Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Lattice - LSCC CFD

  73.22
  1.27%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.14
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 74.16
  Άνοιγμα* 72.78
  Μεταβολή 1 έτους* -12.96%
  Εύρος ημέρας* 72.66 - 73.84
  Εύρος 52 εβδ. N/A
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) N/A
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) N/A
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς N/A
  Αναλογία P/E N/A
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία N/A
  Έσοδα N/A
  EPS N/A
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta N/A
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 27, 2024 74.16 -1.29 -1.71% 75.45 76.02 73.69
  Feb 26, 2024 75.04 -0.41 -0.54% 75.45 75.47 74.26
  Feb 23, 2024 74.66 0.46 0.62% 74.20 75.57 73.15
  Feb 22, 2024 74.67 0.44 0.59% 74.23 74.94 72.06
  Feb 21, 2024 72.14 1.40 1.98% 70.74 72.32 70.44
  Feb 20, 2024 72.11 0.12 0.17% 71.99 72.19 70.14
  Feb 16, 2024 73.18 -1.07 -1.44% 74.25 75.10 72.24
  Feb 15, 2024 74.45 -2.11 -2.76% 76.56 76.65 74.21
  Feb 14, 2024 76.19 2.66 3.62% 73.53 77.13 73.46
  Feb 13, 2024 72.25 5.30 7.92% 66.95 75.83 66.95
  Feb 12, 2024 70.95 1.20 1.72% 69.75 72.66 68.96
  Feb 9, 2024 69.70 0.73 1.06% 68.97 70.48 68.82
  Feb 8, 2024 67.98 4.02 6.29% 63.96 68.17 63.96
  Feb 7, 2024 63.84 1.79 2.88% 62.05 64.48 61.63
  Feb 6, 2024 61.48 -1.05 -1.68% 62.53 62.53 60.62
  Feb 5, 2024 62.76 0.95 1.54% 61.81 63.02 61.14
  Feb 2, 2024 61.61 1.06 1.75% 60.55 61.76 60.13
  Feb 1, 2024 61.07 0.22 0.36% 60.85 61.97 60.02
  Jan 31, 2024 60.81 0.86 1.43% 59.95 62.19 59.30
  Jan 30, 2024 61.11 -1.90 -3.02% 63.01 63.45 61.11

  Lattice Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 660.356 515.327 408.12 404.093 398.799
  Έσοδα 660.356 515.327 408.12 404.093 398.799
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 208.306 193.652 162.814 165.671 179.36
  Ακαθάριστο Εισόδημα 452.05 321.675 245.306 238.422 219.439
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 472.989 414.511 355.754 345.052 401.919
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 122.076 105.617 95.331 82.542 91.054
  Έρευνα & Ανάπτυξη 134.713 109.617 89.099 78.562 82.172
  Depreciation / Amortization 4.832 3.514 4.573 13.613 17.967
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.062 2.111 3.937 4.664 31.366
  Λειτουργικά Έσοδα 187.367 100.816 52.366 59.041 -3.12
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -4.146 -2.738 -3.702 -13.931 -20.6
  Άλλο, Καθαρό -1.109 -0.452 -0.208 -0.045 -0.249
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 182.112 97.626 48.456 45.065 -23.969
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 178.882 95.922 47.392 43.493 -26.322
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 178.882 95.922 47.392 43.493 -26.322
  Καθαρά Κέρδη 178.882 95.922 47.392 43.493 -26.322
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 178.882 95.922 47.392 43.493 -26.322
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 178.882 95.922 47.392 43.493 -26.322
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 178.882 95.922 47.392 43.493 -26.322
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 140.667 142.143 141.276 137.274 126.564
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.27167 0.67483 0.33546 0.31683 -0.20797
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.29305 0.68942 0.36271 0.34962 -0.04689
  Jul 2023 Apr 2023 Dec 2022 Oct 2022 Jul 2022
  Συνολικά έσοδα 190.079 184.31 175.96 172.509 161.372
  Έσοδα 190.079 184.31 175.96 172.509 161.372
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 57.518 55.709 53.894 53.777 50.887
  Ακαθάριστο Εισόδημα 132.561 128.601 122.066 118.732 110.485
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 137.009 125.176 121.944 123.707 114.586
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 36.788 32.578 32.355 31.926 29.024
  Έρευνα & Ανάπτυξη 41.675 35.719 34.514 34.556 33.351
  Depreciation / Amortization 1.14 1.14 1.135 1.133 1.132
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.112 0.03 0.046 2.315 0.192
  Λειτουργικά Έσοδα 53.07 59.134 54.016 48.802 46.786
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.189 -0.555 -1.28 -1.267 -0.891
  Άλλο, Καθαρό -0.176 -0.095 -0.024 -0.82 -0.243
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 53.083 58.484 52.712 46.715 45.652
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 50.644 55.923 51.913 46.359 44.532
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 50.644 55.923 51.913 46.359 44.532
  Καθαρά Κέρδη 50.644 55.923 51.913 46.359 44.532
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 50.644 55.923 51.913 46.359 44.532
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 50.644 55.923 51.913 46.359 44.532
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 50.644 55.923 51.913 46.359 44.532
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 139.768 140.101 139.905 139.935 140.17
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.36234 0.39916 0.37106 0.33129 0.3177
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.36158 0.39937 0.37138 0.34771 0.31904
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 379.167 301.351 333.843 262.43 284.423
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 145.722 131.57 182.332 118.081 128.675
  Μετρητά & Ισοδύναμα 145.722 131.57 182.332 118.081 119.051
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 9.624
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 101.365 85.531 64.581 64.917 60.89
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 101.365 85.531 64.581 64.917 60.89
  Συνολικό Απόθεμα 110.375 67.594 64.599 54.98 67.096
  Προπληρωθέντα Εξοδα 21.705 16.656 22.331 24.452 27.762
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 798.713 726.494 680.067 612.016 623.687
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 65.204 61.912 61.844 62.821 34.883
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 181.553 171.817 173.026 188.811 176.25
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -116.349 -109.905 -111.182 -125.99 -141.367
  Υπεραξία, Καθαρό 315.358 315.358 267.514 267.514 267.514
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 25.07 29.782 6.321 6.977 21.325
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 13.914 18.091 10.545 12.274 15.542
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 127.373 106.181 79.731 99.819 69.418
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 42.036 34.597 27.53 44.35 31.88
  Δεδουλευμένα Έξοδα 67.671 49.643 39.439 31.682 29.248
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 17.173 12.762 21.474 8.29
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 17.666 4.768 2.313 0
  Σύνολο Οφειλών 311.55 314.861 295.64 284.357 365.23
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 128.752 140.76 157.934 125.072 251.357
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 128.752 140.76 157.934 125.072 251.357
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 47.63 59.32 57.975 59.466 44.455
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 487.163 411.633 384.427 327.659 258.457
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 1.371 1.372 1.362 1.339 1.297
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 599.3 701.688 770.711 762.213 736.274
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -111.094 -289.976 -385.898 -433.29 -476.783
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2.414 -1.451 -1.748 -2.603 -2.331
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 798.713 726.494 680.067 612.016 623.687
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 137.099 137.239 136.236 133.883 129.728
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 7.795 8.6
  Sep 2023 Jul 2023 Apr 2023 Dec 2022 Oct 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 360.733 344.612 348.88 379.167 340.308
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 114.397 103.773 112.136 145.722 118.766
  Μετρητά & Ισοδύναμα 114.397 103.773 112.136 145.722 118.766
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 115.259 104.813 97.838 101.365 106.938
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 115.259 104.813 97.838 101.365 106.938
  Συνολικό Απόθεμα 104.019 111.49 117.079 110.375 93.964
  Προπληρωθέντα Εξοδα 27.058 24.536 21.827 21.705 20.64
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 779.622 759.071 767.629 798.713 758.945
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 66.252 64.989 67.14 65.204 62.589
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 174.657 171.405 168.901 163.963 160.165
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -124.493 -120.959 -117.815 -116.349 -114.948
  Υπεραξία, Καθαρό 315.358 315.358 315.358 315.358 315.358
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 21.951 22.79 23.93 25.07 26.085
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 15.328 11.322 12.321 13.914 14.605
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 100.663 91.966 97.158 127.373 110.278
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 36.887 41.264 40.843 42.036 43.635
  Δεδουλευμένα Έξοδα 58.702 46.765 50.25 67.671 60.751
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 5.074 3.937 6.065 17.666 5.892
  Σύνολο Οφειλών 153.452 184.31 252.655 311.55 317.214
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 43.885 103.819 128.752 148.685
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 43.885 103.819 128.752 148.685
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 52.789 48.459 51.678 55.425 58.251
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 626.17 574.761 514.974 487.163 441.731
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 1.38 1.378 1.376 1.371 1.37
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 578.58 580.592 570.994 599.3 607.034
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 49.261 -4.527 -55.171 -111.094 -163.007
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -3.051 -2.682 -2.225 -2.414 -3.666
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 779.622 759.071 767.629 798.713 758.945
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 138.022 137.823 137.637 137.099 137.028
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 178.882 95.922 47.392 43.493 -26.322
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 238.806 167.722 91.687 124.137 51.458
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 29.323 24.429 25.14 33.056 39.261
  Deferred Taxes -0.096
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 63.833 52.823 46.476 29.193 28.379
  Cash Taxes Paid 4.621 3.304 1.868 3.393 3.054
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 3.973 2.313 3.7 10.995 18.607
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -33.232 -5.452 -27.321 18.395 10.236
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -34.932 -89.796 -20.868 -15.536 -21.11
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -23.338 -9.835 -12.121 -15.59 -8.384
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -11.594 -79.961 -8.747 0.054 -12.726
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -188.072 -128.613 -8.101 -109.912 -16.841
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -54.946 -54.191 -26.965 -12.17 -2.37
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -102.973 -61.297 -4.886 17.166 29.288
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -30.153 -13.125 23.75 -114.908 -43.759
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -1.65 -0.075 1.533 0.341 -1.271
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 14.152 -50.762 64.251 -0.97 12.236
  Apr 2023 Dec 2022 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Net income/Starting Line 55.923 178.882 126.969 80.61 36.078
  Cash From Operating Activities 44.864 238.806 156.825 92.918 43.205
  Cash From Operating Activities 8.09 29.323 21.498 14.272 7.179
  Non-Cash Items 15.957 63.833 48.142 30.694 15.865
  Cash Taxes Paid 0.413 4.621 4.115 2.355 0.761
  Cash Interest Paid 1.849 3.973 2.203 1.337 0.552
  Changes in Working Capital -35.106 -33.232 -39.784 -32.658 -15.917
  Cash From Investing Activities -11.029 -34.932 -21.402 -14.285 -7.13
  Capital Expenditures -8.414 -23.338 -13.08 -8.917 -4.426
  Other Investing Cash Flow Items, Total -2.615 -11.594 -8.322 -5.368 -2.704
  Cash From Financing Activities -67.556 -188.072 -146.012 -91.093 -44.403
  Financing Cash Flow Items -33.787 -54.946 -50.043 -35.763 -25.629
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -8.769 -102.973 -85.82 -46.58 -14.399
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -25 -30.153 -10.149 -8.75 -4.375
  Foreign Exchange Effects 0.135 -1.65 -2.215 -1.228 -0.253
  Net Change in Cash -33.586 14.152 -12.804 -13.688 -8.581
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 10.1753 14025252 -30771 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 10.1104 13935912 1001578 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 9.8239 13540998 3153953 2023-06-30 LOW
  Artisan Partners Limited Partnership Investment Advisor 6.6307 9139490 394442 2023-06-30 LOW
  T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 4.9278 6792266 -615795 2023-06-30 LOW
  Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 4.4851 6182067 101131 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.5326 4869235 623216 2023-06-30 LOW
  Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 2.6966 3716929 -7720 2023-06-30 LOW
  Franklin Advisers, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4417 3365567 701562 2023-06-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.988 2740220 1326797 2023-06-30 LOW
  Lord, Abbett & Co. LLC Investment Advisor 1.7674 2436185 -14682 2023-06-30 MED
  AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7561 2420586 5625 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.745 2405246 165553 2023-06-30 LOW
  BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.485 2046884 201223 2023-06-30 LOW
  ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.2953 1785378 5910 2023-06-30 LOW
  Polar Capital LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.1143 1535922 -142229 2023-06-30 LOW
  Voya Investment Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.0294 1418960 1299143 2023-06-30 LOW
  RobecoSAM AG Investment Advisor 1.011 1393600 31000 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9797 1350443 -32602 2022-12-31 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.9341 1287497 3102 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Semiconductors (NEC)

  5555 Ne Moore CT
  HILLSBORO
  OREGON 97124
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0219%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0439%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0109%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου