Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Live Nation Entertainment, Inc. - LYV CFD

  91.73
  0.45%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.16
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Live Nation Entertainment Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 92.14
  Άνοιγμα* 93.57
  Μεταβολή 1 έτους* 35.92%
  Εύρος ημέρας* 91.68 - 94.27
  Εύρος 52 εβδ. 64.25-101.74
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.83M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 42.34M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 20.88B
  Αναλογία P/E 66.00
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 230.33M
  Έσοδα 21.20B
  EPS 1.37
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.30
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 21, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 17, 2024 91.73 -0.24 -0.26% 91.97 94.43 91.51
  Apr 16, 2024 92.14 2.23 2.48% 89.91 94.15 89.78
  Apr 15, 2024 99.70 -1.40 -1.38% 101.10 102.54 99.18
  Apr 12, 2024 100.93 -0.06 -0.06% 100.99 101.80 100.35
  Apr 11, 2024 102.67 1.88 1.87% 100.79 102.81 100.38
  Apr 10, 2024 101.33 0.38 0.38% 100.95 101.88 100.48
  Apr 9, 2024 102.64 -0.26 -0.25% 102.90 103.05 102.21
  Apr 8, 2024 102.71 0.36 0.35% 102.35 103.98 102.26
  Apr 5, 2024 103.48 1.43 1.40% 102.05 104.09 102.05
  Apr 4, 2024 102.32 -2.13 -2.04% 104.45 104.94 102.21
  Apr 3, 2024 104.09 0.48 0.46% 103.61 104.84 103.52
  Apr 2, 2024 104.78 1.56 1.51% 103.22 104.93 102.07
  Apr 1, 2024 104.15 -1.05 -1.00% 105.20 106.55 103.71
  Mar 28, 2024 105.66 -0.29 -0.27% 105.95 107.05 105.33
  Mar 27, 2024 106.74 2.28 2.18% 104.46 107.00 104.46
  Mar 26, 2024 104.27 -1.81 -1.71% 106.08 106.12 104.11
  Mar 25, 2024 106.00 0.20 0.19% 105.80 106.44 105.45
  Mar 22, 2024 105.87 0.18 0.17% 105.69 107.06 105.68
  Mar 21, 2024 106.57 2.17 2.08% 104.40 106.93 104.19
  Mar 20, 2024 104.30 1.02 0.99% 103.28 104.70 102.85

  Live Nation Entertainment, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, May 2, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Live Nation Entertainment Inc Earnings Release
  Q1 2024 Live Nation Entertainment Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, June 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  16:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Live Nation Entertainment Inc Annual Shareholders Meeting
  Live Nation Entertainment Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, June 13, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  16:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Live Nation Entertainment Inc Annual Shareholders Meeting
  Live Nation Entertainment Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, July 25, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 Live Nation Entertainment Inc Earnings Release
  Q2 2024 Live Nation Entertainment Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 16681.3 6268.45 1861.18 11548 10787.8
  Έσοδα 16681.3 6268.45 1861.18 11548 10787.8
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 11749.5 4095.19 1299.1 8014.48 7524.73
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4931.73 2173.26 562.078 3533.49 3263.07
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 15948.7 6602.73 3514.37 11223.1 10517.7
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3780.72 2167.05 1729.74 2767.02 2593.63
  Depreciation / Amortization 449.976 416.277 461.425 417.191 386.529
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -31.53 -75.789 24.103 24.427 12.84
  Λειτουργικά Έσοδα 732.566 -334.28 -1653.19 324.844 270.065
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -190.292 -273.295 -220.553 -137.658 -126.797
  Άλλο, Καθαρό -36.827 -3.692 17.08 -2.082 -12.163
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 505.447 -611.267 -1856.67 185.104 131.105
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 409.193 -608.786 -1827.79 118.212 90.34
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -113.207 -42.118 103.255 -48.323 -30.091
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 295.986 -650.904 -1724.54 69.889 60.249
  Καθαρά Κέρδη 295.986 -650.904 -1724.54 69.889 60.249
  Total Adjustments to Net Income -146.77 -19.771 1.18 -74.771 -77.9
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 149.216 -670.675 -1723.35 -4.882 -17.651
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 149.216 -670.675 -1723.35 -4.882 -17.651
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 149.216 -670.675 -1723.35 -4.882 -17.651
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 231.557 217.191 212.271 210.083 207.441
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.6444 -3.08795 -8.11866 -0.02324 -0.08509
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.76869 -3.21328 -8.08493 0.05102 -0.04244
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 5630.72 3127.39 4290.74 6153.54 6236.98
  Έσοδα 5630.72 3127.39 4290.74 6153.54 6236.98
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4164.78 2115.59 3291.63 4707.85 4338.04
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1465.94 1011.8 999.106 1445.69 1898.94
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5244.35 3002.98 4410.63 5647.29 5890.77
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 950.073 753.336 986.936 872.53 1333.25
  Depreciation / Amortization 136.514 115.185 131.487 102.093 216.396
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -7.013 18.87 0.573 -35.185 3.082
  Λειτουργικά Έσοδα 386.371 124.41 -119.89 506.249 346.207
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -19.985 -44.795 -23.095 -58.988 -108.209
  Άλλο, Καθαρό 6.599 -11.583 -13.981 -7.96 -14.886
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 372.985 68.032 -156.966 439.301 223.112
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 331.337 44.192 -167.631 397.403 179.421
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -37.655 -47.361 -35.403 -36.001 -41.803
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 293.682 -3.169 -203.034 361.402 137.618
  Καθαρά Κέρδη 293.682 -3.169 -203.034 361.402 137.618
  Total Adjustments to Net Income -56.621 -54.933 -61.171 -23.55 -62.049
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 237.061 -58.102 -264.205 337.852 75.569
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 237.061 -58.102 -264.205 337.852 75.569
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 247.865 -58.102 -264.205 337.852 75.569
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 243.66 228.163 226.869 243.687 241.652
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.01726 -0.25465 -1.16457 1.38642 0.31272
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.08221 -0.16303 -1.05158 1.28326 0.39226
  Ρύθμιση Αραίωσης 10.804
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8159.52 6684.09 3649.77 4192.9 3848.07
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5606.46 4884.73 2537.79 2470.36 2371.54
  Μετρητά & Ισοδύναμα 5606.46 4884.73 2537.79 2470.36 2371.54
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1499.61 1085.78 501.29 1029.45 844.52
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1499.61 1085.78 501.29 1029.45 844.52
  Συνολικό Απόθεμα 38.725 33.826 22 16.106 12.575
  Προπληρωθέντα Εξοδα 949.826 654.894 577.13 667.044 597.866
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 64.903 24.865 11.561 9.939 21.573
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 16460.8 14402.3 10589.3 10975.6 8496.89
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3059.06 2630.84 2525.64 2519.95 946.593
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 4911.01 4359.04 4127.75 3941.33 2216.93
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1851.95 -1728.2 -1602.11 -1421.38 -1270.34
  Υπεραξία, Καθαρό 2529.38 2590.87 2129.2 1998.5 1822.94
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1419.33 1395.37 1224.66 1239.09 1030.31
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 408.789 293.645 170.494 167.603 137.211
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 792.128 738.134 800.654 728.844 599.484
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 8303.32 6855.72 3796.57 4107.6 3749.87
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1971.1 1642.97 830.452 1106.12 1127.42
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2508.67 1769.62 1001.3 1513.44 1245.46
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 620.032 585.254 53.415 37.795 82.142
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 3203.52 2857.88 1911.41 1450.24 1294.84
  Σύνολο Οφειλών 16828.4 14985 11061.1 9829.79 7397.9
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 5283.47 5145.48 4855.1 3271.26 2732.88
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 5283.47 5145.48 4855.1 3271.26 2732.88
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 305.524 236.549 170.759 178.173 137.067
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1131.13 946.118 610.469 767.632 573.117
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1804.97 1801.1 1628.18 1505.13 204.977
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -367.569 -582.651 -471.772 1145.82 1098.98
  Κοινή Μετοχή 2.285 2.22 2.145 2.113 2.091
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2698.32 2897.7 2386.79 2245.62 2268.21
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -2971.23 -3327.74 -2676.83 -949.334 -1019.22
  Treasury Stock - Common -6.865 -6.865 -6.865 -6.865 -6.865
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -90.076 -147.964 -177.009 -145.713 -145.231
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 16460.8 14402.3 10589.3 10975.6 8496.89
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 231.264 224.675 218.015 213.71 210.127
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 92.63 69.371 88.889 128.725 112.276
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 10006.7 10776.9 10097.1 8159.52 7927.39
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5948.51 7128.87 6991.99 5606.46 4951.16
  Μετρητά & Ισοδύναμα 5948.51 7128.87 6991.99 5606.46 4951.16
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2503.14 1889.65 1657.21 1465.38 1989.51
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2503.14 1889.65 1657.21 1465.38 1989.51
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1424.56 1628.58 1323.2 949.826 908.895
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 130.471 129.845 124.725 137.856 77.825
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 19140.6 19925.1 18869.6 16460.8 15787
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3550 3486.89 3467.99 3059.06 2713.93
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 5307.58 5275.22 5195.32 4911.01 4485.49
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1757.58 -1788.32 -1727.33 -1851.95 -1771.56
  Υπεραξία, Καθαρό 2653.53 2619.36 2577.32 2529.38 2548.45
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1500.11 1496.35 1423.31 1419.33 1326.43
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1002.35 1135.05 942.355 884.758 915.216
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 8751.52 10023.5 9374.09 8303.32 7634.49
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2018.99 1964.52 1988.56 1971.1 1775.82
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3465.79 2925.51 2145.38 2508.67 2905.17
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 50.609 51.489 63.87 620.032 619.5
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 3216.14 5082.01 5176.28 3203.52 2333.99
  Σύνολο Οφειλών 18918.8 20112.5 19330.4 16828.4 15861.6
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 6546.06 6554.7 6547.91 5283.47 5120.2
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 6546.06 6554.7 6547.91 5283.47 5120.2
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 305.524
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1478.99 1312.32 1250.34 1131.13 1072.1
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2142.25 2221.91 2158.1 1804.97 2034.79
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 221.751 -187.377 -460.846 -367.569 -74.56
  Κοινή Μετοχή 2.293 2.291 2.289 2.285 2.271
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2411.3 2438.66 2535.55 2698.32 2852.11
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -2197.22 -2680.72 -2974.4 -2971.23 -2768.2
  Treasury Stock - Common -6.865 -6.865 -6.865 -6.865 -6.865
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 12.242 59.253 -17.425 -90.076 -153.883
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 19140.6 19925.1 18869.6 16460.8 15787
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 228.849 228.676 228.452 231.264 230.88
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 427.9 410.5 361.5 408.789 355.6
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 409.193 -608.786 -1827.79 118.212 90.34
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1832.06 1780.57 -1083.39 469.783 941.586
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 225.77 222.84 245.713 220.459 185.376
  Amortization 224.206 193.437 239.312 223.532 201.153
  Deferred Taxes 7.199 -9.639 -37.877 -0.465 -6.247
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 327.842 208.723 217.797 195.952 204.636
  Cash Taxes Paid 43.859 15.911 26.151 66.937 60.016
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 180.878 224.402 166.403 103.915 100.278
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 637.853 1773.99 79.457 -287.907 266.328
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -784.691 -566.962 -224.062 -691 -496.909
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -353.286 -159.834 -222.609 -365.827 -275.463
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -431.405 -407.128 -1.453 -325.173 -221.446
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -143.34 1171.33 1350.08 328.889 188.784
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -255.574 -103.038 -256.943 -185.348 -292.055
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 35.775 480.248 30.647 14.104 22.568
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 76.459 794.122 1576.38 500.133 458.271
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -179.45 -43.585 29.565 -11.633 -84.08
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 724.582 2341.35 72.197 96.039 549.381
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 44.192 409.193 576.824 179.421 -48.956
  Cash From Operating Activities 1155.85 1832.06 928.357 1547.44 1198.3
  Cash From Operating Activities 57.71 225.77 162.943 114.119 50.76
  Amortization 57.475 224.206 155.546 102.277 49.709
  Non-Cash Items 94.172 327.842 239.4 173.766 90.418
  Changes in Working Capital 902.299 637.853 -206.356 977.855 1056.37
  Cash From Investing Activities -59.789 -784.691 -359.728 -244.736 -114.953
  Capital Expenditures -116.886 -353.286 -212.751 -136.407 -62.525
  Other Investing Cash Flow Items, Total 57.097 -431.405 -146.977 -108.329 -52.428
  Cash From Financing Activities 225.701 -143.34 -175.219 -137.635 -75.041
  Financing Cash Flow Items -158.502 -255.574 -187.205 -145.057 -73.864
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.994 35.775 35.698 26.051 10.907
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 383.209 76.459 -23.712 -18.629 -12.084
  Foreign Exchange Effects 63.318 -179.45 -325.011 -186.703 -21.079
  Net Change in Cash 1385.08 724.582 68.399 978.364 987.227
  Deferred Taxes 7.199

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Live Nation Company profile

  Σχετικά με την Live Nation Entertainment, Inc.

  Η Live Nation Entertainment, Inc. είναι μια εταιρεία ζωντανής ψυχαγωγίας που ασχολείται με την προώθηση ζωντανών εκδηλώσεων. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν Συναυλίες, Εισιτήρια και Χορηγίες & Διαφήμιση. Ο τομέας Συναυλίες περιλαμβάνει την προώθηση ζωντανών μουσικών εκδηλώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και τους ιδιόκτητους και διαχειριζόμενους χώρους της και τους ενοικιαζόμενους χώρους τρίτων. Ο τομέας έκδοσης εισιτηρίων περιλαμβάνει τη διαχείριση των παγκόσμιων δραστηριοτήτων έκδοσης εισιτηρίων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής λογισμικού και υπηρεσιών έκδοσης εισιτηρίων σε πελάτες, και τους καταναλωτές με μια αγορά, σε απευθείας σύνδεση και μέσω κινητού τηλεφώνου, για εισιτήρια και πληροφορίες για εκδηλώσεις μέσω της ιστοσελίδας της, www.ticketmaster.com. Ο τομέας Χορηγιών και Διαφήμισης διαχειρίζεται την ανάπτυξη στρατηγικών προγραμμάτων χορηγιών εκτός από την πώληση διεθνών, εθνικών και τοπικών χορηγιών και την τοποθέτηση διαφημίσεων, όπως επιγραφές, προγράμματα προώθησης και προσφορές πλούσιων μέσων.

  Industry: Plays & Concert Production

  9348 Civic Center Dr
  BEVERLY HILLS
  CALIFORNIA 90210
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου