Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Medtronic - MDT CFD

  83.54
  0.28%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.12
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Medtronic PLC ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 83.31
  Άνοιγμα* 82.51
  Μεταβολή 1 έτους* -0.52%
  Εύρος ημέρας* 82.51 - 83.77
  Εύρος 52 εβδ. 68.84-92.02
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 6.14M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 134.64M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 114.74B
  Αναλογία P/E 28.03
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.33B
  Έσοδα 31.96B
  EPS 3.08
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.19852
  Beta 0.79
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 20, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 83.54 0.98 1.19% 82.56 83.79 82.51
  Feb 29, 2024 83.31 0.18 0.22% 83.13 83.71 82.70
  Feb 28, 2024 83.29 -0.22 -0.26% 83.51 83.76 83.17
  Feb 27, 2024 83.77 0.43 0.52% 83.34 84.12 82.97
  Feb 26, 2024 83.61 -1.63 -1.91% 85.24 85.47 83.42
  Feb 23, 2024 85.59 0.43 0.50% 85.16 85.89 84.73
  Feb 22, 2024 84.99 -0.52 -0.61% 85.51 85.81 84.43
  Feb 21, 2024 85.85 0.37 0.43% 85.48 86.36 84.78
  Feb 20, 2024 85.78 -0.41 -0.48% 86.19 86.99 82.45
  Feb 16, 2024 84.37 0.32 0.38% 84.05 85.68 83.98
  Feb 15, 2024 84.67 1.04 1.24% 83.63 84.95 83.63
  Feb 14, 2024 83.58 0.00 0.00% 83.58 84.29 83.18
  Feb 13, 2024 83.53 -0.93 -1.10% 84.46 84.91 83.08
  Feb 12, 2024 85.01 0.50 0.59% 84.51 85.27 84.30
  Feb 9, 2024 84.90 -0.79 -0.92% 85.69 85.91 84.40
  Feb 8, 2024 86.10 -0.36 -0.42% 86.46 86.46 85.32
  Feb 7, 2024 87.09 -0.95 -1.08% 88.04 88.10 86.98
  Feb 6, 2024 87.66 0.77 0.89% 86.89 87.78 86.50
  Feb 5, 2024 86.67 -0.50 -0.57% 87.17 87.72 86.67
  Feb 2, 2024 87.55 0.03 0.03% 87.52 88.08 86.98

  Medtronic Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 31227 31686 30117 28913 30557
  Έσοδα 31227 31686 30117 28913 30557
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 10622 9971 10355 9269 9064
  Ακαθάριστο Εισόδημα 20605 21715 19762 19644 21493
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 25795 25934 25941 24535 24774
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10242 10135 9776 9875 10232
  Έρευνα & Ανάπτυξη 2696 2746 2493 2331 2330
  Depreciation / Amortization 1698 1733 1783 1756 1764
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -117 -224
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 914 1154 1219 1303 1342
  Other Operating Expenses, Total -377 195 315 118 266
  Λειτουργικά Έσοδα 5432 5752 4176 4378 5783
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -164 -541 -425 -379 -676
  Άλλο, Καθαρό 96 306 144 56 90
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 5364 5517 3895 4055 5197
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3784 5061 3524 4743 4662
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -26 -22 -24 -17 -19
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3758 5039 3500 4726 4643
  Καθαρά Κέρδη 3758 5039 3606 4789 4631
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3758 5039 3500 4726 4643
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3758 5039 3606 4789 4631
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3758 5039 3606 4789 4631
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1332.8 1351.4 1354 1351.1 1357.5
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.81963 3.72873 2.58493 3.49789 3.42026
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.72 2.52 2.32 2.16 2
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.93517 4.58931 3.55835 4.13123 4.31147
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 106 63 -12
  Total Adjustments to Net Income 0
  Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Συνολικά έσοδα 8545 7727 7585 7371 8089
  Έσοδα 8545 7727 7585 7371 8089
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2949 2663 2516 2497 2565
  Ακαθάριστο Εισόδημα 5596 5064 5069 4874 5524
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6980 6335 6185 6306 6418
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2568 2575 2572 2526 2570
  Έρευνα & Ανάπτυξη 641 688 676 692 652
  Depreciation / Amortization 423 431 421 423 435
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 446 128 114 236 53
  Other Operating Expenses, Total -47 -150 -114 -68 143
  Λειτουργικά Έσοδα 1565 1392 1400 1065 1671
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -36 -41 -33 -24 -167
  Άλλο, Καθαρό 22 24 28 3 98
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1551 1375 1395 1044 1602
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1189 1229 436 932 1492
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -9 -6 -8 -2 -6
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1180 1223 428 930 1486
  Καθαρά Κέρδη 1180 1223 428 930 1486
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1179 1222 427 929 1485
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1179 1222 427 929 1485
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1179 1222 427 929 1485
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1332.8 1332 1332 1329.4 1343.9
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.8846 0.91742 0.32057 0.69881 1.10499
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.68 0.68 0.68 0.68 0.63
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.15621 1.03904 -0.16141 0.86054 1.05737
  Total Adjustments to Net Income -1 -1 -1 -1 -1
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 21675 23059 22548 22031 21967
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7959 10573 10817 10948 9848
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1543 3714 3593 4140 4393
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6416 6859 7224 6808 5455
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5998 5551 5462 4645 6222
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 5998 5551 5462 4645 6222
  Συνολικό Απόθεμα 5293 4616 4313 4229 3753
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2425 2319 1956 2209 2144
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 90948 90981 93083 90689 89694
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 6610 6267 6219 5755 4675
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 15103 14219 13698 12571 10920
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -8493 -7952 -7479 -6816 -6245
  Υπεραξία, Καθαρό 41425 40502 41961 39841 39959
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 14844 15595 17740 19063 20560
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1607 881 687 480 372
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4787 4677 3928 3519 2161
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 9051 12394 8509 10366 8472
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2662 2276 2106 1996 1953
  Δεδουλευμένα Έξοδα 5216 5367 5681 4839 4885
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 20 3742 11 2776 838
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1153 1009 711 755 796
  Σύνολο Οφειλών 39465 38430 41655 39952 39603
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 24344 20372 26378 22021 24486
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 24287 20316 26316 21976 24476
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 57 56 62 45 10
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 708 884 1028 1174 1278
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 182 171 174 135 121
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 5180 4609 5566 6256 5246
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 51483 52551 51428 50737 50091
  Κοινή Μετοχή 0.1331 0.13307 0.13454 0.13411 0.13407
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 24590 24566 26319 26165 26532
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 30392 30250 28594 28132 26270
  Unrealized Gain (Loss) -258 -209 92 0 -45
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -3241.13 -2056.13 -3577.13 -3560.13 -2666.13
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 90948 90981 93083 90689 89694
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1330.81 1330.74 1345.4 1341.07 1340.7
  Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 21869 21675 25364 25398 22135
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7876 7959 11137 11430 8873
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1339 1543 4521 4828 2140
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6537 6416 6616 6602 6733
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5806 5998 5887 5626 5308
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 5806 5998 5887 5626 5308
  Συνολικό Απόθεμα 5668 5293 5375 5055 4809
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2519 2425 2965 3287 3145
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 90776 90948 94134 93241 89914
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 5665 5569 5437 5298 5281
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 14062 13926 13497 13323
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -8493 -8489 -8199 -8043
  Υπεραξία, Καθαρό 41436 41425 41565 40417 40324
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 14434 14844 15265 15655 15775
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1569 1076 980 912 880
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5803 6359 5523 5561 5519
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 9047 9051 14422 14465 14049
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2239 2662 2209 2198 2180
  Δεδουλευμένα Έξοδα 4942 5530 5637 5752 5589
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 500 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 19 20 5918 5864 5729
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1347 839 658 651 551
  Σύνολο Οφειλών 39598 39465 42693 41361 37241
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 24463 24344 22210 20753 17481
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 24406 24287 22155 20698 17423
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 57 57 55 55 58
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 687 708 747 871 899
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 188 182 177 177 170
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 5213 5180 5137 5095 4642
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 51178 51483 51441 51880 52673
  Κοινή Μετοχή 0.13304 0.1331 0.13303 0.1331 0.1329
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 24587 24590 24513 24442 24335
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 30265 30392 30117 29799 30276
  Unrealized Gain (Loss) -277 -258 -285 -392 -225
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -3397.13 -3241.13 -2904.13 -1969.13 -1713.13
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 90776 90948 94134 93241 89914
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1330.5 1330.81 1330.38 1330.15 1329.28
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 3784 5062 3630 4806 4650
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 6039 7347 6240 7234 7007
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2697 2707 2702 2663 2659
  Deferred Taxes -226 -604 -422 -1315 -304
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 751 1070 1031 1019 1082
  Cash Taxes Paid 1548 996 1250 878 1558
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 606 540 582 643 973
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -967 -888 -701 61 -1080
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3493 -1659 -2866 -3203 -774
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1459 -1368 -1355 -1213 -1134
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -2034 -291 -1511 -1990 360
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -4960 -5336 -4136 -4198 -5431
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -409 163 -268 -81 14
  Total Cash Dividends Paid -3616 -3383 -3120 -2894 -2693
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -337 -2115 -178 -664 -1885
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -598 -1 -570 -559 -867
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 243 -231 215 -86 -78
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -2171 121 -547 -253 724
  Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Net income/Starting Line 3784 2595 1367 931 5062
  Cash From Operating Activities 6039 3579 2004 1083 7347
  Cash From Operating Activities 2697 2018 1339 668 2707
  Deferred Taxes -226 -78 -92 -18 -604
  Non-Cash Items 751 569 441 251 1070
  Cash Taxes Paid 1548 1314 821 260 996
  Cash Interest Paid 606 262 234 68 540
  Changes in Working Capital -967 -1525 -1051 -749 -888
  Cash From Investing Activities -3493 -3018 -2731 -1585 -1659
  Capital Expenditures -1459 -1081 -749 -426 -1368
  Other Investing Cash Flow Items, Total -2034 -1937 -1982 -1159 -291
  Cash From Financing Activities -4960 -70 2064 -950 -5336
  Financing Cash Flow Items -409 -276 443 273 163
  Total Cash Dividends Paid -3616 -2711 -1807 -903 -3383
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -337 -339 -324 -293 -2115
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -598 3256 3752 -27 -1
  Foreign Exchange Effects 243 317 -223 -122 -231
  Net Change in Cash -2171 808 1114 -1574 121
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.4134 125248443 256379 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.1344 68314497 -1141975 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.5205 60146861 175765 2023-06-30 LOW
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 2.5858 34405154 -246464 2023-06-30 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 2.367 31493771 1475241 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9255 25619149 -575779 2023-06-30 LOW
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.84 24481730 -5463619 2023-06-30 LOW
  Managed Account Advisors LLC Investment Advisor 1.2314 16384219 -578461 2023-06-30 LOW
  Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.176 15647195 1275304 2023-06-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.1108 14779508 6305779 2023-06-30 LOW
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.0457 13913148 -552216 2023-06-30 LOW
  BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0325 13737300 -1841351 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.0273 13668496 1004940 2022-12-31 LOW
  Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 1.0184 13549505 3650117 2023-06-30 LOW
  DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.9795 13032292 -74836 2023-06-30 LOW
  Wells Fargo Advisors Research Firm 0.9788 13023211 130387 2023-06-30 LOW
  Sanders Capital, LLC Investment Advisor 0.9216 12261659 -804527 2023-06-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.8199 10908629 2271 2023-06-30 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7677 10214379 518483 2023-06-30 LOW
  Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 0.7617 10135213 -168108 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Medtronic Company profile

  Σχετικά με την Medtronic

  Η Medtronic plc είναι μια παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας υγείας. Αναπτύσσει, κατασκευάζει και εμπορεύεται τις ιατρικές συσκευές και τεχνολογίες της σε νοσοκομεία, γιατρούς, κλινικούς γιατρούς και ασθενείς. Οι λειτουργικοί της τομείς περιλαμβάνουν τους τομείς Καρδιαγγειακά, Ιατρική Χειρουργική, Νευροεπιστήμη και Διαβήτης. Τα καρδιαγγειακά προϊόντα περιλαμβάνουν βηματοδότες, εισαγόμενα καρδιακά μόνιτορ και συσκευές καρδιακής θεραπείας επανασυγχρονισμού. Τα ιατροχειρουργικά προϊόντα περιλαμβάνουν τη φροντίδα των ασθενών από τη διάγνωση έως την ανάρρωση, με έμφαση στις ασθένειες του γαστρεντερικού σωλήνα, των πνευμόνων, της πυελικής περιοχής, των νεφρών, της παχυσαρκίας και των επιπλοκών που μπορούν να αποφευχθούν. Τα προϊόντα νευροεπιστήμης περιλαμβάνουν διάφορα εμφυτεύματα σπονδυλικής στήλης, υποκατάστατα οστικών μοσχευμάτων, βιολογικά προϊόντα, χειρουργική καθοδηγούμενη από εικόνα και συστήματα διεγχειρητικής απεικόνισης. Τα προϊόντα διαβήτη περιλαμβάνουν αντλίες ινσουλίνης, συστήματα συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (CGM), αναλώσιμα και συστήματα έξυπνων στυλό ινσουλίνης. Η Εταιρεία παρέχει επίσης τα PROPEL και SINUVA, τα οποία είναι βιοαπορροφήσιμα εμφυτεύματα με στεροειδή για ασθενείς με ιγμόρεια.

  Industry: Medical Equipment, Supplies & Distribution (NEC)

  20 On Hatch
  Hatch Street Lower
  DUBLIN
  DUBLIN
  IE

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0266%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0485%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου