Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Mosaic - MOS CFD

50.34
0.87%
0.15
Χαμηλό: 50.09
Υψηλό: 50.74
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.15
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Mosaic Co ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 50.78
Άνοιγμα* 50.09
Μεταβολή 1 έτους* 13.38%
Εύρος ημέρας* 50.09 - 50.74
Εύρος 52 εβδ. 40.29-79.28
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.40M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 79.16M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 17.31B
Αναλογία P/E 4.97
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 340.48M
Έσοδα 18.48B
EPS 10.23
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.57325
Beta 1.56
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 2, 2023 50.78 1.04 2.09% 49.74 51.01 49.46
Feb 1, 2023 49.79 0.98 2.01% 48.81 50.07 48.57
Jan 31, 2023 49.49 1.32 2.74% 48.17 49.62 48.17
Jan 30, 2023 48.32 0.07 0.15% 48.25 49.01 48.09
Jan 27, 2023 49.42 0.89 1.83% 48.53 49.62 48.46
Jan 26, 2023 49.11 0.80 1.66% 48.31 49.23 48.13
Jan 25, 2023 48.02 0.48 1.01% 47.54 48.27 47.17
Jan 24, 2023 48.33 6.08 14.39% 42.25 48.41 42.25
Jan 23, 2023 48.25 0.58 1.22% 47.67 48.50 47.57
Jan 20, 2023 47.94 2.25 4.92% 45.69 47.96 45.46
Jan 19, 2023 46.65 0.43 0.93% 46.22 46.97 45.50
Jan 18, 2023 46.98 -0.23 -0.49% 47.21 48.70 46.96
Jan 17, 2023 47.18 0.16 0.34% 47.02 48.39 46.85
Jan 13, 2023 46.23 1.58 3.54% 44.65 46.35 44.45
Jan 12, 2023 46.90 1.97 4.38% 44.93 46.92 44.39
Jan 11, 2023 45.16 0.56 1.26% 44.60 45.32 43.99
Jan 10, 2023 44.76 -2.43 -5.15% 47.19 47.87 44.74
Jan 9, 2023 47.12 0.73 1.57% 46.39 47.75 46.35
Jan 6, 2023 46.66 1.72 3.83% 44.94 46.97 44.78
Jan 5, 2023 44.65 1.68 3.91% 42.97 44.74 42.97

Mosaic Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 7162.8 7409.4 9587.3 8906.3 8681.7 12357.4
Έσοδα 7162.8 7409.4 9587.3 8906.3 8681.7 12357.4
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6352.8 6566.6 8088.9 8009 7616.8 9157.1
Ακαθάριστο Εισόδημα 810 842.8 1498.4 897.3 1064.9 3200.3
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6843.8 6943.7 8659 10001.2 8268.8 9888.9
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 304.2 301.3 341.1 354.1 371.5 430.5
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 7.9 145 1610 277 331.1
Other Operating Expenses, Total 186.8 67.9 84 28.1 3.5 -29.8
Λειτουργικά Έσοδα 319 465.7 928.3 -1094.9 412.9 2468.5
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -72.3 -88.2 -358 -162.7 -244.9 -245.6
Άλλο, Καθαρό -4.3 -3.5 -18.8 1.5 12.9 1.9
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 242.4 374 551.5 -1256.1 180.9 2224.8
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 316.6 336.6 474.4 -1031.4 735.8 1627.1
Δικαίωμα Μειοψηφίας -3.4 -3 0.1 23.4 0.5 -4.3
Equity In Affiliates -15.4 16.7 -4.5 -59.4 -93.8 7.8
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 297.8 350.3 470 -1067.4 642.5 1630.6
Καθαρά Κέρδη 297.8 -107.2 470 -1067.4 666.1 1630.6
Total Adjustments to Net Income 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 297.8 350.3 470 -1067.4 642.5 1630.6
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 297.8 -107.2 470 -1067.4 666.1 1630.6
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 297.8 -107.2 470 -1067.4 666.1 1630.6
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 351.7 350.9 386.4 383.8 381.3 381.6
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.84674 0.99829 1.21636 -2.78114 1.68502 4.27306
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.1 0.6 0.1 0.175 0.2 0.275
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.84674 1.01855 1.53915 -0.05446 2.19132 4.92104
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -457.5 23.6
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 2297.1 2800.7 3418.6 3841 3922.3
Έσοδα 2297.1 2800.7 3418.6 3841 3922.3
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1862.2 2048.4 2554.1 2692.4 2483.2
Ακαθάριστο Εισόδημα 434.9 752.3 864.5 1148.6 1439.1
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1983.9 2316.7 2717 2871.3 2666.5
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 101.7 107.6 97.7 123.5 132.4
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 15 18 14 287.1 43
Other Operating Expenses, Total 5 142.7 51.2 -231.7 7.9
Λειτουργικά Έσοδα 313.2 484 701.6 969.7 1255.8
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -87.8 74.8 -147.9 -84.7 271.4
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 225.4 559.2 554.3 885.9 1527.4
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 165.7 443.3 377.7 640.4 1155
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1.5 -1.6 -4.6 3.4 -3.7
Equity In Affiliates -7.5 -4.5 -1.2 21 30.7
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 156.7 437.2 371.9 664.8 1182
Καθαρά Κέρδη 156.7 437.2 371.9 664.8 1182
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 156.7 437.2 371.9 664.8 1182
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 156.7 437.2 371.9 664.8 1182
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 156.7 437.2 371.9 664.8 1182
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 382.8 383.3 383.2 377.4 370.1
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.40935 1.14062 0.97051 1.76153 3.19373
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.05 0.075 0.075 0.075 0.1125
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.43816 1.17785 0.99541 2.32485 3.28159
Άλλο, Καθαρό 0.4 0.6 0.9 0.2
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3057.7 4616.5 4237 3718.2 3521.2 5325.3
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 673.1 2153.5 847.7 519.1 574 769.5
Μετρητά & Ισοδύναμα 673.1 2153.5 847.7 519.1 574 769.5
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 774.1 783.9 987.7 983.4 1062.5 1658
Accounts Receivable - Trade, Net 627.8 642.6 838.5 803.9 881.1 1531.9
Total Inventory 1391.1 1547.2 2270.2 2076.4 1739.2 2741.4
Prepaid Expenses 99.9 69 86.8 110.7 80.4 107.3
Other Current Assets, Total 119.5 62.9 44.6 28.6 65.1 49.1
Total Assets 16840.7 18633.4 20119.2 19298.5 19789.8 22036.4
Property/Plant/Equipment, Total - Net 9198.5 9711.7 11746.5 11882.1 12027.4 12595.5
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 14917.2 15985.8 18681 19174.1 20134.2 20833.6
Accumulated Depreciation, Total -5718.7 -6274.1 -6934.5 -7292 -8106.8 -8238.1
Goodwill, Net 1630.9 1693.6 1707.5 1156.9 1173 1172.2
Long Term Investments 1674.1 1717.5 1458.9 1455.3 1407.4 1423.3
Other Long Term Assets, Total 1279.5 894.1 877.6 1004.4 1608.2 1478.6
Total Current Liabilities 1476.8 2031.1 2483.7 2591.7 3146.5 4787.4
Accounts Payable 600.6 927.1 1353.7 1421 1409.1 2004.4
Accrued Expenses 589.7 515.9 690.9 626.7 672.2 958.1
Notes Payable/Short Term Debt 0.1 6.1 11.5 41.6 0.1 302.8
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 38.8 343.5 26 47.2 504.2 596.6
Other Current Liabilities, Total 247.6 238.5 401.6 455.2 560.9 925.5
Total Liabilities 7256.1 9015.9 9721.9 10113 10208.4 11432.3
Total Long Term Debt 3779.3 4878.1 4491.5 4525.5 4073.8 3382.2
Long Term Debt 3779.3 4878.1 4491.5 4222.1 3779.2 3210.4
Deferred Income Tax 1009.2 1117.3 1080.6 1040.7 1060.8 1016.2
Minority Interest 37.9 21.6 207.4 182.1 173.8 144.4
Other Liabilities, Total 952.9 967.8 1458.7 1773 1753.5 2102.1
Total Equity 9584.6 9617.5 10397.3 9185.5 9581.4 10604.1
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0 0
Common Stock 3.5 3.5 3.8 3.8 3.8 3.7
Additional Paid-In Capital 29.9 44.5 985.9 858.4 872.8 478
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 10863.4 10631.1 11064.7 9921.5 10511 12014.2
Other Equity, Total -1312.2 -1061.6 -1657.1 -1598.2 -1825.1 -1893.1
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 16840.7 18633.4 20119.2 19298.5 19789.8 22036.4
Total Common Shares Outstanding 350.239 351.05 385.47 378.764 379.092 368.732
Note Receivable - Long Term 91.7 81.6 52.6 41.5
Capital Lease Obligations 303.4 294.6 171.8
Unrealized Gain (Loss) 18.9 1.3
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3727.3 4987.6 4599.1 5325.3 6225.4
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 692 1417.6 842.8 769.5 881.9
Μετρητά & Ισοδύναμα 692 1417.6 842.8 769.5 881.9
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1017.1 1148.4 1314.5 1658 1715.7
Accounts Receivable - Trade, Net 851.6 930.5 1081.5 1531.9 1530.1
Total Inventory 1860.7 2194.4 2273.6 2741.4 3326.5
Prepaid Expenses 89.4 107.9 92.9 107.3 163.5
Other Current Assets, Total 68.1 119.3 75.3 49.1 137.8
Total Assets 19902.1 21473.5 21081.5 22036.4 23423.1
Property/Plant/Equipment, Total - Net 11953.3 12210.6 12402.6 12595.5 12992.4
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 20100.2 20031.2 20310.1 20713.4 21417.2
Accumulated Depreciation, Total -8301.3 -7968.4 -8040.9 -8238.1 -8579.6
Goodwill, Net 1180 1201.3 1171.7 1172.2 1196.4
Long Term Investments 1403.8 1402.6 1407.3 1423.3 1423
Note Receivable - Long Term 46.8 51.3 44.8 41.5 46.4
Other Long Term Assets, Total 1590.9 1620.1 1456 1478.6 1539.5
Total Current Liabilities 3355 4137.9 3494.5 4787.4 5051.7
Accounts Payable 1559.8 1755.5 1775.8 2004.4 1698.8
Accrued Expenses 584.7 711.7 818.9 958.1 833.5
Notes Payable/Short Term Debt 15.1 0.1 0.1 302.8 480.5
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 498.7 494.9 47 596.6 599.7
Other Current Liabilities, Total 696.7 1175.7 852.7 925.5 1439.2
Total Liabilities 10277.9 11135.5 10661.1 11432.3 11784.7
Total Long Term Debt 3970.8 3967.9 3947.7 3382.2 3377.6
Long Term Debt 3970.8 3967.9 3947.7 3382.2 3377.6
Deferred Income Tax 1072.1 1073.5 1048.4 1016.2 1070.7
Minority Interest 172.8 177.6 160.8 144.4 152.4
Other Liabilities, Total 1707.2 1778.6 2009.7 2102.1 2132.3
Total Equity 9624.2 10338 10420.4 10604.1 11638.4
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Common Stock 3.8 3.8 3.8 3.7 3.6
Additional Paid-In Capital 876.2 882.6 866 478 56.6
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 10667.7 11075.9 11419.1 12014.2 13196.5
Unrealized Gain (Loss) 1.1 4.7 1.9 1.3 -27.1
Other Equity, Total -1924.6 -1629 -1870.4 -1893.1 -1591.2
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 19902.1 21473.5 21081.5 22036.4 23423.1
Total Common Shares Outstanding 379.683 379.894 379.267 368.732 362.009
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 301.2 -104.2 469.9 -1090.8 665.6 1634.9
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1260.2 935.5 1409.8 1095.4 1582.6 2187
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 711.2 665.5 883.9 882.7 847.6 812.9
Deferred Taxes -182.6 612.4 -101.8 -261.3 -684 98.8
Μη Χρηματικά Στοιχεία 122.1 78.7 179.5 1584.2 226.5 270.1
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 308.3 -316.9 -21.7 -19.4 526.9 -629.7
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1866 -667.8 -1944.7 -1360.9 -1189.5 -1322.3
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -843.1 -820.1 -954.5 -1272.2 -1170.6 -1288.6
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1022.9 152.3 -990.2 -88.7 -18.9 -33.7
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -888.6 1200.8 -724.8 -82.2 -283.8 -682.1
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 3.5 -16.1 -5.4 -0.7 -124.4 138.1
Total Cash Dividends Paid -385.1 -210.6 -38.5 -67.2 -75.8 -103.7
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -75 0 0 -149.9 0 -410.9
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -432 1427.5 -680.9 135.6 -83.6 -305.6
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 68.8 14.5 -63.7 9 -47.2 9.3
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1425.6 1483 -1323.4 -338.7 62.1 191.9
Cash Taxes Paid -70.1 -34.2 46.5 6.2 208.6
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 155 173.9 202.8 199.5 189.9
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 158.2 597 973.5 1634.9 1185.7
Cash From Operating Activities 318.8 1333.9 1756.6 2187 506.2
Cash From Operating Activities 209.1 412.6 598.7 812.9 226.7
Deferred Taxes -37 38.9 147.9 98.8 130.2
Non-Cash Items 71.5 55.7 210.4 270.1 -397.4
Cash Taxes Paid 82.7 118.9 172.5 208.6 258.5
Cash Interest Paid 0.6 89.6 107.3 189.9 4.2
Changes in Working Capital -83 229.7 -173.9 -629.7 -639
Cash From Investing Activities -308.5 -579.6 -930.6 -1322.3 -297.2
Capital Expenditures -288.6 -585.8 -925.8 -1288.6 -290.5
Other Investing Cash Flow Items, Total -19.9 6.2 -4.8 -33.7 -6.7
Cash From Financing Activities 121.7 39.6 -578.7 -682.1 -125
Financing Cash Flow Items 240.1 215.8 111.9 138.1 180.7
Total Cash Dividends Paid -18.9 -47.5 -75.9 -103.7 -40.6
Issuance (Retirement) of Debt, Net -99.5 -128.7 -594.7 -305.6 157
Foreign Exchange Effects -20.1 49.1 17 9.3 31.1
Net Change in Cash 111.9 843 264.3 191.9 115.1
Issuance (Retirement) of Stock, Net -20 -410.9 -422.1
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.6231 39574592 -966886 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 5.3665 18271816 -5201524 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.3508 18218536 -1190509 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 5.0677 17254537 -182166 2022-12-31 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 4.7239 16083907 11208792 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1265 7240349 -193292 2022-09-30 LOW
Soroban Capital Partners LP Hedge Fund 2.0188 6873501 145993 2022-09-30 MED
Capital International Investors Investment Advisor 1.978 6734723 538293 2022-09-30 LOW
Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.4536 4949338 1346086 2022-09-30 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 1.2632 4300847 2689833 2022-09-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2059 4105818 -818219 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.184 4031374 -417346 2021-12-31 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 1.1698 3982807 284727 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.142 3888419 -487528 2022-09-30 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 0.9724 3310681 -140600 2022-09-30 LOW
Nordea Funds Oy Investment Advisor 0.8929 3040091 -45493 2022-09-30 LOW
LSV Asset Management Investment Advisor 0.8697 2961326 3131 2022-09-30 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.8502 2894617 -529993 2022-09-30 LOW
Platinum Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.8349 2842540 -52489 2022-09-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7476 2545280 494364 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Mosaic Company profile

Σχετικά με την Mosaic

Η Mosaic Company είναι παραγωγός και έμπορος συμπυκνωμένων φωσφορικών και καλιούχων θρεπτικών ουσιών για καλλιέργειες. Οι τομείς της περιλαμβάνουν τα φωσφορικά άλατα, το Potash και τη Mosaic Fertilizantes. Ο επιχειρηματικός τομέας Phosphates κατέχει και λειτουργεί ορυχεία και εγκαταστάσεις παραγωγής στη Φλόριντα, τα οποία παράγουν συμπυκνωμένα φωσφορικά θρεπτικά συστατικά καλλιεργειών και συστατικά ζωοτροφών με βάση το φωσφορικό άλας, καθώς και μονάδες επεξεργασίας στη Λουιζιάνα, οι οποίες παράγουν συμπυκνωμένα φωσφορικά θρεπτικά συστατικά καλλιεργειών. Ο επιχειρηματικός τομέας Potash κατέχει και λειτουργεί ορυχεία και εγκαταστάσεις παραγωγής ποτάσας στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία παράγουν θρεπτικά συστατικά καλλιεργειών με βάση την ποτάσα, συστατικά ζωοτροφών και βιομηχανικά προϊόντα. Ο επιχειρηματικός τομέας της Mosaic Fertilizantes περιλαμβάνει πέντε ορυχεία φωσφορικών πετρωμάτων στη Βραζιλία, τέσσερα εργοστάσια χημικών φωσφορικών και ένα ορυχείο ποτάσας στη Βραζιλία. Περιλαμβάνει επίσης την επιχείρηση διανομής στη Νότια Αμερική, η οποία αποτελείται από γραφεία πωλήσεων, εγκαταστάσεις ανάμειξης και συσκευασίας θρεπτικών ουσιών για καλλιέργειες, λιμενικούς τερματικούς σταθμούς και αποθήκες στη Βραζιλία και την Παραγουάη.

Industry: Fertilizers

101 East Kennedy Blvd.
Suite 2500
TAMPA
FLORIDA 33602
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

23,398.20 Price
-0.280% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου