Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Marathon Digital Holdings, Inc - MARA CFD

  16.35
  1.88%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Monday at 20:00

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.09
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 16.46
  Άνοιγμα* 16.67
  Μεταβολή 1 έτους* 87.3%
  Εύρος ημέρας* 15.52 - 17.16
  Εύρος 52 εβδ. 5.13-31.30
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 115.46M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.40B
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.58B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 222.63M
  Έσοδα 259.16M
  EPS -3.08
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 5.48
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 14, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 19, 2024 16.46 1.35 8.93% 15.11 16.80 15.06
  Apr 18, 2024 15.00 0.55 3.81% 14.45 15.77 14.44
  Apr 17, 2024 14.57 0.01 0.07% 14.56 15.08 14.14
  Apr 16, 2024 14.55 -0.15 -1.02% 14.70 14.94 14.18
  Apr 15, 2024 15.10 -1.11 -6.85% 16.21 16.30 15.07
  Apr 12, 2024 16.06 -1.30 -7.49% 17.36 17.42 15.76
  Apr 11, 2024 17.55 0.04 0.23% 17.51 17.78 17.00
  Apr 10, 2024 17.33 0.15 0.87% 17.18 17.99 17.07
  Apr 9, 2024 17.94 0.16 0.90% 17.78 18.51 17.58
  Apr 8, 2024 17.91 -1.51 -7.78% 19.42 19.69 17.58
  Apr 5, 2024 18.39 0.22 1.21% 18.17 19.22 18.11
  Apr 4, 2024 18.42 -1.50 -7.53% 19.92 20.42 18.30
  Apr 3, 2024 19.38 -0.12 -0.62% 19.50 20.27 19.38
  Apr 2, 2024 19.67 -0.58 -2.86% 20.25 20.52 19.42
  Apr 1, 2024 21.58 -0.34 -1.55% 21.92 22.46 21.02
  Mar 28, 2024 22.52 0.12 0.54% 22.40 24.61 22.15
  Mar 27, 2024 22.04 1.02 4.85% 21.02 22.53 19.97
  Mar 26, 2024 20.32 -0.40 -1.93% 20.72 21.44 19.78
  Mar 25, 2024 20.89 -0.46 -2.15% 21.35 22.48 20.66
  Mar 22, 2024 20.82 -0.23 -1.09% 21.05 21.52 20.56

  Marathon Digital Holdings, Inc Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, May 8, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Marathon Digital Holdings Inc Earnings Release
  Q1 2024 Marathon Digital Holdings Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, July 26, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  15:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Marathon Digital Holdings Inc Annual Shareholders Meeting
  Marathon Digital Holdings Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, August 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 Marathon Digital Holdings Inc Earnings Release
  Q2 2024 Marathon Digital Holdings Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 117.753 159.163 4.35744 1.18523 1.56237
  Έσοδα 117.753 159.163 4.35744 1.18523 1.56237
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 151.426 42.395 7.00113 2.48218 3.35176
  Ακαθάριστο Εισόδημα -33.673 116.768 -2.64369 -1.29695 -1.78939
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 896.514 171.826 14.5554 5.24234 13.6387
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 56.739 174.355 6.31812 2.49438 5.21426
  Depreciation / Amortization
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 688.349 -44.924 1.23614 0.26578 2.22269
  Λειτουργικά Έσοδα -778.761 -12.663 -10.1979 -4.05711 -12.0763
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -14.98 -1.57 -0.37877 0.54005 1.66119
  Άλλο, Καθαρό 1.283 -0.287 0.12894 0 -2.33004
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -708.578 -14.52 -10.4478 -3.51707 -12.7452
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -686.74 -37.096 -10.4478 -3.51707 -12.8143
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -686.74 -37.096 -10.4478 -3.51707 -12.8143
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
  Καθαρά Κέρδη -686.74 -37.096 -10.4478 -3.51707 -12.8143
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -686.74 -37.096 -10.4478 -3.51707 -12.8143
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -686.74 -37.096 -10.4478 -3.51707 -12.8143
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -686.74 -37.096 -10.4478 -3.51707 -12.8143
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 113.468 99.3376 81.4083 6.66424 5.31594
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -6.05229 -0.37343 -0.12834 -0.52775 -2.41055
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.58959 -0.66739 -0.11315 -0.48787 -2.13877
  Other Operating Expenses, Total 2.85
  Gain (Loss) on Sale of Assets 83.88 0
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 81.759 51.132 28.423 12.6904 24.923
  Έσοδα 81.759 51.132 28.423 12.6904 24.923
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 92.497 51.11 43.5704 40.0674 41.396
  Ακαθάριστο Εισόδημα -10.738 0.022 -15.1474 -27.3769 -16.473
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 97.997 55.323 531.547 122.283 223.074
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 20.491 15.344 17.5519 12.352 10.469
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -14.991 -11.131 470.424 69.8639 171.209
  Λειτουργικά Έσοδα -16.238 -4.191 -503.124 -109.593 -198.151
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.84 -3.76 80.3509 -3.7523 -3.748
  Άλλο, Καθαρό 0.148 0.791 0.65087 0.23816 0.135
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -18.93 -7.16 -428.358 -81.1727 -201.764
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -19.133 -7.235 -406.712 -75.4224 -212.626
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -19.133 -7.235 -406.712 -75.4224 -212.626
  Καθαρά Κέρδη -19.133 -7.235 -406.712 -75.4224 -212.626
  Total Adjustments to Net Income -2.121 0
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -21.254 -7.235 -406.712 -75.4224 -212.626
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -21.254 -7.235 -406.712 -75.4224 -212.626
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -21.254 -7.235 -406.712 -75.4224 -212.626
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 168.475 159.187 125.393 116.534 109.437
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.12616 -0.04545 -3.24351 -0.64721 -1.9429
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.18399 -0.0909 -0.77264 -0.43565 -0.92601
  Gain (Loss) on Sale of Assets -6.23582 31.9343
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 277.548 684.236 286.409 1.49413 3.01518
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 225.547 587.697 143.594 0.6941 2.55117
  Μετρητά 121.842 95.225 2.27166 0.6941 2.55117
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.018 26.933 74.7672 0
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0
  Προπληρωθέντα Εξοδα 40.833 35.148 2.39997 0.80002 0.46401
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1195.24 1444.33 313.251 6.61996 5.19451
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 274.302 276.243 17.4246 4.05226 1.03458
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 289.648 297.556 23.7047 9.91276 5.37351
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -16.622 -21.313 -6.48036 -6.15779 -4.33893
  Υπεραξία, Καθαρό
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0 0.931 1.0024 1.07358 1.14476
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 606.394 479.921 8.415
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 26.113 11.25 1.44378 1.85271 2.27363
  Payable/Accrued 0.99974 1.2382 1.23544
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0.99911
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.171 0.32244 0.01285 0.03908
  Σύνολο Οφειλών 809.301 762.231 1.50628 2.97229 2.27363
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 782.171 728.406 0.0625 0.99911 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 782.171 728.406 0.0625 0.99911
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.017 0 0.12048
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 385.943 682.1 311.745 3.64767 2.92087
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.015 0.01 0.0082 0.00085 0.00255
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1226.27 835.694 428.243 109.705 105.459
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -840.339 -153.604 -116.055 -105.608 -102.09
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.45072 -0.45072 -0.45072
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1195.24 1444.33 313.251 6.61996 5.19451
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 145.566 102.733 81.9746 8.45878 6.37999
  Total Preferred Shares Outstanding 0
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.311 7.773 0.5137
  Δεδουλευμένα Έξοδα 23.631 3.477 0.1216 0.08796
  Μετρητά & Ισοδύναμα 103.705 268.556 141.323
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 11.15 34.458 65.6476
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 223.916
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 37 3
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 22.575
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 432.646 422.437 386.308 277.548 240.107
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 388.011 348.087 313.969 225.547 181.758
  Μετρητά 121.842 126.418
  Μετρητά & Ισοδύναμα 101.21 113.675 124.882 103.705 55.3394
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 286.801 234.412 189.087 0 0
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.193 0.759 0.172 0.018 1
  Προπληρωθέντα Εξοδα 36.338 51.797 60.24 40.833 26.0159
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 7.104 21.794 11.927 11.15 31.3336
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1383.78 1373.24 1303.93 1195.24 1475.78
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 742.16 784.424 716.096 274.302 404.892
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 867.338 855.495 749.272 289.648 431.702
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -125.178 -71.63 -34.356 -16.622 -26.8097
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0 0 0
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 103.038 99.918 80.194 37 37
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 105.936 66.458 121.334 606.394 793.778
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 38.173 28.337 23.819 26.113 45.5415
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 15.219 7.15 3.235 1.311 19.0514
  Δεδουλευμένα Έξοδα 22.954 21.187 20.584 23.631 5.2906
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 363.827 762.991 758.063 809.301 850.675
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 325.266 734.231 733.26 782.171 781.182
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 325.266 734.231 733.26 782.171 781.182
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.075 22.8206
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.388 0.423 0.909 1.017 1.13181
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1019.95 610.246 545.869 385.943 625.102
  Κοινή Μετοχή 0.021 0.017 0.017 0.015 0.01168
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1822.5 1461.19 1393.43 1226.27 1057.8
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -802.572 -866.709 -847.576 -840.339 -432.257
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0 -0.45072
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1383.78 1373.24 1303.93 1195.24 1475.78
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 210.185 174.209 167.26 145.566 116.81
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 0 0 1.171 21.1996
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 15.75
  Total Preferred Shares Outstanding 0 0.015

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Marathon Digital Holdings, Inc Company profile

  Σχετικά με την Marathon Digital Holdings, Inc

  Η Marathon Digital Holdings, Inc., πρώην Marathon Patent Group, Inc., είναι μια εταιρεία τεχνολογίας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Η εταιρεία εξορύσσει κρυπτονομίσματα με επίκεντρο το οικοσύστημα blockchain και τη δημιουργία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Δραστηριοποιείται στον τομέα Blockchain ψηφιακών νομισμάτων. Η Εταιρεία λειτουργεί Κέντρο Δεδομένων στο Hardin της Μοντάνα των Ηνωμένων Πολιτειών με δυναμικότητα ισχύος περίπου 105 μεγαβάτ. Η Εταιρεία διαθέτει επίσης περίπου 2.060 ολοκληρωμένα κυκλώματα ειδικών εφαρμογών (ASIC) Bitcoin Miners σε μια συν-φιλοξενημένη εγκατάσταση στη Βόρεια Ντακότα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το υλικό εξόρυξης της εκτελεί εργασίες για την υποστήριξη της αλυσίδας μπλοκ που μετριούνται σε ρυθμό κατακερματισμού ή κατακερματισμού ανά δευτερόλεπτο.

  Industry: Cryptocurrency Mining

  1180 N. Town Center Drive
  Suite 100
  LAS VEGAS
  NEVADA 89144
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0195%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0113%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.40

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου