Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Link Real Estate Investment Trust - 0823 CFD

  38.35
  0.92%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 01:30

  Mon - Fri: 01:30 - 04:00 05:00 - 08:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.45
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.023404 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.45)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.023404%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.001486 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.28)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.001486%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα HKD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Hong Kong
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Link Real Estate Investment Trust ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 38.05
  Άνοιγμα* 38.2
  Μεταβολή 1 έτους* -27.79%
  Εύρος ημέρας* 38.15 - 38.65
  Εύρος 52 εβδ. 34.90-63.12
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 8.02M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 184.25M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 105.05B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.58B
  Έσοδα 12.92B
  EPS -0.66
  Μέρισμα (Απόδοση %) 6.10748
  Beta 0.68
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 29, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 38.35 0.50 1.32% 37.85 38.85 37.85
  Feb 22, 2024 38.05 0.15 0.40% 37.90 38.10 37.35
  Feb 21, 2024 37.95 0.40 1.07% 37.55 38.55 37.50
  Feb 20, 2024 37.65 -0.20 -0.53% 37.85 38.20 37.50
  Feb 19, 2024 37.55 -1.05 -2.72% 38.60 38.60 37.45
  Feb 16, 2024 38.40 0.40 1.05% 38.00 38.75 38.00
  Feb 15, 2024 37.80 0.75 2.02% 37.05 38.15 37.05
  Feb 14, 2024 36.95 -0.20 -0.54% 37.15 37.20 36.40
  Feb 9, 2024 38.00 0.35 0.93% 37.65 38.30 37.60
  Feb 8, 2024 38.10 -1.05 -2.68% 39.15 39.30 38.10
  Feb 7, 2024 39.25 0.05 0.13% 39.20 39.40 39.00
  Feb 6, 2024 39.20 0.35 0.90% 38.85 39.40 38.80
  Feb 5, 2024 39.00 0.00 0.00% 39.00 39.20 38.75
  Feb 2, 2024 39.55 -0.20 -0.50% 39.75 40.85 39.45
  Feb 1, 2024 39.25 0.35 0.90% 38.90 39.35 38.40
  Jan 31, 2024 38.85 -0.10 -0.26% 38.95 39.30 38.65
  Jan 30, 2024 39.15 0.45 1.16% 38.70 39.25 38.60
  Jan 29, 2024 38.80 -0.30 -0.77% 39.10 39.75 38.70
  Jan 26, 2024 39.20 0.15 0.38% 39.05 39.85 38.90
  Jan 25, 2024 38.85 -0.45 -1.15% 39.30 39.40 38.70

  Link Real Estate Investment Trust Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Sunday, March 3, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  HK

  Γεγονός

  Link Real Estate Investment Trust at Citi Global Property CEO Conference
  Link Real Estate Investment Trust at Citi Global Property CEO Conference

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, May 29, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  HK

  Γεγονός

  Full Year 2024 Link Real Estate Investment Trust Earnings Release
  Full Year 2024 Link Real Estate Investment Trust Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 12234 11602 10744 10718 10037
  Έσοδα 12234 11602 10744 10718 10037
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1412 1324 1252 1201 1050
  Ακαθάριστο Εισόδημα 10822 10278 9492 9517 8987
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα -5628 2912 8256 26862 -9516
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1618 1412 1128 1103 1155
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -9317 -426 5322 23948 -12269
  Other Operating Expenses, Total 659 602 554 610 548
  Λειτουργικά Έσοδα 17862 8690 2488 -16144 19553
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1354 -331 -423 -285 2320
  Άλλο, Καθαρό -209 -223 -221 -162 -72
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 16299 8136 1844 -16591 21801
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 15293 6907 752 -17303 20442
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 158 -13 433 181 -113
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 15451 6894 1185 -17122 20329
  Καθαρά Κέρδη 15451 6894 1185 -17122 20329
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 15451 6894 1185 -17122 20329
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 15451 6894 1185 -17122 20329
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 15531 6966 1185 -17122 20329
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2243.03 2190.81 2126.84 2157.05 2188.02
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 6.92413 3.17964 0.55717 -7.93769 9.29105
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.69926 2.97053 2.81815 2.79094 2.63526
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 6.92413 3.17964 0.55717 -7.93769 9.29105
  Ρύθμιση Αραίωσης 80 72
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 6192 6042 5824 5778 5511
  Έσοδα 6192 6042 5824 5778 5511
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 744 668 696 628 668
  Ακαθάριστο Εισόδημα 5448 5374 5128 5150 4843
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3442 -9070 4353 -1441 -435
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 849 769 757 655 591
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 1536 -10853 2639 -3065 -1953
  Other Operating Expenses, Total 313 346 261 341 259
  Λειτουργικά Έσοδα 2750 15112 1471 7219 5946
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1003 -351 -253 -78 -198
  Άλλο, Καθαρό -153 -56 -141 -82 -112
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1594 14705 1077 7059 5636
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1276 14017 565 6342 5077
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 182 -24 41 -54 201
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1458 13993 606 6288 5278
  Καθαρά Κέρδη 1458 13993 606 6288 5278
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1458 13993 606 6288 5278
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1458 13993 606 6288 5278
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1532 13999 651 6315 5278
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2306.61 2179.44 2198.93 2182.7 2132.55
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.66418 6.42321 0.29605 2.89321 2.47497
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.188 1.51126 1.41962 1.55091 1.44158
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.66418 6.42321 0.29605 2.89321 2.47497
  Ρύθμιση Αραίωσης 74 6 45 27
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 19834 5055 6158 9605 7828
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 17339 2949 2530 7877 6789
  Μετρητά 2485 1584 1881 6317 1955
  Μετρητά & Ισοδύναμα 11502 1195 649 1560 739
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3352 170 0 4095
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2283 1384 1195 1231 933
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 170 270 253 210 111
  Συνολικό Απόθεμα
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 212 722 2433 497 106
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 267919 225716 209885 207619 226937
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1463 1248 1301 1389 138
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1875 1523 1529 1545 341
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -412 -275 -228 -156 -203
  Υπεραξία, Καθαρό 387 400 392 424 433
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 245426 218599 201816 195970 218496
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 809 414 218 231 42
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 10004 10838 5268 4792 4657
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 121 104 58 80 192
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2435 2074 2045 2250 2108
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 275 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 4133 5735
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 3040 2925 3165 2462 2357
  Σύνολο Οφειλών 78979 63028 51165 47908 38198
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 64691 47872 42480 38375 27769
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 64669 47872 42480 38375 27769
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 3330 3348 3029 2871 3191
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 120 302 -27 406 587
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 834 668 415 1464 1994
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 188940 162688 158720 159711 188739
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 188940 162688 158720 159711 188739
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 267919 225716 209885 207619 226937
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2553.84 2171.41 2142.26 2117.6 2170.51
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 22
  Sep 2023 Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 14548 19834 3628 5055 3548
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 13120 17339 2138 2949 2062
  Μετρητά 2485 1668 1584 1518
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3217 11502 429 1195 544
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9903 3352 41 170
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1294 2283 1191 1384 1137
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1294 170 265 270 172
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 134 212 299 722 349
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 253689 267919 238691 225716 217895
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1408 1463 1501 1248 1264
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1875 1815 1523 1507
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -412 -314 -275 -243
  Υπεραξία, Καθαρό 337 387 381 400 395
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 236096 245426 231749 218599 212497
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1300 809 1432 414 191
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 12428 5871 5370 5103 4840
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 121 79 104 60
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2435 1931 2074 1822
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 258 275 265 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2762 3040 3095 2925 2958
  Σύνολο Οφειλών 72520 78979 68122 63028 54855
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 55753 68824 57941 53607 46363
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 55753 68802 57941 53607 46363
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 3385 3330 3469 3348 3235
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -179 120 289 302 27
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1133 834 1053 668 390
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 181169 188940 170569 162688 163040
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 181169 188940 170569 162688 163040
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 253689 267919 238691 225716 217895
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2561.93 2553.84 2170.64 2171.41 2151.28
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 22
  Payable/Accrued 2512
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 6896
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 16299 8136 1844 -16591 21801
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 7641 6698 7078 6589 5941
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 94 84 91 75 22
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -7677 217 6041 24387 -14392
  Cash Taxes Paid 995 1468 379 933 1102
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1583 978 928 882 648
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1075 -1739 -898 -1282 -1490
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -24634 -10582 -10542 -532 6775
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -17433 -9038 -6766 -583 -49
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -7201 -1544 -3776 51 6824
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 28267 4138 -2060 -766 -13142
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1279 -949 -879 -723 -89
  Total Cash Dividends Paid -5050 -4405 -3966 -5930 -5517
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 18406 -82 -379 -4240 -3216
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 16190 9574 3164 10127 -4320
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -66 -5 177 -108 -44
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 11208 249 -5347 5183 -470
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Cash From Operating Activities 7641 3745 6698 3076 7078
  Cash Interest Paid 1583 589 978 463 928
  Changes in Working Capital 7641 3745 6698 3076 7078
  Cash From Investing Activities -24634 -7393 -10582 -3472 -10542
  Capital Expenditures -17433 -3654 -9038 -2457 -6766
  Other Investing Cash Flow Items, Total -7201 -3739 -1544 -1015 -3776
  Cash From Financing Activities 28267 3081 4138 -85 -2060
  Financing Cash Flow Items -1279 -285 -949 -449 -879
  Total Cash Dividends Paid -5050 -2825 -4405 -2336 -3966
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 18406 -301 -82 -82 -379
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 16190 6492 9574 2782 3164
  Foreign Exchange Effects -66 -115 -5 13 177
  Net Change in Cash 11208 -682 249 -468 -5347
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.5224 115860662 -4942940 2023-06-20 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.3274 85245258 -113700 2023-09-30 LOW
  APG Asset Management N.V. Pension Fund 2.6028 66682210 4108183 2023-03-31 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.6065 41157913 -9596383 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.5069 38605621 7098102 2022-12-31 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1485 29423436 79300 2023-09-30 LOW
  State Street Global Advisors Asia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1184 28652122 911238 2023-09-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0701 27415442 600 2023-09-30 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.04 26643755 1299126 2023-06-20 LOW
  PGGM Vermogensbeheer B.V. Pension Fund 1.0239 26230500 9503492 2023-01-31 LOW
  BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.8996 23046792 918500 2023-06-20 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.8592 22013352 -91800 2023-09-30 LOW
  INVESCO Asset Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.8087 20717172 173000 2023-09-30 LOW
  Aviva Investors Global Services Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.7183 18402673 0 2023-09-30 LOW
  Newton Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.6932 17758649 -25300 2023-09-30 LOW
  CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.5252 13455440 404300 2023-09-30 LOW
  BlackRock (Luxembourg) S.A. Investment Advisor 0.5032 12892744 12888866 2023-06-20 LOW
  Cohen & Steers Capital Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4755 12182966 1334600 2023-09-30 LOW
  HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited Investment Advisor 0.4672 11970237 0 2023-03-31 LOW
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.4365 11184000 327300 2023-03-21 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Link REIT Company profile

  Σχετικά με την Link Real Estate Investment Trust

  Η Link Real Estate Investment Trust είναι εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (REIT) με έδρα το Χονγκ Κονγκ. Αποτελεί επίσης συστατικό στοιχείο του δείκτη Hang Seng. Οι επενδυτικοί στόχοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μεριδιούχους του. Επενδύει σε χαρτοφυλάκιο ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων λιανικού εμπορίου, αγορών, χώρων στάθμευσης και γραφείων στο Χονγκ Κονγκ, το Πεκίνο και τη Σαγκάη. Τα επενδυτικά του ακίνητα περιλαμβάνουν εμπορικά κέντρα προορισμού στο Χονγκ Κονγκ, κοινοτικά εμπορικά κέντρα στο Χονγκ Κονγκ, EC Mall στο Πεκίνο και Corporate Avenue στη Σαγκάη, μεταξύ άλλων. Το Ταμείο διαχειρίζεται η Link Asset Management Limited.

  Industry: Retail REITs

  九龍觀塘海濱道77號海濱匯1座20樓
  HK

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0163%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0382%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου