Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Macmahon Holdings - MAHau CFD

  0.1845
  5.14%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0060
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02273 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02273%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000812 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000812%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.1945
  Άνοιγμα* 0.1945
  Μεταβολή 1 έτους* 11.46%
  Εύρος ημέρας* 0.1845 - 0.1945
  Εύρος 52 εβδ. 0.13-0.20
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 551.90K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 26.41M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 323.25M
  Αναλογία P/E 11.79
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.10B
  Έσοδα 1.70B
  EPS 0.01
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.03333
  Beta 1.17
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 20, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 22, 2024 0.1845 0.0000 0.00% 0.1845 0.1845 0.1845
  Feb 21, 2024 0.1895 0.0000 0.00% 0.1895 0.1895 0.1895
  Feb 20, 2024 0.1945 0.0100 5.42% 0.1845 0.1945 0.1845
  Feb 19, 2024 0.1895 0.0150 8.60% 0.1745 0.1945 0.1745
  Feb 16, 2024 0.1795 0.0050 2.87% 0.1745 0.1795 0.1695
  Feb 15, 2024 0.1695 0.0050 3.04% 0.1645 0.1695 0.1645
  Feb 14, 2024 0.1645 0.0000 0.00% 0.1645 0.1695 0.1645
  Feb 13, 2024 0.1645 -0.0050 -2.95% 0.1695 0.1695 0.1645
  Feb 12, 2024 0.1745 0.0100 6.08% 0.1645 0.1745 0.1645
  Feb 11, 2024 0.1695 0.0050 3.04% 0.1645 0.1695 0.1645
  Feb 9, 2024 0.1645 -0.0050 -2.95% 0.1695 0.1695 0.1645
  Feb 8, 2024 0.1645 0.0000 0.00% 0.1645 0.1695 0.1645
  Feb 7, 2024 0.1695 -0.0050 -2.87% 0.1745 0.1745 0.1645
  Feb 6, 2024 0.1695 0.0000 0.00% 0.1695 0.1745 0.1695
  Feb 5, 2024 0.1695 -0.0050 -2.87% 0.1745 0.1745 0.1695
  Feb 4, 2024 0.1695 -0.0050 -2.87% 0.1745 0.1745 0.1695
  Feb 1, 2024 0.1745 0.0000 0.00% 0.1745 0.1745 0.1695
  Jan 31, 2024 0.1695 0.0000 0.00% 0.1695 0.1745 0.1695
  Jan 30, 2024 0.1745 0.0050 2.95% 0.1695 0.1745 0.1645
  Jan 29, 2024 0.1645 -0.0050 -2.95% 0.1695 0.1695 0.1645

  Macmahon Holdings Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 1906.15 1698.05 1351.48 1380.37 1102.98
  Έσοδα 1906.15 1698.05 1351.48 1380.37 1102.98
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 592.439 516.596 487.234 572.926 468.448
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1313.71 1181.45 864.251 807.448 634.536
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1799.72 1633.09 1263.08 1296.4 1042.4
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1011.58 917.797 630.844 573.793 470.126
  Depreciation / Amortization 197.153 197.867 154.58 147.445 106.249
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0 -2.14 -4.63 -7.6
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.229 -2.044 -7.316 1.548 7.211
  Other Operating Expenses, Total -1.224 2.879 -0.122 5.317 -2.036
  Λειτουργικά Έσοδα 106.429 64.951 88.405 83.975 60.586
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -21.258 -16.445 -8.295 -10.216 -5.174
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 82.413 46.145 79.319 72.487 53.819
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 57.67 27.398 75.407 64.948 46.092
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 57.67 27.398 75.407 64.948 46.092
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Καθαρά Κέρδη 57.67 27.398 75.407 64.948 46.092
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 57.67 27.398 75.407 64.948 46.092
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 57.67 27.398 75.407 64.948 46.092
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 57.67 27.398 75.407 64.948 46.092
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2104.47 2106.68 2125.84 2172.55 2171.55
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.0274 0.01301 0.03547 0.02989 0.02123
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.02733 0.01243 0.0322 0.03053 0.02407
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.00525 0.0065 0.0065 0.006 0.005
  Άλλο, Καθαρό -2.758 -2.361 -0.791 -1.272 -1.593
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 918.942 987.208 888.299 809.747 699.013
  Έσοδα 918.942 987.208 888.299 809.747 699.013
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 245.675 346.764 270.889 245.707 245.752
  Ακαθάριστο Εισόδημα 673.267 640.444 617.41 564.04 453.261
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 859.574 940.147 841.71 791.385 650.958
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 515.858 491.93 469.48 448.317 335.01
  Depreciation / Amortization 98.122 99.031 102.424 95.443 79.686
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 3.75 0
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.861 0.126 1.021 0.351 -0.136
  Other Operating Expenses, Total -0.942 -1.454 -2.104 1.567 -9.354
  Λειτουργικά Έσοδα 59.368 47.061 46.589 18.362 48.055
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -11.777 -12.239 -9.836 -8.97 -3.952
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 47.591 34.822 36.753 9.392 44.103
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 34.4 23.27 24.116 3.282 32.265
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 34.4 23.27 24.116 3.282 32.265
  Καθαρά Κέρδη 34.4 23.27 24.116 3.282 32.265
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 34.4 23.27 24.116 3.282 32.265
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 34.4 23.27 24.116 3.282 32.265
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 34.4 23.27 24.116 3.282 32.265
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2104.98 2115.45 2149.08 2188 2105.32
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.01634 0.011 0.01122 0.0015 0.01533
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.00315 0.0021 0.0035 0.003 0.0035
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.01664 0.01104 0.01153 0.0016 0.01528
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 653.456 590.775 497.652 402.582 349.709
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 218.162 197.958 182.079 141.837 113.165
  Μετρητά 218.162 197.958 182.079 141.837 113.165
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 333.499 292.195 246.868 197.304 184.155
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 265.337 247.812 246.868 154.209 168.812
  Συνολικό Απόθεμα 92.252 89.949 68.498 57.277 45.818
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 3.49 0.207 0.829 2.159
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1464.71 1338.28 1143.48 923.022 824.905
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 720.057 672.576 582.664 456.996 399.607
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1426.77 1460.85 1051.97 888.213
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -706.714 -788.272 -594.975 -488.606
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 9.272 0.476 0.285 10.482 10.954
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 24.523 35.496 33.333 23.058 11.843
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 543.423 471.509 400.033 268.579 240.649
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 157.541 111.135 64.882 57.92
  Δεδουλευμένα Έξοδα 202.797 190.745 52.961 117.473 113.652
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0.828 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 121.861 112.299 108.186 48.43 29.553
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 61.224 57.33 20.371 36.966 39.524
  Σύνολο Οφειλών 855.866 778.778 607.62 425.191 377.287
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 298.247 301.171 204.246 153.492 136.295
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 113.849 157.852 153.492 136.295
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 5.893 6.098 3.341 3.12 0.343
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 608.849 559.5 535.863 497.831 447.618
  Κοινή Μετοχή 563.118 563.118 563.118 563.118 563.118
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 51.021 5.202 -27.255 -60.026 -110.226
  Treasury Stock - Common -12.656 -12.91 -16.159 -17.755
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 9.361 4.09 10.898 12.481
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1464.71 1338.28 1143.48 923.022 824.905
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2101.73 2100.15 2100.15 2094.62 2088.53
  Υπεραξία, Καθαρό 8.808 8.808 8.808 3.025
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1.752 7.185 23.105 12.522 7.22
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 46.847 22.962 6.444 8.574 42.547
  Προπληρωθέντα Εξοδα 9.543 7.183 5.335 4.412
  Payable/Accrued 218.515
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 184.398 143.319 204.246
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 8.303
  Unrealized Gain (Loss) -1.995
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 653.456 624.683 590.775 533.253 497.652
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 218.162 195.999 197.958 161.169 182.079
  Μετρητά 218.162 195.999 197.958 161.169 182.079
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 333.499 328.419 299.378 287.637 246.868
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 265.337 275.866 299.006 287.637 246.868
  Συνολικό Απόθεμα 92.252 89.711 89.949 84.39 68.498
  Προπληρωθέντα Εξοδα 9.543 10.554
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0 3.49 0.057 0.207
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1464.71 1375.68 1338.28 1250.99 1143.48
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 720.057 679.382 672.576 645.783 582.664
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 10.56 12.436 15.993 19.538 23.105
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 9.272 0.59 0.476 0.461 0.285
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 46.847 29.31 22.962 13.651 6.444
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 24.523 29.275 35.496 38.308 33.333
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 543.423 462.094 471.509 408.596 400.033
  Payable/Accrued 324.739 263.957 272.375 234.557 218.515
  Δεδουλευμένα Έξοδα 70.376 55.833 61.063 53.788 52.961
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 121.861 116.465 112.299 102.241 108.186
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 26.447 25.839 25.772 18.01 20.371
  Σύνολο Οφειλών 855.866 798.409 778.778 714.316 607.62
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 298.247 326.093 301.171 301.44 204.246
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 184.398 180.272 301.171 301.44 204.246
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 113.849 145.821
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 5.893 10.222 6.098 4.28 3.341
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 608.849 577.267 559.5 536.678 535.863
  Κοινή Μετοχή 563.118 563.118 563.118 563.118 563.118
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 51.021 21.637 -3.618 -26.44 -27.255
  Treasury Stock - Common -12.656 -12.91
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 9.361 5.422
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1464.71 1375.68 1338.28 1250.99 1143.48
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2101.73 2100.15 2100.15 2100.15 2100.15
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 8.303
  Unrealized Gain (Loss) -1.995
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 227.907 238.99 193.693 92.507 105.754
  Cash Receipts 1855.33 1363.5 1359.74 1016.43 689.464
  Cash Payments -1590.35 -1101.95 -1147.24 -893.053 -590.95
  Cash Taxes Paid -17.518 -10.402 -8.52 -15.165 6.274
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -19.379 -16.218 -15.385 -11.37 -2.969
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.175 4.067 5.097 -4.34 3.935
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -170.521 -201.834 -96.413 -54.245 -42.576
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -162.912 -206.595 -81.463 -56.666 -44.1
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -7.609 4.761 -14.95 2.421 1.524
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -45.466 5.905 -69.253 -35.608 -16.55
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 16.249 0 -4.207
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -0.319 -0.183 -0.247 -12.717
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -31.496 3.49 -53.293 -22.891 -12.343
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 3.959 -2.819 0.645 0.889 0.069
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 15.879 40.242 28.672 3.543 46.697
  Total Cash Dividends Paid -13.651 -13.651 -15.713
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 82.372 227.907 74.068 238.99 76.226
  Cash Receipts 1071.33 1855.33 862.765 1363.5 677.971
  Cash Payments -968.314 -1590.35 -768.896 -1101.95 -586.311
  Cash Taxes Paid -7.872 -17.518 -9.572 -10.402 -7.569
  Cash Interest Paid -13.193 -19.379 -9.836 -16.218 -8.375
  Changes in Working Capital 0.417 -0.175 -0.393 4.067 0.51
  Cash From Investing Activities -63.268 -170.521 -100.1 -201.834 -99.656
  Capital Expenditures -59.828 -162.912 -87.447 -206.595 -101.667
  Other Investing Cash Flow Items, Total -3.44 -7.609 -12.653 4.761 2.011
  Cash From Financing Activities -19.249 -45.466 3.286 5.905 33.068
  Total Cash Dividends Paid -7.351 -13.651 -7.351 -13.651 -7.351
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.189 -0.319 -0.152 -0.183 -0.036
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -11.709 -31.496 10.789 3.49 40.455
  Foreign Exchange Effects -1.814 3.959 1.836 -2.819 -3.044
  Net Change in Cash -1.959 15.879 -20.91 40.242 6.594
  Financing Cash Flow Items 0 16.249
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Amman Mineral Contractors (Singapore) Pte. Ltd. Corporation 44.2724 954064924 0 2023-08-11
  Paradice Investment Management Pty. Ltd. Investment Advisor 6.5178 140456595 -11190405 2023-08-11 LOW
  United Super Pty. Ltd. Investment Advisor 4.9981 107707570 -3803068 2023-06-29 LOW
  CPU Share Plans Pty. Ltd. Corporation 2.2709 48937554 -5901449 2023-08-11 LOW
  Precision Funds Management Pty Ltd. Investment Advisor 1.2065 26000000 26000000 2023-08-11 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1128 23980471 145502 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8652 18645941 -22480738 2022-12-31 LOW
  Rolen Pty. Ltd. Corporation 0.5767 12428075 12428075 2022-08-19
  Christopher Wallin Super Fund Corporation 0.529 11400494 11400494 2023-08-11
  Merrysoul Pty. Ltd. Corporation 0.5151 11100000 -1328075 2023-08-11 LOW
  Kenson Investments Wa Pty. Ltd. Corporation 0.5001 10778075 10778075 2023-08-11
  Ryder Investment Management Pty. Ltd. Investment Advisor 0.4956 10680641 10680641 2023-08-11 LOW
  Singh (Amarjit) Individual Investor 0.3712 8000000 400000 2023-08-11 LOW
  Keong Lim Pty. Ltd. Corporation 0.3046 6565000 6565000 2023-08-11
  Maitri Pty. Ltd. Corporation 0.301 6485994 1456244 2023-08-11 LOW
  Brouwer (Paulus Gerardus) Individual Investor 0.2599 5600000 0 2023-08-11 LOW
  Jamplat Pty. Ltd. Corporation 0.2436 5250000 5250000 2022-08-19 LOW
  Finnegan (Michael) Individual Investor 0.2329 5020008 0 2023-06-30 LOW
  Gettingby (Gregory P) Individual Investor 0.1427 3075590 0 2022-06-30
  Optinova Investmentaktiengesellschaft mit TGV Investment Advisor 0.1193 2570040 0 2022-04-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Mining Support Services

  15 Hudswell Rd
  Perth Airport
  PERTH
  WESTERN AUSTRALIA 6105
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0187%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0105%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου