Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές LendingClub Corporation - LC CFD

  8.07
  2.41%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  LendingClub Corp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 7.88
  Άνοιγμα* 7.87
  Μεταβολή 1 έτους* 8.85%
  Εύρος ημέρας* 7.86 - 8.1
  Εύρος 52 εβδ. 4.73-10.92
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.71M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 32.92M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 846.49M
  Αναλογία P/E 15.73
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 109.65M
  Έσοδα 941.72M
  EPS 0.49
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 2.02
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 30, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 22, 2024 8.07 0.22 2.80% 7.85 8.12 7.85
  Apr 19, 2024 7.88 0.37 4.93% 7.51 7.90 7.51
  Apr 18, 2024 7.59 0.07 0.93% 7.52 7.76 7.50
  Apr 17, 2024 7.59 -0.12 -1.56% 7.71 7.79 7.56
  Apr 16, 2024 7.66 0.06 0.79% 7.60 7.83 7.59
  Apr 15, 2024 7.77 -0.26 -3.24% 8.03 8.16 7.76
  Apr 12, 2024 8.07 -0.06 -0.74% 8.13 8.21 8.00
  Apr 11, 2024 8.25 -0.05 -0.60% 8.30 8.38 8.13
  Apr 10, 2024 8.31 -0.11 -1.31% 8.42 8.51 8.25
  Apr 9, 2024 8.78 0.17 1.97% 8.61 8.78 8.57
  Apr 8, 2024 8.66 0.16 1.88% 8.50 8.73 8.50
  Apr 5, 2024 8.46 0.19 2.30% 8.27 8.51 8.27
  Apr 4, 2024 8.41 -0.46 -5.19% 8.87 8.95 8.38
  Apr 3, 2024 8.71 0.23 2.71% 8.48 9.00 8.48
  Apr 2, 2024 8.68 0.19 2.24% 8.49 8.71 8.40
  Apr 1, 2024 8.73 -0.06 -0.68% 8.79 8.94 8.64
  Mar 28, 2024 8.76 0.15 1.74% 8.61 8.99 8.61
  Mar 27, 2024 8.65 0.20 2.37% 8.45 8.65 8.39
  Mar 26, 2024 8.41 -0.14 -1.64% 8.55 8.66 8.40
  Mar 25, 2024 8.42 -0.04 -0.47% 8.46 8.60 8.41

  LendingClub Corporation Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, April 30, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 LendingClub Corp Earnings Release
  Q1 2024 LendingClub Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  21:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 LendingClub Corp Earnings Call
  Q1 2024 LendingClub Corp Earnings Call

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, June 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  18:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  LendingClub Corp Annual Shareholders Meeting
  LendingClub Corp Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, June 11, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  15:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  LendingClub Corp Annual Shareholders Meeting
  LendingClub Corp Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, July 24, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 LendingClub Corp Earnings Release
  Q2 2024 LendingClub Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 1187.22 818.63 456.205 1005.19 1080.42
  Έσοδα 1187.22 818.63 456.205 1005.19 1080.42
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 141.503 246.587 385.605
  Ακαθάριστο Εισόδημα 314.702 758.607 694.812
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1034.18 800.186 643.822 1036.08 1208.53
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 658.835 555.843 352.725 621.118 596.534
  Έρευνα & Ανάπτυξη 131.805 168.38 155.255
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.8 17.789 0 71.133
  Λειτουργικά Έσοδα 153.037 18.444 -187.617 -30.891 -128.11
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 153.037 18.444 -187.617 -30.891 -128.11
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 289.685 18.58 -187.538 -30.69 -128.153
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 289.685 18.58 -187.538 -30.745 -128.308
  Καθαρά Κέρδη 289.685 18.58 -187.538 -30.745 -128.308
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 289.685 18.58 -187.538 -30.745 -128.308
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 289.685 18.58 -187.538 -30.745 -128.308
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 289.685 18.58 -187.538 -30.745 -128.308
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 104.001 102.147 77.9343 87.2786 84.5835
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.7854 0.18189 -2.40636 -0.35226 -1.51694
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.7854 0.2888 -1.80392 -0.31628 -0.9411
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 -0.055 -0.155
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
  Depreciation / Amortization 43.831 43.485
  Other Operating Expenses, Total 331.513 200.058
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 271.256 232.47 245.694 262.708 304.913
  Έσοδα 271.256 232.47 245.694 262.708 304.913
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 262.921 217.674 227.892 241.556 268.958
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 103.709 124.119 127.251 150.834 160.432
  Depreciation / Amortization 11.25 11.638 12.354 11.554 10.681
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
  Other Operating Expenses, Total 77.555 81.917 88.287 79.168 97.845
  Λειτουργικά Έσοδα 8.335 14.796 17.802 21.152 35.955
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 8.335 14.796 17.802 21.152 35.955
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 5.008 10.11 13.666 23.591 43.198
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5.008 10.11 13.666 23.591 43.198
  Καθαρά Κέρδη 5.008 10.11 13.666 23.591 43.198
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5.008 10.11 13.666 23.591 43.198
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 5.008 10.11 13.666 23.591 43.198
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 5.008 10.11 13.666 23.591 43.198
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 109.073 107.895 106.918 105.673 105.854
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.04591 0.0937 0.12782 0.22324 0.40809
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.04591 0.0937 0.12782 0.22324 0.40809
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 70.407
  Ακαθάριστο Εισόδημα 200.849
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1057.03 687.126 524.963 243.779 372.974
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1033.91 651.456 524.963 243.779 372.974
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 15.448 31.874 41.577
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 10.243 19.017 19.322
  Προπληρωθέντα Εξοδα 16.455 14.862 25.598
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 7979.75 4900.32 1863.29 2982.34 3819.53
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 200.345 175.312 170.678 207.855 113.875
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 302.944 273.709 268.128 303.168 219.259
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -102.599 -98.397 -97.45 -95.313 -105.384
  Υπεραξία, Καθαρό 75.717 75.717 0
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 16.334 21.181 11.427 14.549 18.048
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1420.36 707.744 322.357 1036.97 1013.07
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 4760.73 2984.46 636.686 1079.31 1883.25
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 241.141 76.46 103.522 244.827 273.201
  Other Assets, Total 208.093 172.323 61.757 108.305 77.93
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3.698 10.855 7.104
  Δεδουλευμένα Έξοδα 77.291 91.588 174.052 234.552 149.189
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 6392.55 3135.79 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 117.153 111.391 40.286 97.53 149.052
  Σύνολο Οφειλών 6815.45 4050.08 1139.12 2082.15 2950.33
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 130.283 610.338 894.571 1561.95 2564.02
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 26.515 29.688 22.17
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1164.29 850.242 724.171 900.187 869.201
  Κοινή Μετοχή 1.065 1.01 0.881 0.892 4.319
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1628.59 1609.82 1508.02 1467.88 1401.94
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -427.745 -767.634 -786.214 -548.472 -517.727
  Treasury Stock - Common 0 -19.55 -19.485
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -37.616 7.046 1.484 -0.565 0.157
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 7979.75 4900.32 1863.29 2982.34 3819.53
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 106.547 101.044 88.1495 88.7574 85.9281
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 130.283 610.338 894.571 1561.95 2564.02
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 1.78
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 147.575 57.012
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
  Μετρητά 23.125 35.67
  Payable/Accrued 98.173 100.972
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1307.77 1203.92 1637 1057.03 952.841
  Μετρητά 19.22 20.95 22.732 23.125 23.211
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1288.55 1182.97 1614.27 1033.91 929.63
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό
  Προπληρωθέντα Εξοδα
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 8472.35 8342.51 8754.02 7979.75 6775.07
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 213.278 207.044 201.376 200.345 199.893
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 320.911 305.789 311.954 302.944 303.418
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -107.633 -98.745 -110.578 -102.599 -103.525
  Υπεραξία, Καθαρό 75.717 75.717 75.717 75.717 75.717
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 13.151 14.167 15.201 16.334 17.512
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1531.57 1223.88 1218.28 1420.36 503.841
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 4904.9 5205.02 5181.94 4760.73 4590.87
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 214.253 204.109 218.318 241.141 237.491
  Other Assets, Total 211.713 208.638 206.189 208.093 196.909
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί
  Δεδουλευμένα Έξοδα 65.747 68.095 70.406 77.291 83.561
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 7000.26 6843.54 7218.85 6392.55 5123.51
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 115.108 122.026 131.053 117.153 143.698
  Σύνολο Οφειλών 7264.13 7136.98 7563.28 6815.45 5653.66
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 28.835 42.512 91.835 130.283 210.103
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 28.835 42.512 91.835 130.283 210.103
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1208.22 1205.52 1190.74 1164.29 1121.41
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
  Κοινή Μετοχή 1.096 1.087 1.075 1.065 1.051
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1660.24 1647.59 1637.28 1628.59 1611.63
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -398.961 -403.969 -414.079 -427.745 -451.336
  Treasury Stock - Common -0.098
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -54.152 -39.188 -33.537 -37.616 -39.834
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 8472.35 8342.51 8754.02 7979.75 6775.07
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 109.649 108.694 107.461 106.547 105.089
  Payable/Accrued 54.179 60.815 51.128 98.173 92.796
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 289.685 18.58 -187.538 -30.69 -128.153
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 375.568 239.869 418.031 -270.644 -639.741
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 43.831 5.575 54.029 59.152 54.764
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 157.756 194.219 215.62 216.491 196.94
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 79.732 77.334 143.84 254.585 394.459
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -115.704 21.495 335.92 -515.597 -763.292
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2809.8 -454.41 565.771 653.768 878.736
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -69.481 -34.413 -31.147 -50.668 -52.976
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -2740.32 -419.997 596.918 704.436 931.712
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 2795.13 349.642 -842.439 -540.06 -239.226
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 3247.47 1117.36 -8.948 -29.998 -23.151
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 3.231 7.189
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -452.343 -767.722 -783.287 -513.293 -223.264
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 360.898 135.101 141.363 -156.936 -0.231
  Total Cash Dividends Paid 0 0 -50.204
  Cash Taxes Paid 14.462
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 13.666 289.685 266.094 222.896 40.836
  Cash From Operating Activities 114.492 375.568 342.218 231.955 40.673
  Cash From Operating Activities 12.354 43.831 32.277 21.596 11.039
  Non-Cash Items 92.667 157.756 68.892 -16.55 47.382
  Cash Interest Paid 51.608 79.732 43.623 19.463 10.223
  Changes in Working Capital -4.195 -115.704 -25.045 4.013 -58.584
  Cash From Investing Activities -336.414 -2809.8 -1695.02 -982.127 -360.224
  Capital Expenditures -16.398 -69.481 -54.659 -37.358 -21.575
  Other Investing Cash Flow Items, Total -320.016 -2740.32 -1640.36 -944.769 -338.649
  Cash From Financing Activities 781.777 2795.13 1608.34 1088.82 669.697
  Financing Cash Flow Items 820.75 3247.47 1979.72 1385.56 836.705
  Total Cash Dividends Paid 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -38.973 -452.343 -371.386 -296.742 -167.008
  Net Change in Cash 559.855 360.898 255.54 338.646 350.146
  Cash Taxes Paid 4.526 14.462 14.003 10.84

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  LendingClub Corporation Company profile

  Σχετικά με την LendingClub Corporation

  Η LendingClub Corporation είναι τραπεζική εταιρεία χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής της LendingClub Bank, National Association (η Τράπεζα). Λειτουργεί μια ψηφιακή τράπεζα αγοράς. Οι πελάτες της μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια σειρά χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να τους βοηθήσουν να διαχειριστούν ψηφιακά το δανεισμό, τις δαπάνες και τις αποταμιεύσεις τους. Προσφέρει μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο την υποστήριξη των μελών της και την περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής τους υγείας. Η Εταιρεία προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες σε εμπορικούς πελάτες, καθώς και σε σειρά θεσμικών επενδυτών για τα μη εξασφαλισμένα προσωπικά της δάνεια και τα δάνεια αυτοκινήτου (Καταναλωτικά Δάνεια), καθώς και για τα δάνεια χρηματοδότησης ασθενών και εκπαίδευσης. Για τους καταθέτες, προσφέρει χαρακτηριστικά ψηφιακής εμπειρίας, όπως εκπτώσεις τελών αυτόματης ταμειακής μηχανής (ΑΤΜ), ανταμοιβές και επιτόκια. Η δραστηριότητά της στον τομέα των εμπορικών δανείων περιλαμβάνει εμπορικά και βιομηχανικά δάνεια, δάνεια για εμπορικά ακίνητα, δάνεια για μικρές επιχειρήσεις και δάνεια και μισθώσεις εξοπλισμού.

  Industry: Consumer Lending (NEC)

  595 Market Street
  Suite 200
  SAN FRANCISCO
  CALIFORNIA 94105
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου