Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Microvision, Inc. - MVIS CFD

  2.16
  0.46%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  MicroVision Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 2.17
  Άνοιγμα* 2.23
  Μεταβολή 1 έτους* -43.69%
  Εύρος ημέρας* 2.13 - 2.25
  Εύρος 52 εβδ. 1.82-8.20
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.08M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 85.43M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 458.19M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 187.78M
  Έσοδα 1.11M
  EPS -0.38
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 3.11
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Oct 25, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 29, 2023 2.16 -0.05 -2.26% 2.21 2.25 2.12
  Sep 28, 2023 2.17 0.00 0.00% 2.17 2.21 2.07
  Sep 27, 2023 2.20 0.06 2.80% 2.14 2.25 2.14
  Sep 26, 2023 2.15 0.07 3.37% 2.08 2.22 2.08
  Sep 25, 2023 2.14 0.05 2.39% 2.09 2.21 2.07
  Sep 22, 2023 2.10 -0.02 -0.94% 2.12 2.16 2.09
  Sep 21, 2023 2.10 0.00 0.00% 2.10 2.17 2.06
  Sep 20, 2023 2.14 -0.13 -5.73% 2.27 2.31 2.14
  Sep 19, 2023 2.27 0.16 7.58% 2.11 2.27 2.06
  Sep 18, 2023 2.11 -0.04 -1.86% 2.15 2.17 2.10
  Sep 15, 2023 2.20 -0.06 -2.65% 2.26 2.29 2.14
  Sep 14, 2023 2.27 0.02 0.89% 2.25 2.36 2.25
  Sep 13, 2023 2.25 -0.05 -2.17% 2.30 2.40 2.24
  Sep 12, 2023 2.27 0.01 0.44% 2.26 2.31 2.24
  Sep 11, 2023 2.28 -0.06 -2.56% 2.34 2.37 2.27
  Sep 8, 2023 2.33 -0.08 -3.32% 2.41 2.42 2.29
  Sep 7, 2023 2.42 0.01 0.41% 2.41 2.42 2.26
  Sep 6, 2023 2.45 -0.04 -1.61% 2.49 2.53 2.42
  Sep 5, 2023 2.51 0.03 1.21% 2.48 2.58 2.43
  Sep 1, 2023 2.48 -0.05 -1.98% 2.53 2.60 2.46

  Microvision, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, October 25, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2023 MicroVision Inc Earnings Release
  Q3 2023 MicroVision Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Monday, February 26, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  21:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 MicroVision Inc Earnings Release
  Q4 2023 MicroVision Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 0.664 2.5 3.09 8.886 17.607
  Έσοδα 0.664 2.5 3.09 8.886 17.607
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.013 0.002 1.398 8.564 10.638
  Ακαθάριστο Εισόδημα 0.651 2.498 1.692 0.322 6.969
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 54.554 45.677 16.705 35.358 44.827
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 24.041 22.256 5.917 8.133 9.523
  Έρευνα & Ανάπτυξη 30.413 24.111 9.84 18.661 24.666
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.087 -0.692 -0.45
  Λειτουργικά Έσοδα -53.89 -43.177 -13.615 -26.472 -27.22
  Άλλο, Καθαρό 0.799 -0.023 -0.019 -0.011 -0.03
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -53.091 -43.2 -13.634 -26.483 -27.25
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -53.091 -43.2 -13.634 -26.483 -27.25
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -53.091 -43.2 -13.634 -26.483 -27.25
  Καθαρά Κέρδη -53.091 -43.2 -13.634 -26.483 -27.25
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -53.091 -43.2 -13.634 -26.483 -27.25
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -53.091 -43.2 -13.634 -26.483 -27.25
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -53.091 -43.2 -13.634 -26.483 -27.25
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 165.958 160.662 139.829 111.297 86.983
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.31991 -0.26889 -0.0975 -0.23795 -0.31328
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.31938 -0.2729 -0.09952 -0.25772 -0.31328
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Συνολικά έσοδα 0.782 0 0 0.314 0.35
  Έσοδα 0.782 0 0 0.314 0.35
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.544 -0.011 0.019 0.001 0.004
  Ακαθάριστο Εισόδημα 0.238 0.011 -0.019 0.313 0.346
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 21.973 13.995 13.102 13.983 13.474
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.737 6.377 5.522 6.265 5.877
  Έρευνα & Ανάπτυξη 12.692 7.585 7.535 7.7 7.593
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.044 0.026 0.017
  Λειτουργικά Έσοδα -21.191 -13.995 -13.102 -13.669 -13.124
  Άλλο, Καθαρό 2.345 0.52 0.251 0.072 -0.044
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -18.846 -13.475 -12.851 -13.597 -13.168
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -19.027 -13.475 -12.851 -13.597 -13.168
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -19.027 -13.475 -12.851 -13.597 -13.168
  Καθαρά Κέρδη -19.027 -13.475 -12.851 -13.597 -13.168
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -19.027 -13.475 -12.851 -13.597 -13.168
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -19.027 -13.475 -12.851 -13.597 -13.168
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -19.027 -13.475 -12.851 -13.597 -13.168
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 174.703 168.331 165.687 165.238 164.563
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.10891 -0.08005 -0.07756 -0.08229 -0.08002
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.10891 -0.07979 -0.0774 -0.08218 -0.08002
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 91.008 119.43 17.56 7.837 17.649
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 82.709 115.367 16.862 5.837 13.766
  Μετρητά & Ισοδύναμα 20.536 82.647 16.862 5.837 13.766
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4.132 0 1.079 1.463
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4.132 0 1.079 1.463
  Συνολικό Απόθεμα 1.861 1.78 0 0.192 1.109
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.306 2.283 0.698 0.729 1.311
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 114.996 130.225 21.006 11.836 23.033
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 21.409 8.603 2.829 3.157 2.993
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 36.827 23.316 16.64 16.7 15.457
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -15.418 -14.713 -13.811 -13.543 -12.464
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.075 0.115 0.164 0.221 0.486
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.504 2.077 0.453 0.621 1.905
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 11.426 12.462 10.028 14.456 18.188
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.061 3.584 0.63 1.871 2.411
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3.904 2.019 1.171 2.269 5.602
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 5.44 6.446 7.765 10.291 10.154
  Σύνολο Οφειλών 25.255 17.471 11.997 15.813 18.916
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0.026 1.195 0.009 0.033
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 13.829 4.983 0.774 1.348 0.695
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 89.741 112.754 9.009 -3.977 4.117
  Κοινή Μετοχή 0.171 0.164 0.153 0.126 0.1
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 772.221 742.042 601.224 568.496 550.133
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -682.524 -629.433 -586.233 -572.599 -546.116
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 114.996 130.225 21.006 11.836 23.033
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 170.503 164.363 152.926 125.803 100.105
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.021 0.413 0.462 0.025 0.021
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0 0.026 0.044 0.009 0.033
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 1.151
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.127 -0.019 -6.135
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 62.173 32.72
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 76.99 91.008 87.852 95.75 106.942
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 67.731 82.709 83.258 92.89 103.262
  Μετρητά & Ισοδύναμα 23.187 20.536 21.977 36.964 55.611
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.698 4.132
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.698 4.132
  Συνολικό Απόθεμα 3.116 1.861 1.762 1.833 1.815
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5.445 2.306 2.832 1.027 1.865
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 123.262 114.996 109.391 107.192 117.769
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 25.03 21.409 19.031 8.901 8.616
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 41.697 14.691 14.598 5.594 5.48
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -16.667 -0.08 -0.075 -0.071 -0.063
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 19 0.075 0.085 0.095 0.105
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.242 2.504 2.423 2.446 2.106
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 22.155 11.426 9.961 8.055 9.404
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3.629 2.061 1.519 1.415 1.919
  Δεδουλευμένα Έξοδα 12.624 3.904 2.357 2.006 1.974
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.015 0.021 0.025 0.033 0.122
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 5.887 5.44 6.06 4.601 5.389
  Σύνολο Οφειλών 36.724 25.255 23.766 13.092 14.301
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0.002 0.008 0.015
  Μακροπρόθεσμο Χρέος
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0 0.002 0.008 0.015
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 13.746 13.829 13.803 5.029 4.882
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 86.538 89.741 85.625 94.1 103.468
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.176 0.171 0.166 0.165 0.165
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 787.856 772.221 754.702 750.311 746.028
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -701.551 -682.524 -669.049 -656.198 -642.601
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.057 -0.127 -0.194 -0.178 -0.124
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 123.262 114.996 109.391 107.192 117.769
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 176.026 170.503 165.885 165.438 164.887
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 44.544 62.173 61.281 55.926 47.651
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.823
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -53.091 -43.2 -13.634 -26.483 -27.25
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -38.019 -29.404 -16.075 -24.043 -22.572
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.246 1.464 0.963 1.649 1.722
  Amortization 0.116
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 15.633 15.598 1.026 4.366 5.678
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -2.807 -3.266 -4.43 -3.575 -2.838
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -38.073 -35.318 0.123 -0.745 -1.118
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -4.359 -2.493 -0.402 -0.745 -1.118
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -33.714 -32.825 0.525 0
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 14.307 131.164 26.977 16.859 20.49
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 14.725 125.545 25.435 16.879 20.363
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.418 -0.516 1.542 -0.02 -0.012
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -61.785 66.442 11.025 -7.929 -3.2
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 6.135 0 0.139
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -19.027 -53.091 -39.616 -26.765 -13.168
  Cash From Operating Activities -13.482 -38.019 -29.616 -20.604 -10.907
  Cash From Operating Activities 2.524 2.246 1.425 0.901 0.483
  Non-Cash Items 0.876 15.633 12.345 8.209 3.954
  Changes in Working Capital 2.145 -2.807 -3.77 -2.949 -2.176
  Cash From Investing Activities 6.254 -38.073 -31.043 -24.762 -16.08
  Capital Expenditures -0.615 -4.359 -2.017 -1.128 -0.884
  Other Investing Cash Flow Items, Total 6.869 -33.714 -29.026 -23.634 -15.196
  Cash From Financing Activities 12.685 14.307 0.315 0.009 -0.049
  Financing Cash Flow Items 0 0 0 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 12.691 14.725 0.727 0.416 0.253
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.006 -0.418 -0.412 -0.407 -0.302
  Net Change in Cash 5.457 -61.785 -60.344 -45.357 -27.036

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Microvision, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Microvision, Inc.

  Η MicroVision, Inc. είναι εταιρεία λύσεων lidar και προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS) για την αυτοκινητοβιομηχανία. Η εταιρεία ασχολείται με την τεχνολογία σάρωσης δέσμης λέιζερ που βασίζεται σε μικρο-ηλεκτρομηχανικά συστήματα (MEMS) και ενσωματώνει MEMS, λέιζερ, οπτικά, υλικό, αλγόριθμους και λογισμικό μηχανικής μάθησης στην τεχνολογία της για την αντιμετώπιση υφιστάμενων και αναδυόμενων αγορών. Επικεντρώνεται κυρίως σε αισθητήρες lidar για αυτοκίνητα και λύσεις ADAS. Η τεχνολογία σάρωσης δέσμης λέιζερ (LBS) συνδυάζει ένα κάτοπτρο σάρωσης MEMS, πηγές φωτός διόδων λέιζερ, ηλεκτρονικά και οπτικά που ελέγχονται με τη χρήση των αλγορίθμων ελέγχου του συστήματός της μαζί με υπολογιστές ακμής και μηχανική μάθηση σε ορισμένα συστήματα. Έχει αναπτύξει έννοιες και σχέδια μικροοθονών για χρήση σε ακουστικά επαυξημένης πραγματικότητας (AR) που τοποθετούνται στο κεφάλι και έχει αναπτύξει μια μονάδα 1440i MEMS που μπορεί να υποστηρίξει ακουστικά AR. Η εταιρεία ανέπτυξε επίσης μια λύση οθόνης που απευθύνεται στην αγορά έξυπνων ηχείων, την οποία ονομάζει μονάδα διαδραστικής οθόνης.

  Industry: Display Screens

  18390 Ne 68Th Street
  REDMOND
  WASHINGTON 98052
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου