Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές M.D.C. Holdings, Inc. - MDC CFD

  44.19
  0.41%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.11
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003985%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  MDC Holdings Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 44.38
  Άνοιγμα* 43.51
  Μεταβολή 1 έτους* 37.21%
  Εύρος ημέρας* 43.51 - 44.32
  Εύρος 52 εβδ. 30.60-51.94
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 367.65K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 10.64M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.29B
  Αναλογία P/E 9.15
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 74.66M
  Έσοδα 4.82B
  EPS 4.81
  Μέρισμα (Απόδοση %) 5
  Beta 1.48
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 29, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 30, 2023 44.20 0.17 0.39% 44.03 44.37 43.41
  Nov 29, 2023 44.38 0.37 0.84% 44.01 44.77 44.01
  Nov 28, 2023 43.70 0.07 0.16% 43.63 44.12 43.32
  Nov 27, 2023 43.74 -0.05 -0.11% 43.79 44.01 43.64
  Nov 24, 2023 44.18 0.46 1.05% 43.72 44.24 43.71
  Nov 22, 2023 44.06 0.01 0.02% 44.05 44.91 43.81
  Nov 21, 2023 43.96 -0.11 -0.25% 44.07 44.44 43.89
  Nov 20, 2023 44.49 0.32 0.72% 44.17 44.55 43.98
  Nov 17, 2023 44.54 0.46 1.04% 44.08 44.63 44.08
  Nov 16, 2023 44.01 -0.25 -0.56% 44.26 44.72 43.87
  Nov 15, 2023 44.28 -0.21 -0.47% 44.49 45.40 44.28
  Nov 14, 2023 45.00 2.07 4.82% 42.93 45.24 42.93
  Nov 13, 2023 41.58 -0.05 -0.12% 41.63 42.00 41.25
  Nov 10, 2023 42.06 0.72 1.74% 41.34 42.19 40.95
  Nov 9, 2023 41.26 -0.23 -0.55% 41.49 42.23 41.01
  Nov 8, 2023 41.83 -0.18 -0.43% 42.01 42.32 41.72
  Nov 7, 2023 42.09 0.83 2.01% 41.26 42.42 41.26
  Nov 6, 2023 42.41 0.04 0.09% 42.37 42.65 41.97
  Nov 3, 2023 42.93 1.45 3.50% 41.48 43.38 41.48
  Nov 2, 2023 41.01 0.61 1.51% 40.40 41.73 40.40

  M.D.C. Holdings, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, January 29, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 MDC Holdings Inc Earnings Release
  Q4 2023 MDC Holdings Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, April 16, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  16:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  MDC Holdings Inc Annual Shareholders Meeting
  MDC Holdings Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 5717.99 5254.67 3901.21 3293.25 3065.22
  Έσοδα 5717.99 5254.67 3901.21 3293.25 3065.22
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4285.71 3988.57 3035.13 2645.2 2453.34
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1432.28 1266.1 866.078 648.056 611.877
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4933.13 4501.77 3434.12 2999.85 2797.27
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 536.395 493.993 403.218 362.79 329.801
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -10.843 -5.965 -4.233 -7.797 -7.718
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 121.875 25.171 0.935 21.85
  Λειτουργικά Έσοδα 784.854 752.899 467.093 293.401 267.944
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 7.991 4.271 -4.372 17.223 1.155
  Άλλο, Καθαρό -32.991 -5.476 -5.209 -5.635 -5.245
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 759.854 751.694 457.512 304.989 263.854
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 562.139 573.657 367.582 238.312 210.702
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 562.139 573.657 367.582 238.312 210.702
  Καθαρά Κέρδη 562.139 573.657 367.582 238.312 210.78
  Total Adjustments to Net Income -2.743 -2.977 -2.331 -1.486 -1.259
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 559.396 570.68 365.251 236.826 209.443
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 559.396 570.68 365.251 236.826 209.521
  Ρύθμιση Αραίωσης 0.039 0.074 0.044 0.028 0.013
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 559.435 570.754 365.295 236.854 209.534
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 72.9438 72.8546 70.6763 74.3025 72.1188
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 7.66939 7.83415 5.16857 3.1877 2.90432
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2 1.67037 1.28704 1.00976 0.95262
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 8.90545 8.09782 5.16857 3.19753 3.14626
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0.078
  Other Operating Expenses, Total -1.273
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 1136.09 1049.5 1519.54 1441.74 1487.05
  Έσοδα 1136.09 1049.5 1519.54 1441.74 1487.05
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 924.478 855.997 1187.88 1078.7 1080.82
  Ακαθάριστο Εισόδημα 211.611 193.505 331.665 363.043 406.235
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1026.77 945.326 1405.43 1246.33 1213.84
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 106.733 94.988 131.797 141.435 133.849
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -17.939 -13.459 -7.046 -2.22 -0.822
  Λειτουργικά Έσοδα 109.317 104.176 114.114 195.413 273.208
  Άλλο, Καθαρό 3.733 4.793 -0.894 -9.624 -14.245
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 113.05 108.969 113.22 185.789 258.963
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 93.493 80.7 79.776 144.4 189.542
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 93.493 80.7 79.776 144.4 189.542
  Καθαρά Κέρδη 93.493 80.7 79.776 144.4 189.542
  Total Adjustments to Net Income -0.478 -0.446 -0.424 -0.702 -0.85
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 93.015 80.254 79.352 143.698 188.692
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 93.015 80.254 79.352 143.698 188.692
  Ρύθμιση Αραίωσης 0.006 0.004 0 0.009 0.013
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 93.021 80.258 79.352 143.707 188.705
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 74.956 74.022 73.0975 72.7294 72.881
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.24101 1.08425 1.08556 1.97591 2.58922
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.38996 1.16228 1.98009 2.27957 2.58922
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 13.5 7.8 92.8 28.415 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 713.952 590.66 488.629 459.933 463.776
  Μετρητά & Ισοδύναμα 713.952 590.66 488.629 459.933 463.776
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 116.364 98.58 72.466 65.829 52.982
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 116.364 98.58 72.466 65.829 52.982
  Συνολικό Απόθεμα 3515.78 3760.85 2832.23 2366.57 2132.99
  Προπληρωθέντα Εξοδα 13.333 26.058 26.929 7.294 7.324
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5363.27 4963.53 3864.92 3338.36 3001.08
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 89.366 86.075 91.106 90.691 58.167
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 169.223 158.975 166.128 154.526 120.298
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -79.857 -72.9 -75.022 -63.835 -62.131
  Υπεραξία, Καθαρό 6.008 6.008 6.008 6.008 6.008
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 561.1 0 56.747 40.879
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 57.636 37.907 35.84 42.177 51.203
  Other Assets, Total 289.734 357.389 311.712 243.102 187.744
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 109.218 149.488 98.862 87.364 50.505
  Payable/Accrued 26.328 24.703 33.355 14.91 11.699
  Δεδουλευμένα Έξοδα 248.507 361.923 236.274 200.143 153.32
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 175.752 256.3 202.39 149.616 116.815
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 124.533 56.682 39.001 34.463
  Σύνολο Οφειλών 2271.49 2366.38 1745.01 1555.87 1425.08
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1492.58 1491.78 1047.39 1004.42 1002.97
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1492.58 1491.78 1047.39 1004.42 1002.97
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 94.574 82.187 70.054 60.415 55.308
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3091.78 2597.15 2119.91 1782.48 1576
  Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.726 0.707 0.649 0.626 0.566
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1784.17 1709.28 1407.6 1348.73 1168.44
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1306.89 887.163 711.666 433.126 406.992
  Unrealized Gain (Loss) 0
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5363.27 4963.53 3864.92 3338.36 3001.08
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 72.5856 70.6681 70.0389 67.5807 66.0356
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1357.99 1152.36 802.723 713.952 451.784
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1357.99 1152.36 802.723 713.952 451.784
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 81.305 67.497 67.865 116.364 118.18
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 81.305 67.497 67.865 116.364 118.18
  Συνολικό Απόθεμα 3236.33 3145.27 3257.77 3515.78 4042.43
  Προπληρωθέντα Εξοδα 13.128 11.323 11.073 13.333 15.51
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5488 5413.53 5315.82 5363.27 5331.81
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 85.856 86.583 88.346 89.366 88.629
  Υπεραξία, Καθαρό 6.008 6.008 6.008 6.008 6.008
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 54.731 54.401 53.562 57.636 32.496
  Other Assets, Total 227.139 213.523 219.092 289.734 284.564
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 135.265 133.19 119.351 109.218 153.003
  Payable/Accrued 22.378 16.275 17.861 26.328 34.076
  Δεδουλευμένα Έξοδα 226.476 242.099 225.544 248.507 262.751
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 145.47 123.151 130.527 175.752 196.214
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 76.219 89.603 106.501 124.533 92.751
  Σύνολο Οφειλών 2195.46 2192.43 2185.7 2271.49 2322.61
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1493.19 1492.98 1492.78 1492.58 1492.37
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1493.19 1492.98 1492.78 1492.58 1492.37
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 96.459 95.125 93.137 94.574 91.44
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3292.54 3221.1 3130.12 3091.78 3009.2
  Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.747 0.745 0.731 0.726 0.713
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1817.49 1812.3 1778.03 1784.17 1745.75
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1474.21 1407.97 1351.04 1306.89 1262.74
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5488 5413.53 5315.82 5363.27 5331.81
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 74.6625 74.5442 73.0873 72.5856 71.2541
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 425.517 676.565 809.377 561.1 292.208
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.091 0.09 0.323
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 562.139 573.657 367.582 238.312 210.78
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 905.646 -207.99 -23.095 57.833 -7.906
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 27.751 31.666 27.166 23.054 21.326
  Deferred Taxes -31.31 -6.488 10.688 13.67 3.729
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 178.57 62.812 38.347 15.154 39.246
  Cash Taxes Paid 214.316 192.372 72.988 56.476 30.157
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.744 0.632 0.685 0.685 0.726
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 168.496 -869.637 -466.878 -232.357 -282.987
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -585.885 -27.679 21.685 -28.785 20.214
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -29.075 -29.693 -26.777 -24.714 -27.166
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -556.81 2.014 48.462 -4.071 47.38
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -206.125 335.156 31.17 -24.975 -56.409
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -1.72 -4.471 0 -3.026
  Total Cash Dividends Paid -142.417 -118.529 -89.008 -73.117 -67.718
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 16.84 -16.216 28.825 15.341 9.86
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -80.548 471.621 95.824 32.801 4.475
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 113.636 99.487 29.76 4.073 -44.101
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 80.7 562.139 482.363 337.963 148.421
  Cash From Operating Activities 426.164 905.646 343.953 171.06 118.055
  Cash From Operating Activities 5.5 27.751 20.663 13.903 6.652
  Deferred Taxes 2.617 -31.31 -4.18 1.207 0.842
  Non-Cash Items 4.826 178.57 78.341 25.453 15.542
  Changes in Working Capital 332.521 168.496 -233.234 -207.466 -53.402
  Cash From Investing Activities -244.76 -585.885 -312.555 -13.698 -6.884
  Capital Expenditures -5.386 -29.075 -21.429 -13.698 -6.884
  Other Investing Cash Flow Items, Total -239.374 -556.81 -291.126
  Cash From Financing Activities -93.508 -206.125 -178.416 -164.584 -126.28
  Financing Cash Flow Items 0 0 0 0
  Total Cash Dividends Paid -36.543 -142.417 -106.785 -71.163 -35.583
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -11.74 16.84 -11.545 -12.686 -12.628
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -45.225 -80.548 -60.086 -80.735 -78.069
  Net Change in Cash 87.896 113.636 -147.018 -7.222 -15.109
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 12.3654 9232196 -92301 2023-06-30 LOW
  Mizel (Larry A) Individual Investor 12.0426 8991201 -157044 2023-06-20 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.1669 6844120 -115552 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 7.3429 5482338 190193 2023-06-30 LOW
  Mandarich (David D) Individual Investor 6.8268 5097022 -157044 2023-05-05 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.4508 2576453 94919 2023-06-30 LOW
  Capital World Investors Investment Advisor 2.6801 2001000 0 2023-06-30 LOW
  Principal Global Investors (Equity) Investment Advisor 2.4156 1803543 -19718 2023-06-30 LOW
  Hamlin Capital Management, LLC Investment Advisor 2.1269 1587948 -6829 2023-09-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.9276 1439206 78023 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5413 1150723 43276 2023-06-30 LOW
  Pacer Advisors, Inc. Investment Advisor 1.4721 1099113 -30072 2023-06-30 MED
  Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.1626 868043 -7920 2023-09-30 LOW
  Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 1.1238 839059 703170 2023-06-30 MED
  Raymond James & Associates, Inc. Research Firm 0.9786 730641 -126396 2023-09-30 LOW
  American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9469 706955 302140 2023-06-30 LOW
  Parametric Portfolio Associates LLC Investment Advisor 0.9186 685866 -12028 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.7751 578666 36279 2023-06-30 LOW
  Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 0.7444 555763 78224 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7352 548935 -990 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  M.D.C. Holdings, Inc. Company profile

  Σχετικά με την M.D.C. Holdings, Inc.

  Η M.D.C. Holdings, Inc. δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής κατοικιών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τη Δύση, συμπεριλαμβανομένων των τομέων που βρίσκονται στην Αριζόνα, την Καλιφόρνια, τη Νεβάδα και την Ουάσινγκτον, και το Όρεγκον, το Βουνό, συμπεριλαμβανομένων των τομέων που βρίσκονται στο Κολοράντο και τη Γιούτα, την Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των τομέων που βρίσκονται στη μέση Ατλαντική, η οποία περιλαμβάνει τη Βιρτζίνια και το Μέριλαντ, και τη Φλόριντα, τις ενυπόθηκες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της HomeAmerican Mortgage Corporation, και τις Άλλες, οι οποίες περιλαμβάνουν την Allegiant Insurance Company, Inc. Οι δραστηριότητες κατασκευής κατοικιών αποτελούνται από θυγατρικές εταιρείες που αγοράζουν έτοιμα οικόπεδα ή αναπτύσσουν οικόπεδα που είναι απαραίτητα για την κατασκευή και πώληση μονοκατοικιών σε πρωτοεμφανιζόμενους και πρωτοεμφανιζόμενους αγοραστές με την επωνυμία Richmond American Homes. Περιλαμβάνει επίσης την απόκτηση και ανάπτυξη γης, την κατασκευή κατοικιών, τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ, καθώς και την εξυπηρέτηση πελατών.

  Industry: Residential Builders - Single Homes

  Suite 500
  4350 S Monaco Street
  DENVER
  COLORADO 80237
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0165%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0054%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου