Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Mosaic - MOS CFD

  31.38
  2.43%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.15
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Mosaic Co ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 32.16
  Άνοιγμα* 31.72
  Μεταβολή 1 έτους* -36.71%
  Εύρος ημέρας* 31.37 - 31.78
  Εύρος 52 εβδ. 31.33-57.16
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.36M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 80.88M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 10.50B
  Αναλογία P/E 8.24
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 326.84M
  Έσοδα 15.03B
  EPS 3.90
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.61519
  Beta 1.52
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 20, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 22, 2024 32.16 0.58 1.84% 31.58 32.45 30.96
  Feb 21, 2024 30.17 0.09 0.30% 30.08 30.48 29.80
  Feb 20, 2024 30.31 0.09 0.30% 30.22 30.44 29.91
  Feb 16, 2024 30.50 0.50 1.67% 30.00 30.53 29.76
  Feb 15, 2024 30.08 0.77 2.63% 29.31 30.54 29.31
  Feb 14, 2024 29.49 -0.05 -0.17% 29.54 29.76 29.16
  Feb 13, 2024 29.45 -0.64 -2.13% 30.09 30.45 29.21
  Feb 12, 2024 30.54 0.60 2.00% 29.94 30.77 29.89
  Feb 9, 2024 29.85 -0.11 -0.37% 29.96 30.43 29.77
  Feb 8, 2024 30.03 -0.11 -0.36% 30.14 30.28 29.80
  Feb 7, 2024 30.31 -0.01 -0.03% 30.32 30.52 29.75
  Feb 6, 2024 30.32 0.57 1.92% 29.75 30.51 29.47
  Feb 5, 2024 29.88 -0.29 -0.96% 30.17 30.36 29.87
  Feb 2, 2024 30.80 0.29 0.95% 30.51 30.89 30.16
  Feb 1, 2024 30.83 -0.17 -0.55% 31.00 31.30 30.47
  Jan 31, 2024 30.66 -0.95 -3.01% 31.61 31.67 30.66
  Jan 30, 2024 31.71 -0.03 -0.09% 31.74 32.11 31.50
  Jan 29, 2024 32.06 0.00 0.00% 32.06 32.12 31.63
  Jan 26, 2024 32.18 0.04 0.12% 32.14 32.25 31.84
  Jan 25, 2024 31.99 -0.18 -0.56% 32.17 32.37 31.57

  Mosaic Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, February 28, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Mosaic Co at Bank of America Global Agriculture and Materials Conference
  Mosaic Co at Bank of America Global Agriculture and Materials Conference

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, March 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Mosaic Co
  Mosaic Co

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Mosaic Co
  Mosaic Co

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Mosaic Co
  Mosaic Co

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, May 1, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Mosaic Co Earnings Release
  Q1 2024 Mosaic Co Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, May 24, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  14:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Mosaic Co Annual Shareholders Meeting
  Mosaic Co Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 19125.2 12357.4 8681.7 8906.3 9587.3
  Έσοδα 19125.2 12357.4 8681.7 8906.3 9587.3
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 13369.4 9157.1 7616.8 8009 8088.9
  Ακαθάριστο Εισόδημα 5755.8 3200.3 1064.9 897.3 1498.4
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 14339.9 9888.9 8268.8 10001.2 8659
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 498 430.5 371.5 354.1 341.1
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 380 331.1 277 1610 145
  Other Operating Expenses, Total 92.5 -29.8 3.5 28.1 84
  Λειτουργικά Έσοδα 4785.3 2468.5 412.9 -1094.9 928.3
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -86.3 -245.6 -244.9 -162.7 -358
  Άλλο, Καθαρό -56.5 1.9 12.9 1.5 -18.8
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 4642.5 2224.8 180.9 -1256.1 551.5
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3418.2 1627.1 735.8 -1031.4 474.4
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -31.4 -4.3 0.5 23.4 0.1
  Equity In Affiliates 196 7.8 -93.8 -59.4 -4.5
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3582.8 1630.6 642.5 -1067.4 470
  Καθαρά Κέρδη 3582.8 1630.6 666.1 -1067.4 470
  Total Adjustments to Net Income
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3582.8 1630.6 642.5 -1067.4 470
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3582.8 1630.6 666.1 -1067.4 470
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3582.8 1630.6 666.1 -1067.4 470
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 356 381.6 381.3 383.8 386.4
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 10.064 4.27306 1.68502 -2.78114 1.21636
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.5625 0.275 0.2 0.175 0.1
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 10.85 4.92104 2.19132 -0.05446 1.53915
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 23.6
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 3394 3604.3 4481.3 5348.5 5373.1
  Έσοδα 3394 3604.3 4481.3 5348.5 5373.1
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2822.9 2933.9 3512.9 3846.5 3526.8
  Ακαθάριστο Εισόδημα 571.1 670.4 968.4 1502 1846.3
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3024.8 3059.7 3780.7 4193.8 3698.9
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 129.9 127.7 132.9 124.5 108.2
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 81 221 44
  Other Operating Expenses, Total 72 -1.9 53.9 1.8 19.9
  Λειτουργικά Έσοδα 369.2 544.6 700.6 1154.7 1674.2
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 112.5 10.3 -4.7 -91.7 -261.3
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 474.6 546 677.2 1060.7 1377.2
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 366.2 427.7 471.2 784.1 1007.9
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -10.1 -24.2 -5.3 -14.5 -7.9
  Equity In Affiliates 12.9 31.3 57.3 72.1 35.9
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 369 434.8 523.2 841.7 1035.9
  Καθαρά Κέρδη 369 434.8 523.2 841.7 1035.9
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 369 434.8 523.2 841.7 1035.9
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 369 434.8 523.2 841.7 1035.9
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 369 434.8 523.2 841.7 1035.9
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 333.7 338.7 343.7 347.7 363.1
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.10578 1.28373 1.52226 2.42077 2.85293
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.2 0.2 0.15 0.15 0.15
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.10578 1.28373 1.68624 2.89062 2.94162
  Άλλο, Καθαρό -7.1 -8.9 -18.7 -2.3 -35.7
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 6556.6 5325.3 3521.2 3718.2 4237
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 735.4 769.5 574 519.1 847.7
  Μετρητά & Ισοδύναμα 735.4 769.5 574 519.1 847.7
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1889.3 1658 1062.5 983.4 987.7
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1699.9 1531.9 881.1 803.9 838.5
  Συνολικό Απόθεμα 3543.1 2741.4 1739.2 2076.4 2270.2
  Προπληρωθέντα Εξοδα 237.4 107.3 80.4 110.7 86.8
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 151.4 49.1 65.1 28.6 44.6
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 23386 22036.4 19789.8 19298.5 20119.2
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 12861.2 12595.5 12027.4 11882.1 11746.5
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 21806.1 20833.6 20134.2 19174.1 18681
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -8944.9 -8238.1 -8106.8 -7292 -6934.5
  Υπεραξία, Καθαρό 1116.3 1172.2 1173 1156.9 1707.5
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1551.9 1423.3 1407.4 1455.3 1458.9
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1273.1 1478.6 1608.2 1004.4 877.6
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 5533.8 4787.4 3146.5 2591.7 2483.7
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2043.7 2004.4 1409.1 1421 1353.7
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1115.4 958.1 672.2 626.7 690.9
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 224.9 302.8 0.1 41.6 11.5
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 985.3 596.6 504.2 47.2 26
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1164.5 925.5 560.9 455.2 401.6
  Σύνολο Οφειλών 11331.4 11432.3 10208.4 10113 9721.9
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2411.9 3382.2 4073.8 4525.5 4491.5
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2289 3210.4 3779.2 4222.1 4491.5
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1010.1 1016.2 1060.8 1040.7 1080.6
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 139.6 144.4 173.8 182.1 207.4
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2236 2102.1 1753.5 1773 1458.7
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 12054.6 10604.1 9581.4 9185.5 10397.3
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 3.4 3.7 3.8 3.8 3.8
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 0 478 872.8 858.4 985.9
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 14203.4 12014.2 10511 9921.5 11064.7
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2128.7 -1893.1 -1825.1 -1598.2 -1657.1
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 23386 22036.4 19789.8 19298.5 20119.2
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 339.071 368.732 379.092 378.764 385.47
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 26.9 41.5 52.6 81.6 91.7
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 122.9 171.8 294.6 303.4
  Unrealized Gain (Loss) -23.5 1.3 18.9
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5156.8 5711.7 5853.4 6556.6 6899.7
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 591 626.1 464.8 735.4 702.8
  Μετρητά & Ισοδύναμα 591 626.1 464.8 735.4 702.8
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1784.6 1580.8 1750 1889.3 2193.4
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1399.2 1222.2 1426.3 1699.9 1899.8
  Συνολικό Απόθεμα 2453.2 3148.7 3320 3543.1 3781.2
  Προπληρωθέντα Εξοδα 295.4 297 281.6 237.4 131.6
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 32.6 59.1 37 151.4 90.7
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 22654.4 23140.2 22857.5 23386 23437.6
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 13363.5 13305.3 12992.9 12861.2 12651.2
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 22736.2 22553.2 21933.8 21623.6 21215.7
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -9596.1 -9458.6 -9144.6 -8944.9 -8753.2
  Υπεραξία, Καθαρό 1115.3 1138.6 1118.6 1116.3 1106.3
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1583.9 1577.7 1572.6 1551.9 1485.4
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 22.3 22.8 23.6 26.9 31.8
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1412.6 1384.1 1296.4 1273.1 1263.2
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 4696.3 4839.4 5167.6 5533.8 5130.3
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1706.3 1825.5 1571.3 2043.7 1832.3
  Δεδουλευμένα Έξοδα 784.2 636.3 873.9 1115.4 1150.3
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 299.8 229 854.6 224.9 200.6
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 954.6 969.6 980.4 985.3 630.1
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 951.4 1179 887.4 1164.5 1317
  Σύνολο Οφειλών 10604.1 10735.2 10963.7 11331.4 11857
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2402.2 2423.3 2408.9 2411.9 3329.3
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2402.2 2423.3 2408.9 2411.9 3329.3
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1017.8 1031.1 1012.5 1010.1 1009.1
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 156.8 150.4 162.7 139.6 154.7
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2331 2291 2212 2236 2233.6
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 12050.3 12405 11893.8 12054.6 11580.6
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 0 8.1 0 0 0
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 14156.5 14364.8 13996.5 14203.4 13858
  Unrealized Gain (Loss) -29 -17.5 -6.9 -23.5 -43.8
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2080.5 -1953.7 -2099.1 -2128.7 -2237
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 22654.4 23140.2 22857.5 23386 23437.6
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 328.334 332.234 332.099 339.071 340.437
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 3614.2 1634.9 665.6 -1090.8 469.9
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3935.8 2187 1582.6 1095.4 1409.8
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 933.9 812.9 847.6 882.7 883.9
  Deferred Taxes 344.4 98.8 -684 -261.3 -101.8
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 35.8 270.1 226.5 1584.2 179.5
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -992.5 -629.7 526.9 -19.4 -21.7
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1259.6 -1322.3 -1189.5 -1360.9 -1944.7
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1247.3 -1288.6 -1170.6 -1272.2 -954.5
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -12.3 -33.7 -18.9 -88.7 -990.2
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -2678.7 -682.1 -283.8 -82.2 -724.8
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -424.8 138.1 -124.4 -0.7 -5.4
  Total Cash Dividends Paid -197.7 -103.7 -75.8 -67.2 -38.5
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1665.2 -410.9 0 -149.9 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -391 -305.6 -83.6 135.6 -680.9
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -29.7 9.3 -47.2 9 -63.7
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -32.2 191.9 62.1 -338.7 -1323.4
  Cash Taxes Paid 1114.5 208.6 6.2 46.5 -34.2
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 196.4 189.9 199.5 202.8 173.9
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 459 3614.2 3085.7 2229.5 1185.7
  Cash From Operating Activities 149 3935.8 2980.1 2091.3 506.2
  Cash From Operating Activities 220 933.9 700.9 471.7 226.7
  Deferred Taxes -1.2 344.4 332.8 297.3 130.2
  Non-Cash Items -41.5 35.8 -1.3 -97.8 -397.4
  Cash Taxes Paid 225.7 1114.5 744.6 492 258.5
  Cash Interest Paid 7.9 196.4 87 84.1 4.2
  Changes in Working Capital -487.3 -992.5 -1138 -809.4 -639
  Cash From Investing Activities -221.4 -1259.6 -916.5 -561.9 -297.2
  Capital Expenditures -321.5 -1247.3 -906.8 -553.1 -290.5
  Other Investing Cash Flow Items, Total 100.1 -12.3 -9.7 -8.8 -6.7
  Cash From Financing Activities -209 -2678.7 -2105.7 -1456.2 -125
  Financing Cash Flow Items 414.4 -424.8 -290.9 -344.7 180.7
  Total Cash Dividends Paid -152.4 -197.7 -163.3 -94.5 -40.6
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -15 -391 -50.3 -17.6 157
  Foreign Exchange Effects 4.3 -29.7 -21.7 -2.1 31.1
  Net Change in Cash -277.1 -32.2 -63.8 71.1 115.1
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -456 -1665.2 -1601.2 -999.4 -422.1
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Capital World Investors Investment Advisor 12.9341 42977559 -1585834 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.4527 38055031 -806731 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.6322 18714614 1052620 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 5.4366 18064594 748511 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1559 7163675 -66747 2023-06-30 LOW
  Capital International Investors Investment Advisor 1.8501 6147438 17388 2023-06-30 LOW
  Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.7453 5799443 2543313 2023-06-30 LOW
  Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.6605 5517619 1597222 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3404 4454020 -183896 2023-06-30 LOW
  Pacer Advisors, Inc. Investment Advisor 1.3114 4357443 1281358 2023-06-30 MED
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2983 4313922 20022 2023-06-30 LOW
  AQR Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.1062 3675778 -3285 2023-06-30 LOW
  Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.9443 3137759 870874 2023-06-30 LOW
  BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.8981 2984310 18910 2023-06-30 LOW
  Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.8964 2978609 -587868 2023-06-30 LOW
  Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 0.893 2967385 239456 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8791 2920943 281559 2022-12-31 LOW
  LSV Asset Management Investment Advisor 0.86 2857666 -71960 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.7602 2526032 -6141736 2023-06-30 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6749 2242412 -100661 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Mosaic Company profile

  Σχετικά με την Mosaic

  Η Mosaic Company είναι παραγωγός και έμπορος συμπυκνωμένων φωσφορικών και καλιούχων θρεπτικών ουσιών για καλλιέργειες. Οι τομείς της περιλαμβάνουν τα φωσφορικά άλατα, το Potash και τη Mosaic Fertilizantes. Ο επιχειρηματικός τομέας Phosphates κατέχει και λειτουργεί ορυχεία και εγκαταστάσεις παραγωγής στη Φλόριντα, τα οποία παράγουν συμπυκνωμένα φωσφορικά θρεπτικά συστατικά καλλιεργειών και συστατικά ζωοτροφών με βάση το φωσφορικό άλας, καθώς και μονάδες επεξεργασίας στη Λουιζιάνα, οι οποίες παράγουν συμπυκνωμένα φωσφορικά θρεπτικά συστατικά καλλιεργειών. Ο επιχειρηματικός τομέας Potash κατέχει και λειτουργεί ορυχεία και εγκαταστάσεις παραγωγής ποτάσας στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία παράγουν θρεπτικά συστατικά καλλιεργειών με βάση την ποτάσα, συστατικά ζωοτροφών και βιομηχανικά προϊόντα. Ο επιχειρηματικός τομέας της Mosaic Fertilizantes περιλαμβάνει πέντε ορυχεία φωσφορικών πετρωμάτων στη Βραζιλία, τέσσερα εργοστάσια χημικών φωσφορικών και ένα ορυχείο ποτάσας στη Βραζιλία. Περιλαμβάνει επίσης την επιχείρηση διανομής στη Νότια Αμερική, η οποία αποτελείται από γραφεία πωλήσεων, εγκαταστάσεις ανάμειξης και συσκευασίας θρεπτικών ουσιών για καλλιέργειες, λιμενικούς τερματικούς σταθμούς και αποθήκες στη Βραζιλία και την Παραγουάη.

  Industry: Fertilizers

  101 East Kennedy Blvd.
  Suite 2500
  TAMPA
  FLORIDA 33602
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0163%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0382%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου