Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Lucid Group, Inc. - LCID CFD

7.71
0.39%
0.07
Χαμηλό: 7.47
Υψηλό: 7.74
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Lucid Group Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 7.68
Άνοιγμα* 7.57
Μεταβολή 1 έτους* -61.71%
Εύρος ημέρας* 7.47 - 7.74
Εύρος 52 εβδ. 6.09-21.78
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 12.63M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 351.22M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 14.44B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.83B
Έσοδα 699.94M
EPS -1.88
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 1, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 30, 2023 7.68 -0.27 -3.40% 7.95 8.05 7.60
May 26, 2023 7.81 0.27 3.58% 7.54 7.95 7.51
May 25, 2023 7.55 0.15 2.03% 7.40 7.63 7.35
May 24, 2023 7.47 0.08 1.08% 7.39 7.50 7.27
May 23, 2023 7.50 0.03 0.40% 7.47 7.91 7.47
May 22, 2023 7.61 0.46 6.43% 7.15 7.72 7.02
May 19, 2023 7.14 -0.07 -0.97% 7.21 7.47 7.10
May 18, 2023 7.24 0.10 1.40% 7.14 7.25 7.07
May 17, 2023 7.19 0.20 2.86% 6.99 7.20 6.90
May 16, 2023 6.95 -0.09 -1.28% 7.04 7.14 6.94
May 15, 2023 7.14 0.12 1.71% 7.02 7.15 6.92
May 12, 2023 7.01 -0.04 -0.57% 7.05 7.14 6.86
May 11, 2023 7.02 -0.08 -1.13% 7.10 7.25 6.92
May 10, 2023 7.11 -0.21 -2.87% 7.32 7.42 7.11
May 9, 2023 7.24 0.35 5.08% 6.89 7.31 6.89
May 8, 2023 7.67 -0.05 -0.65% 7.72 7.76 7.23
May 5, 2023 7.67 0.24 3.23% 7.43 7.78 7.42
May 4, 2023 7.34 -0.10 -1.34% 7.44 7.50 7.22
May 3, 2023 7.39 0.14 1.93% 7.25 7.61 7.17
May 2, 2023 7.26 0.01 0.14% 7.25 7.39 7.07

Lucid Group, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Tuesday, August 1, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

20:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Lucid Group Inc Earnings Release
Q2 2023 Lucid Group Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, November 6, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Lucid Group Inc Earnings Release
Q3 2023 Lucid Group Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Συνολικά έσοδα 608.181 27.111 3.976 4.59
Έσοδα 608.181 27.111 3.976 4.59
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1646.09 154.897 3.07 3.926
Ακαθάριστο Εισόδημα -1037.91 -127.786 0.906 0.664
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3202.17 1560.27 603.203 262.524
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 734.574 652.475 89.023 38.375
Έρευνα & Ανάπτυξη 821.512 750.185 511.11 220.223
Λειτουργικά Έσοδα -2593.99 -1533.16 -599.227 -257.934
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 26.16 -455.92 -118.446 -23.6
Άλλο, Καθαρό 1263.75 -590.629 -1.895 4.2
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1304.08 -2579.71 -719.568 -277.334
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1304.46 -2579.76 -719.38 -277.357
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1304.46 -2579.76 -719.38 -277.357
Καθαρά Κέρδη -1304.46 -2579.76 -719.38 -277.357
Total Adjustments to Net Income -1254.22 -2167.33 13.784 7.935
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2558.68 -4747.09 -705.596 -269.422
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2558.68 -4747.09 -705.596 -269.422
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2558.68 -4747.09 -705.596 -269.422
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1678.35 1618.62 1618.62 1618.62
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.52452 -2.9328 -0.43592 -0.16645
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.52452 -2.93171 -0.43592 -0.16645
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 2.717
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 149.432 257.713 195.457 97.336 57.675
Έσοδα 149.432 257.713 195.457 97.336 57.675
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 500.524 615.291 492.483 292.342 245.97
Ακαθάριστο Εισόδημα -351.092 -357.578 -297.026 -195.006 -188.295
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 921.593 1007.45 882.98 656.535 655.205
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 168.77 170.867 176.736 163.812 223.159
Έρευνα & Ανάπτυξη 229.803 221.294 213.761 200.381 186.076
Λειτουργικά Έσοδα -772.161 -749.739 -687.523 -559.199 -597.53
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 32.897 21.397 16.76 -7.189 -7.705
Άλλο, Καθαρό -40.135 255.533 140.811 346.031 524.272
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -779.399 -472.809 -529.952 -220.357 -80.963
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -779.528 -472.648 -530.101 -220.425 -81.286
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -779.528 -472.648 -530.101 -220.425 -81.286
Καθαρά Κέρδη -779.528 -472.648 -530.101 -220.425 -81.286
Total Adjustments to Net Income 0 -1254.22 0 0 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -779.528 -1726.87 -530.101 -220.425 -81.286
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -779.528 -1726.87 -530.101 -220.425 -81.286
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -779.528 -1726.87 -530.101 -220.425 -81.286
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1831.72 1713.3 1676.05 1669.3 1654.32
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.42557 -1.00792 -0.31628 -0.13205 -0.04914
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.41759 -1.00792 -0.31628 -0.13205 -0.04914
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 22.496 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4912.03 6506.98 662.556 423.236
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3913 6262.9 614.917 352.189
Μετρητά & Ισοδύναμα 1735.77 6262.9 614.412 351.684
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2177.23 0 0.505 0.505
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 19.542 3.148 0.26 0.408
Accounts Receivable - Trade, Net 19.542 3.148 0.26 0.408
Total Inventory 834.401 127.25 1.043 0.684
Prepaid Expenses 63.548 70.346 21.84 29.61
Other Current Assets, Total 81.541 43.328 24.496 40.345
Total Assets 7879.24 7881.71 1402.68 579.602
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2381.94 1344.13 713.274 142.813
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2655.03 1430.14 738.045 157.367
Accumulated Depreciation, Total -273.09 -86.013 -24.771 -14.554
Other Long Term Assets, Total 55.3 30.609 26.851 13.553
Total Current Liabilities 937.559 396.101 185.283 96.702
Accounts Payable 229.084 41.342 17.333 12.656
Accrued Expenses 74.591 43.42 162.28 49.028
Notes Payable/Short Term Debt 9.595 15.281 0.98 0
Other Current Liabilities, Total 613.703 291.875 4.69 35.018
Total Liabilities 3529.54 3972.36 227.382 126.672
Total Long Term Debt 2073.18 1992.87 1.996 0.244
Capital Lease Obligations 81.336 6.083 1.996 0.244
Other Liabilities, Total 518.802 1583.38 40.103 29.726
Total Equity 4349.7 3909.35 1175.3 452.93
Redeemable Preferred Stock 2494.08 1074.01
Common Stock 0.183 0.165 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 11752.1 9995.78 38.115 16.432
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -7370.33 -6065.87 -1356.89 -637.513
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 7879.24 7881.71 1402.68 579.602
Total Common Shares Outstanding 1829.31 1647.56 1618.62 1618.62
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 10.586 4.183
Long Term Debt 1991.84 1986.79
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
Treasury Stock - Common -20.716 -20.716
Long Term Investments 529.974
Other Equity, Total -11.572
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4119.83 4912.03 4156.43 4966.49 5864.43
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2978.42 3913 3342.18 4294.08 5391.84
Μετρητά & Ισοδύναμα 900.038 1735.77 1264.14 3157.45 5391.84
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2078.38 2177.23 2078.04 1136.63
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.583 19.542 2.659 1.294 0.867
Accounts Receivable - Trade, Net 2.583 19.542 2.659 1.294 0.867
Total Inventory 1017.57 834.401 685.321 553.045 333.906
Prepaid Expenses 62.367 63.548 57.259 48.963 42.325
Other Current Assets, Total 58.897 81.541 69.008 69.105 95.489
Total Assets 7260.93 7879.24 6887.81 7129.42 7401.84
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2536.08 2381.94 2166.15 1813.64 1494.17
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2859.96 2655.03 2383.56 1980.15 1618.3
Accumulated Depreciation, Total -323.886 -273.09 -217.41 -166.503 -124.131
Other Long Term Assets, Total 163.295 55.3 51.494 71.233 43.24
Total Current Liabilities 1014.96 937.559 825.124 654.096 511.94
Accounts Payable 145.746 229.084 79.781 129.07 66.44
Accrued Expenses 100.62 74.591 56.823 67.271 41.205
Notes Payable/Short Term Debt 9.595 9.595 15.716 2.47 4.399
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 10.239 10.586 9.78 4.657 4.485
Other Current Liabilities, Total 748.76 613.703 663.024 450.628 395.411
Total Liabilities 3629.08 3529.54 3656.56 3419.03 3572.37
Total Long Term Debt 2071.96 2073.18 2069.94 1994.58 1994.09
Capital Lease Obligations 78.845 81.336 79.371 5.377 6.039
Other Liabilities, Total 542.162 518.802 761.498 770.36 1066.34
Total Equity 3631.85 4349.7 3231.25 3710.39 3829.47
Redeemable Preferred Stock
Common Stock 0.183 0.183 0.168 0.167 0.167
Additional Paid-In Capital 11809.8 11752.1 10162.7 10099.2 9997.18
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -8149.86 -7370.33 -6897.68 -6367.58 -6147.16
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 7260.93 7879.24 6887.81 7129.42 7401.84
Total Common Shares Outstanding 1833.39 1829.31 1680.15 1672.54 1666.74
Long Term Debt 1993.11 1991.84 1990.57 1989.2 1988.05
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Treasury Stock - Common -20.716 -20.716 -20.716 -20.716 -20.716
Long Term Investments 441.727 529.974 513.735 278.055
Other Equity, Total -7.537 -11.572 -13.266 -0.691
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -1304.46 -2579.76 -719.38 -277.357
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -2226.26 -1058.13 -570.196 -235.299
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 186.583 62.907 10.217 3.842
Μη Χρηματικά Στοιχεία -216.25 1641.25 124.34 26.602
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 23.199 0.627 0.051 0.03
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -892.131 -182.528 14.627 11.614
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3681.68 -420.693 -459.582 -104.29
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1074.85 -421.22 -459.582 -104.29
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1347.23 7136.43 1290.55 621.432
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 1308.32 738.626 1290.91 550.483
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -10.712 2013.4 -0.364 70.949
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -4560.7 5657.6 260.767 281.843
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -2606.82 0.527
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 49.631 4384.4
Cash Taxes Paid 0.48
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -779.528 -1304.46 -831.812 -301.711 -81.286
Cash From Operating Activities -801.264 -2226.26 -1577.74 -1008.28 -494.649
Cash From Operating Activities 49.838 186.583 131.343 80.69 38.242
Non-Cash Items 318.712 -216.25 -247.099 -384.893 -239.555
Cash Interest Paid 0.857 23.199 11.307 12.282 0.312
Changes in Working Capital -390.286 -892.131 -630.175 -402.363 -212.05
Cash From Investing Activities -28.716 -3681.68 -3289.02 -1914.12 -185.082
Capital Expenditures -241.77 -1074.85 -784.964 -494.9 -185.082
Cash From Financing Activities -5.745 1347.23 -165.566 -183.209 -187.301
Issuance (Retirement) of Stock, Net -4.318 1308.32 -198.157 -178.392 -173.151
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.427 -10.712 -5.36 -11.068 -14.15
Net Change in Cash -835.725 -4560.7 -5032.33 -3105.61 -867.032
Other Investing Cash Flow Items, Total 213.054 -2606.82 -2504.06 -1419.22
Financing Cash Flow Items 49.631 37.951 6.251
Cash Taxes Paid 0.48 0.48 0.48
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Public Investment Fund Sovereign Wealth Fund 60.4611 1109006595 0 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.1579 57923197 5570135 2023-03-31 LOW
M Klein Associates Inc Corporation 2.8213 51750000 0 2021-12-31
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.3305 24405055 2061223 2023-03-31 LOW
Invesco Capital Management (QQQ Trust) Investment Advisor 1.3172 24161507 94089 2023-04-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.6475 11876466 1029142 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5435 9968646 1136342 2023-03-31 LOW
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.5328 9773055 36939 2023-03-31 LOW
Rawlinson (Peter Dore) Individual Investor 0.5222 9578118 -467042 2023-03-05 LOW
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 0.5068 9296405 356291 2023-03-31 LOW
August (Glenn R.) Individual Investor 0.3836 7035994 32258 2023-04-24 LOW
Al Rumayyan (Yasir O) Individual Investor 0.2538 4654595 50000 2022-12-22
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.2343 4296814 494272 2022-12-31 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.1839 3373123 277449 2023-03-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.182 3337436 1871204 2023-03-31 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 0.1674 3071448 720627 2023-03-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1566 2871952 325850 2023-03-31 LOW
Alps Advisors, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1525 2797713 -429113 2023-03-31 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.1315 2411740 1905319 2023-03-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1312 2405776 209516 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Lucid Group, Inc. Company profile

Σχετικά με την Lucid Group, Inc.

Η Lucid Group, Inc. είναι μια εταιρεία αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή και την πώληση ηλεκτρικών οχημάτων (EV), συστημάτων μετάδοσης κίνησης EV και συστημάτων μπαταριών εντός της εταιρείας, χρησιμοποιώντας το δικό της εξοπλισμό και εργοστάσιο. Η εταιρεία προσφέρει στα δικά της γεωγραφικά κατανεμημένα σημεία λιανικής πώλησης και εξυπηρέτησης και μέσω απευθείας διαδικτυακών και λιανικών πωλήσεων σε καταναλωτές. Διαθέτει επίσης έναν οδικό χάρτη προϊόντων με μελλοντικά προγράμματα και τεχνολογίες οχημάτων. Η εστίαση της Εταιρείας στην εσωτερική τεχνολογική καινοτομία, την κάθετη ολοκλήρωση και την καθαρή προσέγγιση της μηχανικής και του σχεδιασμού οδήγησε στην ανάπτυξη του πρωτοποριακού ηλεκτρικού της οχήματος, του Lucid Air. Το Lucid Air είναι ένα πλήρως ηλεκτρικό σεντάν που απευθύνεται στους μεταπολυτελείς καταναλωτές. Το Lucid Air κατασκευάζεται στην πράσινη μονάδα κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων στην Casa Grande της Αριζόνα, το Advanced Manufacturing Plant-1. Πωλεί τα οχήματα απευθείας στους καταναλωτές μέσω του δικτύου λιανικών πωλήσεών της και μέσω απευθείας διαδικτυακών πωλήσεων.

Industry: Electric (Alternative) Vehicles

7373 Gateway Blvd.
94560

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

68.07 Price
-2.240% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0209%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0010%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.51 Price
-3.030% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00430

US100

14,261.60 Price
-0.810% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,963.19 Price
+0.150% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0089%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0006%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου