Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Mirvac Group - MGRau CFD

  2.20
  0%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 23:04

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:04 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:04 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02273 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02273%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000812 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000812%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 2.2
  Άνοιγμα* 2.21
  Μεταβολή 1 έτους* 0.91%
  Εύρος ημέρας* 2.17 - 2.21
  Εύρος 52 εβδ. 1.87-3.04
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 6.77M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 211.60M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 8.44B
  Αναλογία P/E 9.31
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 3.94B
  Έσοδα 2.31B
  EPS 0.23
  Μέρισμα (Απόδοση %) 4.76636
  Beta 1.23
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 8, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 22, 2024 2.20 0.02 0.92% 2.18 2.20 2.17
  Feb 21, 2024 2.19 0.01 0.46% 2.18 2.21 2.18
  Feb 20, 2024 2.19 -0.01 -0.45% 2.20 2.22 2.19
  Feb 19, 2024 2.20 -0.02 -0.90% 2.22 2.23 2.20
  Feb 18, 2024 2.23 -0.02 -0.89% 2.25 2.27 2.23
  Feb 16, 2024 2.28 0.00 0.00% 2.28 2.29 2.26
  Feb 15, 2024 2.27 0.05 2.25% 2.22 2.29 2.21
  Feb 14, 2024 2.22 0.02 0.91% 2.20 2.24 2.19
  Feb 13, 2024 2.20 -0.04 -1.79% 2.24 2.25 2.17
  Feb 12, 2024 2.25 0.00 0.00% 2.25 2.27 2.23
  Feb 11, 2024 2.24 0.02 0.90% 2.22 2.24 2.21
  Feb 9, 2024 2.22 -0.01 -0.45% 2.23 2.23 2.21
  Feb 8, 2024 2.23 0.00 0.00% 2.23 2.25 2.18
  Feb 7, 2024 2.22 0.08 3.74% 2.14 2.24 2.11
  Feb 6, 2024 2.15 0.06 2.87% 2.09 2.15 2.09
  Feb 5, 2024 2.10 -0.01 -0.47% 2.11 2.12 2.08
  Feb 4, 2024 2.10 0.00 0.00% 2.10 2.12 2.10
  Feb 2, 2024 2.14 -0.01 -0.47% 2.15 2.15 2.11
  Feb 1, 2024 2.15 0.01 0.47% 2.14 2.15 2.10
  Jan 31, 2024 2.13 0.02 0.95% 2.11 2.16 2.10

  Mirvac Group Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 1902 2306 1808 2116 2186
  Έσοδα 1902 2306 1808 2116 2186
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 984 1364 979 1207 1233
  Ακαθάριστο Εισόδημα 918 942 829 909 953
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1469 1745 1282 1553 1492
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 341 250 211 196 212
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 52
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 71 25 21 71 -5
  Other Operating Expenses, Total 0 23 0 3
  Λειτουργικά Έσοδα 433 561 526 563 694
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -568 411 428 25 402
  Άλλο, Καθαρό -24 -2 -22 -20 -25
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -182 985 934 583 1071
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -165 907 899 563 1019
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -165 906 901 558 1019
  Καθαρά Κέρδη -165 906 901 558 1019
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -165 906 901 558 1019
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -165 906 901 558 1019
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -165 906 901 558 1019
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3944 3942 3938 3933 3696
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.04184 0.22983 0.2288 0.14188 0.2757
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.105 0.102 0.099 0.091 0.116
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.02634 0.23217 0.23344 0.15563 0.27442
  Depreciation / Amortization 73 83 71 76
  Gain (Loss) on Sale of Assets -23 15 2 15
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -1 2 -5
  Ρύθμιση Αραίωσης 0 0 0
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 1129 773 1021 1285 810
  Έσοδα 1129 773 1021 1285 810
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 658 326 584 780 434
  Ακαθάριστο Εισόδημα 471 447 437 505 376
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 937 536 763 973 589
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 216 125 124 126 118
  Depreciation / Amortization 37 36 48 35 33
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 26 49 8 32 25
  Other Operating Expenses, Total 0 0 -1 -21
  Λειτουργικά Έσοδα 192 237 258 312 221
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -581 17 105 321 307
  Gain (Loss) on Sale of Assets -3 -20 17 -2 0
  Άλλο, Καθαρό -17 -7 -10 -16 -10
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -409 227 370 615 518
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -380 215 342 565 503
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -1 0 2
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -380 215 341 565 505
  Καθαρά Κέρδη -380 215 341 565 505
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -380 215 341 565 505
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -380 215 341 565 505
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -380 215 341 565 505
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3944 3945 3942 3942 3939
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.09635 0.0545 0.0865 0.14333 0.12821
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.053 0.052 0.051 0.051 0.051
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.09157 0.07107 0.08439 0.15125 0.13437
  Ρύθμιση Αραίωσης 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2622 1432 1042 1080 1024
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 122 558 117 324 134
  Μετρητά & Ισοδύναμα 122 558 117 324 134
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 173 144 117 275 239
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 32 21 63 58 62
  Συνολικό Απόθεμα 1504 622 632 444 621
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 823 108 176 37 30
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 16882 17206 15913 15390 14420
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 31 41 28 38 20
  Υπεραξία, Καθαρό 67 67 67 67 67
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 11 12 11 11 35
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 12129 13743 12682 11979 11560
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 53 30 97 128 156
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1969 1881 1986 2087 1558
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1501 1382 789 749 898
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 68 47 50 97 142
  Δεδουλευμένα Έξοδα 510 551 431 222 260
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 258 289 4 204 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 665 495 304 226 496
  Σύνολο Οφειλών 6325 6080 5320 5300 4577
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 4282 4002 3986 4168 3435
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 4226 3930 3922 4100 3435
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 542 696 479 332 213
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 10557 11126 10593 10090 9843
  Κοινή Μετοχή 7533 7527 7510 7503 7444
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3034 3607 3108 2596 2416
  Unrealized Gain (Loss)
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -10 -8 -25 -9 -17
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 16882 17206 15913 15390 14420
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 3944.6 3941.72 3936.11 3932.74 3909.39
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 56 72 64 68 0
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 66 51 31
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2622 1646 1432 828 1042
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 122 67 558 70 117
  Μετρητά & Ισοδύναμα 122 67 558 70 117
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 173 189 144 144 117
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 32 30 21 44 117
  Συνολικό Απόθεμα 1504 1175 622 403 632
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 823 215 108 211 176
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 16882 17255 17206 16765 15913
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 31 38 41 41 28
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 78 79 79 78 78
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 12129 13294 13743 13625 12682
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 53 44 30 89 97
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1969 2154 1881 2104 1986
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1501 1303 1382 1139 789
  Payable/Accrued 930 692 730 603 503
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 258 269 289 281 4
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 313 342 363 255 282
  Σύνολο Οφειλών 6325 6117 6080 5792 5320
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 4282 4088 4002 3820 3986
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 4226 4030 3930 3744 3922
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 56 58 72 76 64
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 66 66
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 542 726 696 767 479
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 10557 11138 11126 10973 10593
  Κοινή Μετοχή 7533 7533 7527 7526 7510
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3024 3605 3599 3447 3083
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 16882 17255 17206 16765 15913
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 3944.6 3944.55 3941.72 3941.3 3936.11
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 896 635 450 518 663
  Cash Receipts 2461 2221 2205 2770 2834
  Cash Payments -1531 -1533 -1769 -2215 -2107
  Cash Taxes Paid -6 0 -3
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -130 -144 -155 -155 -155
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 102 91 169 118 94
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -436 -509 -458 -943 -255
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -8 -5 -4 -12 -14
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -428 -504 -454 -931 -241
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -19 -333 198 338 -293
  Total Cash Dividends Paid -402 -307 -486 -416 -390
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 384 -44 624 115 100
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 441 -207 190 -87 115
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 1 46 620 -3
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1 17 14 19
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities -199 896 413 635 443
  Cash Receipts 834 2461 1315 2221 1339
  Cash Payments -981 -1531 -880 -1533 -853
  Cash Interest Paid -99 -130 -64 -144 -76
  Changes in Working Capital 60 102 42 91 33
  Cash From Investing Activities -263 -436 -327 -509 -130
  Capital Expenditures -3 -8 -2 -5 -4
  Other Investing Cash Flow Items, Total -260 -428 -325 -504 -126
  Cash From Financing Activities -29 -19 -133 -333 -392
  Financing Cash Flow Items 7 -1 0 17 16
  Total Cash Dividends Paid -202 -402 -201 -307 -118
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 1 1
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 166 384 68 -44 -291
  Net Change in Cash -491 441 -47 -207 -79
  Cash Taxes Paid -13 -6
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 9.5062 375102424 0 2023-07-31 LOW
  APG Asset Management N.V. Pension Fund 6.1756 243681056 0 2023-07-31 LOW
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 4.4157 174235965 0 2023-07-31 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.0456 159634018 0 2023-07-31 LOW
  CPP Investment Board Pension Fund 3.6398 143622000 98791000 2023-03-31 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.3471 132070165 -225737 2023-09-30 LOW
  BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 2.7749 109491718 0 2023-07-31 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.264 89334867 0 2023-07-31 LOW
  PGGM Vermogensbeheer B.V. Pension Fund 1.7654 69659398 -3339314 2023-01-31 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.6486 65053372 6468318 2022-12-31 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.4919 58866348 0 2023-07-31 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4006 55267396 0 2023-07-31 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1921 47040442 200536 2023-09-30 LOW
  Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.964 38039993 530828 2023-03-31 LOW
  VanEck Australia Pty Ltd. Investment Advisor 0.9327 36804529 -1374496 2023-09-30 HIGH
  First Sentier Investors Investment Advisor 0.783 30895954 30895954 2022-12-31 LOW
  Australian Foundation Investment Company Ltd Investment Advisor 0.7438 29350000 0 2023-07-31 LOW
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.6515 25709196 0 2023-07-31 LOW
  State Street Global Advisors Ireland Limited Investment Advisor 0.6281 24782410 0 2023-07-31 MED
  Pendal Group Limited Investment Advisor 0.6147 24253535 4254667 2023-04-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Diversified REITs

  L 28 200 George St
  SYDNEY
  NEW SOUTH WALES 2000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0187%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0105%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου