Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Marqeta, Inc. - MQ CFD

4.54
9.66%
0.05
Χαμηλό: 4.19
Υψηλό: 4.59
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.05
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 4.14
Άνοιγμα* 4.19
Μεταβολή 1 έτους* -62.66%
Εύρος ημέρας* 4.19 - 4.59
Εύρος 52 εβδ. 3.46-12.06
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 10.66M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 148.78M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.24B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 538.58M
Έσοδα 748.21M
EPS -0.34
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 11, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 31, 2023 4.54 0.43 10.46% 4.11 4.60 4.11
Mar 30, 2023 4.14 0.19 4.81% 3.95 4.23 3.95
Mar 29, 2023 3.95 0.05 1.28% 3.90 3.97 3.86
Mar 28, 2023 3.88 0.09 2.37% 3.79 3.91 3.74
Mar 27, 2023 3.87 0.16 4.31% 3.71 3.93 3.56
Mar 24, 2023 3.55 0.00 0.00% 3.55 3.59 3.44
Mar 23, 2023 3.60 0.18 5.26% 3.42 3.91 3.40
Mar 22, 2023 3.82 -0.19 -4.74% 4.01 4.03 3.80
Mar 21, 2023 4.01 0.02 0.50% 3.99 4.07 3.93
Mar 20, 2023 3.95 0.13 3.40% 3.82 4.02 3.82
Mar 17, 2023 3.98 0.03 0.76% 3.95 4.01 3.90
Mar 16, 2023 4.03 0.07 1.77% 3.96 4.06 3.94
Mar 15, 2023 4.04 0.06 1.51% 3.98 4.09 3.90
Mar 14, 2023 4.14 -0.20 -4.61% 4.34 4.36 4.04
Mar 13, 2023 4.18 -0.08 -1.88% 4.26 4.45 4.12
Mar 10, 2023 4.39 0.05 1.15% 4.34 4.50 4.25
Mar 9, 2023 4.46 -0.17 -3.67% 4.63 4.73 4.45
Mar 8, 2023 4.64 -0.09 -1.90% 4.73 4.78 4.55
Mar 7, 2023 4.72 -0.16 -3.28% 4.88 5.04 4.68
Mar 6, 2023 5.01 0.05 1.01% 4.96 5.23 4.94

Marqeta, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Συνολικά έσοδα 748.206 517.175 290.292 143.267
Έσοδα 748.206 517.175 290.292 143.267
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 428.205 285.47 172.385 82.814
Ακαθάριστο Εισόδημα 320.001 231.705 117.907 60.453
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 969.614 679.181 337.379 202.13
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 447.082 343.024 142.997 101.323
Depreciation / Amortization 3.853 3.534 3.498 3.08
Other Operating Expenses, Total 78.874 47.153 18.499 14.913
Λειτουργικά Έσοδα -221.408 -162.006 -47.087 -58.863
Άλλο, Καθαρό 36.526 -2.563 -0.521 0.698
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -184.882 -164.569 -47.608 -58.165
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -184.78 -163.929 -47.695 -58.2
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -184.78 -163.929 -47.695 -58.2
Καθαρά Κέρδη -184.78 -163.929 -47.695 -58.2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -184.78 -163.929 -47.695 -58.2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -184.78 -163.929 -47.695 -58.2
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -184.78 -163.929 -47.695 -58.2
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 545.397 362.756 530.246 530.246
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.3388 -0.4519 -0.08995 -0.10976
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.32326 -0.4519 -0.08995 -0.10976
Total Adjustments to Net Income 0
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 11.6
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 203.805 191.621 186.678 166.102 155.414
Έσοδα 203.805 191.621 186.678 166.102 155.414
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 116.681 111.519 108.629 91.376 79.615
Ακαθάριστο Εισόδημα 87.124 80.102 78.049 74.726 75.799
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 258.128 251.117 233.395 226.974 193.144
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 120.274 114.32 105.696 106.792 98.755
Depreciation / Amortization 1.019 0.935 0.921 0.979 0.967
Other Operating Expenses, Total 20.154 24.343 18.149 16.227 13.807
Λειτουργικά Έσοδα -54.323 -59.496 -46.717 -60.872 -37.73
Άλλο, Καθαρό 28.468 6.333 1.802 -0.077 0.142
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -25.855 -53.163 -44.915 -60.949 -37.588
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -26.326 -53.168 -44.688 -60.598 -36.807
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -26.326 -53.168 -44.688 -60.598 -36.807
Καθαρά Κέρδη -26.326 -53.168 -44.688 -60.598 -36.807
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -26.326 -53.168 -44.688 -60.598 -36.807
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -26.326 -53.168 -44.688 -60.598 -36.807
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -26.326 -53.168 -44.688 -60.598 -36.807
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 544.745 548.99 544.704 542.566 542.124
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.04833 -0.09685 -0.08204 -0.11169 -0.06789
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.0477 -0.09577 -0.08204 -0.09779 -0.06789
Total Adjustments to Net Income 0
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 11.6
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1798.72 430.906 197.205
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1700.46 370.336 155.569
Μετρητά & Ισοδύναμα 1247.58 220.433 60.344
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 452.875 149.903 95.225
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 55.802 41.309 24.502
Accounts Receivable - Trade, Net 14.137 8.42 3.974
Prepaid Expenses 34.667 11.461 9.334
Other Current Assets, Total 7.8 7.8 7.8
Total Assets 1830.38 457.68 223.191
Property/Plant/Equipment, Total - Net 20.983 22.888 25.768
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 33.4 32.787 32.34
Accumulated Depreciation, Total -12.417 -9.899 -6.572
Other Long Term Assets, Total 2.286 3.886 0.218
Total Current Liabilities 237.968 141.098 64.311
Accounts Payable 2.693 2.362 2.889
Accrued Expenses 95.036 56.562 30.989
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 140.239 82.174 30.433
Total Liabilities 256.952 169.516 85.849
Total Long Term Debt 0 2.517 0.569
Long Term Debt 0 2.517 0.569
Other Liabilities, Total 18.984 25.901 20.969
Total Equity 1573.43 288.164 137.342
Redeemable Preferred Stock 0 501.881 335.748
Common Stock 0.054 0.013 0.012
Additional Paid-In Capital 1993.06 39.769 7.365
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -417.453 -253.524 -205.829
Other Equity, Total -2.23 0.025 0.046
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1830.38 457.68 223.191
Total Common Shares Outstanding 541.384 530.246 530.246
Long Term Investments 8.384
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1759.72 1798.72 1759.65 1756.29 453.663
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1644.3 1700.46 1669.17 1684.34 387.775
Μετρητά & Ισοδύναμα 1197.26 1247.58 1260.22 1579.29 247.63
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 447.046 452.875 408.954 105.053 140.145
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 64.458 55.802 62.813 52.966 46.798
Accounts Receivable - Trade, Net 9.644 14.137 7.338 5.931 3.363
Prepaid Expenses 43.162 34.667 19.859 11.179 11.29
Other Current Assets, Total 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
Total Assets 1793.48 1830.38 1783.14 1780.32 481.803
Property/Plant/Equipment, Total - Net 19.868 20.983 22.023 22.457 22.041
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 33.231 33.4 34.223 33.871 32.649
Accumulated Depreciation, Total -13.363 -12.417 -12.2 -11.414 -10.608
Other Long Term Assets, Total 5.029 2.286 1.473 1.582 6.099
Total Current Liabilities 233.889 237.968 188.506 171.639 164.293
Accounts Payable 1.698 2.693 2.717 2.301 2.532
Accrued Expenses 83.307 95.036 88.628 79.076 63.105
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 148.884 140.239 97.161 90.262 98.656
Total Liabilities 249.851 256.952 209.802 194.338 193.497
Total Long Term Debt 0 0 0 0 4.827
Long Term Debt 0 0 0 4.827
Other Liabilities, Total 15.962 18.984 21.296 22.699 24.377
Total Equity 1543.63 1573.43 1573.34 1585.99 288.306
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 501.881
Common Stock 0.054 0.054 0.054 0.054 0.013
Additional Paid-In Capital 2029.74 1993.06 1954.31 1920.94 52.794
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -478.051 -417.453 -380.646 -334.916 -266.362
Other Equity, Total -8.116 -2.23 -0.383 -0.088 -0.02
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1793.48 1830.38 1783.14 1780.32 481.803
Total Common Shares Outstanding 543.608 541.384 539.777 538.883 530.246
Long Term Investments 8.036 8.384
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
Note Receivable - Long Term 0.827
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -163.929 -47.695 -58.2
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 56.972 50.273 -15.428
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3.534 3.498 3.08
Μη Χρηματικά Στοιχεία 149.047 32.712 24.115
Cash Taxes Paid 0.201 0.109 0.001
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0 0.317
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 68.32 61.758 15.577
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -329.121 -57.562 -100.318
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2.743 -2.375 -4.908
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -326.378 -55.187 -95.41
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1299.3 167.378 139.049
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -28.312 -2.708 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 1327.61 170.086 144.054
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 0 -5.005
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1027.15 160.089 23.303
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -60.598 -163.929 -127.122 -81.392 -12.838
Cash From Operating Activities -46.759 56.972 1.353 5.813 17.87
Cash From Operating Activities 0.979 3.534 2.567 1.781 0.907
Non-Cash Items 49.635 149.047 111.445 71.676 14.598
Cash Taxes Paid 0.009 0.201 0
Cash Interest Paid 0 0
Changes in Working Capital -36.775 68.32 14.463 13.748 15.203
Cash From Investing Activities -0.834 -329.121 -262.652 42.947 8.76
Capital Expenditures -0.612 -2.743 -2.251 -1.096 -0.604
Other Investing Cash Flow Items, Total -0.222 -326.378 -260.401 44.043 9.364
Cash From Financing Activities -2.731 1299.3 1301.09 1310.09 0.567
Financing Cash Flow Items -4.702 -28.312 -21.582 -12.254 -1.144
Issuance (Retirement) of Stock, Net 1.971 1327.61 1322.67 1322.35 1.711
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0
Net Change in Cash -50.324 1027.15 1039.79 1358.85 27.197
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.6582 46720844 3894626 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.1306 29656552 3984154 2022-12-31 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 5.4731 26475806 -4098528 2022-12-31 LOW
HMI Capital LLC Hedge Fund 5.4556 26391130 -2083394 2022-12-31 MED
Discover Financial Services (Cayman) Ltd Corporation 3.6925 17862152 -8374648 2022-05-05 LOW
Lone Pine Capital, L.L.C. Hedge Fund 3.4336 16609826 0 2022-12-31 MED
Visa, Inc. Investment Advisor 2.5726 12444690 0 2022-12-31 LOW
Vitruvian Partners LLP Private Equity 2.2256 10766183 0 2022-12-31 LOW
Echo Street Capital Management, LLC Hedge Fund 2.0326 9832570 2974635 2022-12-31 MED
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.8257 8831725 143153 2022-12-31 LOW
Industry Ventures LLC Private Equity 1.7133 8288078 0 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.7016 8231321 126143 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6915 8182353 696749 2022-12-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 1.4547 7036907 -268299 2022-12-31 HIGH
Atreides Management, LP Hedge Fund 1.4446 6988353 -89511 2022-12-31 HIGH
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.2699 6143300 -1571556 2022-12-31 HIGH
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.0657 5155175 4579478 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7472 3614656 79831 2022-12-31 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7343 3552362 739381 2022-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.675 3265212 278279 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Marqeta Company profile

Σχετικά με την Marqeta, Inc.

Η Marqeta, Inc. δραστηριοποιείται στην παροχή σύγχρονων λύσεων έκδοσης καρτών και επεξεργασίας πληρωμών. Η εταιρεία λειτουργεί την πλατφόρμα Marqeta Platform, μια πλατφόρμα ανοικτής διεπαφής προγράμματος εφαρμογών που βασίζεται στο cloud, η οποία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναπτύσσουν σύγχρονες εμπειρίες καρτών πληρωμών χωρίς τριβές για περιπτώσεις καταναλωτικών και εμπορικών χρήσεων που αποτελούν είτε τον πυρήνα είτε την υποστήριξη της κύριας δραστηριότητάς τους. Η πλατφόρμα της προσφέρει τρεις βασικές δυνατότητες: Marqeta Issuing, Marqeta Processing και Marqeta Applications. Η εταιρεία προσφέρει λύσεις, όπως υπηρεσίες on-demand, buy now pay later, διαχείριση εξόδων, ταξίδια, εναλλακτικό δανεισμό, εκταμιεύσεις και κίνητρα. Η Εταιρεία προσφέρει τις λύσεις της σε διάφορους κλάδους, οι οποίοι περιλαμβάνουν ψηφιακές τράπεζες, κίνητρα και ανταμοιβές, ηλεκτρονικά ταξίδια, δανεισμό μικρών επιχειρήσεων, υπηρεσίες on-demand, μέσα ενημέρωσης και διαφημιστικά γραφεία, χρηματοδότηση σε σημεία πώλησης, ασφάλιση και αγορές λιανικής πώλησης. Στους πελάτες της περιλαμβάνονται επιχειρήσεις όπως οι Affirm, DoorDash, Instacart, Klarna και Square.

Industry: Financial Technology (Fintech) (NEC)

180 Grand Avenue
6Th Floor
OAKLAND
CALIFORNIA 94612
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,969.66 Price
-0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

13,186.80 Price
+1.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

BTC/USD

28,471.95 Price
+0.090% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

75.76 Price
+1.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου