Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Lundin Mining Corporation - LUNca CFD

10.11
0.7%
0.05
Χαμηλό: 10.03
Υψηλό: 10.22
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.05
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024514 %
Charges from borrowed part ($-0.98)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024514%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002596 %
Charges from borrowed part ($0.10)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002596%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα CAD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Canada
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Lundin Mining Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 10.04
Άνοιγμα* 10.22
Μεταβολή 1 έτους* -5.89%
Εύρος ημέρας* 10.03 - 10.22
Εύρος 52 εβδ. 6.24-11.49
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.66M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 75.60M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 7.81B
Αναλογία P/E 25.20
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 771.90M
Έσοδα 3.81B
EPS 0.40
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.5503
Beta 1.71
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 25, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 26, 2023 10.11 -0.15 -1.46% 10.26 10.27 9.97
May 25, 2023 10.04 -0.01 -0.10% 10.05 10.21 9.97
May 24, 2023 10.10 -0.15 -1.46% 10.25 10.26 9.98
May 23, 2023 10.37 0.03 0.29% 10.34 10.53 10.29
May 19, 2023 10.61 0.21 2.02% 10.40 10.70 10.40
May 18, 2023 10.46 0.20 1.95% 10.26 10.50 10.19
May 17, 2023 10.44 -0.06 -0.57% 10.50 10.54 10.26
May 16, 2023 10.36 -0.02 -0.19% 10.38 10.44 10.16
May 15, 2023 10.47 0.15 1.45% 10.32 10.52 10.32
May 12, 2023 10.33 0.09 0.88% 10.24 10.40 10.07
May 11, 2023 10.07 -0.17 -1.66% 10.24 10.31 9.91
May 10, 2023 10.65 -0.42 -3.79% 11.07 11.07 10.49
May 9, 2023 11.00 0.12 1.10% 10.88 11.21 10.78
May 8, 2023 11.11 0.32 2.97% 10.79 11.15 10.77
May 5, 2023 10.68 0.26 2.50% 10.42 10.69 10.38
May 4, 2023 10.40 0.31 3.07% 10.09 10.55 10.07
May 3, 2023 10.39 -0.06 -0.57% 10.45 10.53 10.25
May 2, 2023 10.48 0.22 2.14% 10.26 10.58 10.26
May 1, 2023 10.42 0.11 1.07% 10.31 10.50 10.29
Apr 28, 2023 10.34 0.04 0.39% 10.30 10.39 10.16

Lundin Mining Corporation Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 3041.23 3328.76 2041.51 1892.71 1725.59
Έσοδα 3041.23 3328.76 2041.51 1892.71 1725.59
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2211.91 1959.04 1543.39 1452.32 1288.99
Ακαθάριστο Εισόδημα 829.32 1369.72 498.121 440.393 436.603
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2378.88 2042.39 1653.4 1584.32 1373.59
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 161.482 60.398 62.196 63.931 59.52
Έρευνα & Ανάπτυξη 36.75 36.736 26.187 61.021 75.214
Depreciation / Amortization
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 116.313 6.634 0.882 5.283
Other Operating Expenses, Total 3.654 -1.186 14.499 13.292 1.983
Λειτουργικά Έσοδα 662.346 1286.37 388.102 308.388 352.001
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -7.419 -6.906 -6.331 -1.764 -3.798
Gain (Loss) on Sale of Assets
Άλλο, Καθαρό -56.766 -34.481 -40.293 -37.028 -56.394
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 598.161 1244.99 341.478 269.596 291.809
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 463.533 879.301 189.057 189.177 215.44
Δικαίωμα Μειοψηφίας -36.682 -98.953 -20.259 -21.921 -19.59
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 426.851 780.348 168.798 167.256 195.85
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Καθαρά Κέρδη 426.851 780.348 168.798 167.256 195.85
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 426.851 780.348 168.798 167.256 195.85
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 426.851 780.348 168.798 167.256 195.85
Ρύθμιση Αραίωσης
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 426.851 780.348 168.798 167.256 195.85
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 763.594 739.3 735.323 736.057 733.552
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.559 1.05552 0.22956 0.22723 0.26699
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.67704 1.06186 0.23022 0.22723 0.27231
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -151.225 -19.233 6.255 -6.239 -57.398
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 751.344 811.43 648.498 590.221 991.079
Έσοδα 751.344 811.43 648.498 590.221 991.079
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 538.011 593.637 565.975 544.232 512.264
Ακαθάριστο Εισόδημα 213.333 217.793 82.523 45.989 478.815
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 521.641 651.818 633.737 572.535 520.792
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 20.672 18.121 78.138 52.499 12.724
Έρευνα & Ανάπτυξη 9.203 10.41 9.08 10.2 7.06
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -45.344 -84.437 -35.231 -37.046 5.489
Other Operating Expenses, Total 4.817 -14.854 15.775 2.65 0.083
Λειτουργικά Έσοδα 229.703 159.612 14.761 17.686 470.287
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -5.698 -2.374 -1.776 -2.243 -1.026
Άλλο, Καθαρό -10.001 -14.29 -13.464 -15.066 -13.946
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 214.004 142.948 -0.479 0.377 455.315
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 165.311 145.295 -11.245 -48.626 378.109
Δικαίωμα Μειοψηφίας -18.691 0.267 0.033 -3.951 -33.031
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 146.62 145.562 -11.212 -52.577 345.078
Καθαρά Κέρδη 146.62 145.562 -11.212 -52.577 345.078
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 146.62 145.562 -11.212 -52.577 345.078
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 146.62 145.562 -11.212 -52.577 345.078
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 146.62 145.562 -11.212 -52.577 345.078
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 771.992 771.647 775.564 766.775 738.172
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.18992 0.18864 -0.01446 -0.06857 0.46748
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.1842 0.29725 -0.01446 -0.06857 0.44854
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -5.718 128.941 0 0 -16.828
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1218.77 1526.58 837.926 869.701 1443.6
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 191.387 594.069 141.447 250.563 815.429
Cash 158.153 533.56 127.033 233.466 679.619
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 33.234 60.509 14.414 17.097 135.81
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 594.813 662.344 396.113 366.579 380.635
Accounts Receivable - Trade, Net 430.734 507.697 271.113 229.73 251.01
Total Inventory 296.71 227.383 254.044 216.503 160.993
Prepaid Expenses 53.767 25.972 25.86 21.726 79.299
Other Current Assets, Total 82.092 16.817 20.462 14.33 7.242
Total Assets 8172.8 7636.91 7058.48 6917.25 5934.77
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5954.71 5050.9 5125.61 5065.56 3829.34
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 10411.6 9084.21 8761.86 8057.11 6432.3
Accumulated Depreciation, Total -4456.87 -4033.32 -3636.25 -2991.55 -2602.96
Goodwill, Net 237.294 243.005 251.183 242.208 109.794
Long Term Investments 0.38 15.083 22.342 33.288 139.699
Other Long Term Assets, Total 740.675 801.335 821.415 706.493 412.329
Total Current Liabilities 950.148 787.543 587.385 605.369 494.899
Accounts Payable 315.948 199.545 126.044 188.43 228.608
Accrued Expenses 210.476 151.145 138.354 132.494 141.051
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 170.149 14.617 116.942 80.782 3.83
Other Current Liabilities, Total 253.575 422.236 206.045 203.663 121.41
Total Liabilities 3311.77 3191.75 3080.55 3144.19 2243.62
Total Long Term Debt 27.179 16.386 86.106 227.767 7.162
Long Term Debt 13.353 2.513 63.931 198.864
Deferred Income Tax 709.602 738.917 701.103 636.7 405.202
Minority Interest 564.089 547.58 518.6 524.341 502.42
Other Liabilities, Total 1060.75 1101.33 1187.35 1150.01 833.936
Total Equity 4861.03 4445.15 3977.93 3773.06 3691.15
Common Stock 4555.12 4199.76 4201.28 4184.67 4177.66
Additional Paid-In Capital 55.769 58.166 52.098 51.339 49.424
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 592.425 437.16 -98.231 -178.298 -275.759
Other Equity, Total -342.287 -249.929 -177.215 -284.649 -260.179
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 8172.8 7636.91 7058.48 6917.25 5934.77
Total Common Shares Outstanding 770.747 734.987 736.039 734.234 733.535
Capital Lease Obligations 13.826 13.873 22.175 28.903 7.162
Intangibles, Net 20.981
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1238.33 1218.77 1108.82 1375.96 1874.25
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 184.239 191.387 226.949 498.243 733.876
Cash 149.424 158.153 190.685 478.364 664.534
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 34.815 33.234 36.264 19.879 69.342
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 580.868 594.813 515.164 492.196 826.679
Accounts Receivable - Trade, Net 416.987 430.734 390.231 394.865 644.716
Total Inventory 320.218 296.71 274.114 259.765 247.789
Prepaid Expenses 70.324 53.767 61.869 55.602 41.067
Other Current Assets, Total 82.68 82.092 30.721 70.157 24.839
Total Assets 8347.01 8172.8 7772.34 8067.16 7971.84
Property/Plant/Equipment, Total - Net 6087.33 5954.71 5646.06 5666.48 5043.31
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 10689.6 10411.6 9861.48 9834.97 9178.16
Accumulated Depreciation, Total -4602.26 -4456.87 -4215.41 -4168.49 -4134.85
Goodwill, Net 239.101 237.294 229.349 234.877 241.059
Long Term Investments 0.38 0.38 0.458 19.779
Other Long Term Assets, Total 762.132 740.675 787.73 789.384 793.445
Total Current Liabilities 982.693 950.148 823.361 916.378 901.809
Accounts Payable 289.039 315.948 245.672 263.192 171.659
Accrued Expenses 198.296 210.476 205.463 181.317 177.563
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 177.108 170.149 34.692 14.344 13.488
Other Current Liabilities, Total 318.25 253.575 337.534 299.488 539.099
Total Liabilities 3367.05 3311.77 3097.75 3219.19 3308.29
Total Long Term Debt 37.634 27.179 14.688 13.959 15.494
Long Term Debt 25.93 13.353 14.142 12.812 1.827
Capital Lease Obligations 11.704 13.826 0.546 1.147 13.667
Deferred Income Tax 696.328 709.602 698.572 683.178 712.079
Minority Interest 582.723 564.089 564.524 564.451 580.44
Other Liabilities, Total 1067.67 1060.75 996.6 1041.22 1098.47
Total Equity 4979.96 4861.03 4674.59 4847.97 4663.55
Common Stock 4561.48 4555.12 4550.98 4588.35 4220.89
Additional Paid-In Capital 53.767 55.769 57.397 60.729 51.119
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 687.755 592.425 495.854 557.686 665.986
Other Equity, Total -323.035 -342.287 -429.634 -358.796 -274.444
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 8347.01 8172.8 7772.34 8067.16 7971.84
Total Common Shares Outstanding 771.746 770.747 771.834 778.752 737.947
Payable/Accrued 158.037
Intangibles, Net 20.119 20.981
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 463.533 879.301 189.057 189.177 215.44
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 876.889 1484.95 565.888 564.559 476.353
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 554.75 522.764 447.474 386.117 319.376
Deferred Taxes -15.35 92.048 99.477 17.558 -0.392
Μη Χρηματικά Στοιχεία -9.988 -7.023 -91.406 -42.106 -47.854
Cash Taxes Paid 304.232 129.987 35.612 33.079 202.352
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 9.765 7.299 11.313 12.631 25.123
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -116.056 -2.136 -78.714 13.813 -10.217
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1013.37 -520.013 -420.979 -1297.83 -675.38
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -842.903 -532.097 -431.235 -665.288 -751.753
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -170.464 12.084 10.256 -632.544 76.373
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -251.626 -496.643 -236.928 167.134 -539.702
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -44.907 -63.299 -37.313 -15.051 -43.806
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -33.233 -25.435 6.315 -7.62 16.016
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 101.962 -180.517 -117.928 256.242 -445
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -14.578 -15.676 -17.097 1.273 -12.88
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -402.682 452.622 -109.116 -564.866 -751.609
Total Cash Dividends Paid -275.448 -227.392 -88.002 -66.437 -66.912
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 165.311 463.533 318.238 329.483 378.109
Cash From Operating Activities 211.875 876.889 719.999 683.668 317.258
Cash From Operating Activities 120.247 554.75 412.04 271.879 129.837
Deferred Taxes -10.808 -15.35 -24.218 -44.978 -18.332
Non-Cash Items -39.683 -9.988 -2.172 -33.833 -16.809
Cash Taxes Paid 39.857 304.232 -271.587 -213.337 81.109
Cash Interest Paid 4.695 9.765 6.154 3.525 1.459
Changes in Working Capital -23.192 -116.056 16.111 161.117 -155.547
Cash From Investing Activities -240.066 -1013.37 -733.09 -505.531 -172.484
Capital Expenditures -246.119 -842.903 -561.668 -362.18 -144.912
Other Investing Cash Flow Items, Total 6.053 -170.464 -171.422 -143.351 -27.572
Cash From Financing Activities 19.506 -251.626 -339.361 -259.503 -10.283
Financing Cash Flow Items 4.289 -44.907 -46.108 -43.479 -16.459
Issuance (Retirement) of Stock, Net 2.085 -33.233 -27.057 12.411 10.892
Issuance (Retirement) of Debt, Net 13.132 101.962 -41.945 -57.203 -4.716
Foreign Exchange Effects 1.537 -14.578 -14.668 -14.46 5.316
Net Change in Cash -7.148 -402.682 -367.12 -95.826 139.807
Total Cash Dividends Paid -275.448 -224.251 -171.232
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Nemesia S.à.r.l Corporation 14.3947 111113610 12939 2023-04-04 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 9.0248 69662882 6011584 2023-03-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 4.7128 36378084 190679 2023-03-31 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 3.3018 25486381 2145000 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.5714 19848586 106134 2023-04-30 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 2.3352 18025441 45567 2023-03-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9764 15255854 48020 2023-04-30 LOW
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 1.9473 15031539 -509053 2023-04-30 LOW
Polaris Capital Management, LLC Investment Advisor 1.5853 12237300 -696700 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.5704 12122202 60949 2023-04-30 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 1.1593 8948973 -209978 2023-03-31 LOW
Bestinver Gestión S.A., S.G.I.I.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9078 7007652 2603338 2023-03-31 LOW
Nordea Investment Management AB (Denmark) Investment Advisor 0.8131 6276100 40600 2023-03-31 MED
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7953 6138779 2694 2023-03-31 LOW
Swedbank Robur Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.5733 4425580 0 2023-03-31 LOW
Zebra Holdings and Investments (Guernsey), Ltd. Corporation 0.557 4299160 4299160 2023-03-24 LOW
Union Investment Privatfonds GmbH Investment Advisor 0.5111 3945182 1126912 2022-12-31 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5068 3912196 3784228 2023-04-30 LOW
Nordea Funds Oy Investment Advisor 0.4699 3626832 117700 2023-03-31 LOW
Third Avenue Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.418 3226277 7572 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Lundin Mining Company profile

Σχετικά με την Lundin Mining Corporation

Η Lundin Mining Corporation είναι μια διαφοροποιημένη εταιρεία εξόρυξης βασικών μετάλλων με έδρα τον Καναδά. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εξόρυξη, εξερεύνηση και ανάπτυξη μεταλλευτικών ακινήτων, κυρίως στη Χιλή, τη Βραζιλία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, παράγοντας κυρίως χαλκό, ψευδάργυρο, χρυσό και νικέλιο. Οι τομείς της περιλαμβάνουν τις Candeleria, Chapada, Eagle, Neves-Corvo και Zinkgruvan. Οι γεωγραφικοί τομείς της περιλαμβάνουν την Ευρώπη, την Ασία, τη Νότια Αμερική και τη Βόρεια Αμερική. Τα λειτουργικά της περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν το ορυχείο Eagle που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ορυχείο Neves-Corvo που βρίσκεται στην Πορτογαλία και το ορυχείο Zinkgruvan που βρίσκεται στη Σουηδία. Το ορυχείο χαλκού Candelaria της Εταιρείας βρίσκεται στην περιοχή Atacama της Χιλής, Περιφέρεια ΙΙΙ, σε υψόμετρο περίπου 650 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και 20 χιλιόμετρα(km) νότια της πόλης Copiapo. Το έργο της Chapada βρίσκεται σε απόσταση περίπου 320 χλμ. βόρεια της πρωτεύουσας της πολιτείας Goiania και 270 χλμ. βορειοδυτικά της εθνικής πρωτεύουσας Μπραζίλια.

Industry: Diversified Mining

2200-150 King St W
P.O. Box 38
TORONTO
ONTARIO M5H 1J9
CA

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,946.90 Price
+0.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.60

XRP/USD

0.47 Price
+0.200% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00364

Oil - Crude

72.94 Price
+1.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0154%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

US100

14,326.80 Price
+2.750% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου