Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Merck & Co Inc - USD - MRK CFD

105.54
1.56%
0.24
Χαμηλό: 103.58
Υψηλό: 105.8
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.24
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Merck & Co Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 103.92
Άνοιγμα* 103.58
Μεταβολή 1 έτους* 31.4%
Εύρος ημέρας* 103.58 - 105.8
Εύρος 52 εβδ. 72.88-115.49
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 9.21M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 186.96M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 263.76B
Αναλογία P/E 18.21
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.54B
Έσοδα 59.28B
EPS 5.71
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.80688
Beta 0.35
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 27, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 7, 2023 105.54 2.59 2.52% 102.95 105.83 102.91
Feb 6, 2023 103.92 0.50 0.48% 103.42 104.52 102.66
Feb 3, 2023 102.83 0.86 0.84% 101.97 103.69 101.90
Feb 2, 2023 103.24 -0.28 -0.27% 103.52 105.70 101.59
Feb 1, 2023 106.84 1.04 0.98% 105.80 107.33 105.80
Jan 31, 2023 107.31 1.22 1.15% 106.09 107.34 105.73
Jan 30, 2023 106.01 0.69 0.66% 105.32 106.40 105.01
Jan 27, 2023 105.29 -0.40 -0.38% 105.69 106.48 105.01
Jan 26, 2023 106.73 -1.43 -1.32% 108.16 108.30 105.71
Jan 25, 2023 108.49 1.14 1.06% 107.35 109.83 107.35
Jan 24, 2023 108.43 -0.64 -0.59% 109.07 109.58 107.00
Jan 23, 2023 109.70 -0.03 -0.03% 109.73 110.26 109.06
Jan 20, 2023 109.82 0.98 0.90% 108.84 109.89 108.48
Jan 19, 2023 109.77 2.03 1.88% 107.74 110.08 107.74
Jan 18, 2023 108.72 -1.11 -1.01% 109.83 110.01 108.48
Jan 17, 2023 110.35 -1.51 -1.35% 111.86 112.38 110.22
Jan 13, 2023 112.09 1.72 1.56% 110.37 112.34 110.00
Jan 12, 2023 111.65 1.40 1.27% 110.25 112.00 109.91
Jan 11, 2023 110.95 2.73 2.52% 108.22 111.21 108.22
Jan 10, 2023 110.67 1.13 1.03% 109.54 111.92 109.54

Merck & Co Inc - USD Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 39807 40122 42294 39121 41518 48704
Έσοδα 39807 40122 42294 39121 41518 48704
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 13502 12640 13065 11060 11583 13241
Ακαθάριστο Εισόδημα 26305 27482 29229 28061 29935 35463
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 34959 34101 33995 31821 36545 36166
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9844 10028 10067 9421 8908 9615
Έρευνα & Ανάπτυξη 6519 7495 7854 8555 10102 10281
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 5094 3938 3009 2785 5952 3029
Λειτουργικά Έσοδα 4848 6021 8299 7300 4973 12538
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -496 -116 10 -636 421 873
Άλλο, Καθαρό 307 616 392 507 469 468
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 4659 6521 8701 7171 5863 13879
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3941 5043 6482 5606 4523 12358
Δικαίωμα Μειοψηφίας -21 -24 27 84 -4 -13
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3920 5019 6509 5690 4519 12345
Καθαρά Κέρδη 3920 2394 6220 9843 7067 13049
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3920 5019 6509 5690 4519 12345
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3920 2394 6220 9843 7067 13049
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3920 2394 6220 9843 7067 13049
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2787 2748 2679 2580 2541 2538
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.40653 1.82642 2.42964 2.20543 1.77843 4.86407
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.84 2.36 1.99 2.26 2.48 2.64
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 6.11554 4.03264 4.13343 3.96379 4.69927 6.81007
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -2625 -289 4153 2548 704
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 10627 11402 13154 13521 15901
Έσοδα 10627 11402 13154 13521 15901
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2984 3029 3402 3827 5334
Ακαθάριστο Εισόδημα 7643 8373 9752 9694 10567
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8095 9788 8338 9946 10332
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2185 2279 2331 2820 2302
Έρευνα & Ανάπτυξη 2404 2611 2437 3061 2569
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 522 1869 168 238 127
Λειτουργικά Έσοδα 2532 1614 4816 3575 5569
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 345 -27 448 110 -983
Άλλο, Καθαρό 110 130 2 224 275
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2987 1717 5266 3909 4861
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2749 1214 4571 3824 4307
Δικαίωμα Μειοψηφίας -4 -1 -4 -4 3
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2745 1213 4567 3820 4310
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 434 332 0 -62 0
Καθαρά Κέρδη 3179 1545 4567 3758 4310
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2745 1213 4567 3820 4310
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3179 1545 4567 3758 4310
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3179 1545 4567 3758 4310
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2540 2540 2536 2535 2537
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.08071 0.47756 1.80087 1.5069 1.69886
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.65 0.65 0.65 0.69 0.69
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.44992 1.13784 2.01068 1.9997 1.52074
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 30614 24766 25875 27483 27764 30266
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 14341 8498 8864 10450 8062 8096
Μετρητά & Ισοδύναμα 6515 6092 7965 9676 8062 8096
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7826 2406 899 774 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7018 6873 7071 6778 7851 9230
Accounts Receivable - Trade, Net 7018 6873 7071 6778 7851 9230
Total Inventory 4866 5096 5440 5978 6310 5953
Other Current Assets, Total 4389 4299 4500 4277 5541 6987
Total Assets 95377 87872 82637 84397 91588 105694
Property/Plant/Equipment, Total - Net 12026 12439 13291 16126 17986 19279
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 27775 29041 29615 33812 36968 37471
Accumulated Depreciation, Total -15749 -16602 -16324 -17686 -18982 -18192
Goodwill, Net 18162 18284 18253 19425 20238 21264
Intangibles, Net 17305 14183 11431 14196 14604 22933
Long Term Investments 12131 12892 6233 1889 1371 966
Other Long Term Assets, Total 5139 5308 7554 5278 9625 10986
Total Current Liabilities 17204 18614 22206 22220 27327 23872
Accounts Payable 2807 3102 3318 3738 4594 4609
Accrued Expenses 10170 10263 10073 12453 13053 13859
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 568 3057 5308 3610 6431 2412
Other Current Liabilities, Total 3659 2192 3507 2419 3249 2992
Total Liabilities 55289 53536 55936 58490 66271 67510
Total Long Term Debt 24274 21353 19806 22736 25360 30690
Long Term Debt 24274 21353 19806 22736 25360 30690
Deferred Income Tax 5077 2219 1702 1470 1015 3441
Minority Interest 220 233 181 94 87 73
Other Liabilities, Total 8514 11117 12041 11970 12482 9434
Total Equity 40088 34336 26701 25907 25317 38184
Common Stock 1788 1788 1788 1788 1788 1788
Additional Paid-In Capital 39939 39902 38808 39660 39588 44238
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 44133 41350 42579 46602 47362 53696
Treasury Stock - Common -40546 -43794 -50929 -55950 -56787 -57109
Unrealized Gain (Loss) -3 -61 -78 18 0 0
Other Equity, Total -5223 -4849 -5467 -6211 -6634 -4429
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 95377 87872 82637 84397 91588 105694
Total Common Shares Outstanding 2748.73 2696.61 2592.56 2539.02 2530.23 2527.6
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 26909 28665 31058 30266 31184
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6981 8575 10016 8096 8928
Μετρητά & Ισοδύναμα 6981 8575 10016 8096 8556
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 8235 7843 8571 9230 9828
Accounts Receivable - Trade, Net 8235 7843 8571 9230 9828
Total Inventory 6402 5499 5603 5953 5774
Other Current Assets, Total 5291 6748 6868 6987 6654
Total Assets 90847 90688 93494 105694 106668
Property/Plant/Equipment, Total - Net 18295 18064 18565 19279 19747
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 37027 36300 36720 37471 38245
Accumulated Depreciation, Total -18732 -18236 -18155 -18192 -18498
Goodwill, Net 20212 18873 18862 21264 21258
Intangibles, Net 14401 13622 13384 22933 23022
Long Term Investments 1195 1105 1013 966 959
Other Long Term Assets, Total 9835 10359 10612 10986 10498
Total Current Liabilities 26361 21906 23728 23872 22316
Accounts Payable 4034 3897 3366 4609 3715
Accrued Expenses 11911 12888 14214 13859 14051
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 7251 2488 3534 2412 1208
Other Current Liabilities, Total 3165 2633 2614 2992 3342
Total Liabilities 63902 57394 57700 67510 65785
Total Long Term Debt 24002 24033 22907 30690 30586
Long Term Debt 24002 24033 22907 30690 30586
Deferred Income Tax 1204 1489 1527 3441 3071
Minority Interest 94 94 69 73 70
Other Liabilities, Total 12241 9872 9469 9434 9742
Total Equity 26945 33294 35794 38184 40883
Common Stock 1788 1788 1788 1788 1788
Additional Paid-In Capital 39613 44039 44149 44238 44275
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 48888 48777 51691 53696 56252
Treasury Stock - Common -56722 -56682 -57244 -57109 -57063
Unrealized Gain (Loss) 0 0 0 0
Other Equity, Total -6622 -4628 -4590 -4429 -4369
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 90847 90688 93494 105694 106668
Total Common Shares Outstanding 2531.3 2532.75 2525.32 2527.6 2528.38
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 372
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 3941 2418 6193 9777 4523 12358
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 10376 6447 10922 13440 10253 14109
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5441 4637 4519 3652 1669 1578
Deferred Taxes -1521 -2621 -509 -556 -566 187
Μη Χρηματικά Στοιχεία 5116 7034 2272 2634 7411 2189
Cash Taxes Paid 1800 4900 1500 4500 2700 2400
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 686 723 777 841 822 779
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -2601 -5021 -1553 -2067 -4601 -3839
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3210 2679 4314 -2629 -9443 -16555
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1614 -1888 -2615 -3473 -4429 -4448
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1596 4567 6929 844 -5014 -12107
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -9044 -10006 -13160 -8861 -2832 2593
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -118 -195 -325 5 -436 8210
Total Cash Dividends Paid -5124 -5167 -5172 -5695 -6215 -6610
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -2495 -3515 -8500 -4419 -1192 -638
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1307 -1129 837 1248 5011 1631
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -131 457 -205 17 253 -133
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -2009 -423 1871 1967 -1769 14
Amortization 1817 1636
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 3186 3963 8534 12358 4307
Cash From Operating Activities 1791 4281 9078 14109 4761
Cash From Operating Activities 396 749 1148 1578 421
Amortization 534 871 1231 1636 699
Deferred Taxes -10 29 28 187 -338
Non-Cash Items -211 2324 1931 2189 971
Cash Interest Paid 217 363 570 779 211
Changes in Working Capital -2104 -3655 -3794 -3839 -1299
Cash From Investing Activities -738 -3445 -4506 -16555 -1173
Capital Expenditures -1134 -2068 -3240 -4448 -984
Other Investing Cash Flow Items, Total 396 -1377 -1266 -12107 -189
Cash From Financing Activities -2098 -340 -2614 2593 -3086
Financing Cash Flow Items -97 8302 8243 8210 -103
Total Cash Dividends Paid -1645 -3318 -4967 -6610 -1745
Issuance (Retirement) of Stock, Net 9 -188 -754 -638 12
Issuance (Retirement) of Debt, Net -365 -5136 -5136 1631 -1250
Foreign Exchange Effects -97 -19 -65 -133 -55
Net Change in Cash -1142 477 1893 14 447
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.7946 222977541 3070577 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.4365 137837792 697229 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.6269 117311329 -480300 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8972 48100919 2106251 2022-09-30 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.5839 40157172 -566255 2022-09-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.2207 30950448 1429537 2022-09-30 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.0307 26133153 -662798 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9382 23786901 -2349731 2021-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.8865 22475032 1102748 2022-09-30 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.8749 22181659 303733 2022-09-30 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.8648 21925926 114408 2022-09-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7772 19704612 -575045 2022-09-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7269 18429683 -1379488 2022-09-30 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.7146 18119118 1683829 2022-09-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7136 18091768 -228546 2022-09-30 LOW
Managed Account Advisors LLC Investment Advisor 0.7031 17825870 2268172 2022-09-30 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.6747 17107406 366748 2022-09-30 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.6745 17102276 -39695 2022-09-30 LOW
State Farm Insurance Companies Insurance Company 0.5613 14231200 0 2022-09-30 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 0.5587 14166387 -614838 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Merck - USD Company profile

Σχετικά με την Merck & Co Inc - USD

Η Merck & Co., Inc. είναι μια παγκόσμια εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης. Η εταιρεία προσφέρει λύσεις για την υγεία μέσω των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, των εμβολίων, των βιολογικών θεραπειών και των προϊόντων υγείας των ζώων. Δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Φαρμακευτική και Υγεία των Ζώων. Ο φαρμακευτικός τομέας της Εταιρείας περιλαμβάνει φαρμακευτικά προϊόντα και εμβόλια για την ανθρώπινη υγεία. Τα φαρμακευτικά προϊόντα της για την ανθρώπινη υγεία αποτελούνται από θεραπευτικούς και προληπτικούς παράγοντες, που πωλούνται γενικά με ιατρική συνταγή, για τη θεραπεία ανθρώπινων διαταραχών. Η Εταιρεία πωλεί αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα για την ανθρώπινη υγεία κυρίως σε χονδρέμπορους και λιανοπωλητές φαρμάκων, νοσοκομεία, κυβερνητικούς οργανισμούς και παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, όπως οργανισμούς συντήρησης υγείας. Ο τομέας Animal Health αναπτύσσει, παράγει και εμπορεύεται μια σειρά κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και εμβολίων, καθώς και λύσεις και υπηρεσίες διαχείρισης της υγείας, για την πρόληψη, τη θεραπεία και τον έλεγχο ασθενειών σε όλα τα είδη ζώων συντροφιάς και ζώων συντροφιάς.

Industry: Pharmaceuticals (NEC)

2000 Galloping Hill Road
KENILWORTH
NEW JERSEY 07033
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.40 Price
-0.230% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00335

Oil - Crude

77.50 Price
-0.300% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0221%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,739.50 Price
+0.340% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0186%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0075%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

23,274.15 Price
+0.210% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου