Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Mattel, Inc. - MAT CFD

  18.95
  0.73%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.12
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003985%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Mattel Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 19.09
  Άνοιγμα* 19.02
  Μεταβολή 1 έτους* 5.55%
  Εύρος ημέρας* 18.89 - 19.1
  Εύρος 52 εβδ. 15.36-22.64
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.52M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 68.75M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 6.43B
  Αναλογία P/E 78.96
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 353.23M
  Έσοδα 5.22B
  EPS 0.23
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.12
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 6, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 30, 2023 18.95 -0.06 -0.32% 19.01 19.13 18.88
  Nov 29, 2023 19.09 0.24 1.27% 18.85 19.20 18.83
  Nov 28, 2023 18.83 0.28 1.51% 18.55 18.99 18.38
  Nov 27, 2023 18.65 0.06 0.32% 18.59 18.74 18.41
  Nov 24, 2023 18.71 0.29 1.57% 18.42 18.72 18.36
  Nov 22, 2023 18.48 0.32 1.76% 18.16 18.55 18.14
  Nov 21, 2023 18.12 -0.05 -0.28% 18.17 18.26 17.97
  Nov 20, 2023 18.34 -0.28 -1.50% 18.62 18.67 18.33
  Nov 17, 2023 18.68 -0.14 -0.74% 18.82 19.02 18.46
  Nov 16, 2023 18.86 -0.12 -0.63% 18.98 19.12 18.50
  Nov 15, 2023 19.09 0.33 1.76% 18.76 19.35 18.66
  Nov 14, 2023 18.72 0.15 0.81% 18.57 18.87 18.45
  Nov 13, 2023 18.18 0.08 0.44% 18.10 18.45 18.08
  Nov 10, 2023 18.43 -0.28 -1.50% 18.71 18.74 18.22
  Nov 9, 2023 18.63 -0.39 -2.05% 19.02 19.07 18.58
  Nov 8, 2023 18.98 -0.10 -0.52% 19.08 19.20 18.78
  Nov 7, 2023 19.11 0.02 0.10% 19.09 19.28 19.04
  Nov 6, 2023 19.17 -0.26 -1.34% 19.43 19.65 19.07
  Nov 3, 2023 19.36 -0.16 -0.82% 19.52 19.73 19.32
  Nov 2, 2023 19.35 -0.07 -0.36% 19.42 19.85 19.22

  Mattel, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, December 6, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:45

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Mattel Inc at Morgan Stanley Global Consumer & Retail Conference
  Mattel Inc at Morgan Stanley Global Consumer & Retail Conference

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, February 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  21:05

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Mattel Inc Earnings Release
  Q4 2023 Mattel Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, April 24, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:05

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Mattel Inc Earnings Release
  Q1 2024 Mattel Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 5434.69 5457.74 4588.43 4504.57 4514.81
  Έσοδα 5434.69 5457.74 4588.43 4504.57 4514.81
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2942.65 2828.19 2339.67 2508.65 2716.13
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2492.04 2629.55 2248.76 1995.92 1798.68
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4759.17 4728.18 4213.7 4467.47 4749.16
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1549.19 1637.42 1632.7 1683.91 1788.57
  Έρευνα & Ανάπτυξη 195.451 189.372 189.494 197.226 205.368
  Depreciation / Amortization 37.602 38.039 38.925 40.112 39.095
  Λειτουργικά Έσοδα 675.515 729.562 374.736 37.102 -234.349
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -134.97 -258.658 -195.083 -195.405 -201.86
  Άλλο, Καθαρό -36.21 -0.14 -1.996 -1.352 21.33
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 504.335 470.764 177.657 -159.655 -414.879
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 368.484 891.145 112.108 -217.979 -527.366
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 393.913 902.987 123.579 -218.75 -529.59
  Καθαρά Κέρδη 393.913 902.987 123.579 -218.75 -533.299
  Total Adjustments to Net Income
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 393.913 902.987 123.579 -218.75 -529.59
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 393.913 902.987 123.579 -218.75 -533.299
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 393.913 902.987 123.579 -218.75 -533.299
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 359.612 357.253 349.116 346.127 345.012
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.09538 2.52758 0.35398 -0.63199 -1.53499
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.16442 2.59518 0.3773 -0.56144 -1.53499
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 34.277 35.151 12.901 37.571
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -3.709
  Equity In Affiliates 25.429 11.842 11.471 -0.771 -2.224
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 1918.8 1087.16 814.579 1401.92 1755.78
  Έσοδα 1918.8 1087.16 814.579 1401.92 1755.78
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 940.9 598.558 488.792 778.779 910.268
  Ακαθάριστο Εισόδημα 977.9 488.606 325.787 623.141 845.512
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1444.9 1024.39 929.616 1322.92 1364.41
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 504.1 359.957 361.907 456.071 389.553
  Έρευνα & Ανάπτυξη 49.782 48.756 51.306 52.204
  Depreciation / Amortization 9.525 9.461 9.298 9.308
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 6.567 20.7 27.47 3.075
  Λειτουργικά Έσοδα 473.9 62.775 -115.037 78.996 391.372
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -26.1 -26.321 -24.609 -28.754 -31.967
  Άλλο, Καθαρό 2.3 2.147 1.439 -35.794 4.293
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 450.1 38.601 -138.207 14.448 363.698
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 140.8 24.177 -111.208 9.127 283.663
  Equity In Affiliates 5.6 3.01 4.737 7.01 6.219
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 146.4 27.187 -106.471 16.137 289.882
  Καθαρά Κέρδη 146.4 27.187 -106.471 16.137 289.882
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 146.3 27.187 -106.471 16.137 289.882
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 146.3 27.187 -106.471 16.137 289.882
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 146.3 27.187 -106.471 16.137 289.882
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 357.5 357.214 354.942 359.255 360.229
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.40923 0.07611 -0.29997 0.04492 0.80472
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.40923 0.09358 -0.25419 0.09058 0.81289
  Other Operating Expenses, Total -0.1
  Total Adjustments to Net Income -0.1
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2729.03 2874.53 2496.69 2247.97 2347.2
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 761.235 731.362 762.181 630.028 594.481
  Μετρητά & Ισοδύναμα 761.235 731.362 762.181 630.028 594.481
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 860.221 1072.68 1033.97 936.359 970.083
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 860.221 1072.68 1033.97 936.359 970.083
  Συνολικό Απόθεμα 894.064 777.184 528.474 495.504 542.889
  Προπληρωθέντα Εξοδα 213.515 293.299 172.07 171.796 225.268
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 14.287 14.479
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 6177.66 6393.89 5534.89 5325.23 5238.23
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 787.812 781.45 765.395 853.326 657.595
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 2325.98 2483.83 2508.03 2739.11 2691.35
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1538.17 -1702.39 -1742.64 -1885.79 -2033.76
  Υπεραξία, Καθαρό 1378.55 1390.21 1393.83 1390.71 1386.42
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 425.1 476.858 518.19 553.114 587.528
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 857.163 870.85 360.78 280.098 259.478
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1187.75 1598.25 1355.38 1276.91 1260.03
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 471.475 579.152 495.363 459.357 537.965
  Δεδουλευμένα Έξοδα 678.689 991.592 831.922 766.75 701.644
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0.969 0 4.176
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 37.584 27.509 27.125 50.8 16.245
  Σύνολο Οφειλών 4121.39 4825.04 4924.75 4833.51 4581.42
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2325.64 2570.99 2854.66 2846.75 2851.72
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2325.64 2570.99 2854.66 2846.75 2851.72
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 55.195 39.988 60.892
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 552.805 615.812 653.811 709.854 469.669
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2056.27 1568.85 610.144 491.714 656.803
  Κοινή Μετοχή 441.369 441.369 441.369 441.369 441.369
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1808.31 1832.14 1842.68 1825.57 1812.68
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2847.71 2456.6 1553.61 1413.18 1616.59
  Treasury Stock - Common -2129.64 -2219.99 -2282.94 -2318.92 -2354.62
  Unrealized Gain (Loss) -6.447 -7.522 -8.26 -6.547
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -911.478 -934.824 -937.054 -861.224 -852.679
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 6177.66 6393.89 5534.89 5325.23 5238.23
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 354.4 350.7 348.2 345.3 345.3
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3042.1 2423.74 2366.33 2729.03 3083.16
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 455.735 299.918 461.717 761.235 348.97
  Μετρητά & Ισοδύναμα 455.735 299.918 461.717 761.235 348.97
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1571.05 890.882 673.844 860.221 1381.53
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1571.05 890.882 673.844 860.221 1381.53
  Συνολικό Απόθεμα 790.521 971.614 961.048 894.064 1083.77
  Προπληρωθέντα Εξοδα 224.796 261.321 269.723 213.515 268.886
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 6244.55 5897.84 5831.74 6177.66 6468.17
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 743.221 760.342 775.712 787.812 767.932
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 2130.14 2299.02 2333.18 2325.98 2394.52
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1386.92 -1538.68 -1557.47 -1538.17 -1626.59
  Υπεραξία, Καθαρό 1380.04 1384.24 1380.99 1378.55 1370.99
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 397.821 411.759 417.919 425.1 426.283
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 681.371 917.763 890.783 857.163 819.815
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1304.56 1031.08 968.962 1187.75 1576.11
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 450.109 365.58 314.14 471.475 495.221
  Δεδουλευμένα Έξοδα 803.081 656.097 641.326 678.689 780.522
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 0 0 250
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 51.366 9.404 13.496 37.584 50.366
  Σύνολο Οφειλών 4209.09 3935.47 3894.08 4121.39 4500.71
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2328.9 2327.81 2326.73 2325.64 2324.46
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2328.9 2327.81 2326.73 2325.64 2324.46
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 55.195
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 575.635 576.582 598.384 552.805 600.143
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2035.47 1962.37 1937.66 2056.27 1967.46
  Κοινή Μετοχή 441.369 441.369 441.369 441.369 441.369
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1745.17 1770.6 1772.8 1808.31 1795.72
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2914.74 2768.43 2741.24 2847.71 2831.57
  Treasury Stock - Common -2131.68 -2120.76 -2129.42 -2129.64 -2130.16
  Unrealized Gain (Loss)
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -934.141 -897.252 -888.318 -911.478 -971.034
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 6244.55 5897.84 5831.74 6177.66 6468.17
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 354.4 354 352.5 354.4 354.4
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 393.913 902.987 123.579 -218.75 -533.299
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 442.842 485.463 285.696 168.436 -27.317
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 144.577 146.274 154.526 204.406 232.837
  Amortization 37.602 38.039 38.925 40.112 39.095
  Deferred Taxes 69.51 -484.145 -5.3 -19.525 13.349
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 145.299 177.884 116.605 181.774 201.261
  Cash Taxes Paid 89.617 93.129 99.495 72.647 99.586
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 129.217 210.14 190.674 190.922 173.951
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -348.059 -295.576 -142.639 -19.581 19.44
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -144.225 -105.097 -132.104 -101.635 -160.758
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -186.503 -151.353 -118.793 -103.811 -152.414
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 42.278 46.256 -13.311 2.176 -8.344
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -260.639 -402.074 -5.842 -33.138 -285.157
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -38.389 -2.165 0.388 -1.798 -11.13
  Total Cash Dividends Paid 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 27.75 -7.856 -7.199 -7.51 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -250 -392.053 0.969 -23.83 -274.027
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -8.105 -9.111 -15.597 1.884 -11.508
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 29.873 -30.819 132.153 35.547 -484.74
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -106.471 393.913 377.776 87.894 21.454
  Cash From Operating Activities -206.38 442.842 -274.767 -424.979 -143.796
  Cash From Operating Activities 33.734 144.577 108.45 71.698 35.888
  Amortization 9.461 37.602 28.304 18.997 9.325
  Deferred Taxes -9.854 69.51 82.673 31.007 10.398
  Non-Cash Items 36.852 145.299 64.001 34.658 27.979
  Changes in Working Capital -170.102 -348.059 -935.971 -669.233 -248.84
  Cash From Investing Activities -42.511 -144.225 -97.493 -53.544 -54.983
  Capital Expenditures -42.992 -186.503 -127.328 -78.502 -36.031
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.481 42.278 29.835 24.958 -18.952
  Cash From Financing Activities -53.209 -260.639 -9.464 10.315 -4.213
  Financing Cash Flow Items -21.268 -38.389 -37.122 -19.413 -18.148
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -31.941 27.75 27.658 26.282 13.935
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -250 0 3.446 0
  Foreign Exchange Effects 2.582 -8.105 -0.668 11.38 8.261
  Net Change in Cash -299.518 29.873 -382.392 -456.828 -194.731
  Cash Interest Paid 129.217
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  EdgePoint Investment Group Inc. Investment Advisor 12.7668 45212397 2597966 2023-06-30 LOW
  PRIMECAP Management Company Investment Advisor 11.8905 42108859 -1538900 2023-06-30
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.6304 34104894 -406386 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 7.7611 27485151 -1159250 2023-06-30 LOW
  Capital International Investors Investment Advisor 4.7932 16974674 5567 2023-06-30 LOW
  Ariel Investments, LLC Investment Advisor 4.6496 16466014 187157 2023-06-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 4.0122 14208760 -198718 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.7716 9815218 -78730 2023-06-30 LOW
  Southeastern Asset Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6329 9324247 -1942421 2023-06-30 MED
  Frontier Capital Management Company, LLC Investment Advisor 2.2933 8121597 756889 2023-06-30 LOW
  Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2782 8068002 69802 2023-06-30 LOW
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.8181 6438593 639355 2023-06-30 LOW
  Alyeska Investment Group, L.P. Hedge Fund 1.8007 6376959 2243596 2023-06-30 HIGH
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.7225 6100000 -5697817 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5448 5470633 247771 2023-06-30 LOW
  Point72 Asset Management, L.P. Hedge Fund 1.332 4717191 1095461 2023-06-30 HIGH
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.1977 4241657 181241 2023-06-30 LOW
  Franklin Mutual Advisers, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.1397 4036284 1710707 2023-06-30 LOW
  HS Management Partners, LLC Investment Advisor 1.0702 3789900 3789900 2023-09-30 MED
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.0608 3756545 32951 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Mattel Company profile

  Σχετικά με την Mattel, Inc.

  Η Mattel, Inc. σχεδιάζει, κατασκευάζει και εμπορεύεται μια σειρά προϊόντων παιχνιδιών παγκοσμίως. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν τη Βόρεια Αμερική, τη Διεθνή και την American Girl. Το χαρτοφυλάκιο των ιδιόκτητων και αδειοδοτημένων εμπορικών σημάτων και προϊόντων της Εταιρείας ομαδοποιείται σε τέσσερις κατηγορίες εμπορικών σημάτων: Infant, Toddler και Preschool περιλαμβάνει μάρκες όπως Fisher-Price και Thomas & Friends, Power Wheels και Fireman Sam, Τα οχήματα περιλαμβάνουν μάρκες όπως Hot Wheels, συμπεριλαμβανομένων των Hot Wheels Monster Trucks και Hot Wheels Mario Kart (Nintendo), Matchbox και CARS (Disney Pixar), και τα Action Figures, Building Sets, Games και Other περιλαμβάνουν μάρκες όπως Masters of the Universe, MEGA, UNO, Lightyear (Disney Pixar), Jurassic World (NBCUniversal), world wrestling entertainment (WWE) και Star Wars (Disney). Οι προσφορές της Εταιρείας περιλαμβάνουν κινηματογραφικό και τηλεοπτικό περιεχόμενο, παιχνίδια, μουσική και ζωντανές εκδηλώσεις.

  Industry: Toys & Children's Products (NEC)

  333 Continental Blvd
  EL SEGUNDO
  CALIFORNIA 90245
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου