 1740 963 1046 1019.64 742.029
Intangibles, Net 556 290 320 360.961 294.924
Note Receivable - Long Term 55 40 50 22.498 17.085
Other Long Term Assets, Total 146 128 98 83.406 68.817
Total Current Liabilities 1570 1434 1289 1559.74 1076.11
Accounts Payable 295 261 288 236.425 154.656
Accrued Expenses 479 255 256 206.818 155.857
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 62 79 66 1.239 12.642
Other Current Liabilities, Total 734 839 679 1115.26 752.958
Total Liabilities 2181 1955 1828 1823.24 1464.18
Total Long Term Debt 181 185 252 0 0
Deferred Income Tax 329 281 226 162.683 118.84
Other Liabilities, Total 59 41 55 97.926 269.261
Total Equity 3955 3364 2972 2376.07 1780.19
Common Stock 98 98 98 97.917 97.917
Additional Paid-In Capital 1349 1343 1338 1337.39 1337.39
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2509 1923 1537 940.767 344.888
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 6136 5319 4800 4199.31 3244.38
Total Common Shares Outstanding 97.9165 97.9165 97.9165 97.9165 97.9165
Minority Interest 42 14 6 2.892 -0.03
Other Current Assets, Total 186 -1 0.001
Long Term Debt 0 9 5
Capital Lease Obligations 181 176 247
Other Equity, Total -1 -1
Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3524 3483 3210 3339 3326
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 819 907 683 887 1019
Μετρητά & Ισοδύναμα 819 907 683 887 1019
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1206 1156 797 921 962
Accounts Receivable - Trade, Net 874 787 658 604 659
Total Inventory 1499 1419 1363 1363 1344
Other Current Assets, Total 0 1 186 168 1
Total Assets 6637 6473 6136 6118 6153
Property/Plant/Equipment, Total - Net 497 474 429 454 448
Intangibles, Net 2394 2319 2296 2154 2218
Note Receivable - Long Term 56 56 55 37 35
Other Long Term Assets, Total 166 141 146 134 126
Total Current Liabilities 1859 1695 1570 1870 2022
Accounts Payable 443 450 295 301 330
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 118 66 62 377 537
Other Current Liabilities, Total 1298 1179 617 1192 1155
Total Liabilities 2467 2288 2181 2399 2543
Total Long Term Debt 196 176 181 188 168
Long Term Debt 196 176 0 188 168
Deferred Income Tax 321 329 329 286 298
Minority Interest 44 42 42 0 0
Other Liabilities, Total 47 46 59 55 55
Total Equity 4170 4185 3955 3719 3610
Other Equity, Total 4170 4185 -1 3719 3610
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 6637 6473 6136 6118 6153
Total Common Shares Outstanding 97.635 97.635 97.9165 97.608 97.685
Prepaid Expenses 181
Accrued Expenses 596
Capital Lease Obligations 181
Common Stock 98
Additional Paid-In Capital 1349
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2509
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1046 890 1122 1011.09 835.65
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 989 1126 545 702.37 983.755
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 205 214 182 73.888 74.737
Μη Χρηματικά Στοιχεία -5 55 -46 7.029 55.731
Cash Taxes Paid 181 251 215 164.422 153.316
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 14 14 11 11.304 9.114
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -257 -33 -713 -389.639 17.637
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1223 -150 -399 -440.483 -181.115
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -90 -135 -152 -68.764 -49.875
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1133 -15 -247 -371.719 -131.24
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -437 -288 -326 -258.221 -193.559
Total Cash Dividends Paid -294 -196 -294 -244.791 -195.833
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -83 -76 -5 -13.43 2.274
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 51 -41 6 12.239 -5.003
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -620 647 -174 15.905 604.078
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -37 -16 -27
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -23
Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021
Net income/Starting Line 426 204 1046 843 738
Cash From Operating Activities 246 73 989 750 682
Changes in Working Capital -180 -131 -57 -93 -56
Cash From Investing Activities 120 147 -1223 -1093 -1071
Other Investing Cash Flow Items, Total 120 147 -1223 -1093 -1071
Cash From Financing Activities -279 -17 -437 -108 83
Financing Cash Flow Items -279 -17 -437 -108 83
Foreign Exchange Effects 41 11 51 37 22
Net Change in Cash 128 214 -620 -414 -284
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Bure Equity AB Private Equity 26.8771 26317163 0 2022-12-31 LOW
SEB Investment Management AB Investment Advisor 10.3032 10088507 -99434 2022-12-31 LOW
Fjärde AP-Fonden Pension Fund 9.1369 8946552 -618000 2022-12-31 LOW
Handelsbanken Kapitalförvaltning AB Investment Advisor/Hedge Fund 6.4951 6359799 1452653 2022-12-31 LOW
Swedbank Robur Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 4.4173 4325271 932063 2022-12-31 LOW
Lannebo Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 4.3717 4280582 20736 2022-12-31 LOW
Didner & Gerge Fonder AB Investment Advisor 2.6461 2590959 -1145483 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4124 2362137 97094 2022-12-31 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 2.1809 2135427 -245007 2022-12-31 LOW
C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Investment Advisor 1.9482 1907582 0 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.5926 1559404 -15716 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.0686 1046330 43785 2023-02-28 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9453 925625 0 2023-02-28 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.7501 734447 -30044 2023-01-31 LOW
Öhmans Asset Management Investment Advisor 0.6768 662737 31181 2022-11-30 MED
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4429 433632 14622 2023-01-31 LOW
Nordea Funds Oy Investment Advisor 0.4359 426850 -51 2023-01-31 LOW
Celina Fondförvaltning AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.4209 412176 -10000 2023-01-31 HIGH
Banque de Luxembourg Investments Investment Advisor 0.3698 362140 0 2022-11-30 LOW
Tredje AP Fonden Pension Fund 0.343 335806 52339 2022-06-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Mycronic Company profile

Σχετικά με την Mycronic

Η Mycronic AB (publ), πρώην Micronic Mydata publ AB, είναι εταιρεία με έδρα τη Σουηδία που δραστηριοποιείται στη βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών. Οι δραστηριότητες της εταιρείας χωρίζονται σε δύο τομείς. Ο τομέας Assembly Solutions αναπτύσσει, κατασκευάζει και εμπορεύεται προηγμένο εξοπλισμό επιφανειακής τοποθέτησης για την παραγωγή ευέλικτων ηλεκτρονικών προϊόντων. Ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για την εκτόξευση πάστας συγκόλλησης χωρίς stencil σε πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων (PCBs) και την επιφανειακή τοποθέτηση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων σε PCBs. Ο επιχειρηματικός τομέας Pattern Generators υποδιαιρείται σε mask writers και direct writers και αναπτύσσει, κατασκευάζει και εμπορεύεται μια σειρά από γεννήτριες προτύπων λέιζερ για την παραγωγή φωτομαρμάρων και ηλεκτρονικών προϊόντων. Τα συστήματα χρησιμοποιούνται από εταιρείες ηλεκτρονικών ειδών για την κατασκευή οθονών και ημιαγωγών. Αναπτύσσει επίσης συστήματα συναρμολόγησης και δοκιμής μονάδων κάμερας (CMAT), κυρίως για την αυτοκινητοβιομηχανία. Δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στη Γαλλία, τη Σιγκαπούρη, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Industry: Semiconductor Equipment & Testing (NEC)

Box 3141
TABY
STOCKHOLM 183 03
SE

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,979.94 Price
-0.020% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0098%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

12,965.30 Price
-0.010% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Natural Gas

2.14 Price
+0.660% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.4392%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.4173%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.005

BTC/USD

27,868.85 Price
-1.120% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου