Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές LI NING - 2331 CFD

  31.82
  5.47%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 01:30

  Mon - Fri: 01:30 - 04:00 05:00 - 08:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.024571 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.67)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.024571%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.002653 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.50)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.002653%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα HKD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Hong Kong
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Li Ning Co Ltd ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 33.66
  Άνοιγμα* 32.62
  Μεταβολή 1 έτους* -47.71%
  Εύρος ημέρας* 31.58 - 32.82
  Εύρος 52 εβδ. 35.85-82.70
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 13.10M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 346.10M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 98.72B
  Αναλογία P/E 23.09
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.64B
  Έσοδα 29.39B
  EPS 1.62
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.73218
  Beta 1.36
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 14, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 26, 2023 32.52 -1.24 -3.67% 33.76 33.76 31.92
  Sep 25, 2023 33.66 -0.50 -1.46% 34.16 34.36 33.42
  Sep 22, 2023 34.26 0.54 1.60% 33.72 34.26 33.26
  Sep 21, 2023 33.86 -0.36 -1.05% 34.22 34.42 33.26
  Sep 20, 2023 34.52 -0.24 -0.69% 34.76 35.66 34.32
  Sep 19, 2023 34.96 -0.16 -0.46% 35.12 35.32 34.72
  Sep 18, 2023 35.62 0.10 0.28% 35.52 36.46 35.16
  Sep 15, 2023 36.12 0.76 2.15% 35.36 37.00 35.26
  Sep 14, 2023 35.56 -1.20 -3.26% 36.76 36.96 34.66
  Sep 13, 2023 36.60 -1.00 -2.66% 37.60 37.70 36.56
  Sep 12, 2023 37.50 0.44 1.19% 37.06 38.30 36.70
  Sep 11, 2023 37.60 0.90 2.45% 36.70 37.96 36.16
  Sep 7, 2023 37.26 -0.30 -0.80% 37.56 37.90 37.20
  Sep 6, 2023 37.86 0.20 0.53% 37.66 38.20 36.96
  Sep 5, 2023 38.16 -0.34 -0.88% 38.50 38.60 37.90
  Sep 4, 2023 38.96 1.26 3.34% 37.70 40.44 37.50
  Aug 31, 2023 36.96 -1.04 -2.74% 38.00 38.66 36.66
  Aug 30, 2023 38.06 -0.50 -1.30% 38.56 38.90 37.96
  Aug 29, 2023 37.76 0.30 0.80% 37.46 38.26 36.86
  Aug 28, 2023 36.80 -1.80 -4.66% 38.60 38.60 36.66

  LI NING Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 25803.4 22572.3 14457 13869.6 10510.9
  Έσοδα 25803.4 22572.3 14457 13869.6 10510.9
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 13318.6 10603.2 7362.63 7064.17 5458.12
  Ακαθάριστο Εισόδημα 12484.8 11969.1 7094.34 6805.46 5052.77
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 20916.6 17435.9 12261 12326.4 9733.72
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7707.23 6671.02 4756.54 5004.96 4014.29
  Depreciation / Amortization 692.171 558.253 499.134 406.519 372.131
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -133.554 -74.041 -110.151 -64.728 -43.936
  Other Operating Expenses, Total -667.813 -322.509 -247.147 -72.236 -48.716
  Λειτουργικά Έσοδα 4886.76 5136.38 2195.97 1543.21 777.177
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 546.477 209.408 64.173 326.942 87.009
  Άλλο, Καθαρό -18.135 -17.547 -12.277 -13.605 -13.865
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 5415.1 5328.24 2247.86 1856.55 850.321
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 4063.77 4010.89 1698.48 1499.14 715.263
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 4063.83 4010.88 1698.48 1499.14 715.263
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Καθαρά Κέρδη 4063.83 4010.88 1698.48 1499.14 715.263
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4063.83 4010.88 1698.48 1499.14 715.263
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4063.83 4010.88 1698.48 1499.14 715.263
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4063.83 4010.88 1698.48 1499.14 715.263
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2633.08 2538.96 2511.75 2493.01 2450.5
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.54338 1.57974 0.67622 0.60134 0.29188
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.54338 1.57974 0.6807 0.60916 0.28564
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.063 -0.007 0 -0.004 0
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -12.258 -18.176
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.2046 0.1547 0.0878
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 14018.9 13394.7 12408.7 12375.7 10196.6
  Έσοδα 14018.9 13394.7 12408.7 12375.7 10196.6
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7180.18 7110.7 6207.89 6105.66 4497.52
  Ακαθάριστο Εισόδημα 6838.76 6284.02 6200.77 6270.03 5699.06
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 11543.7 11151.6 9765.04 9777.73 7658.17
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4134.79 4154.29 3577.26 3658.71 3027.99
  Depreciation / Amortization 402.487 370.238 321.933 293.659 264.594
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -6.543 -62.593 -70.961 -53.071 -20.97
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -10.806 -16.98 -7.341 -22.304 6.622
  Other Operating Expenses, Total -156.389 -404.071 -263.742 -204.926 -117.583
  Λειτουργικά Έσοδα 2475.22 2243.13 2643.62 2597.96 2538.41
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 335.631 260.34 286.137 113.824 95.584
  Άλλο, Καθαρό -10.054 -7.375 -10.76 -8.997 -8.55
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2800.8 2496.1 2919 2702.79 2625.45
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2121.28 1874.46 2189.31 2048.67 1962.22
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.052 0.063 0 -0.007 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2121.23 1874.53 2189.31 2048.66 1962.22
  Καθαρά Κέρδη 2121.23 1874.53 2189.31 2048.66 1962.22
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2121.23 1874.53 2189.31 2048.66 1962.22
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2121.23 1874.53 2189.31 2048.66 1962.22
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2121.28 1874.53 2189.31 2048.66 1962.22
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2630.86 2652.69 2613.47 2561.03 2516.88
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.80631 0.70665 0.8377 0.79993 0.77963
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.36599 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.8032 0.70185 0.83559 0.79333 0.78159
  Ρύθμιση Αραίωσης 0.052
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 12394.9 18671.9 9776.56 8539.32 6386.25
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8025.54 15145.8 7187.04 5961.44 3671.54
  Μετρητά & Ισοδύναμα 7382.22 14744.9 7187.04 5961.44 3671.54
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1108.77 981.601 723.992 726.082 966.235
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1020.35 902.857 658.796 686.606 928.895
  Συνολικό Απόθεμα 2428.04 1772.8 1345.54 1407.26 1239.74
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 832.548 771.689 519.986 444.532 508.736
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 33646.5 30274.8 14593.9 12547.5 8727.3
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 5256.79 2958.65 2131.04 2020.01 830.085
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 7495.48 4914.04 3738.8 3494.47 2030.53
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2238.69 -1955.39 -1607.76 -1474.46 -1200.44
  Υπεραξία, Καθαρό 107.384 107.384 103.08 103.08 139.474
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 109.852 80.296 87.666 90.181 94.447
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 14369.5 6622.11 1471.28 1176.14 728.499
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 268.183 188.833 128.714 114.712 102.916
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1139.89 1645.69 895.53 504.031 445.63
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 7240.83 7703.85 5015.06 4716.62 2777.47
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1584.42 1599.28 1227.13 1348.21 1133.31
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1591.33 1614.03 989.479 784.92 620.517
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 667.762 366.968 360.895 336.87
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 3397.31 4123.57 2437.55 2246.62 1023.64
  Σύνολο Οφειλών 9317.09 9173.27 5907 5425.83 2910.26
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1473.91 956.475 688.642 557.451 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 518.731 426.873 102.738 45.002 34.73
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2.498 2.561 2.554 2.554 2.55
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 81.122 83.513 98.011 104.208 95.514
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 24329.4 21101.5 8686.86 7121.64 5817.04
  Κοινή Μετοχή 240.32 238.759 228.285 214.3 204.435
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 11580.7 12637.3 4037.77 3547.68 3249.39
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 12718.3 8284.02 4587.58 3323.11 1972.49
  ESOP Debt Guarantee -180.839 -37.84 -148.995 -276.664 -168.809
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -29.063 -20.673 -17.776 313.212 559.532
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 33646.5 30274.8 14593.9 12547.5 8727.3
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2633.92 2612.39 2473.96 2289.66 2162.48
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1473.91 956.475 688.642 557.451
  Unrealized Gain (Loss) 0
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 643.324 400.862
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 12394.9 14910.8 18671.9 9089.38 9776.56
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8025.54 10905 15145.8 6208.32 7187.04
  Μετρητά & Ισοδύναμα 7382.22 10575 14744.9 6108.1 7187.04
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1108.77 1142.1 981.601 867.182 723.992
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1020.35 1071.3 902.857 800.679 658.796
  Συνολικό Απόθεμα 2428.04 1976.27 1772.8 1307.28 1345.54
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 832.548 887.465 771.689 706.599 519.986
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 33646.5 31058 30274.8 17655.6 14593.9
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 5256.79 3360.99 2958.65 2195.84 2131.04
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 217.236 210.873 187.68 180.216 190.746
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 14369.5 10585.6 6622.11 5246.12 1471.28
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 268.183 205.308 188.833 140.754 128.714
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1139.89 1784.36 1645.69 803.255 895.53
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 7240.83 7187.08 7703.85 6154.73 5015.06
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1584.42 1809.84 1599.28 1377.47 1227.13
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1591.33 1369.94 1614.03 1426.33 989.479
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 667.762 466.439 366.968 342.43 360.895
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 3397.31 3540.85 4123.57 3008.5 2437.55
  Σύνολο Οφειλών 9317.09 8890.08 9173.27 7321.51 5907
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1473.91 1174.91 956.475 636.53 688.642
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1473.91 1174.91 956.475 636.53 688.642
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 518.731 423.801 426.873 435.537 102.738
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2.498 2.561 2.561 2.554 2.554
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 81.122 101.733 83.513 92.157 98.011
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 24329.4 22167.9 21101.5 10334.1 8686.86
  Κοινή Μετοχή 240.32 238.866 238.759 228.717 228.285
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 11580.7 12651.2 12637.3 4050.62 4037.77
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 12718.3 9390.02 8284.02 6121.56 4587.58
  ESOP Debt Guarantee -180.839 -88.644 -37.84 -47.471 -148.995
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -29.063 -23.547 -20.673 -19.369 -17.776
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 33646.5 31058 30274.8 17655.6 14593.9
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2633.92 2617.82 2612.39 2489.45 2473.96
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 643.324 330 400.862 100.216
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 5415.1 5328.24 2247.86 1856.55 850.321
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3913.6 6525.33 2763.34 3503.47 1671.87
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1343.62 1050.55 966.619 780.305 363.037
  Amortization 49.343 40.868 42.119 40.666 48.375
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -444.831 -264.118 -45.53 -207.035 -28.638
  Cash Taxes Paid 1316.42 456.332 589.34 143.505 9.073
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 3.391 0
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -2449.63 369.803 -447.737 1032.99 438.774
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -9481.43 -6538.7 -991.555 -573.343 -482.937
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2118.13 -1803.29 -646.921 -685.805 -600.949
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -7363.3 -4735.42 -344.634 112.462 118.012
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1887.44 7596.15 -513.491 -648.624 -65.643
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -162.001 -55.013 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 96.715 8667.37 189.446 -107.569 -65.643
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -627.429 -501.005 -325.116 -326.36 0
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 92.583 -24.925 -32.696 8.401 19.031
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -7362.68 7557.86 1225.59 2289.9 1142.32
  Total Cash Dividends Paid -1194.72 -515.202 -377.821 -214.695
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 3913.6 1583.23 6525.33 3324.54 2763.34
  Cash Taxes Paid 1316.42 1289.63 456.332 437.3 589.34
  Changes in Working Capital 3913.6 1583.23 6525.33 3324.54 2763.34
  Cash From Investing Activities -9481.43 -4315.02 -6538.7 -3687.89 -991.555
  Capital Expenditures -2118.13 -688.676 -1803.29 -415.21 -646.921
  Other Investing Cash Flow Items, Total -7363.3 -3626.35 -4735.42 -3272.68 -344.634
  Cash From Financing Activities -1887.44 -1524.09 7596.15 -713.9 -513.491
  Total Cash Dividends Paid -1194.72 -1194.72 -515.202 -515.202 -377.821
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 96.715 8.974 8667.37 27.467 189.446
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -627.429 -284.801 -501.005 -226.165 -325.116
  Foreign Exchange Effects 92.583 85.992 -24.925 -1.686 -32.696
  Net Change in Cash -7362.68 -4169.89 7557.86 -1078.94 1225.59
  Financing Cash Flow Items -162.001 -53.547 -55.013
  Cash Interest Paid 3.391 1.539

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Li Ning Company profile

  Σχετικά με την LI NING

  Η Li Ning Company Limited ασχολείται κυρίως με την ανάπτυξη, το σχεδιασμό, την κατασκευή και την πώληση αθλητικών υποδημάτων, ενδυμάτων, εξοπλισμού και αξεσουάρ στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας ("ΛΔΚ"). Η εταιρεία ασχολείται επίσης με την κατασκευή, την ανάπτυξη, το μάρκετινγκ, τη διανομή και τις πωλήσεις αθλητικών προϊόντων υπό διάφορες άλλες μάρκες, συμπεριλαμβανομένων των Double Happiness (επιτραπέζια αντισφαίριση), AIGLE (υπαίθρια αθλήματα) και Lotto (αθλητική μόδα). Μέσω των θυγατρικών της, η Εταιρεία ασχολείται επίσης με την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής.

  Industry: Apparel & Accessories (NEC)

  興光五街8號1-8幢
  北京經濟技術開發區(通州)
  BEIJING
  BEIJING 101111
  CN

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου