Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές LG Display Co - LPL CFD

  4.79
  0.21%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003985%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 4.78
  Άνοιγμα* 4.79
  Μεταβολή 1 έτους* -11.46%
  Εύρος ημέρας* 4.76 - 4.8
  Εύρος 52 εβδ. 4.08-10.78
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 359.21K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 10.70M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.92B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 357.82M
  Έσοδα 20.69B
  EPS -1.05
  Μέρισμα (Απόδοση %) 4.73049
  Beta 1.42
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 24, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 30, 2023 4.79 0.05 1.05% 4.74 4.80 4.74
  Nov 29, 2023 4.78 0.04 0.84% 4.74 4.84 4.74
  Nov 28, 2023 4.69 -0.16 -3.30% 4.85 4.91 4.69
  Nov 27, 2023 4.85 -0.05 -1.02% 4.90 4.93 4.68
  Nov 24, 2023 4.87 0.03 0.62% 4.84 4.95 4.84
  Nov 22, 2023 5.13 0.03 0.59% 5.10 5.18 5.09
  Nov 21, 2023 5.22 0.02 0.38% 5.20 5.28 5.01
  Nov 20, 2023 5.30 0.07 1.34% 5.23 5.33 5.14
  Nov 17, 2023 5.26 0.05 0.96% 5.21 5.30 5.17
  Nov 16, 2023 5.31 0.06 1.14% 5.25 5.35 5.24
  Nov 15, 2023 5.27 0.14 2.73% 5.13 5.34 5.12
  Nov 14, 2023 5.19 0.21 4.22% 4.98 5.19 4.97
  Nov 13, 2023 4.95 0.04 0.81% 4.91 4.99 4.81
  Nov 10, 2023 5.06 0.11 2.22% 4.95 5.06 4.94
  Nov 9, 2023 4.97 0.00 0.00% 4.97 5.06 4.94
  Nov 8, 2023 5.07 -0.02 -0.39% 5.09 5.13 5.03
  Nov 7, 2023 5.16 0.08 1.57% 5.08 5.18 5.01
  Nov 6, 2023 5.16 0.01 0.19% 5.15 5.21 5.08
  Nov 3, 2023 4.91 0.05 1.03% 4.86 4.94 4.86
  Nov 2, 2023 4.76 0.14 3.03% 4.62 4.76 4.60

  LG Display Co Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 26151800 29878000 24261600 23475600 24336600
  Έσοδα 26151800 29878000 24261600 23475600 24336600
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 25027700 24572900 21626300 21607200 21251300
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1124080 5305100 2635220 1868330 3085270
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 29638300 27691900 24487600 26632700 24323300
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1562980 1585410 1357470 1779820 1596600
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1382410 1222040 1098740 1221980 1221200
  Depreciation / Amortization 263739 267042 215479 225909 174575
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1401450 44458 189620 1797770 79589
  Λειτουργικά Έσοδα -3486490 2186150 -226085 -3157150 13302
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 93153 -429215 -386290 -184258 -97449
  Gain (Loss) on Sale of Assets -28888 -44787 -22716 3657 -8189
  Άλλο, Καθαρό -11141 6737 32645 -6491 970
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -3433370 1718880 -602446 -3344240 -91366
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -3195580 1333540 -76147 -2872080 -179443
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 124020 -147362 -18706 42373 -27796
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -3071560 1186180 -94853 -2829700 -207239
  Καθαρά Κέρδη -3071560 1186180 -94853 -2829700 -207239
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -3071560 1186180 -94853 -2829700 -207239
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -3071560 1186180 -94853 -2829700 -207239
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -3071560 1248090 -94853 -2829700 -207239
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 357.816 398.805 357.816 357.816 357.816
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -8584.21 3129.57 -265.089 -7908.27 -579.178
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 650 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -5985.89 3303.18 120.636 -4649.13 -419.723
  Ρύθμιση Αραίωσης 61904.2 0 0 0
  Total Adjustments to Net Income 0.33235
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 4738570 4411060 7301630 6771360 5607320
  Έσοδα 4738570 4411060 7301630 6771360 5607320
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4911190 4794490 7321700 6720590 5331740
  Ακαθάριστο Εισόδημα -172622 -383434 -20075 50768 275574
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5690960 5515600 9561350 7541580 6101530
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 300018 296453 399968 393328 379564
  Έρευνα & Ανάπτυξη 339956 352905 391945 349604 318180
  Depreciation / Amortization 68874 65566 63754 67142 66175
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 70915 6190 1383980 10924 5866
  Λειτουργικά Έσοδα -952385 -1104550 -2259720 -770230 -494211
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 101509 -342210 435508 -323184 -27271
  Gain (Loss) on Sale of Assets -12961 -17522 -5372 -8138 -9390
  Άλλο, Καθαρό -13293 -10559 -30319 2743 18781
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -877130 -1474840 -1859910 -1098810 -512091
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -698770 -1153100 -2093800 -774031 -382031
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -159355 -60677 196311 -15480 -22573
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -858125 -1213780 -1897490 -789511 -404604
  Καθαρά Κέρδη -858125 -1213780 -1897490 -789511 -404604
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -858125 -1213780 -1897490 -789511 -404605
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -858125 -1213780 -1897490 -789511 -404605
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -858125 -1213780 -1897490 -789511 -404605
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 357.816 357.816 357.816 357.816 357.816
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2398.23 -3392.19 -5302.98 -2206.47 -1130.76
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2245.86 -3349.11 -2779.11 -2171.85 -1103.05
  Total Adjustments to Net Income 0.10374 -0.4981 0.07003 -0.24238 -0.93855
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 9444040 13187100 11099500 10248300 8800130
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2091810 3545800 4219920 3337510 2369450
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1823570 3540480 4217940 3336000 2365020
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 267163 4200 1824 1506 4424
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2565320 4726060 3696420 3655450 3014590
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2381420 4587810 3521380 3164510 2839240
  Συνολικό Απόθεμα 2872920 3350380 2170660 2051160 2691200
  Προπληρωθέντα Εξοδα 322011 779459 906605 1061220 543075
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1591980 785372 105863 142984 181811
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 35686000 38154500 35066000 35574600 33175700
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 20975200 20558400 20139700 22087600 21600100
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 72518100 68456200 64093400 62949500 60518500
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -51571100 -47897700 -43953700 -40861800 -38918400
  Υπεραξία, Καθαρό 23561 48339 45531 47419 104311
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1729400 1596560 974557 826029 883331
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 317643 229601 130310 136744 129052
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 510471 101942 255218 199250 66496
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2685710 2432560 2421220 2029160 1592260
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 13961500 13994800 11006900 10985000 9954480
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4061680 4814060 3779290 2618260 3087460
  Δεδουλευμένα Έξοδα 729193 1218460 651880 675270 633346
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 2578550 613733 394906 696793 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 2896260 3433980 2741240 1280290 1553910
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 3695830 3914590 3439630 5714360 4679770
  Σύνολο Οφειλών 25806400 25035700 23670500 24234100 19196500
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 9589390 8700410 11016100 11592300 7004870
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 9557290 8656570 10968200 11541200 7004870
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 4346 6636 9530 11210 15087
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1439640 1643650 1335900 1147800 907057
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 811539 690147 302010 497778 1315020
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 9879590 13118900 11395500 11340500 13979200
  Κοινή Μετοχή 1789080 1789080 1789080 1789080 1789080
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2251110 2251110 2251110 2251110 2251110
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 5359770 8541520 7518790 7503310 10240000
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 479628 537142 -163446 -203021 -300968
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 35686000 38154500 35066000 35574600 33175700
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 357.816 357.816 357.816 357.816 357.816
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 32094 43847 47897 51125
  Μετρητά 1076 1122 156
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 10506300 10654600 9853530 9444040 11778600
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3298500 2379040 2491810 2091810 1837110
  Μετρητά 3 944 1021 1076 1217
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3006210 2377500 2211700 1823570 1539630
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 292293 600 279087 267163 296265
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2464510 3634610 2628340 2565320 3172180
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2364470 3513300 2405220 2381420 2875910
  Συνολικό Απόθεμα 3348540 2681580 2810590 2872920 4517320
  Προπληρωθέντα Εξοδα 361384 289875 328626 322011 512527
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1033350 1669440 1594170 1591980 1739460
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 37537700 37372000 36644200 35686000 40134000
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 20987600 20862300 21200900 20975200 22778900
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 72518100
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -51571100
  Υπεραξία, Καθαρό 23561
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1735330 1735710 1731260 1729400 1850730
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 257729 257433 271950 317643 560550
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 408188 448541 483064 510471 213552
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3642600 3413460 3103570 2685710 2951640
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 14559800 13201800 12758100 13961500 14962900
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4702470 4480950 3935470 4061680 5028860
  Δεδουλευμένα Έξοδα 716722 638533 615022 729193 751056
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 2576040 2458580 2560450 2578550 2521120
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 2870380 2532690 2710400 2896260 2686460
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 3694180 3091100 2936790 3695830 3975440
  Σύνολο Οφειλών 30231100 29472800 27676900 25806400 27627700
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 12110000 12510800 12003200 9589390 10177000
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 12084400 12481200 11965800 9557290 10135400
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 25550 29608 37400 32094 41612
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 2835 3295 4927 4346 9394
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1583590 1611730 1561410 1439640 1777360
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1974960 2145140 1349210 811539 701030
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 7306600 7899150 8967330 9879590 12506200
  Κοινή Μετοχή 1789080 1789080 1789080 1789080 1789080
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2251110 2251110 2251110 2251110 2251110
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2567280 3287250 4145620 5359770 7278420
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 699124 571710 781522 479628 1187630
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 37537700 37372000 36644200 35686000 40134000
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 357.816 357.816 357.816 357.816 357.816
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -3195580 1333540 -70636 -2872080 -179443
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3011020 5753450 2286950 2706540 4484120
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4557460 4500700 4134840 3695050 3123660
  Amortization 430906
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 1526130 1444440 333716 2101520 677463
  Cash Taxes Paid 153969 118305 156997 252812 486549
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 500857 470138 552274 416436 212019
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 123021 -1525240 -2110980 -217952 431538
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -6700170 -4263080 -2319320 -6755390 -7675340
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -5909860 -3777240 -2956860 -7467980 -8422820
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -790307 -485845 637542 712588 747478
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1946020 -2466140 931829 4987900 2952920
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -60206 0 160880 269855 280518
  Total Cash Dividends Paid -232580 -178908
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 2238810 -2466140 770949 4718050 2851310
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 26177 299268 -17365 31927 759
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1716950 -676502 882096 970981 -237538
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -1153100 -3195580 -1101780 -327753 54278
  Cash From Operating Activities -573518 3011020 1924620 1103490 695304
  Cash From Operating Activities 1018200 4557460 3473040 2322540 1172490
  Non-Cash Items 85935 1526130 342936 129191 134479
  Cash Taxes Paid 19675 153969 162228 128086 62672
  Cash Interest Paid 226346 500857 335322 204428 109228
  Changes in Working Capital -524549 123021 -789579 -1020490 -665941
  Cash From Investing Activities -917789 -6700170 -5223790 -2647700 -1197340
  Capital Expenditures -1448980 -5909860 -4406040 -2580500 -1288760
  Other Investing Cash Flow Items, Total 531187 -790307 -817752 -67199 91421
  Cash From Financing Activities 1829140 1946020 1151250 650127 274721
  Financing Cash Flow Items -60206 -22835 -22835 -4150
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 1829140 2238810 1406670 905542 278871
  Foreign Exchange Effects 50241 26177 147173 93106 50825
  Net Change in Cash 388075 -1716950 -2000750 -800974 -176486
  Total Cash Dividends Paid -232580 -232580 -232580
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.589 4215352 -122517 2023-06-30 LOW
  Parametric Portfolio Associates LLC Investment Advisor 0.5714 4089353 224622 2023-06-30 LOW
  Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 0.2427 1736535 -7440 2023-06-30 MED
  American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0971 694554 98233 2023-06-30 LOW
  Rhumbline Advisers Ltd. Partnership Investment Advisor 0.0631 451553 451553 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.058 415327 -50507 2023-06-30 LOW
  Veriti Management, LLC Investment Advisor 0.0526 376232 -14068 2023-09-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0382 273462 0 2023-09-30 LOW
  Vident Investment Advisory, LLC Investment Advisor 0.0338 242189 84249 2023-06-30 MED
  Ethic Inc. Investment Advisor 0.0266 190263 58169 2023-06-30 LOW
  Corient Private Wealth LLC Investment Advisor 0.0261 186624 23533 2023-06-30 LOW
  Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0256 183406 45400 2023-06-30 MED
  Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.0187 133721 133721 2023-06-30 LOW
  BofA Global Research (US) Research Firm 0.0165 118393 -3233 2023-06-30 LOW
  Aperio Group, LLC Investment Advisor 0.0154 110495 7592 2023-06-30 LOW
  Cerity Partners LLC Investment Advisor 0.0154 110256 7169 2023-06-30 MED
  Avantis Investors Investment Advisor 0.0152 108469 0 2023-09-30 MED
  Mariner Wealth Advisors Investment Advisor 0.0129 92193 14976 2023-06-30 LOW
  Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.0117 83767 55367 2023-06-30 HIGH
  Citi Investment Research (US) Research Firm 0.0114 81767 -3015 2023-06-30 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Display Screens

  영등포구 여의대로 128 Lg트윈타워
  SEOUL
  SEOUL 07336
  KR

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0165%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0054%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου