Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Mapfre, S.A. - MAP CFD

1.83
0.55%
0.02
Χαμηλό: 1.81
Υψηλό: 1.83
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.02
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024161 %
Charges from borrowed part ($-0.97)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024161%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.020283 %
Charges from borrowed part ($-0.81)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.020283%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα EUR
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Spain
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Mapfre SA ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1.82
Άνοιγμα* 1.82
Μεταβολή 1 έτους* -4.21%
Εύρος ημέρας* 1.81 - 1.83
Εύρος 52 εβδ. 1.53-2.01
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.10M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 75.14M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 5.64B
Αναλογία P/E 7.63
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 3.06B
Έσοδα 22.02B
EPS 0.24
Μέρισμα (Απόδοση %) 11.2951
Beta 0.89
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 9, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 6, 2023 1.82 -0.02 -1.09% 1.84 1.85 1.81
Feb 3, 2023 1.85 0.02 1.09% 1.83 1.85 1.82
Feb 2, 2023 1.83 0.00 0.00% 1.83 1.84 1.80
Feb 1, 2023 1.84 0.01 0.55% 1.83 1.85 1.83
Jan 31, 2023 1.83 -0.02 -1.08% 1.85 1.85 1.83
Jan 30, 2023 1.85 0.01 0.54% 1.84 1.85 1.83
Jan 27, 2023 1.84 -0.03 -1.60% 1.87 1.87 1.84
Jan 26, 2023 1.87 0.02 1.08% 1.85 1.87 1.84
Jan 25, 2023 1.85 -0.01 -0.54% 1.86 1.86 1.84
Jan 24, 2023 1.85 -0.01 -0.54% 1.86 1.86 1.84
Jan 23, 2023 1.85 0.00 0.00% 1.85 1.86 1.85
Jan 20, 2023 1.84 0.00 0.00% 1.84 1.85 1.84
Jan 19, 2023 1.83 -0.03 -1.61% 1.86 1.86 1.83
Jan 18, 2023 1.86 0.00 0.00% 1.86 1.87 1.86
Jan 17, 2023 1.86 0.01 0.54% 1.85 1.87 1.84
Jan 16, 2023 1.85 0.00 0.00% 1.85 1.86 1.84
Jan 13, 2023 1.84 0.00 0.00% 1.84 1.85 1.83
Jan 12, 2023 1.83 0.00 0.00% 1.83 1.84 1.82
Jan 11, 2023 1.83 -0.03 -1.61% 1.86 1.86 1.83
Jan 10, 2023 1.86 0.04 2.20% 1.82 1.86 1.82

Mapfre, S.A. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 22236.7 22183.9 21716.3 22215 19276.2 20605.4
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 20431.6 20675.2 20385.9 20935.7 18157.7 19250.3
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 770.33 760.01 745.58 723.89 746.8 766.8
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -7.29 2.22 2.71 40.54 35.1 23.6
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 144.07 172.25 196.55 115.67 231.9 28.8
Other Operating Expenses, Total 776.67 745.46 990.52 1073.89 1101.7 926.5
Λειτουργικά Έσοδα 1805.1 1508.71 1330.46 1279.29 1118.5 1355.1
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1805.1 1508.71 1330.46 1279.29 1118.5 1355.1
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1245.18 1098.36 877.52 955.26 820.7 1035.6
Δικαίωμα Μειοψηφίας -469.73 -397.85 -348.66 -346.02 -294.1 -270.4
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 775.45 700.51 528.86 609.24 526.6 765.2
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 0 0 0 0
Καθαρά Κέρδη 775.45 700.51 528.86 609.24 526.6 765.2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 775.45 700.51 528.86 609.24 526.5 765.2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 775.45 700.51 528.86 609.24 526.5 765.2
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 775.45 700.51 528.86 609.24 526.5 765.2
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3101.8 3079.55 3079.55 3051.88 3097.06 3049.4
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.25 0.22747 0.17173 0.19963 0.17 0.25093
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.1465 0.1462 0.1462 0.1464 0.0505 0.0757
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.28204 0.26819 0.21383 0.22793 0.22494 0.2591
Total Premiums Earned 19272.2 19479.9 19223.8 18975.1 16900 17934.5
Net Investment Income 2964.42 2704.03 2492.55 3239.82 2376.2 2670.9
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 13999.8 14070.5 13639.7 13961.5 11432 12893.6
Amort. Of Policy Acquisition Costs 4748.03 4924.76 4810.8 5020.14 4610.2 4611
Total Adjustments to Net Income -0.1
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 5611.6 4999.3 4599.7 5394.8 5913.2
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5303.2 4673.3 4330.5 4943.3 5612.6
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 176 186.8 181.6 222.4 193.5
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 6.5 -25.4 14.5 28 3.9
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 8.9 14.8 0.3 4.8 4.7
Other Operating Expenses, Total 341.4 199.3 270.1 115.7 490.7
Λειτουργικά Έσοδα 308.4 326 269.2 451.5 300.6
Άλλο, Καθαρό -0.3 0.3 0.1 -0.1
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 308.1 326.3 269.3 451.4 300.6
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 232.5 257.6 210.9 334.6 216.5
Δικαίωμα Μειοψηφίας -59.1 -67 -50.5 -93.8 -62
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 173.4 190.6 160.4 240.8 154.5
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 0 0
Καθαρά Κέρδη 173.4 190.6 160.4 240.8 154.5
Total Adjustments to Net Income -0.1 0.1 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 173.3 190.7 160.4 240.8 154.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 173.3 190.7 160.4 240.8 154.5
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 173.3 190.7 160.4 240.8 154.5
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3079.55 3079.55 3079.55 2958.94 3079.55
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.05627 0.06192 0.05209 0.08138 0.05017
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0.0757 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.05868 0.06605 0.05231 0.08283 0.05127
Total Premiums Earned 4989.1 4251.3 4044.6 4649.5 5357.4
Net Investment Income 622.5 748 555.1 745.3 555.8
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 3700.7 3123.9 2669.9 3399.1 3762.2
Amort. Of Policy Acquisition Costs 1069.7 1173.9 1194.1 1173.3 1157.6
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Μετρητά & Ισοδύναμα 1451.13 1864.01 2201.41 2537.5 2418.9 2887.6
Total Assets 67881.8 67569.5 67290.8 72509.9 69152.6 63854.2
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1296.57 1191.73 1112.34 1377.14 1279.3 1295
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2027.84 1935.77 1856.54 2195.16 2128.9 2221
Accumulated Depreciation, Total -731.27 -744.04 -744.2 -818.02 -849.6 -926
Goodwill, Net 1990.05 1882.96 1689.03 1773.21 1409.8 1472.4
Intangibles, Net 1808.87 1539.94 1383.33 1526.89 1370.3 1438.8
Long Term Investments 44437.8 43900.6 43170.8 46819.6 38279.2 38408
Note Receivable - Long Term 303.79 271.67 336.7 409.2 331.5 365.1
Other Long Term Assets, Total 1246.48 452.39 675.06 571.21 8381.2 676.9
Other Assets, Total 8999.04 10400.7 11297.6 11835 10654.8 12080.8
Accrued Expenses 240.85 258.3 238.35 315.9 318.6 300.5
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 671.54 510.8 450.71 459.37 305.1 406.2
Total Liabilities 58755.3 58958.2 59297 63655.6 60616.6 55390.6
Total Long Term Debt 3907.97 4534.68 5027.86 5814.84 5541.3 6375.1
Long Term Debt 3906.81 4534.01 5027.46 5814.67 5541.2 6372.6
Capital Lease Obligations 1.16 0.67 0.4 0.17 0.1 2.5
Deferred Income Tax 730.71 588.04 499.32 703.11 670.6 537.7
Minority Interest 2316.98 1901.38 1203.77 1251.66 1301.8 1203
Other Liabilities, Total 2551.92 2089.85 2221.22 2469.84 9409.1 2307.3
Total Equity 9126.5 8611.28 7993.81 8854.36 8536 8463.6
Common Stock 307.95 307.95 307.95 307.95 308 308
Additional Paid-In Capital 1506.74 1506.74 1506.74 1506.74 1506.7 1506.7
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 7632.15 6948.88 6667.66 6802.04 7429.7 7682.8
Treasury Stock - Common -60.23 -52.36 -48.25 -63.84 -63.4 -62.9
Unrealized Gain (Loss) 654.67 620.69 293.12 1003.68 1270.7 805.3
Other Equity, Total -914.78 -720.62 -733.41 -702.21 -1915.7 -1776.3
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 67881.8 67569.5 67290.8 72509.9 69152.6 63854.2
Total Common Shares Outstanding 3049.05 3053.04 3055.12 3049.06 3049.27 3049.49
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Μετρητά & Ισοδύναμα 2228.7 2364.7 2423.1 2887.6 2433
Total Assets 69964.7 70871.2 70812.1 63854.2 64643.8
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1277.8 1265.3 1318.9 1295 1323.2
Goodwill, Net 1434.9 1423 1458.7 1472.4 1500.3
Intangibles, Net 1357.4 1416.6 1433.1 1438.8 1516
Long Term Investments 38039.1 37829.7 38423.2 38408 37604.7
Note Receivable - Long Term 295 342.7 388.6 365.1 338.6
Other Long Term Assets, Total 8098.1 8087.7 7771.7 676.9 738.9
Other Assets, Total 11209.5 11625.4 11852.4 12080.8 12302.5
Accrued Expenses 345.1 366 342.7 300.5 363
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 355.1 397.9 408.1 406.2 460.3
Total Liabilities 61675.6 62365.5 62362.5 55390.6 56642.1
Total Long Term Debt 5671.9 5896.2 6281.7 6375.1 6449.1
Long Term Debt 5671.9 5896.2 6281.7 6375.1 6449.1
Deferred Income Tax 615 601.5 580.9 537.7 393.2
Minority Interest 1327.9 1387.2 1394.2 1203 1280
Other Liabilities, Total 9264.8 9024.7 8898.9 2307.3 2570.6
Total Equity 8289.1 8505.7 8449.6 8463.6 8001.7
Common Stock 308 308 308 308 308
Additional Paid-In Capital 1506.7 1506.7 1506.7 1506.7 1506.7
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 7366.1 7554.5 7615.8 7682.8 7569.2
Treasury Stock - Common -63 -63 -63 -62.9 -57.5
Unrealized Gain (Loss) 1007.8 995.5 884.9 805.3 187.3
Other Equity, Total -1836.5 -1796 -1802.8 -1776.3 -1512
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 69964.7 70871.2 70812.1 63854.2 64643.8
Total Common Shares Outstanding 3049.48 3049.48 3049.48 3049.49 3052.09
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 158.63 454.09 431.58 -36.65 -596 -485.9
Cash Receipts 23760.1 24497.4 24550.5 25380.3 21865.6 21161.5
Cash Payments -22805.7 -23135.1 -23245.9 -24738.2 -21817 -20877.8
Cash Taxes Paid -474.69 -497.8 -529.32 -430.84 -298.4 -349.2
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -321.05 -410.38 -343.66 -247.97 -346.2 -420.4
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 714.4 1032.22 869.77 1067.03 1179.2 1314.8
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -309.45 -219.56 -148.21 -271.62 -288.4 -125.7
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 1023.85 1251.78 1017.98 1338.65 1467.6 1440.5
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -314.81 -985.03 -939.54 -692.37 -570 -369.4
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 474.7 0.39 -579.45 164.25 79.9 153.3
Total Cash Dividends Paid -786.67 -1019.47 -863.09 -844.06 -658.4 -614.3
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -2.84 12.5 6.05 -12.56 8.5 92
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -96.18 -88.4 -24.41 -1.92 -131.7 9.2
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 462.04 412.88 337.4 336.09 -118.5 468.7
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 21.55 496.95 -0.4
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Cash From Operating Activities -622.5 -485.9
Cash Receipts 10616.2 21161.5
Cash Payments -10913.5 -20877.8
Cash Taxes Paid -114.4 -349.2
Changes in Working Capital -210.8 -420.4
Cash From Investing Activities 726.6 1314.8
Capital Expenditures -70.3 -125.7
Other Investing Cash Flow Items, Total 796.9 1440.5
Cash From Financing Activities -126.4 -369.4
Financing Cash Flow Items 214.4 153.3
Total Cash Dividends Paid -365.2 -614.3
Issuance (Retirement) of Stock, Net 24.4 92
Foreign Exchange Effects -31.9 9.2
Net Change in Cash -54.2 468.7
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.4
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Fundación Mapfre Corporation 69.8 2149528185 0 2022-11-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.92 28333414 260986 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8735 26899495 267158 2022-12-31 LOW
EdenTree Investment Management Limited Investment Advisor 0.6019 18535171 -2662 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.5234 16117127 373890 2023-01-31 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.2701 8317436 -259645 2023-01-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.2375 7314237 -3081868 2022-12-31 LOW
Santander Asset Management Investment Advisor 0.2262 6966701 5820693 2022-09-30 MED
Magallanes Value Investors, S.A., SGIIC Investment Advisor 0.1406 4328816 0 2022-12-31 MED
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.132 4066511 0 2023-01-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.1225 3771477 345018 2023-01-31 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.1201 3697488 -713124 2022-10-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.1 3078665 33610 2023-01-31 LOW
APG Asset Management N.V. Pension Fund 0.0965 2972594 -711531 2022-06-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.092 2832376 -14314 2022-12-31 LOW
Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U. Investment Advisor 0.0778 2396889 0 2022-11-30 MED
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0736 2265845 148637 2022-12-31 LOW
Syquant Capital S.A.S Investment Advisor 0.0713 2195648 278108 2022-06-30 MED
California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.0708 2178822 -6969112 2021-06-30 LOW
PIMCO (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.0646 1989302 0 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Mapfre Company profile

Σχετικά με την Mapfre, S.A.

Η Mapfre SA είναι μια ισπανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό τομέα. Οι δραστηριότητες της εταιρείας χωρίζονται σε τέσσερις επιχειρηματικές μονάδες: Insurance, Assistance, Reinsurance και Global Risks. Ο κλάδος Ασφαλίσεων προσφέρει ασφαλιστήρια συμβόλαια, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ασφαλίσεων ζωής, ατυχημάτων, υγείας, περιουσίας και ατυχημάτων και αυτοκινήτων. Ο κλάδος Assistance επικεντρώνεται στην ανάπτυξη υπηρεσιών βοήθειας για ασφαλιστικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της οδικής και ταξιδιωτικής βοήθειας. Η γραμμή αντασφάλισης είναι υπεύθυνη για τις αντασφαλιστικές δραστηριότητες. Η γραμμή Global Risks προσφέρει ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, όπως πρόληψη και προστασία κινδύνων, λογιστικός έλεγχος και έλεγχος, για επιχειρηματικούς πελάτες. Επιπλέον, η εταιρεία δραστηριοποιείται στη διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων, συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στην Ισπανία. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία και την Αμερική. Αποτελεί μητρική εταιρεία του ομίλου Mapfre.

Industry: Multiline Insurance & Brokers (NEC)

Cr De Pozuelo De Alarcón 52
MAJADAHONDA
MADRID 28222
ES

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,534.30 Price
+0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0076%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Natural Gas

2.57 Price
+1.790% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1098%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0774%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.006

BTC/USD

23,018.15 Price
+0.240% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 66.00

XRP/USD

0.40 Price
-0.650% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00345

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου