Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Limbach Holdings - LMB CFD

  45.73
  8.47%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.32
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Limbach Holdings Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 42.16
  Άνοιγμα* 42.41
  Μεταβολή 1 έτους* 230.04%
  Εύρος ημέρας* 42.41 - 46.05
  Εύρος 52 εβδ. 11.00-46.61
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 172.45K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.19M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 400.97M
  Αναλογία P/E 21.53
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 11.00M
  Έσοδα 517.14M
  EPS 1.69
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.06
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 6, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 42.14 2.19 5.48% 39.95 42.33 39.95
  Feb 22, 2024 40.44 -1.01 -2.44% 41.45 42.05 40.30
  Feb 21, 2024 41.36 -0.25 -0.60% 41.61 41.61 40.58
  Feb 20, 2024 42.38 -0.72 -1.67% 43.10 43.54 41.92
  Feb 16, 2024 44.33 -0.18 -0.40% 44.51 45.35 43.18
  Feb 15, 2024 45.18 0.23 0.51% 44.95 45.78 43.95
  Feb 14, 2024 44.57 2.34 5.54% 42.23 44.64 42.22
  Feb 13, 2024 42.11 0.16 0.38% 41.95 43.04 39.96
  Feb 12, 2024 44.46 -0.09 -0.20% 44.55 45.25 44.02
  Feb 9, 2024 44.76 1.91 4.46% 42.85 44.87 42.85
  Feb 8, 2024 42.85 1.43 3.45% 41.42 43.65 41.22
  Feb 7, 2024 42.28 -0.24 -0.56% 42.52 42.66 41.81
  Feb 6, 2024 42.51 0.45 1.07% 42.06 42.75 41.62
  Feb 5, 2024 42.60 0.03 0.07% 42.57 43.09 42.20
  Feb 2, 2024 43.34 0.49 1.14% 42.85 43.34 41.95
  Feb 1, 2024 43.24 0.18 0.42% 43.06 44.03 42.47
  Jan 31, 2024 42.95 0.96 2.29% 41.99 43.82 41.95
  Jan 30, 2024 42.78 0.62 1.47% 42.16 43.45 41.95
  Jan 29, 2024 42.66 0.91 2.18% 41.75 42.89 40.95
  Jan 26, 2024 42.04 0.59 1.42% 41.45 42.11 41.28

  Limbach Holdings Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, March 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Limbach Holdings Inc Earnings Release
  Q4 2023 Limbach Holdings Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Monday, May 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Limbach Holdings Inc Earnings Release
  Q1 2024 Limbach Holdings Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, June 21, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Limbach Holdings Inc Annual Shareholders Meeting
  Limbach Holdings Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 496.782 490.351 568.209 553.334 546.526
  Έσοδα 496.782 490.351 568.209 553.334 546.526
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 403.041 404.441 486.823 481.457 487.095
  Ακαθάριστο Εισόδημα 93.741 85.91 81.386 71.877 59.431
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 484.772 478.322 551.054 550.139 545.791
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 77.879 71.436 63.601 63.168 57.089
  Depreciation / Amortization 1.567 0.484 0.63 0.642 1.272
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 1.961 0 4.872 0.335
  Λειτουργικά Έσοδα 12.01 12.029 17.155 3.195 0.735
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.834 -2.554 -10.261 -5.309 -3.305
  Gain (Loss) on Sale of Assets -0.568 0.002 0.095 0.057 0.09
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 9.608 9.477 6.989 -2.057 -2.48
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 6.799 6.714 5.807 -1.775 -1.845
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 6.799 6.714 5.807 -1.775 -1.845
  Καθαρά Κέρδη 6.799 6.714 5.807 -1.775 -1.845
  Total Adjustments to Net Income 0 -2.106
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 6.799 6.714 5.807 -1.775 -3.951
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 6.799 6.714 5.807 -1.775 -3.951
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 6.799 6.714 5.807 -1.775 -3.951
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 10.6765 10.2316 8.065 7.66236 7.56259
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.63682 0.6562 0.72002 -0.23165 -0.52244
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.67446 0.79184 0.71024 0.17681 -0.50138
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Other Operating Expenses, Total 2.285
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 124.882 121.009 143.483 122.357 116.12
  Έσοδα 124.882 121.009 143.483 122.357 116.12
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 96.369 94.782 114.256 97.503 94.8
  Ακαθάριστο Εισόδημα 28.513 26.227 29.227 24.854 21.32
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 117.641 116.356 137.539 116.963 114.654
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 20.416 21.05 21.766 18.688 18.69
  Depreciation / Amortization 0.383 0.383 0.383 0.386 0.399
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.311 0 0 0
  Λειτουργικά Έσοδα 7.241 4.653 5.944 5.394 1.466
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.071 -0.823 -0.621 -0.249 -0.478
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0.175 -0.215 0.019 0.15 0.115
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 7.345 3.615 5.342 5.295 1.103
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 5.32 2.993 3.808 3.641 0.866
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5.32 2.993 3.808 3.641 0.866
  Καθαρά Κέρδη 5.32 2.993 3.808 3.641 0.866
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5.32 2.993 3.808 3.641 0.866
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 5.32 2.993 3.808 3.641 0.866
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 5.32 2.993 3.808 3.641 0.866
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 11.5073 11.0401 10.9209 10.6904 10.5673
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.46231 0.2711 0.34869 0.34058 0.08195
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.47087 0.28723 0.34745 0.33094 0.07341
  Other Operating Expenses, Total 0.162 0.141 1.134 0.386 0.765
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 225.99 192.906 199.417 195.38 204.986
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 36.001 14.476 42.147 8.344 1.619
  Μετρητά
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 185.99 173.304 152.865 182.255 135.687
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 185.895 173.19 152.865 182.255 135.687
  Συνολικό Απόθεμα 0 32.698
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.012 0.012 0.01 0.008 0.012
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.987 5.114 4.395 4.773 34.97
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 294.556 267.512 262.157 261.617 253.634
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 36.512 41.74 38.451 42.343 20.527
  Υπεραξία, Καθαρό 11.37 11.37 6.129 6.129 10.488
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 15.34 16.907 11.681 12.311 12.953
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5.344 4.589 6.479 5.454 4.68
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 159.085 129.742 150.294 156.869 182.138
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 75.122 63.84 66.763 86.267 74.353
  Δεδουλευμένα Έξοδα 28.504 28.81 28.676 23.795 52.467
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 1.334
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 9.564 9.879 6.536 4.425 3.141
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 45.895 27.213 48.319 42.382 50.843
  Σύνολο Οφειλών 199.114 179.674 208.425 214.747 207.266
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 21.528 29.816 36.513 38.868 23.614
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 13.358 27.135 32.59 34.707 23.614
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 18.501 20.116 21.618 19.01 1.514
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 95.442 87.838 53.732 46.87 46.368
  Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net
  Κοινή Μετοχή 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 87.809 85.004 57.612 56.557 54.791
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 9.632 2.833 -3.881 -9.688 -8.424
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 294.556 267.512 262.157 261.617 253.634
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 10.2918 10.3042 7.92614 7.68896 7.59291
  Μετρητά & Ισοδύναμα 36.001 14.476 42.147 8.344 1.619
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 78.227 82.511 71.954 67.591 32.335
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -41.715 -40.771 -33.503 -25.248 -11.808
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 8.17 2.681 3.923 4.161
  Treasury Stock - Common -2
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 214.248 199.209 212.256 225.99 209.328
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 57.473 45.929 41.376 36.001 28.419
  Μετρητά & Ισοδύναμα 57.473 45.929 41.376 36.001 28.419
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 151.364 147.468 164.138 185.99 176.478
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 151.364 146.654 163.999 185.895 176.264
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5.411 5.812 6.742 3.987 4.431
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 285.202 267.427 280.57 294.556 280.747
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 35.222 36.772 36.749 36.512 38.403
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 42.962 43.256 42.273 78.227 44.634
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -17.9 -16.8 -16.1 -41.715 -17.7
  Υπεραξία, Καθαρό 13.703 11.37 11.37 11.37 11.37
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 16.586 14.575 14.957 15.34 15.723
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5.443 5.501 5.238 5.344 5.923
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 136.541 127.269 142.497 159.085 146.034
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 56.589 53.376 60.194 75.122 63.787
  Δεδουλευμένα Έξοδα 30.286 26.275 25.211 28.504 27.742
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 2.472 2.431 9.643 9.564 9.719
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 47.194 45.187 47.449 45.895 44.786
  Σύνολο Οφειλών 171.072 161.769 181.333 199.114 187.877
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 19.437 19.485 20.379 21.528 23.473
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 9.609 9.604 11.526 13.358 15.197
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 9.828 9.881 8.853 8.17 8.276
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 15.094 15.015 18.457 18.501 18.37
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 114.13 105.658 99.237 95.442 92.87
  Κοινή Μετοχή 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 90.992 89.712 88.611 87.809 87.045
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 25.137 17.945 12.625 9.632 5.824
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 285.202 267.427 280.57 294.556 280.747
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 11.0034 10.7667 10.5533 10.2918 10.4477
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.012
  Redeemable Preferred Stock 0
  Treasury Stock - Common -2 -2 -2 -2
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 6.799 6.714 5.807 -1.775 -1.845
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 35.373 -24.233 39.815 -0.926 25.322
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 8.158 5.948 6.171 6.286 5.683
  Deferred Taxes -0.499 1.757 -1.301 -0.609 -0.745
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 9.126 9.292 8.897 10.891 2.841
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 11.789 -47.944 20.241 -15.719 19.388
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.495 -19.303 -1.323 -2.491 -3.68
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.993 -0.791 -1.483 -2.663 -3.877
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.498 -18.512 0.16 0.172 0.197
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -13.353 15.865 -4.689 10.142 -20.649
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.85 -2.478 -0.216 -3.908 -0.976
  Total Cash Dividends Paid 0 -0.875
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1.691 25.085 0.191 0 -9.191
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -10.812 -6.742 -4.664 14.05 -9.607
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 21.525 -27.671 33.803 6.725 0.993
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2.005 2.549 6.467 4.607 2.714
  Cash Taxes Paid 1.979 -2.29
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 2.993 6.799 2.991 -0.65 -1.516
  Cash From Operating Activities 9.366 35.373 22.98 12.62 -2.965
  Cash From Operating Activities 1.922 8.158 6.173 4.148 2.062
  Deferred Taxes -0.063 -0.499 -1.077 -0.012 -0.077
  Non-Cash Items 2.711 9.126 6.242 4.229 1.88
  Cash Interest Paid 0.657 2.005 1.425 0.911 0.459
  Changes in Working Capital 1.803 11.789 8.651 4.905 -5.314
  Cash From Investing Activities -0.822 -0.495 -0.283 -0.284 -0.13
  Capital Expenditures -0.923 -0.993 -0.725 -0.473 -0.169
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.101 0.498 0.442 0.189 0.039
  Cash From Financing Activities -3.169 -13.353 -8.754 -7.182 6.685
  Financing Cash Flow Items -0.847 -0.85 -0.79 -0.388 -0.363
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.174 -1.691 0.265 0.213 0.165
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -2.496 -10.812 -8.229 -7.007 6.883
  Net Change in Cash 5.375 21.525 13.943 5.154 3.59
  Cash Taxes Paid 0.044 1.979 0.768 0.696 -0.009
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.8242 530827 509220 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 4.7881 526850 9310 2023-06-30 LOW
  Bacon (Charles A III) Individual Investor 4.3122 474485 1151 2023-06-22 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.2519 467857 48939 2023-06-30 LOW
  Talanta Investment Group, LLC Investment Advisor 4.2209 464440 0 2023-04-25
  Royce Investment Partners Investment Advisor/Hedge Fund 4.2144 463724 -298931 2023-06-30 LOW
  Polar Asset Management Partners Inc. Hedge Fund 3.5064 385823 -550909 2023-06-30 HIGH
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 2.877 316571 46300 2023-06-30 HIGH
  Horowitz (Joshua S) Individual Investor 2.632 289614 13152 2023-04-25 LOW
  Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.0703 227803 109890 2023-06-30 MED
  Fund Management Group, L.L.C. Holding Company 1.802 198280 0 2023-04-25
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6286 179206 94647 2023-06-30 LOW
  EAM Investors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.6113 177303 -24685 2023-06-30 HIGH
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.3761 151415 119513 2023-06-30 LOW
  Millennium Management LLC Hedge Fund 1.2054 132632 71682 2023-06-30 HIGH
  Pratt (Gordon G.) Individual Investor 1.2048 132566 0 2023-04-25
  McCann (Michael M) Individual Investor 0.8857 97453 0 2023-04-25 LOW
  GlobeFlex Capital, L.P. Investment Advisor 0.8677 95481 95481 2023-06-30 LOW
  O'Shaughnessy Asset Management, LLC Investment Advisor 0.8518 93723 19770 2023-06-30 MED
  Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7212 79360 -69992 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Limbach Holdings Company profile

  Σχετικά με την Limbach Holdings

  Η Limbach Holdings, Inc. είναι μια εταιρεία ολοκληρωμένων λύσεων κτιριακών συστημάτων. Η εταιρεία επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, τη σπονδυλωτή προκατασκευή, την εγκατάσταση, τη διαχείριση και τη συντήρηση συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού (HVAC), μηχανολογικών, ηλεκτρικών, υδραυλικών και συστημάτων ελέγχου. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Σχέσεις Γενικού Εργολάβου (GCR) και Σχέσεις Άμεσου Ιδιοκτήτη (ODR). Ο τομέας GCR διαχειρίζεται έργα νέων κατασκευών ή ανακαινίσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες HVAC, υδραυλικές ή ηλεκτρολογικές υπηρεσίες που ανατίθενται στην Εταιρεία από γενικούς εργολάβους ή διαχειριστές κατασκευών. Ο τομέας ODR παρέχει συντηρήσεις ή υπηρεσίες σε HVAC, υδραυλικά ή ηλεκτρικά συστήματα, ελέγχους κτιρίων και ειδικά εργολαβικά έργα απευθείας σε ιδιοκτήτες κτιρίων ή διαχειριστές ακινήτων. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στις βορειοανατολικές, μεσοατλαντικές, νοτιοανατολικές, μεσοδυτικές και νοτιοδυτικές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών.

  Industry: Construction & Engineering (NEC)

  797 Commonwealth Drive
  WARRENDALE
  PENNSYLVANIA 15086
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0052%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0272%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου