Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Lancashire Holdings Ltd - LRE CFD

5.520
2.13%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.035
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.022491 %
Charges from borrowed part ($-0.90)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.022491%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.000573 %
Charges from borrowed part ($0.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.000573%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Lancashire Holdings Ltd ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 5.405
Άνοιγμα* 5.43
Μεταβολή 1 έτους* 28.67%
Εύρος ημέρας* 5.395 - 5.52
Εύρος 52 εβδ. 3.60-6.70
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 604.87K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 12.33M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.32B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 244.01M
Έσοδα 811.52M
EPS -0.02
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.28348
Beta 0.80
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 24, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 30, 2023 5.405 0.035 0.65% 5.370 5.450 5.365
Mar 29, 2023 5.355 0.105 2.00% 5.250 5.380 5.235
Mar 28, 2023 5.275 -0.145 -2.68% 5.420 5.420 5.265
Mar 27, 2023 5.415 -0.045 -0.82% 5.460 5.475 5.385
Mar 24, 2023 5.390 -0.050 -0.92% 5.440 5.440 5.265
Mar 23, 2023 5.415 0.040 0.74% 5.375 5.490 5.365
Mar 22, 2023 5.495 -0.050 -0.90% 5.545 5.550 5.445
Mar 21, 2023 5.540 0.270 5.12% 5.270 5.545 5.265
Mar 20, 2023 5.290 0.060 1.15% 5.230 5.360 5.005
Mar 17, 2023 5.235 -0.240 -4.38% 5.475 5.485 5.165
Mar 16, 2023 5.450 -0.010 -0.18% 5.460 5.485 5.275
Mar 15, 2023 5.380 -0.080 -1.47% 5.460 5.595 5.365
Mar 14, 2023 5.485 -0.040 -0.72% 5.525 5.525 5.395
Mar 13, 2023 5.525 -0.160 -2.81% 5.685 5.685 5.520
Mar 10, 2023 5.705 -0.040 -0.70% 5.745 5.785 5.675
Mar 9, 2023 5.870 -0.020 -0.34% 5.890 5.915 5.790
Mar 8, 2023 5.895 0.105 1.81% 5.790 5.905 5.790
Mar 7, 2023 5.885 0.065 1.12% 5.820 5.910 5.745
Mar 6, 2023 5.820 -0.105 -1.77% 5.925 5.955 5.810
Mar 3, 2023 5.955 -0.025 -0.42% 5.980 6.110 5.925

Lancashire Holdings Ltd Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 1004.9 740.3 549.2 492.6 445.1
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1007.7 797.1 543.3 373.1 411.5
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.6 11.1 12.3 9.6 7.9
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 29.2 29.6 19.2 20.8 21
Other Operating Expenses, Total 132.3 116.1 113 107.5 90.8
Λειτουργικά Έσοδα -2.8 -56.8 5.9 119.5 33.6
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2.8 -56.8 5.9 119.5 33.6
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -3.3 -58.2 5.9 118.2 37.6
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 -0.6 -0.3 -0.3 -0.1
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -3.3 -58.8 5.6 117.9 37.5
Καθαρά Κέρδη -3.3 -62.2 4.2 117.9 37.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -3.3 -58.8 5.6 117.9 37.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -3.3 -62.2 4.2 117.9 37.5
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -3.3 -62.2 4.2 117.9 37.5
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 240.328 242.448 226.844 203.87 202.616
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.01373 -0.24253 0.02469 0.57831 0.18508
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.1 0.15956 0.15 0.16245 0.1482
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.01373 -0.20821 0.02469 0.57831 0.18508
Total Premiums Earned 990.4 718.5 497.6 441.1 421.7
Net Investment Income 37.2 19.1 39.7 43.6 27.6
Realized Gains (Losses) -22.7 2.7 11.9 7.9 -4.2
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 576.4 470.5 283.8 129.8 165.4
Amort. Of Policy Acquisition Costs 261.2 157 115 105.4 126.4
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -3.4 -1.4
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 12.8
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Συνολικά έσοδα 562.5 442.4 395.8 344.5 304.7
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 628.8 349.7 506.7 290.4 266.7
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4.9 3.7 4.1 7 5.3
Other Operating Expenses, Total 62.3 70 51.6 64.5 54
Λειτουργικά Έσοδα -66.3 92.7 -110.9 54.1 38
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -14.5 -14.7 -9.1
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -80.8 78 -110.9 54.1 28.9
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -77.7 74.4 -109.8 51.6 30.3
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 -0.4 -0.2 -0.3
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -77.7 74.4 -110.2 51.4 30
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 0.3 -3.7 0.2
Καθαρά Κέρδη -77.7 74.4 -109.9 47.7 30.2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -77.7 74.4 -110.2 51.4 30
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -77.7 74.4 -109.9 47.7 30.2
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -77.7 74.4 -109.9 47.7 30.2
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 238.683 244.129 242.568 245.455 248.458
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.32554 0.30476 -0.4543 0.20941 0.12074
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.1 0.05016 0.11093 0.05 0.1
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.32554 0.30476 -0.4543 0.25914 0.12074
Total Premiums Earned 557 433.4 394.7 323.8 278.8
Net Investment Income 17.5 19.7 4.1 15 23.7
Realized Gains (Losses) -12 -10.7 -3 5.7 2.2
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 409.5 166.9 349.4 121.1 151.4
Amort. Of Policy Acquisition Costs 152.1 109.1 89.9 67.1 56
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 11.7 17.9
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 12.8
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Cash 275.8 226.9 167.7 97.5 107
Μετρητά & Ισοδύναμα 241.9 205.5 152.7 57.1 149.5
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 57 58.4 68.6 45.1 63.1
Total Assets 4069.5 3550.3 3052.7 2859.7 2896
Property/Plant/Equipment, Total - Net 14.2 16.8 19.4 1.4 2.6
Goodwill, Net 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2
Intangibles, Net 86.7 83.3 83.3 82.6 82.6
Long Term Investments 2063.9 1901.2 1483.4 1576.9 1560
Other Assets, Total 646.6 526.1 574.2 535.6 485.4
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 39 47.6 49.9 46.3 50.8
Total Liabilities 2657.2 2011.8 1859.1 1792.5 1789.1
Total Long Term Debt 460.8 345.6 342.9 324.3 326.3
Long Term Debt 445.7 327.5 323.5 324.3 326.3
Deferred Income Tax 12.2 10.9 9.6 11.2 16.5
Minority Interest 0.5 0.4 0.6 0.3 0.4
Other Liabilities, Total 27 19.6 18.7 7.5 4.5
Total Equity 1412.3 1538.5 1193.6 1067.2 1106.9
Common Stock 122 122 101.5 101 100.7
Additional Paid-In Capital 1189.1 853.9 843.7 839.1
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1305.5 215 238 146.2 180.7
Treasury Stock - Common -18.1 -21.2 -13.3 -9.4 -12.1
Other Equity, Total 2.9 33.6 13.5 -14.3 -1.5
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4069.5 3550.3 3052.7 2859.7 2896
Total Common Shares Outstanding 241.839 241.812 201.454 200.809 200.009
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2.8 2.8 2.5
Capital Lease Obligations 15.1 18.1 19.4
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 18.9
Accumulated Depreciation, Total -2.8
Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020 Jun 2020
Μετρητά & Ισοδύναμα 517.7 563.4 432.4 496.5
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 57 43.3 58.4 60.9
Total Assets 4069.5 3996.7 3550.3 3554.1
Property/Plant/Equipment, Total - Net 14.2 15.9 16.8 17.7
Intangibles, Net 157.9 154.5 154.5 154.5
Long Term Investments 2063.9 1966.6 1983.2 1771.1
Other Assets, Total 646.6 584.5 444.1 497.5
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 39 61.1 47.6 43.6
Total Liabilities 2657.2 2443.1 2011.8 2048
Total Long Term Debt 463.6 465.3 348.4 343.3
Long Term Debt 445.7 445.5 327.5 323.7
Capital Lease Obligations 17.9 19.8 20.9 19.6
Deferred Income Tax 12.2 14.9 10.9 12.2
Minority Interest 0.5 0.1 0.4 0.1
Other Liabilities, Total 27 19.9 19.6 18.5
Total Equity 1412.3 1553.6 1538.5 1506.1
Common Stock 122 122 122 121.3
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1305.5 1424.2 1404.1 1366.7
Treasury Stock - Common -18.1 -12.1 -21.2 -6.7
Other Equity, Total 2.9 19.5 33.6 24.8
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4069.5 3996.7 3550.3 3554.1
Total Common Shares Outstanding 241.839 242.755 241.812 241.022
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -56.8 5.9 119.5 33.6 -72.9
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 243.8 80.9 34.5 -2.5 -38.7
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3.3 3.3 3.9 1.4 1.8
Μη Χρηματικά Στοιχεία 27.4 -19.3 -16.4 -13.3 0.1
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 20.8 15.9 18.5 18 16.3
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 269.9 91 -72.5 -24.2 32.3
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -186.8 -260.1 183.4 -6.4 31.3
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -3.9 0 -1.1 -0.2 -0.6
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -182.9 -260.1 184.5 -6.2 31.9
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 32.8 287.3 -53.6 -91.1 -50.7
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -25.7 -17.2 -19.8 -20.9 -20.8
Total Cash Dividends Paid -36.4 -32.3 -30.2 -70.2 -29.9
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -4.5 3.9 1.5 -1.9 5.8
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 85.3 112 165.8 -101.9 -52.3
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 101.8 -3.5 -3.6
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -6.9 340.3
Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020 Jun 2020
Net income/Starting Line -56.8 54.1 5.9 -23
Cash From Operating Activities 243.8 140.1 80.9 -15.2
Cash From Operating Activities 3.3 1.6 3.3 1.7
Non-Cash Items 27.4 18.9 -19.3 -2.5
Cash Interest Paid 20.8 7.6 15.9 8.3
Changes in Working Capital 269.9 65.5 91 8.6
Cash From Investing Activities -186.8 -74.8 -260.1 -114
Capital Expenditures -3.9 -0.7 0 0
Other Investing Cash Flow Items, Total -182.9 -74.1 -260.1 -114
Cash From Financing Activities 32.8 66.9 287.3 308.8
Financing Cash Flow Items -25.7 -12.5 -17.2 -9.5
Total Cash Dividends Paid -36.4 -24.3 -32.3 -20.2
Issuance (Retirement) of Stock, Net -6.9 0 340.3 340.3
Issuance (Retirement) of Debt, Net 101.8 103.7 -3.5 -1.8
Foreign Exchange Effects -4.5 -1.2 3.9 -3.5
Net Change in Cash 85.3 131 112 176.1
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Setanta Asset Management Ltd. Investment Advisor 9.899 24154461 -500524 2023-02-07 LOW
Polar Capital LLP Investment Advisor/Hedge Fund 4.9737 12136303 -78064 2022-03-09 LOW
GLG Partners LP Investment Advisor/Hedge Fund 4.9574 12096595 1879478 2023-01-30 MED
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 4.284 10453467 -513980 2023-01-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.0342 9843969 30808 2023-02-28 LOW
INVESCO Asset Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 3.64 8882033 0 2023-01-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9175 4678895 4308 2023-02-28 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.6646 4061902 -18600 2023-01-31 LOW
Polaris Capital Management, LLC Investment Advisor 1.307 3189230 0 2022-12-31 LOW
Ostrum Asset Management Investment Advisor 1.2423 3031378 1518926 2023-03-01 MED
DNCA Investments Investment Advisor 1.1513 2809206 -619454 2022-12-31 LOW
Odey Asset Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.9275 2263141 1554107 2022-11-30 MED
Royal London Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6739 1644422 0 2023-03-01 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.618 1508090 31661 2023-01-31 LOW
Artemis Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.6147 1500000 150000 2022-09-30 LOW
Fidelity International Investment Advisor 0.5965 1455564 0 2023-03-01 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.5893 1437921 -5098 2023-03-01 LOW
Hargreaves Lansdown Fund Managers Ltd. Insurance Company 0.5839 1424749 -49144 2022-11-30 LOW
Florida State Board of Administration Pension Fund 0.5807 1416907 167941 2022-09-30 LOW
Royal London Asset Management (CIS) Limited Investment Advisor 0.5533 1350000 0 2022-01-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Lancashire Company profile

Σχετικά με την Lancashire Holdings Ltd

Η Lancashire Holdings Limited είναι μια ασφαλιστική εταιρεία με έδρα τις Βερμούδες. Η εταιρεία είναι πάροχος παγκόσμιων ειδικών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων που δραστηριοποιείται στις Βερμούδες και το Λονδίνο. Επικεντρώνεται σε βραχυπρόθεσμους, ειδικούς (αντ)ασφαλιστικούς κινδύνους εντός τεσσάρων γενικών τομέων: Περιουσίας, Ενέργειας, Ναυτιλίας και Αεροπορίας. Ο τομέας περιουσίας περιλαμβάνει τους κλάδους αντασφάλισης περιουσίας, όπως οι καταστροφές περιουσίας και η αναπαραχώρηση, καθώς και οι ασφαλίσεις περιουσίας και οι τρομοκρατικοί και πολιτικοί κίνδυνοι. Ο τομέας αερομεταφορών περιλαμβάνει ασφαλιστικά προϊόντα αερομεταφορών. Το χαρτοφυλάκιό της στον τομέα της ενέργειας περιλαμβάνει την ανάντη ενέργεια, την κατάντη ενέργεια, την ενέργεια και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο θαλάσσιος τομέας της περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της ναυτιλιακής βιομηχανίας, από το φορτίο μέχρι τα κρουαζιερόπλοια- αναλαμβάνει τον κλάδο της ναυτιλίας τόσο από τις πλατφόρμες των Lloyd's όσο και από την εταιρεία της.

Industry: Property & Casualty Insurance (NEC)

Power House
7 Par-La-Ville Road
HAMILTON
HM 11
BM

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.20 Price
+4.350% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.4480%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.4261%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.006

Oil - Crude

75.51 Price
+1.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0049%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

Gold

1,979.92 Price
-0.060% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0098%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

28,527.90 Price
+1.050% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου