Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Motorcar Parts - MPAA CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 9.80-19.93
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 54.54K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.04M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 305.51M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 19.42M
Έσοδα 662.25M
EPS -0.20
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.37
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 9, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Motorcar Parts Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Συνολικά έσοδα 422.058 427.548 472.797 535.831 540.782 650.308
Έσοδα 422.058 427.548 472.797 535.831 540.782 650.308
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 305.168 320.515 383.623 417.431 431.321 532.443
Ακαθάριστο Εισόδημα 116.89 107.033 89.174 118.4 109.461 117.865
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 352.243 376.714 457.151 519.093 494.149 621.604
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 42.408 49.755 63.611 74.261 70.727 80.093
Έρευνα & Ανάπτυξη 3.824 5.692 8.014 9.2 8.563 10.502
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.843 0.752 0.972 18.201 -16.462 -1.434
Λειτουργικά Έσοδα 69.815 50.834 15.646 16.738 46.633 28.704
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -13.094 -15.445 -23.227 -25.039 -15.77 -15.555
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 56.721 35.389 -7.581 -8.301 30.863 13.149
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 38.735 22.503 -7.849 -7.29 21.476 7.361
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 38.735 22.503 -7.849 -7.29 21.476 7.361
Καθαρά Κέρδη 38.735 19.264 -7.849 -7.29 21.476 7.361
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 38.735 22.503 -7.849 -7.29 21.476 7.361
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 38.735 19.264 -7.849 -7.29 21.476 7.361
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 38.735 19.264 -7.849 -7.29 21.476 7.361
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 19.4187 19.5148 18.8499 18.9138 19.3876 19.5597
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.99473 1.15313 -0.41639 -0.38543 1.10772 0.37634
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.99473 1.15313 -0.38429 -0.38543 1.3703 0.54912
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -3.239
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.931
Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022
Συνολικά έσοδα 168.128 149.034 175.548 161.81 163.916
Έσοδα 168.128 149.034 175.548 161.81 163.916
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 136.021 125.463 139.597 129.235 138.148
Ακαθάριστο Εισόδημα 32.107 23.571 35.951 32.575 25.768
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 162.658 143.285 165.994 153.134 159.191
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 20.437 17.854 19.985 20.879 21.614
Έρευνα & Ανάπτυξη 2.549 2.501 2.495 2.635 2.871
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 3.651 -2.533 3.917 0.385 -3.442
Λειτουργικά Έσοδα 5.47 5.749 9.554 8.676 4.725
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.696 -3.941 -3.62 -3.949 -4.045
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1.774 1.808 5.934 4.727 0.68
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.835 0.861 3.683 3.139 -0.322
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.835 0.861 3.683 3.139 -0.322
Καθαρά Κέρδη 0.835 0.861 3.683 3.139 -0.322
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.835 0.861 3.683 3.139 -0.322
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 0.835 0.861 3.683 3.139 -0.322
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 0.835 0.861 3.683 3.139 -0.322
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 19.549 19.6591 19.6198 19.5442 19.1044
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.04271 0.0438 0.18772 0.16061 -0.01685
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.07553 0.13548 0.1427 0.16061 0.03619
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 122.131 287.555 352.882 409.116 422.856 536.985
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11.169 15.877 13.184 50.466 17.175 25.218
Μετρητά & Ισοδύναμα 9.029 13.049 9.911 49.616 15.523 23.016
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.14 2.828 3.273 0.85 1.652 2.202
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 26.017 94.352 88.207 115.362 90.467 112.876
Accounts Receivable - Trade, Net 26.017 86.38 78.198 112.08 90.062 112.575
Total Inventory 75.097 168.718 242.195 234.68 302.913 385.504
Prepaid Expenses 9.848 8.608 9.089 8.608 12.301 13.387
Total Assets 436.139 552.427 632.362 777.029 847.882 1015.7
Property/Plant/Equipment, Total - Net 18.437 28.322 35.151 97.986 125.367 133.059
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 52.036 69.474 137.513 171.38 189.998
Accumulated Depreciation, Total -33.599 -34.323 -39.527 -46.013 -56.939
Goodwill, Net 2.551 2.551 3.205 3.205 3.205 3.205
Intangibles, Net 3.993 3.766 8.431 6.393 5.329 3.799
Long Term Investments 5.569
Other Long Term Assets, Total 283.458 7.502 10.817 20.789 20.912 28.395
Total Current Liabilities 142.782 197.268 279.354 318.492 326.131 426.405
Accounts Payable 85.96 73.273 92.461 78.664 129.331 147.469
Accrued Expenses 39.458 29.853 37.219 46.849 61.367 65.84
Notes Payable/Short Term Debt 11 54 110.4 152 84 155
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 3.064 3.068 3.685 5.737 6.318 6
Other Current Liabilities, Total 3.3 37.074 35.589 35.242 45.115 52.096
Total Liabilities 187.458 265.547 352.607 501.509 546.737 700.435
Total Long Term Debt 16.935 13.913 24.187 24.367 21.781 16.449
Long Term Debt 16.935 13.913 24.187 20.462 16.786 13.024
Deferred Income Tax 0.18 0.226 0.257 0.079 0.073 0.126
Other Liabilities, Total 27.561 54.14 48.809 158.571 198.752 257.455
Total Equity 248.681 286.88 279.755 275.52 301.145 315.263
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
Common Stock 0.186 0.189 0.188 0.19 0.19 0.191
Additional Paid-In Capital 205.646 213.609 215.047 218.581 223.058 227.184
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 50.29 78.51 71.407 64.117 85.593 92.954
Unrealized Gain (Loss) 0.528 0
Other Equity, Total -7.969 -5.428 -6.887 -7.368 -7.696 -5.066
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 436.139 552.427 632.362 777.029 847.882 1015.7
Total Common Shares Outstanding 18.6488 18.8931 18.8174 18.9694 19.0454 19.1047
Note Receivable - Long Term 222.731 221.876 239.54 270.213 310.255
Other Current Assets, Total 0.207
Capital Lease Obligations 3.905 4.995 3.425
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 422.856 440.981 456.421 464.762 536.985
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 17.175 26.706 19.983 9.981 25.218
Μετρητά & Ισοδύναμα 15.523 24.883 17.911 7.769 23.016
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1.652 1.823 2.072 2.212 2.202
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 90.467 80.283 92.992 84.3 112.876
Accounts Receivable - Trade, Net 90.062 80.283 92.992 84.3 112.575
Total Inventory 302.913 320.685 330.494 358.738 385.504
Prepaid Expenses 12.301 13.307 12.952 11.743 13.387
Total Assets 847.882 903.94 927.212 938.28 1015.7
Property/Plant/Equipment, Total - Net 125.367 141.211 135.812 132.665 133.059
Goodwill, Net 3.205 3.205
Intangibles, Net 5.329 8.194 7.713 7.341 3.799
Note Receivable - Long Term 270.213 293.158 305.991 311.756 310.255
Other Long Term Assets, Total 20.912 20.396 21.275 21.756 28.395
Total Current Liabilities 326.131 335.578 348.714 356.659 426.405
Accounts Payable 129.331 147.469
Accrued Expenses 61.367 40.695 40.572 43.777 65.84
Notes Payable/Short Term Debt 84 103 120 113 155
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 6.318 6.254 6.109 6.09 6
Other Current Liabilities, Total 45.115 44.178 54.042 44.478 52.096
Total Liabilities 546.737 598.713 616.965 625.16 700.435
Total Long Term Debt 21.781 20.41 18.897 17.692 16.449
Long Term Debt 16.786 15.804 14.877 13.951 13.024
Capital Lease Obligations 4.995 4.606 4.02 3.741 3.425
Deferred Income Tax 0.073 0.076 0.074 0.075 0.126
Other Liabilities, Total 198.752 242.649 249.28 250.734 257.455
Total Equity 301.145 305.227 310.247 313.12 315.263
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Common Stock 0.19 0.191 0.192 0.191 0.191
Additional Paid-In Capital 223.058 224.445 225.17 225.319 227.184
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 85.593 86.454 90.137 93.276 92.954
Other Equity, Total -7.696 -5.863 -5.252 -5.666 -5.066
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 847.882 903.94 927.212 938.28 1015.7
Total Common Shares Outstanding 19.0454 19.1011 19.1728 19.1003 19.1047
Payable/Accrued 141.451 127.991 149.314
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 38.735 19.264 -7.849 -7.29 21.476 7.361
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -5.269 -13.944 -40.328 18.795 56.089 -44.862
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3.101 3.798 6.135 7.791 9.573 11.338
Amortization 0.613 0.71 1.194 1.77 1.571 1.548
Deferred Taxes 6.84 1.548 -3.063 -10.337 -0.433 -7.442
Μη Χρηματικά Στοιχεία 8.853 16.442 23.935 43.939 14.951 42.252
Cash Taxes Paid 12.378 19.657 3.588 1.5 3.027 6.746
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 11.674 13.623 21.148 23.558 14.066 13.994
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -63.411 -55.706 -60.68 -17.078 8.951 -99.919
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -5.683 -15.278 -22.61 -11.594 -14.214 -7.938
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -4.929 -9.933 -11.149 -14.156 -13.942 -7.55
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -0.754 -5.345 -11.461 2.562 -0.272 -0.388
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1.849 33.142 59.936 32.153 -76.567 60.215
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.805 -1.058 -2.137 -3.99 -1.955 -2.904
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -0.328 -4.77 -3.805 0.457 -0.42 -1.415
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0.284 38.97 65.878 35.686 -74.192 64.534
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.067 0.1 -0.136 0.351 0.599 0.078
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -12.868 4.02 -3.138 39.705 -34.093 7.493
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 21.476 0.861 4.544 7.683 7.361
Cash From Operating Activities 56.089 -4.739 -24.339 -22.174 -44.862
Cash From Operating Activities 9.573 3.145 6.364 9.591 11.338
Amortization 1.571 1.548
Deferred Taxes -0.433 0.358 -0.434 -0.877 -7.442
Non-Cash Items 14.951 7.263 22.385 33.792 42.252
Cash Taxes Paid 3.027 1.55 4.525 5.987 6.746
Cash Interest Paid 14.066 3.521 6.654 10.348 13.994
Changes in Working Capital 8.951 -16.366 -57.198 -72.363 -99.919
Cash From Investing Activities -14.214 -2.089 -3.483 -5.426 -7.938
Capital Expenditures -13.942 -1.922 -3.238 -5.111 -7.55
Other Investing Cash Flow Items, Total -0.272 -0.167 -0.245 -0.315 -0.388
Cash From Financing Activities -76.567 16.094 30.283 19.77 60.215
Financing Cash Flow Items -1.955 -1.644 -2.847 -2.893 -2.904
Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.42 0.354 0.432 -1.45 -1.415
Issuance (Retirement) of Debt, Net -74.192 17.384 32.698 24.113 64.534
Foreign Exchange Effects 0.599 0.094 -0.073 0.076 0.078
Net Change in Cash -34.093 9.36 2.388 -7.754 7.493
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 14.6843 2852020 -29192 2022-09-30 LOW
Global Alpha Capital Management Ltd. Investment Advisor 11.2202 2179204 -4407 2022-09-30 LOW
Private Capital Management Investment Advisor/Hedge Fund 8.3446 1620695 175142 2022-12-31 LOW
Pzena Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 8.1228 1577618 -259305 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 6.9497 1349786 -12085 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.341 1231555 6395 2022-09-30 LOW
325 Capital LLC Investment Advisor 5.318 1032865 0 2022-09-30 MED
Donald Smith & Co., Inc. Investment Advisor 3.5531 690091 1988 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.3322 647192 1728 2022-09-30 LOW
Rutabaga Capital Management LLC Investment Advisor 2.3029 447277 43820 2022-09-30 MED
Azarias Capital Management, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.074 402807 -31400 2022-09-30 LOW
Tieton Capital Management, LLC Investment Advisor 1.8696 363114 -320 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7652 342838 3291 2022-09-30 LOW
Joffe (Selwyn H. CPA) Individual Investor 1.7641 342627 102624 2022-07-20 LOW
Pacific Ridge Capital Partners, LLC Investment Advisor 1.6609 322592 65925 2022-09-30 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.213 235586 -4149 2022-09-30 LOW
Powers (Gregg J) Individual Investor 1.1585 225000 225000 2022-07-18
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8561 166277 -897 2022-09-30 LOW
Driehaus Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.7779 151090 26470 2022-12-31 MED
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.7196 139756 813 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Motorcar Parts Company profile

Σχετικά με την Motorcar Parts

Η Motorcar Parts of America, Inc. είναι προμηθευτής μη διακριτικών ανταλλακτικών και λύσεων δοκιμών και διαγνωστικού εξοπλισμού για τη μεταγενέστερη αγορά αυτοκινήτων. Τα ανταλλακτικά πωλούνται σε αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης αυτοκινήτων και διανομείς αποθηκών σε όλη τη Βόρεια Αμερική και σε κατασκευαστές αυτοκινήτων τόσο για τα προγράμματα aftermarket όσο και για τα προγράμματα αντικατάστασης της εγγύησης, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών αρχικού εξοπλισμού (OES). Τα προϊόντα της Εταιρείας περιλαμβάνουν περιστρεφόμενα ηλεκτρικά προϊόντα, όπως γεννήτριες και μίζες, συγκροτήματα και ρουλεμάν τροχών, προϊόντα που σχετίζονται με τα φρένα, τα οποία περιλαμβάνουν δαγκάνες φρένων, ενισχυτές φρένων, ρότορες φρένων, τακάκια φρένων και κύριους κυλίνδρους φρένων, και άλλα προϊόντα, τα οποία περιλαμβάνουν υπερσυμπιεστές και λύσεις δοκιμών και διαγνωστικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη συστημάτων μετάδοσης κίνησης ηλεκτρικών οχημάτων. Οι λύσεις δοκιμών και ο διαγνωστικός εξοπλισμός της εξυπηρετούν την αγορά δοκιμών εξαρτημάτων αυτοκινήτων και συστημάτων μετάδοσης κίνησης.

Industry: Auto, Truck & Motorcycle Parts (NEC)

2929 California Street
TORRANCE
CALIFORNIA 90503
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.40 Price
-1.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00330

US100

12,563.90 Price
+0.340% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0077%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Natural Gas

2.40 Price
-2.160% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1218%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0861%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

78.44 Price
-0.190% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0163%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0021%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου