Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Capri Holdings Limited - CPRI CFD

50.31
23.84%
0.51
Χαμηλό: 47.35
Υψηλό: 50.49
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.51
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Capri Holdings Ltd ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 66.06
Άνοιγμα* 50.49
Μεταβολή 1 έτους* -22.04%
Εύρος ημέρας* 47.35 - 50.49
Εύρος 52 εβδ. 36.90-72.37
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.52M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 34.73M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 8.55B
Αναλογία P/E 12.28
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 128.79M
Έσοδα 5.87B
EPS 5.40
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 2.25
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 8, 2023 50.31 -1.11 -2.16% 51.42 51.42 47.32
Feb 7, 2023 66.06 0.86 1.32% 65.20 66.90 64.81
Feb 6, 2023 65.84 -0.87 -1.30% 66.71 67.17 65.44
Feb 3, 2023 67.64 0.90 1.35% 66.74 69.17 66.01
Feb 2, 2023 67.78 -0.64 -0.94% 68.42 69.01 67.04
Feb 1, 2023 68.33 2.65 4.03% 65.68 68.63 65.68
Jan 31, 2023 66.27 1.69 2.62% 64.58 67.07 64.20
Jan 30, 2023 64.35 1.27 2.01% 63.08 64.65 63.05
Jan 27, 2023 64.51 1.25 1.98% 63.26 64.67 63.15
Jan 26, 2023 64.12 0.49 0.77% 63.63 64.58 62.90
Jan 25, 2023 63.64 0.71 1.13% 62.93 63.93 62.41
Jan 24, 2023 63.95 0.32 0.50% 63.63 64.46 63.33
Jan 23, 2023 64.20 1.50 2.39% 62.70 64.47 62.20
Jan 20, 2023 63.02 1.99 3.26% 61.03 63.23 60.91
Jan 19, 2023 61.48 -0.52 -0.84% 62.00 62.47 60.96
Jan 18, 2023 63.25 -0.23 -0.36% 63.48 64.57 63.07
Jan 17, 2023 63.21 -0.12 -0.19% 63.33 64.21 62.84
Jan 13, 2023 64.09 1.56 2.49% 62.53 64.33 62.53
Jan 12, 2023 63.54 0.41 0.65% 63.13 63.76 62.48
Jan 11, 2023 63.08 0.92 1.48% 62.16 63.46 62.04

Capri Holdings Limited Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Συνολικά έσοδα 4493.7 4718.6 5238 5551 4060 5654
Έσοδα 4493.7 4718.6 5238 5551 4060 5654
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1832.3 1859.3 2058 2280 1453 1926
Ακαθάριστο Εισόδημα 2661.4 2859.3 3180 3271 2607 3728
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3803.8 3969.5 4503 5743 4041 4751
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1552.5 1766.8 2075 2464 1994 2541
Depreciation / Amortization 219.8 208.6 225 249 212 193
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 199.2 134.8 145 750 382 91
Λειτουργικά Έσοδα 689.9 749.1 735 -192 19 903
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -6.7 -9 -118 -29 -23 10
Άλλο, Καθαρό 5.4 1.7 4 6 7 2
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 688.6 741.8 621 -215 3 915
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 551.5 613.3 542 -225 -63 780
Δικαίωμα Μειοψηφίας 1 -0.2 1 2 1 -1
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 552.5 613.1 543 -223 -62 779
Καθαρά Κέρδη 552.5 591.9 543 -223 -62 822
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 552.5 613.1 543 -223 -62 779
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 552.5 591.9 543 -223 -62 822
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 552.5 591.9 543 -223 -62 822
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 168.124 155.103 151.614 150.715 150.454 152.498
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.28627 3.95286 3.58146 -1.47962 -0.41209 5.10827
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.23521 4.67141 4.41616 1.75497 1.11297 5.66726
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -21.2 43
Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022
Συνολικά έσοδα 1197 1253 1300 1609 1492
Έσοδα 1197 1253 1300 1609 1492
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 460 397 416 561 536
Ακαθάριστο Εισόδημα 737 856 884 1048 956
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1336 995 1105 1278 1373
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 604 545 599 658 734
Depreciation / Amortization 52 50 49 47 47
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 220 3 41 12 56
Λειτουργικά Έσοδα -139 258 195 331 119
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0 -2 1 11 0
Άλλο, Καθαρό 3 0 2 0 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -136 256 198 342 119
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -182 219 200 323 38
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1 0 0 -1 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -183 219 200 322 38
Καθαρά Κέρδη -183 219 200 322 81
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -183 219 200 322 38
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -183 219 200 322 81
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -183 219 200 322 81
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 151.104 154.89 154.219 152.375 148.489
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.21108 1.4139 1.29685 2.1132 0.25591
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.23891 1.39181 1.43594 2.19378 0.5098
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 43
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1164.7 1262.1 1729 1894 1546 1891
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 227.7 163.1 172 592 232 169
Μετρητά & Ισοδύναμα 227.7 163.1 172 592 232 169
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 277.8 299.9 392 308 386 451
Accounts Receivable - Trade, Net 253.9 274.7 360 294 353 417
Total Inventory 549.3 660.7 953 827 736 1096
Prepaid Expenses 78.3 101.2 149 143 144 101
Other Current Assets, Total 31.6 37.2 63 24 48 74
Total Assets 2409.6 4059 6650 7946 7481 7480
Property/Plant/Equipment, Total - Net 591.5 583.2 615 2186 1989 1834
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1425.4 1584.8 1730 3496 3260 2624
Accumulated Depreciation, Total -833.9 -1001.6 -1115 -1310 -1271 -790
Goodwill, Net 119.7 847.7 1659 1488 1498 1418
Intangibles, Net 418.1 1235.7 2293 1986 1992 1847
Other Long Term Assets, Total 115.6 130.3 354 392 456 490
Total Current Liabilities 565.8 960.3 1542 1401 1621 1566
Accounts Payable 176.3 294.1 371 428 512 555
Accrued Expenses 150.1 298.4 346 688 775 832
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 133.1 200 630 167 123 29
Other Current Liabilities, Total 106.3 167.8 195 118 211 150
Total Liabilities 817 2041.3 4221 5779 5323 4921
Total Long Term Debt 0 674.4 1936 2012 1219 1131
Long Term Debt 0 674.4 1936 2012 1219 1131
Deferred Income Tax 80 186.3 438 465 397 432
Minority Interest 2.4 3.8 7 1 -1 -1
Other Liabilities, Total 168.8 216.5 298 1900 2087 1793
Total Equity 1592.6 2017.7 2429 2167 2158 2559
Common Stock 0 0 0 0 0
Additional Paid-In Capital 767.8 831.1 1011 1085 1158 1260
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 3560.3 4152 4707 4332 4270 5092
Treasury Stock - Common -2654.9 -3015.9 -3223 -3325 -3326 -3987
Other Equity, Total -80.6 50.5 -66 75 56 194
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2409.6 4059 6650 7946 7481 7480
Total Common Shares Outstanding 155.833 149.698 150.932 149.426 151.28 142.806
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Apr 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1546 1707 1672 2072 1891
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 232 356 234 261 169
Μετρητά & Ισοδύναμα 232 356 234 261 169
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 386 398 374 467 451
Accounts Receivable - Trade, Net 353 356 321 412 417
Total Inventory 736 760 866 978 1096
Prepaid Expenses 144 142 133 297 101
Other Current Assets, Total 48 51 65 69 74
Total Assets 7481 7624 7493 7680 7480
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1989 1940 1879 1861 1834
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3260 3232 3196 2652 2624
Accumulated Depreciation, Total -1271 -1292 -1317 -791 -790
Goodwill, Net 1498 1512 1488 1447 1418
Intangibles, Net 1992 1996 1956 1895 1847
Other Long Term Assets, Total 456 469 498 405 490
Total Current Liabilities 1621 1562 1520 1752 1566
Accounts Payable 512 464 491 593 555
Accrued Expenses 775 780 781 852 832
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 123 127 40 26 29
Other Current Liabilities, Total 211 191 208 281 150
Total Liabilities 5323 5172 4891 4904 4921
Total Long Term Debt 1219 1206 1104 976 1131
Long Term Debt 1219 1206 1104 976 1131
Deferred Income Tax 397 443 413 443 432
Minority Interest -1 -2 -2 -1 -1
Other Liabilities, Total 2087 1963 1856 1734 1793
Total Equity 2158 2452 2602 2776 2559
Additional Paid-In Capital 1158 1201 1225 1238 1260
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 4270 4489 4689 5011 5092
Treasury Stock - Common -3326 -3385 -3486 -3686 -3987
Other Equity, Total 56 147 174 213 194
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 7481 7624 7493 7680 7480
Total Common Shares Outstanding 151.28 151.942 150.447 147.252 142.806
Common Stock 0 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 551.5 592.1 542 -225 -63 823
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1034.6 1062.5 694 859 624 704
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 219.8 208.6 225 249 212 193
Deferred Taxes -60.3 9.1 -71 -73 -70 -57
Μη Χρηματικά Στοιχεία 242.6 95.6 163 776 267 36
Cash Taxes Paid 171.1 103.5 172 98 45 43
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 3.5 11 45 80 52 37
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 81 157.1 -165 132 278 -291
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -650.9 -1533.4 -2125 62 -124 58
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -170.3 -123.6 -184 -223 -111 -131
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -480.6 -1409.8 -1941 285 -13 189
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -850.2 389.6 1451 -497 -870 -800
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -0.2 -15 -1 -4 31
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -996.4 -347.3 -178 -102 2 -644
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 146.2 737.1 1644 -394 -868 -187
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -5.9 15.1 -11 -4 12 -24
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -472.4 -66.2 9 420 -358 -62
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Apr 2022
Net income/Starting Line -63 219 419 742 823
Cash From Operating Activities 624 204 396 713 704
Cash From Operating Activities 212 50 99 146 193
Deferred Taxes -70 22 -27 78 -57
Non-Cash Items 267 -15 14 14 36
Cash Taxes Paid 45 28 28 49 43
Cash Interest Paid 52 17 22 35 37
Changes in Working Capital 278 -72 -109 -267 -291
Cash From Investing Activities -124 -23 -48 -26 58
Capital Expenditures -111 -23 -48 -85 -131
Other Investing Cash Flow Items, Total -13 0 59 189
Cash From Financing Activities -870 -55 -342 -663 -800
Financing Cash Flow Items -4 8 8 31 31
Issuance (Retirement) of Stock, Net 2 -52 -149 -349 -644
Issuance (Retirement) of Debt, Net -868 -11 -201 -345 -187
Foreign Exchange Effects 12 -2 -3 6 -24
Net Change in Cash -358 124 3 30 -62
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 15.3359 19751546 -880223 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 10.5393 13573834 -680129 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 8.0796 10406025 -767631 2022-09-30 LOW
Senvest Management, LLC Hedge Fund 5.6792 7314462 16140 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.3357 4296144 -134019 2022-09-30 LOW
PRIMECAP Management Company Investment Advisor 2.7654 3561625 804600 2022-09-30 LOW
Idol (John D) Individual Investor 2.7472 3538162 619797 2022-12-19 LOW
Pictet Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9354 2492618 55059 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8093 2330268 72658 2022-09-30 LOW
Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 1.723 2219060 -77170 2022-09-30 MED
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 1.5448 1989577 1591400 2022-09-30 HIGH
Arga Investment Management, LP Investment Advisor 1.4809 1907341 166559 2022-09-30 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4342 1847153 -116773 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.237 1593145 45393 2021-12-31 LOW
NO STREET GP LP Investment Advisor 1.1258 1450000 225000 2022-09-30 HIGH
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 1.1156 1436832 -335135 2022-09-30 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.0923 1406867 90900 2022-09-30 LOW
Coronation Fund Managers Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.9715 1251194 380171 2022-09-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.9566 1232012 -48605 2022-09-30 LOW
Fred Alger Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.8243 1061668 -454488 2022-09-30 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Capri Company profile

Σχετικά με την Capri Holdings Limited

Η Capri Holdings Limited είναι σχεδιαστής, έμπορος, διανομέας και λιανοπωλητής επώνυμων γυναικείων και ανδρικών αξεσουάρ, υποδημάτων και έτοιμων ενδυμάτων, καθώς και προϊόντων φορητής τεχνολογίας, ρολογιών, κοσμημάτων, γυαλιών και αρωμάτων. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τις Versace, Jimmy Choo και Michael Kors. Ο τομέας Versace ασχολείται με την πώληση των προϊόντων Versace μέσω καταστημάτων λιανικής (συμπεριλαμβανομένων των παραχωρήσεων) και ιστοσελίδων ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσω θυρών χονδρικής (συμπεριλαμβανομένων των πολυκαταστημάτων). Οι τομείς Jimmy Choo και Michael Kors ασχολούνται επίσης με την πώληση προϊόντων μέσω καταστημάτων λιανικής (συμπεριλαμβανομένων των παραχωρήσεων) και δικτυακών τόπων ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσω θυρών χονδρικής (συμπεριλαμβανομένων καταστημάτων πολλαπλών εμπορικών σημάτων). Τα προϊόντα της Εταιρείας που πωλούνται μέσω του τομέα λιανικής περιλαμβάνουν γυναικεία ενδύματα, αξεσουάρ (τα οποία περιλαμβάνουν τσάντες και μικρά δερμάτινα είδη, όπως πορτοφόλια), ανδρικά ενδύματα, υποδήματα και προϊόντα με άδεια χρήσης, όπως ρολόγια, κοσμήματα, αρώματα και είδη ομορφιάς και γυαλιά. Προσφέρει επίσης προϊόντα μέσω χονδρικής πώλησης.

Industry: Apparel & Accessories Retailers (NEC)

90 Whitfield Street
2Nd Floor
LONDON
W1T 4EZ
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,536.70 Price
-1.320% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0192%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0077%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

22,542.30 Price
-3.220% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

78.61 Price
+1.050% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0163%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0021%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.39 Price
-2.850% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00340

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου