Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Medtronic - MDT CFD

78.94
0.58%
0.24
Χαμηλό: 78.6
Υψηλό: 79.09
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.24
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Medtronic PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 79.4
Άνοιγμα* 78.6
Μεταβολή 1 έτους* -28.44%
Εύρος ημέρας* 78.6 - 79.09
Εύρος 52 εβδ. 75.77-114.31
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 6.23M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 130.72M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 105.78B
Αναλογία P/E 26.14
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.33B
Έσοδα 30.77B
EPS 3.04
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.42095
Beta 0.73
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 25, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 29, 2023 78.94 1.23 1.58% 77.71 79.27 77.71
Mar 28, 2023 79.40 0.93 1.19% 78.47 80.21 78.11
Mar 27, 2023 79.56 0.29 0.37% 79.27 81.21 79.27
Mar 24, 2023 79.29 2.00 2.59% 77.29 79.45 76.93
Mar 23, 2023 77.43 -1.80 -2.27% 79.23 79.65 77.20
Mar 22, 2023 79.81 -0.93 -1.15% 80.74 81.90 79.81
Mar 21, 2023 81.13 1.23 1.54% 79.90 81.33 79.43
Mar 20, 2023 79.49 0.90 1.15% 78.59 79.70 78.25
Mar 17, 2023 78.12 -1.09 -1.38% 79.21 79.29 77.72
Mar 16, 2023 79.20 2.02 2.62% 77.18 79.33 77.04
Mar 15, 2023 78.31 1.77 2.31% 76.54 78.31 76.54
Mar 14, 2023 77.73 -1.32 -1.67% 79.05 79.25 76.95
Mar 13, 2023 77.92 1.97 2.59% 75.95 78.41 75.93
Mar 10, 2023 76.62 -1.10 -1.42% 77.72 78.02 76.02
Mar 9, 2023 77.90 -0.41 -0.52% 78.31 79.25 77.88
Mar 8, 2023 78.30 -1.16 -1.46% 79.46 79.51 77.93
Mar 7, 2023 79.71 -2.23 -2.72% 81.94 82.00 79.38
Mar 6, 2023 81.83 -1.49 -1.79% 83.32 83.74 81.34
Mar 3, 2023 83.33 1.28 1.56% 82.05 83.52 82.05
Mar 2, 2023 82.13 0.75 0.92% 81.38 82.49 81.07

Medtronic Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 31686 30117 28913 30557 29953
Έσοδα 31686 30117 28913 30557 29953
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 9971 10355 9269 9064 9039
Ακαθάριστο Εισόδημα 21715 19762 19644 21493 20914
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 25934 25941 24535 24774 23351
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10135 9776 9875 10232 9953
Έρευνα & Ανάπτυξη 2746 2493 2331 2330 2256
Depreciation / Amortization 1733 1783 1756 1764 1823
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -117 -224 226
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1154 1219 1303 1342 -172
Other Operating Expenses, Total 195 315 118 266 226
Λειτουργικά Έσοδα 5752 4176 4378 5783 6602
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -541 -425 -379 -676 -938
Άλλο, Καθαρό 306 144 56 90 11
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 5517 3895 4055 5197 5675
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 5061 3524 4743 4662 5377
Δικαίωμα Μειοψηφίας -22 -24 -17 -19 9
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5039 3500 4726 4643 5386
Καθαρά Κέρδη 5039 3606 4789 4631 3104
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5039 3500 4726 4643 5386
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 5039 3606 4789 4631 3104
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 5039 3606 4789 4631 3104
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1351.4 1354 1351.1 1357.5 1368.2
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.72873 2.58493 3.49789 3.42026 3.93656
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.52 2.32 2.16 2 1.84
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.58931 3.55835 4.13123 4.31147 3.82352
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 106 63 -12 -2282
Total Adjustments to Net Income 0
Apr 2022 Jan 2022 Oct 2021 Jul 2021 Apr 2021
Συνολικά έσοδα 8089 7763 7847 7987 8188
Έσοδα 8089 7763 7847 7987 8188
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2565 2433 2466 2507 2620
Ακαθάριστο Εισόδημα 5524 5330 5381 5480 5568
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6418 6104 6284 7128 6583
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2570 2521 2579 2510 2348
Έρευνα & Ανάπτυξη 652 668 676 750 632
Depreciation / Amortization 435 432 431 436 446
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 53 113 111 833 338
Other Operating Expenses, Total 143 -63 21 92 199
Λειτουργικά Έσοδα 1671 1659 1563 859 1605
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -167 -103 -86 -51 -94
Άλλο, Καθαρό 98 33 16 25 55
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1602 1589 1493 833 1566
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1492 1483 1317 769 1366
Δικαίωμα Μειοψηφίας -6 -4 -6 -6 -6
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1486 1479 1311 763 1360
Καθαρά Κέρδη 1486 1479 1311 763 1360
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1485 1480 1311 763 1360
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1485 1480 1311 763 1360
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1485 1480 1311 763 1360
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1343.9 1350.3 1355.3 1344.5 1357.9
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.10499 1.09605 0.96731 0.5675 1.00155
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.63 0.63 0.63 0.63 0.58
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.05737 1.11753 1.06914 1.32317 1.38596
Total Adjustments to Net Income -1 1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 23059 22548 22031 21967 22980
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10573 10817 10948 9848 11227
Μετρητά & Ισοδύναμα 3714 3593 4140 4393 3669
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6859 7224 6808 5455 7558
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5551 5462 4645 6222 5987
Accounts Receivable - Trade, Net 5551 5462 4645 6222 5987
Total Inventory 4616 4313 4229 3753 3579
Other Current Assets, Total 2319 1956 2209 2144 2187
Total Assets 90981 93083 90689 89694 91393
Property/Plant/Equipment, Total - Net 6267 6219 5755 4675 4604
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 14219 13698 12571 10920 10259
Accumulated Depreciation, Total -7952 -7479 -6816 -6245 -5655
Goodwill, Net 40502 41961 39841 39959 39543
Intangibles, Net 15595 17740 19063 20560 21723
Long Term Investments 881 687 480 372 515
Other Long Term Assets, Total 4677 3928 3519 2161 2028
Total Current Liabilities 12394 8509 10366 8472 10084
Accounts Payable 2276 2106 1996 1953 1628
Accrued Expenses 5367 5681 4839 4885 5232
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 3742 11 2776 838 2058
Other Current Liabilities, Total 1009 711 755 796 1166
Total Liabilities 38430 41655 39952 39603 40673
Total Long Term Debt 20372 26378 22021 24486 23699
Long Term Debt 20316 26316 21976 24476 23678
Capital Lease Obligations 56 62 45 10 21
Deferred Income Tax 884 1028 1174 1278 1423
Minority Interest 171 174 135 121 102
Other Liabilities, Total 4609 5566 6256 5246 5365
Total Equity 52551 51428 50737 50091 50720
Common Stock 0.13307 0.13454 0.13411 0.13407 0
Additional Paid-In Capital 24566 26319 26165 26532 28127
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 30250 28594 28132 26270 24379
Unrealized Gain (Loss) -209 92 0 -45 -194
Other Equity, Total -2056.13 -3577.13 -3560.13 -2666.13 -1592
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 90981 93083 90689 89694 91393
Total Common Shares Outstanding 1330.74 1345.4 1341.07 1340.7 1354.22
Apr 2022 Jan 2022 Oct 2021 Jul 2021 Apr 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 23059 23303 22731 22434 22548
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10573 11221 10669 10595 10817
Μετρητά & Ισοδύναμα 3714 3479 2900 3004 3593
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6859 7742 7769 7591 7224
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5551 5446 5493 5431 5462
Accounts Receivable - Trade, Net 5551 5446 5493 5431 5462
Total Inventory 4616 4514 4349 4288 4313
Other Current Assets, Total 2319 2122 2220 2120 1956
Total Assets 90981 91804 91756 91802 93083
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5413 5251 5188 5162 6219
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 13365 13074 12978 12808 12700
Accumulated Depreciation, Total -7952 -7823 -7790 -7646 -7479
Goodwill, Net 40502 41346 41612 41720 41961
Intangibles, Net 15595 16078 16523 16890 17740
Long Term Investments 881 827 781 692 687
Other Long Term Assets, Total 5531 4999 4921 4904 3928
Total Current Liabilities 12394 8927 7803 7764 8509
Accounts Payable 2276 1985 1917 1864 2106
Accrued Expenses 5672 5694 5403 5553 5681
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 3742 865 16 6 11
Other Current Liabilities, Total 704 383 467 341 711
Total Liabilities 38430 39262 39765 40316 41655
Total Long Term Debt 20372 24290 25607 25958 26378
Long Term Debt 20316 24232 25548 25898 26316
Capital Lease Obligations 56 58 59 60 62
Deferred Income Tax 884 968 1024 1054 1028
Minority Interest 171 171 168 178 174
Other Liabilities, Total 4609 4906 5163 5362 5566
Total Equity 52551 52542 51991 51486 51428
Common Stock 0.13307 0.13426 0.13449 0.13447 0.13454
Additional Paid-In Capital 24566 25814 26059 26184 26319
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 30250 29607 28974 28511 28594
Unrealized Gain (Loss) -209 -22 48 104 92
Other Equity, Total -2056.13 -2857.13 -3090.13 -3313.13 -3577.13
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 90981 91804 91756 91802 93083
Total Common Shares Outstanding 1330.74 1342.57 1344.86 1344.67 1345.4
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 5062 3630 4806 4650 3095
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 7347 6240 7234 7007 4684
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2707 2702 2663 2659 2644
Deferred Taxes -604 -422 -1315 -304 -919
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1070 1031 1019 1082 37
Cash Taxes Paid 996 1250 878 1558 2542
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 540 582 643 973 1147
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -888 -701 61 -1080 -173
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1659 -2866 -3203 -774 5858
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1368 -1355 -1213 -1134 -1068
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -291 -1511 -1990 360 6926
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -5336 -4136 -4198 -5431 -11954
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 163 -268 -81 14 -50
Total Cash Dividends Paid -3383 -3120 -2894 -2693 -2494
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -2115 -178 -664 -1885 -1768
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1 -570 -559 -867 -7642
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -231 215 -86 -78 114
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 121 -547 -253 724 -1298
Apr 2022 Jan 2022 Oct 2021 Jul 2021 Apr 2021
Net income/Starting Line 5062 3570 2086 769 3630
Cash From Operating Activities 7347 5289 3061 1292 6240
Cash From Operating Activities 2707 2019 1347 671 2702
Deferred Taxes -604 -234 -78 -11 -422
Non-Cash Items 1070 943 888 715 1031
Cash Taxes Paid 996 842 615 249 1250
Cash Interest Paid 540 295 280 63 582
Changes in Working Capital -888 -1009 -1182 -852 -701
Cash From Investing Activities -1659 -1930 -1493 -784 -2866
Capital Expenditures -1368 -979 -649 -378 -1355
Other Investing Cash Flow Items, Total -291 -951 -844 -406 -1511
Cash From Financing Activities -5336 -3387 -2210 -1055 -4136
Financing Cash Flow Items 163 -52 -46 -4 -268
Total Cash Dividends Paid -3383 -2540 -1693 -846 -3120
Issuance (Retirement) of Stock, Net -2115 -794 -470 -204 -178
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1 -1 -1 -1 -570
Foreign Exchange Effects -231 -87 -51 -42 215
Net Change in Cash 121 -115 -693 -589 -547
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.3573 124491788 1243126 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.4559 72586912 3184703 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.512 60029051 1039338 2022-12-31 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 2.548 33898890 1194858 2022-12-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.2442 29857047 -1240263 2022-12-31 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 2.1658 28814669 37199 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0461 27222300 423715 2022-12-31 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2071 16059161 936343 2022-12-31 LOW
Managed Account Advisors LLC Investment Advisor 1.1558 15377670 -3007005 2022-12-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.0919 14527410 -214609 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.0274 13668496 626225 2022-12-31 LOW
DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.9969 13263284 1797223 2022-12-31 LOW
Sanders Capital, LLC Investment Advisor 0.9515 12658542 -199168 2022-12-31 LOW
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9013 11990457 545538 2022-12-31 LOW
Wells Fargo Advisors Research Firm 0.8866 11794893 -258903 2022-12-31 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.7999 10641725 2548341 2022-12-31 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 0.7763 10328189 1336047 2022-12-31 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7543 10034945 194817 2022-12-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7234 9624338 -453649 2022-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.7002 9315796 255281 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Medtronic Company profile

Σχετικά με την Medtronic

Η Medtronic plc είναι μια παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας υγείας. Αναπτύσσει, κατασκευάζει και εμπορεύεται τις ιατρικές συσκευές και τεχνολογίες της σε νοσοκομεία, γιατρούς, κλινικούς γιατρούς και ασθενείς. Οι λειτουργικοί της τομείς περιλαμβάνουν τους τομείς Καρδιαγγειακά, Ιατρική Χειρουργική, Νευροεπιστήμη και Διαβήτης. Τα καρδιαγγειακά προϊόντα περιλαμβάνουν βηματοδότες, εισαγόμενα καρδιακά μόνιτορ και συσκευές καρδιακής θεραπείας επανασυγχρονισμού. Τα ιατροχειρουργικά προϊόντα περιλαμβάνουν τη φροντίδα των ασθενών από τη διάγνωση έως την ανάρρωση, με έμφαση στις ασθένειες του γαστρεντερικού σωλήνα, των πνευμόνων, της πυελικής περιοχής, των νεφρών, της παχυσαρκίας και των επιπλοκών που μπορούν να αποφευχθούν. Τα προϊόντα νευροεπιστήμης περιλαμβάνουν διάφορα εμφυτεύματα σπονδυλικής στήλης, υποκατάστατα οστικών μοσχευμάτων, βιολογικά προϊόντα, χειρουργική καθοδηγούμενη από εικόνα και συστήματα διεγχειρητικής απεικόνισης. Τα προϊόντα διαβήτη περιλαμβάνουν αντλίες ινσουλίνης, συστήματα συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (CGM), αναλώσιμα και συστήματα έξυπνων στυλό ινσουλίνης. Η Εταιρεία παρέχει επίσης τα PROPEL και SINUVA, τα οποία είναι βιοαπορροφήσιμα εμφυτεύματα με στεροειδή για ασθενείς με ιγμόρεια.

Industry: Medical Equipment, Supplies & Distribution (NEC)

20 On Hatch
Hatch Street Lower

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,649.75 Price
+0.720% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.53 Price
-3.470% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00412

US100

12,832.30 Price
-0.030% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,960.96 Price
-0.180% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0087%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0005%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου