Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Lloyds Banking Group plc - LYG CFD

  2.2647
  1.8%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Wednesday at 21:00

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0206
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026346 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-5.01)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026346%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004124 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.78)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004124%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Lloyds Banking Group PLC ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 2.2247
  Άνοιγμα* 2.2647
  Μεταβολή 1 έτους* 0.69%
  Εύρος ημέρας* 2.2647 - 2.2747
  Εύρος 52 εβδ. 1.88-2.63
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 7.45M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 200.89M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 33.82B
  Αναλογία P/E 16.86
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 64.40B
  Έσοδα 19.85B
  EPS 0.13
  Μέρισμα (Απόδοση %) 5.90684
  Beta 1.31
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 5, 2023 2.2247 -0.0100 -0.45% 2.2347 2.2447 2.2247
  Dec 4, 2023 2.2447 0.0200 0.90% 2.2247 2.2547 2.2247
  Dec 1, 2023 2.2347 0.0500 2.29% 2.1847 2.2347 2.1847
  Nov 30, 2023 2.1647 -0.0100 -0.46% 2.1747 2.1747 2.1647
  Nov 29, 2023 2.1747 0.0100 0.46% 2.1647 2.1847 2.1647
  Nov 28, 2023 2.1347 0.0400 1.91% 2.0947 2.1347 2.0947
  Nov 27, 2023 2.0847 -0.0100 -0.48% 2.0947 2.0947 2.0847
  Nov 24, 2023 2.1247 0.0300 1.43% 2.0947 2.1247 2.0947
  Nov 22, 2023 2.0847 0.0000 0.00% 2.0847 2.0847 2.0747
  Nov 21, 2023 2.1047 0.0100 0.48% 2.0947 2.1047 2.0947
  Nov 20, 2023 2.1247 0.0200 0.95% 2.1047 2.1247 2.1047
  Nov 17, 2023 2.1247 0.0200 0.95% 2.1047 2.1247 2.1047
  Nov 16, 2023 2.0747 -0.0100 -0.48% 2.0847 2.0947 2.0747
  Nov 15, 2023 2.0947 -0.0100 -0.48% 2.1047 2.1047 2.0947
  Nov 14, 2023 2.0847 0.0500 2.46% 2.0347 2.0947 2.0347
  Nov 13, 2023 2.0247 0.0200 1.00% 2.0047 2.0247 2.0047
  Nov 10, 2023 2.0147 0.0200 1.00% 1.9947 2.0147 1.9847
  Nov 9, 2023 2.0147 -0.0100 -0.49% 2.0247 2.0447 2.0047
  Nov 8, 2023 2.0047 -0.0100 -0.50% 2.0147 2.0247 2.0047
  Nov 7, 2023 2.0247 0.0000 0.00% 2.0247 2.0347 2.0147

  Lloyds Banking Group plc Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1633 6902 1226 4393 5960
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1476 5885 1387 3006 4506
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -53 -101 -69 -81 -98
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1423 5784 1318 2925 4408
  Καθαρά Κέρδη 1423 5784 1318 2925 4408
  Total Adjustments to Net Income -224 -429 -453 -466 -433
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1199 5355 865 2459 3975
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1199 5355 865 2459 3975
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1199 5355 865 2459 3975
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 68314 71785 71256 71285 72279
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.01755 0.0746 0.01214 0.0345 0.055
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.01799 0.07912 0.01405 0.04005 0.06274
  Interest Income, Bank 10216 13258 14306 16861 16349
  Total Interest Expense 3331 3892 3557 6681 2953
  Net Interest Income 6885 9366 10749 10180 13396
  Loan Loss Provision 1141 -1378 4155 1296 937
  Net Interest Income after Loan Loss Provision 5744 10744 6594 8884 12459
  Non-Interest Income, Bank 5005 29338 19888 33634 15073
  Non-Interest Expense, Bank -9116 -33180 -25256 -38125 -21572
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.024 0.02 0.0057 0.0326 0.0321
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3870 1633 3149 2997 3905
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2864 1476 2447 2020 3865
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -37 -53 -43 -60 -41
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2827 1423 2404 1960 3824
  Καθαρά Κέρδη 2827 1423 2404 1960 3824
  Total Adjustments to Net Income -255 -224 -214 -216 -213
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2572 1199 2190 1744 3611
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2572 1199 2190 1744 3611
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2572 1199 2190 1744 3611
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 67108 68314 71073 71822 71748
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.03833 0.01755 0.03081 0.02428 0.05033
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.0092 0.024 0.008 0.0067
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.0386 0.01799 0.03133 0.03086 0.05385
  Interest Income, Bank 13048 10216 7429 6714 6544
  Total Interest Expense 6250 3331 1392 1721 2171
  Net Interest Income 6798 6885 6037 4993 4373
  Loan Loss Provision 662 1141 381 -655 -723
  Net Interest Income after Loan Loss Provision 6136 5744 5656 5648 5096
  Non-Interest Income, Bank 9874 3412 8881 13467 15796
  Non-Interest Expense, Bank -12140 -7523 -11388 -16118 -16987
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 873394 886525 871269 833893 797598
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 11577 11754 13104 12300
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 17602 18578 16747
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -5848 -5474 -4447
  Υπεραξία, Καθαρό 2320 2320 2324 2310
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 7615 9710 9757 9366 8109
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 352 296 304 91
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 10245 7649 4455 3347 10831
  Other Assets, Total 15148 4235 4910 4481 5329
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 8 6 31 187 377
  Σύνολο Οφειλών 829727 833608 822085 786290 747673
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 84549 86135 103330 114819 108824
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 84549 84660 101658 114819 108824
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 209 39 45 44 0
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 244 235 229 203 274
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 212244 224897 219949 220086 188072
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 43667 52917 49184 47603 49925
  Κοινή Μετοχή 6729 7102 7084 7005 7116
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 18504 18479 17863 17751 17719
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 13137 21869 16809 15471 17428
  Unrealized Gain (Loss) 216 52 142 284
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 5297 5251 7376 7234 7378
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 873394 886525 871269 833893 797598
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 67287.9 71022.6 70839.2 70052.6 71163.6
  Payable/Accrued 5543 5357
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1475 1672
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 882804 873394 890408 886525 879687
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 11577 11518
  Υπεραξία, Καθαρό 2629 2320 2320
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 8203 7615 9588 9710 10026
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 351 352 313
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 10895 10245 9254 7649 6480
  Other Assets, Total 19849 15148 18722 4235 7809
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 25 8 6 6 0
  Σύνολο Οφειλών 838573 829727 840552 833608 828020
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 89121 84549 85057 84660 94795
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 89121 84549 85057 84660 94795
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 181 209 164 39 42
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 251 244 219 235 219
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 226996 212244 219610 231915 228267
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 44231 43667 49856 52917 51667
  Κοινή Μετοχή 6464 6729 6904 7102 7097
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 18557 18504 18494 18479 17872
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 12270 13137 18973 21430 20792
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 6940 5297 5485 5906 5906
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 882804 873394 890408 886525 879687
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 64606.6 67287.9 68945.9 71022.6 70970
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 6928 6902 1226 4393 5960
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 22011 6621 27171 11281 -11107
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2396 2825 2732 2660 2405
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -20632 4231 3061 11899 -6567
  Cash Taxes Paid 743 796 736 1278 1030
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 603 1303 1095 1178 1268
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 33319 -7337 20152 -7671 -12905
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 510 -2545 -4000 -2130 11921
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -3855 -3228 -2901 -3442 -3514
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 4365 683 -1099 1312 15435
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -6613 -3234 -5319 -6559 -4301
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1128 -1825 -1589 -3263 -1762
  Total Cash Dividends Paid -1475 -877 0 -2312 -2240
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -2632 25 144 -166 228
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1378 -557 -3874 -818 -527
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 727 70 -196 -5 3
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 16635 912 17656 2587 -3484
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Net income/Starting Line 6928 3661 6902 3905
  Cash From Operating Activities 22011 12050 6621 6419
  Non-Cash Items -16804 -16707 6063 2620
  Cash Taxes Paid 743 504 796 602
  Cash Interest Paid 603 387 1303 456
  Changes in Working Capital 31887 25096 -6344 -106
  Cash From Investing Activities 510 1638 -2545 86
  Capital Expenditures -3855 -1646 -3228 -1553
  Other Investing Cash Flow Items, Total 4365 3284 683 1639
  Cash From Financing Activities -6613 -5491 -3234 -1083
  Financing Cash Flow Items -1128 -660 -1825 -720
  Total Cash Dividends Paid -1475 -930 -877 -404
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -2632 -2257 25 12
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -1378 -1644 -557 29
  Foreign Exchange Effects 727 594 70 -66
  Net Change in Cash 16635 8791 912 5356
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Mondrian Investment Partners Ltd. Investment Advisor 0.1687 26795456 0 2023-06-30 LOW
  Macquarie Investment Management Investment Advisor 0.1673 26573111 -477380 2023-06-30 LOW
  JPMorgan Private Bank (United States) Bank and Trust 0.1294 20554922 -3904572 2023-06-30 LOW
  Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.1253 19908551 -37823 2023-06-30 LOW
  Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 0.1245 19775547 1741116 2023-06-30 MED
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1129 17929683 2270827 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.1047 16630806 -177704 2023-06-30 LOW
  Parametric Portfolio Associates LLC Investment Advisor 0.0845 13420958 179678 2023-06-30 LOW
  CIBC Private Wealth Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.0724 11507230 -3584413 2023-06-30 LOW
  Morningstar Investment Services LLC Investment Advisor 0.0681 10811269 23653 2023-06-30
  Millennium Management LLC Hedge Fund 0.0621 9861953 3966752 2023-06-30 HIGH
  Northern Trust Global Investments Investment Advisor 0.0544 8637212 -818937 2023-06-30 LOW
  Managed Account Advisors LLC Investment Advisor 0.0463 7349075 -643876 2023-06-30 LOW
  Optiver Holding B.V. Investment Advisor 0.0405 6439799 -548796 2023-06-30 HIGH
  Jane Street Capital, L.L.C. Research Firm 0.0387 6152246 -21780299 2023-06-30 HIGH
  Aperio Group, LLC Investment Advisor 0.0346 5496429 -436370 2023-06-30 LOW
  Janney Capital Management LLC Investment Advisor 0.0334 5301345 -14952 2023-06-30 LOW
  Crossmark Global Investments, Inc Investment Advisor 0.033 5242880 4225463 2023-06-30 LOW
  Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.0306 4867673 4175558 2023-06-30 LOW
  Ostrum Asset Management Investment Advisor 0.0286 4546636 2617909 2023-06-30 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Lloyds Banking Group plc Company profile

  Σχετικά με την Lloyds Banking Group plc

  Η Lloyds Banking Group plc είναι μια εταιρεία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η οποία επικεντρώνεται στη λιανική και εμπορική πελατεία. Η εταιρεία λειτουργεί πολλαπλά εμπορικά σήματα μέσω τριών βασικών τμημάτων: Λιανική, Εμπορική Τραπεζική και Ασφάλιση και Πλούτος. Οι υπηρεσίες της προσφέρονται μέσω εμπορικών σημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Lloyds Bank, Halifax, Bank of Scotland και Scottish Widows. Δραστηριοποιείται μέσω των τομέων της, που περιλαμβάνουν τη Λιανική Τραπεζική, την Εμπορική Τραπεζική και την Ασφάλιση και Πλούτος. Ο τομέας Λιανικής προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε προσωπικούς και επιχειρηματικούς τραπεζικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων τρεχούμενων λογαριασμών, αποταμιεύσεων, στεγαστικών δανείων, πιστωτικών καρτών, μη εξασφαλισμένων δανείων, λύσεων χρηματοδότησης αυτοκινήτων και χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ο τομέας της εμπορικής τραπεζικής παρέχει στους πελάτες της ένα φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, όπως δανειοδότηση, τραπεζικές συναλλαγές, διαχείριση κεφαλαίων κίνησης, διαχείριση κινδύνων και υπηρεσίες κεφαλαιαγοράς χρέους. Ο τομέας Insurance and Wealth προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες ασφάλισης, επενδύσεων και διαχείρισης πλούτου.

  Industry: Banks (NEC)

  25 Gresham Street
  LONDON
  EC2V 7HN
  GB

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0013%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0263%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0041%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου