Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Mitsubishi Electric Corporation - 6503 CFD

1538.57
0.58%
8.86
Χαμηλό: 1512.14
Υψηλό: 1541.27
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 00:00

Mon - Fri: 00:00 - 02:30 03:30 - 06:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 8.86
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.010938 %
Charges from borrowed part ($-0.44)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.010938%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.011284 %
Charges from borrowed part ($-0.45)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.011284%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα JPY
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Japan
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1529.7
Άνοιγμα* 1512.14
Μεταβολή 1 έτους* 9.14%
Εύρος ημέρας* 1512.14 - 1541.27
Εύρος 52 εβδ. 1,273.00-1,602.50
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 4.70M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 96.90M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3,218.66B
Αναλογία P/E 16.30
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.11B
Έσοδα 4,860.73B
EPS 91.98
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.66845
Beta 1.15
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 26, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 23, 2023 1532.69 21.95 1.45% 1510.74 1532.99 1510.14
Mar 22, 2023 1529.70 5.59 0.37% 1524.11 1533.49 1521.02
Mar 20, 2023 1494.69 -18.95 -1.25% 1513.64 1519.12 1494.19
Mar 17, 2023 1511.14 -11.07 -0.73% 1522.21 1523.21 1503.66
Mar 16, 2023 1514.24 3.50 0.23% 1510.74 1517.23 1491.60
Mar 15, 2023 1535.58 1.00 0.07% 1534.58 1541.67 1528.60
Mar 14, 2023 1524.61 -2.98 -0.20% 1527.59 1534.68 1512.54
Mar 13, 2023 1551.44 5.89 0.38% 1545.55 1552.94 1538.97
Mar 10, 2023 1566.00 -7.48 -0.48% 1573.48 1581.16 1564.90
Mar 9, 2023 1587.05 5.59 0.35% 1581.46 1597.62 1581.46
Mar 8, 2023 1581.96 7.38 0.47% 1574.58 1584.15 1573.98
Mar 7, 2023 1571.49 10.88 0.70% 1560.61 1575.68 1560.61
Mar 6, 2023 1570.99 9.88 0.63% 1561.11 1574.28 1561.11
Mar 3, 2023 1559.02 16.96 1.10% 1542.06 1564.41 1540.56
Mar 2, 2023 1543.66 -8.48 -0.55% 1552.14 1553.24 1536.08
Mar 1, 2023 1543.06 26.44 1.74% 1516.62 1544.46 1515.63
Feb 28, 2023 1526.11 -25.03 -1.61% 1551.14 1551.14 1524.61
Feb 27, 2023 1542.46 8.88 0.58% 1533.58 1552.94 1533.58
Feb 24, 2023 1526.60 -3.39 -0.22% 1529.99 1533.99 1522.52
Feb 22, 2023 1523.61 -7.08 -0.46% 1530.69 1531.79 1516.63

Mitsubishi Electric Corporation Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 4476760 4191430 4462510 4519920 4444420
Έσοδα 4476760 4191430 4462510 4519920 4444420
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3212220 3017060 3200170 3186870 3090450
Ακαθάριστο Εισόδημα 1264540 1174370 1262340 1333050 1353980
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4224710 3961240 4202850 4229440 4116980
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1013670 953602 1017080 1043290 1021360
Έρευνα & Ανάπτυξη
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3529 -4421 -11376 1036 3557
Λειτουργικά Έσοδα 252051 230195 259661 290477 327444
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 27642 28559 22325 25481 25762
Άλλο, Καθαρό
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 279693 258754 281986 315958 353206
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 217885 201683 233512 237654 267129
Δικαίωμα Μειοψηφίας -14403 -8551 -11678 -11006 -10644
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 203482 193132 221834 226648 256485
Καθαρά Κέρδη 203482 193132 221834 226648 255755
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 203482 193132 221834 226648 256485
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 203482 193132 221834 226648 255755
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 203482 193132 221834 226648 255755
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2132.75 2145.24 2145.09 2145.2 2145.81
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 95.4081 90.028 103.415 105.654 119.528
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 40 36 40 40 40
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 96.6971 88.4217 99.023 106.017 120.782
Other Operating Expenses, Total -4712 -5002 -3021 -1755 1613
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -730
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 1295500 1042890 1071940 1066440 1250820
Έσοδα 1295500 1042890 1071940 1066440 1250820
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 948771 749126 766010 748309 893289
Ακαθάριστο Εισόδημα 346724 293760 305925 318133 357533
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1233630 990527 1016870 983674 1158340
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 282520 242267 251051 237836 272789
Other Operating Expenses, Total 2342 -866 -188 -2471 -7743
Λειτουργικά Έσοδα 61862 52359 55062 82768 92487
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 10599 6478 3820 6745 7914
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 72461 58837 58882 89513 100401
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 58298 45662 46821 67104 87828
Δικαίωμα Μειοψηφίας -3281 -2033 -3820 -5269 -2477
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 55017 43629 43001 61835 85351
Καθαρά Κέρδη 55017 43629 43001 61835 85351
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 55017 43629 43001 61835 85351
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 55017 43629 43001 61835 85351
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 55017 43629 43001 61835 85351
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2116.51 2130.18 2140.05 2145.38 2145.28
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 25.9943 20.4814 20.0935 28.8225 39.7855
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 26 0 14 0 26
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 25.9943 20.4814 20.0935 28.8225 39.7855
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3090300 2846970 2628030 2624290 2582740
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 789314 819063 594324 562992 646780
Μετρητά & Ισοδύναμα 727179 767406 537559 514224 599199
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1232100 1181060 1244070 1233920 1191530
Accounts Receivable - Trade, Net 1129980 1084170 1152850 1134140 1092260
Total Inventory 959660 743782 693890 729098 646262
Other Current Assets, Total 109220 103065 95752 98287 98164
Total Assets 5107970 4797920 4409770 4356210 4305580
Property/Plant/Equipment, Total - Net 855746 857645 854382 760540 724257
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3440620 3322390 3191860 3050340 2953920
Accumulated Depreciation, Total -2584880 -2464740 -2337480 -2289800 -2229670
Long Term Investments 542523 559088 458604 501793 557479
Note Receivable - Long Term
Other Long Term Assets, Total 457914 380704 322429 331970 308149
Total Current Liabilities 1646720 1505380 1402660 1416340 1488250
Accounts Payable 601606 541774 527307 559641 579566
Accrued Expenses 326703 302418 265059 268651 261392
Notes Payable/Short Term Debt 74963 72052 52967 55580 56507
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 98250 80605 80402 49389 66388
Other Current Liabilities, Total 545200 508532 476930 483074 524396
Total Liabilities 2132030 2043630 1980030 1956260 2011410
Total Long Term Debt 156248 212774 243634 193469 189055
Long Term Debt 156248 212774 243634 179207 175270
Minority Interest 121456 116318 109116 111209 103045
Other Liabilities, Total 202832 203396 214420 225088 221920
Total Equity 2975940 2754290 2429740 2399950 2294170
Common Stock 175820 175820 175820 175820 175820
Additional Paid-In Capital 202695 202777 202832 202834 199442
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2464970 2266490 2071820 1960470 1811350
Treasury Stock - Common -52068 -2595 -2924 -2983 -1928
Unrealized Gain (Loss) 85204 93893 21754 55503 91952
Other Equity, Total 99324 17908 -39556 8306 17540
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 5107970 4797920 4409770 4356210 4305580
Total Common Shares Outstanding 2111.97 2145.29 2145.11 2145.05 2145.71
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 62135 51657 56765 48768 47581
Goodwill, Net 69123 61109 53449 47681 49293
Intangibles, Net 92371 92403 92874 89934 83667
Capital Lease Obligations 14262 13785
Deferred Income Tax 4774 5759 10193 10164 9137
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3090300 2831470 2754760 2765340 2846970
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 789314 700740 794046 838518 819063
Μετρητά & Ισοδύναμα 727179 632126 721939 765849 767406
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 62135 68614 72107 72669 51657
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1232100 1076290 1025420 1011170 1181060
Accounts Receivable - Trade, Net 1129980 1076290 1025420 1011170 1084170
Total Inventory 959660 950470 841860 812403 743782
Other Current Assets, Total 109220 103969 93434 103247 103065
Total Assets 5107970 4735430 4711680 4696750 4797920
Property/Plant/Equipment, Total - Net 855746 849316 855916 860578 857645
Intangibles, Net 161494 156045 157445 152611 153512
Long Term Investments 542523 532226 576951 552695 559088
Other Long Term Assets, Total 457914 366373 366614 365530 380704
Total Current Liabilities 1646720 1415080 1401190 1395240 1505380
Accounts Payable 601606 530770 514629 521972 541774
Accrued Expenses 326703 258579 299992 252291 302418
Notes Payable/Short Term Debt 74963 0 0 0 72052
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 98250 160424 151116 133021 80605
Other Current Liabilities, Total 545200 465311 435453 487954 508532
Total Liabilities 2132030 1923860 1916900 1937350 2043630
Total Long Term Debt 156248 177678 188632 214673 212774
Long Term Debt 156248 177678 188632 214673 212774
Deferred Income Tax 4774 4830 5052 5279 5759
Minority Interest 121456 116204 114957 118315 116318
Other Liabilities, Total 202832 210068 207069 203842 203396
Total Equity 2975940 2811570 2794780 2759410 2754290
Common Stock 175820 175820 175820 175820 175820
Additional Paid-In Capital 202695 201957 201959 201723 202777
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2464970 2344670 2315720 2272460 2266490
Treasury Stock - Common -52068 -33932 -18032 -2068 -2595
Unrealized Gain (Loss) 85204 93893
Other Equity, Total 99324 123051 119309 111467 17908
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 5107970 4735430 4711680 4696750 4797920
Total Common Shares Outstanding 2111.97 2124.5 2135.08 2145.64 2145.29
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 217885 201683 233512 237654 266399
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 282371 542119 395834 239817 265768
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 206813 213320 210686 176247 177272
Μη Χρηματικά Στοιχεία 39388 25589 16647 55837 64125
Cash Taxes Paid 72813 40612 49315 71448 58065
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2477 2699 2284 2428 2617
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -181715 101527 -65011 -229921 -242028
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -114867 -176552 -203997 -210668 -182015
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -156062 -188359 -192833 -218027 -209192
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 41195 11807 -11164 7359 27177
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -241319 -157352 -156454 -112067 -149813
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -16162 -7546 -7432 -172 -8915
Total Cash Dividends Paid -85723 -77283 -85871 -85871 -68696
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -50526 -367 -785 -1055 -700
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -88908 -72156 -62366 -24969 -71502
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 33588 21632 -12048 -2057 2790
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -40227 229847 23335 -84975 -63270
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 217885 159587 113925 67104 201683
Cash From Operating Activities 282371 117144 164919 121735 542119
Cash From Operating Activities 206813 148828 96330 46061 213320
Non-Cash Items 39388 31677 24852 15549 25589
Cash Taxes Paid 72813 63487 44899 24214 40612
Cash Interest Paid 2477 1728 1243 552 2699
Changes in Working Capital -181715 -222948 -70188 -6979 101527
Cash From Investing Activities -114867 -72279 -79392 -31867 -176552
Capital Expenditures -156062 -107310 -75172 -34063 -188359
Other Investing Cash Flow Items, Total 41195 35031 -4220 2196 11807
Cash From Financing Activities -241319 -191464 -132515 -93525 -157352
Financing Cash Flow Items -16162 -13173 -8885 -1602 -7546
Total Cash Dividends Paid -85723 -85723 -55816 -55816 -77283
Issuance (Retirement) of Stock, Net -50526 -32390 -16490 -526 -367
Issuance (Retirement) of Debt, Net -88908 -60178 -51324 -35581 -72156
Foreign Exchange Effects 33588 11319 1521 2100 21632
Net Change in Cash -40227 -135280 -45467 -1557 229847
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 4.748 101948900 790200 2022-12-31 LOW
Meiji Yasuda Life Insurance Company Insurance Company 3.8125 81862000 0 2022-09-30 LOW
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation Bank and Trust 3.6304 77952560 -22016300 2022-11-14 LOW
Nomura Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 3.4942 75027159 -119600 2023-02-28 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4497 52599065 38700 2023-02-28 LOW
Mitsubishi Electric Corporation Group Employees Corporation 2.102 45134000 656000 2022-09-30 LOW
First Eagle Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8322 39340600 0 2023-01-31 LOW
Nippon Life Insurance Company Insurance Company 1.6924 36339000 0 2022-09-30 LOW
BlackRock Japan Co., Ltd. Investment Advisor 1.6703 35864800 29250900 2022-05-31 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6204 34793717 -29700 2023-02-28 LOW
Daiwa Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 1.6019 34395095 -58600 2023-02-28 LOW
BlackRock Fund Advisors Investment Advisor 1.4692 31546500 31130100 2022-05-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.4542 31224091 3377091 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.2691 27249367 -12306038 2022-05-31 LOW
MUFG Bank, Ltd. Bank and Trust 1.0437 22411185 0 2022-11-14 LOW
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.8492 18233500 1083900 2022-11-14 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 0.7014 15060100 -20600 2023-01-31 LOW
Franklin Mutual Advisers, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.6772 14541084 0 2023-02-28 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.596 12798268 1308419 2022-05-31 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.5762 12372979 12372979 2022-05-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Mitsubishi Electric Corporation Company profile

Σχετικά με την Mitsubishi Electric Corporation

Η Mitsubishi Electric Corporation είναι μια εταιρεία με έδρα την Ιαπωνία που δραστηριοποιείται στην ολοκληρωμένη ηλεκτρική βιομηχανία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε έξι επιχειρηματικούς τομείς. Ο τομέας βαρέων ηλεκτρικών συστημάτων παρέχει γεννήτριες στροβίλων, μεγάλες συσκευές προβολής βίντεο, καθώς και ανελκυστήρες. Ο τομέας βιομηχανικής μηχανοτρονικής διεξάγει επιχειρήσεις συστημάτων εργοστασιακού αυτοματισμού (FA) και επιχειρήσεις εξοπλισμού αυτοκινήτων. Ο τομέας παρέχει προγραμματιζόμενους ελεγκτές, συσκευές αριθμητικού ελέγχου, καθώς και εξοπλισμό πολυμέσων αυτοκινήτου. Ο τομέας Information & Communication System παρέχει εξοπλισμό ασύρματης επικοινωνίας, τεχνητούς δορυφόρους και συστήματα ασφαλείας δικτύων. Ο τομέας Electronic Device διεξάγει δραστηριότητες ημιαγωγών και συσκευών και παρέχει μονάδες ισχύος, οπτικά στοιχεία και συσκευές οθόνης υγρών κρυστάλλων (LCD). Ο τομέας οικιακών συσκευών παρέχει τηλεοράσεις LCD, κλιματιστικά χώρου, καθώς και ψυγεία. Ο τομέας "Λοιπά" παρέχει υπηρεσίες στους τομείς της προμήθειας υλικών, της εφοδιαστικής, των ακινήτων, της διαφήμισης και της χρηματοδότησης.

Industry: Consumer Goods Conglomerates

東京ビル
丸の内2-7-3
CHIYODA-KU
TOKYO-TO 100-8310
JP

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,740.75 Price
+0.990% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,673.20 Price
+0.900% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,980.21 Price
+0.520% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0086%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0004%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.44 Price
+1.590% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00373

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου