Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Clariane SE - CLARI CFD

  2.18
  5.83%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.06
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022082 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022082%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.00014 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.00014%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο France
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Clariane SE ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 2.06
  Άνοιγμα* 2.06
  Μεταβολή 1 έτους* -79.19%
  Εύρος ημέρας* 2.06 - 2.2
  Εύρος 52 εβδ. 2.44-10.97
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.20M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 12.59M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 262.16M
  Αναλογία P/E 8.47
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 106.20M
  Έσοδα 4.73B
  EPS 0.29
  Μέρισμα (Απόδοση %) 10.1875
  Beta 0.88
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 28, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 6, 2023 2.18 0.12 5.83% 2.06 2.21 2.06
  Dec 5, 2023 2.06 0.06 3.00% 2.00 2.09 2.00
  Dec 4, 2023 2.06 -0.05 -2.37% 2.11 2.17 2.04
  Dec 1, 2023 2.16 -0.01 -0.46% 2.17 2.21 2.08
  Nov 30, 2023 2.14 -0.14 -6.14% 2.28 2.31 2.10
  Nov 29, 2023 2.29 0.02 0.88% 2.27 2.44 2.26
  Nov 28, 2023 2.25 0.04 1.81% 2.21 2.33 2.15
  Nov 27, 2023 2.26 -0.08 -3.42% 2.34 2.35 2.21
  Nov 24, 2023 2.34 -0.11 -4.49% 2.45 2.47 2.33
  Nov 23, 2023 2.40 0.04 1.69% 2.36 2.45 2.29
  Nov 22, 2023 2.43 0.01 0.41% 2.42 2.53 2.42
  Nov 21, 2023 2.44 -0.30 -10.95% 2.74 2.75 2.44
  Nov 20, 2023 2.76 -0.08 -2.82% 2.84 2.90 2.76
  Nov 17, 2023 2.87 0.24 9.13% 2.63 2.91 2.63
  Nov 16, 2023 2.76 -0.34 -10.97% 3.10 3.15 2.63
  Nov 15, 2023 3.10 0.17 5.80% 2.93 3.14 2.85
  Nov 14, 2023 3.00 -0.46 -13.29% 3.46 3.55 2.83
  Nov 13, 2023 3.42 -0.10 -2.84% 3.52 3.64 3.38
  Nov 10, 2023 3.62 -0.04 -1.09% 3.66 3.68 3.56
  Nov 9, 2023 3.71 0.13 3.63% 3.58 3.77 3.58

  Clariane SE Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, February 28, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  FR

  Γεγονός

  Full Year 2023 Korian SE Earnings Release
  Full Year 2023 Korian SE Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 4438.3 4137.31 3772.91 3612.5 3333.79
  Έσοδα 4438.3 4137.31 3772.91 3612.5 3333.79
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 351.936 309.313 297.045 276.743 265.142
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4086.36 3828 3475.86 3335.76 3068.65
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4165.77 3795.52 3507 3253.93 3034.52
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3215.53 2999.07 2725.17 2460.22 2590.62
  Depreciation / Amortization 654.882 615.757 556.681 510.641 163.298
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 14.21 -2.191 7.282
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 61.939 41.708 5.975 2.149 1.141
  Other Operating Expenses, Total -118.524 -170.329 -92.075 6.372 7.041
  Λειτουργικά Έσοδα 272.528 341.792 265.904 358.571 299.262
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -195.9 -190.308 -194.955 -164.066 -100.043
  Άλλο, Καθαρό -18.693 -18.172 -10.892 -18.994 -21.581
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 57.935 133.312 60.057 175.511 177.638
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 45.773 121.893 42.881 116.225 125.032
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -9.278 -21.772 -2.702 -1.544 -1.899
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 35.741 99.883 39.403 114.681 123.133
  Καθαρά Κέρδη 22.06 91.115 39.403 114.681 123.133
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 35.741 99.883 39.402 114.681 123.133
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 22.06 91.115 39.402 114.681 123.133
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 22.06 91.115 39.402 114.681 123.133
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 120.457 105.294 105.78 96.3027 95.2298
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.29671 0.94861 0.37249 1.19084 1.29301
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.25 0.35 0.3 0 0.55419
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.70297 1.31079 0.413 1.20562 1.30144
  Total Adjustments to Net Income -0.001 0
  Equity In Affiliates -0.754 -0.238 -0.776
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -13.681 -8.768
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 2453.72 2272.84 2165.46 2130.84 2006.47
  Έσοδα 2453.72 2272.84 2165.46 2130.84 2006.47
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 205.134 183.462 168.474 148.203 161.11
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2248.59 2089.38 1996.98 1982.63 1845.36
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2332.19 2131.31 2034.46 1925.98 1867.33
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1812.18 1645.32 1570.22 1520.05 1476.4
  Depreciation / Amortization 337.482 332.677 322.205 307.094 309.073
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -4.511 4.511 -5.905 5.905
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 22.076 29.302 32.636 54.692 6.798
  Other Operating Expenses, Total -44.683 -54.935 -63.588 -98.151 -91.959
  Λειτουργικά Έσοδα 121.529 141.528 131 204.854 139.146
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -129.047 -100.656 -95.244 -95.443 -93.244
  Άλλο, Καθαρό 27.031 -9.748 -8.945 -11.374 -8.419
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 19.513 31.124 26.811 98.037 37.483
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 14.739 25.243 20.53 77.87 45.524
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -7.033 -2.419 -6.859 -9.188 -12.584
  Equity In Affiliates 0.115 0.021 -0.775 0.566 -0.804
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 7.821 22.845 12.896 69.248 32.136
  Καθαρά Κέρδη 1.208 9.164 12.896 60.48 32.136
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 7.821 22.845 12.896 69.248 32.136
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1.208 9.164 12.896 60.48 32.136
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1.208 9.164 12.896 60.48 32.136
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 106.204 105.713 119.153 105.55 121.605
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.07364 0.2161 0.10823 0.65607 0.26427
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.25 0 0.35 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.23065 0.44091 0.31796 1.06764 0.3006
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -6.613 -13.681 -8.768
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1788.08 2128.19 1882.71 903.232 998.964
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 736.567 1217.54 1162.81 346.201 551.518
  Μετρητά 721.792 1072.23 938.778 289.686 457.41
  Μετρητά & Ισοδύναμα 11.918 142.337 220.331 55.1 92.951
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.857 2.971 3.7 1.415 1.157
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 792.556 781.302 623.515 465.973 387.722
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 440.368 364.674 315.301 284.047 235.611
  Συνολικό Απόθεμα 28.623 28.236 36.186 33.909 17.113
  Προπληρωθέντα Εξοδα 95.62 93.774 57.985 52.529 39.398
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 134.717 7.343 2.216 4.62 3.213
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 14573.6 14308.1 13197.3 10938.2 7623.46
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 7004.44 6547.54 6102.12 5472.58 2292.43
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 8774.43 8203.02 7645.13 6788.14 3670.81
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1769.99 -1655.48 -1543.01 -1315.56 -1378.38
  Υπεραξία, Καθαρό 3237.26 3213.84 2905.6 2504.15 2311.82
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2256.71 2180.72 2157.75 1943.86 1822.82
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 70.474 62.139 69.962 38.152 57.296
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 216.6 175.643 79.181 76.259 140.133
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2822.88 2406.51 2614.24 1929.52 1392.2
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 733.354 609.166 453.62 369.942 315.111
  Δεδουλευμένα Έξοδα 452.752 406.46 404.201 385.565 305.09
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0.546 0 11.849 7.583 7.757
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1317.83 1040.84 1128.54 545.536 273.182
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 318.404 350.043 616.034 620.896 491.06
  Σύνολο Οφειλών 11034.3 10814.8 10040.3 8380.05 5067.28
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 6930.77 7186.73 6481.38 5721.32 2859.62
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3559.36 3761.48 3130.5 2405.89 2859.62
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 603.68 584.317 605.204 534.627 583.287
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 328.655 271.131 165.566 11.449 11.814
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 348.352 366.103 173.956 183.138 220.355
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3539.22 3493.29 3156.98 2558.19 2556.19
  Κοινή Μετοχή 532.526 527.968 525.191 413.641 409.882
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1205.66 1196.25 1182.78 902.503 881.765
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1801.04 1769.07 1449.01 1242.04 1264.54
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.001 0.001
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 14573.6 14308.1 13197.3 10938.2 7623.46
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 106.204 105.084 104.991 89.5428 88.7024
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 3371.41 3425.25 3350.88 3315.42
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1643.16 1788.08 1950.58 2128.19 1910.52
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 377.232 736.567 888.333 1214.56 1000.95
  Μετρητά 373.088 721.792 855.935 1072.23 890.387
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1.919 11.918 28.462 142.337 110.565
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1047.35 792.556 831.787 878.047 861.673
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 492.563 440.368 406.364 364.674 377.971
  Συνολικό Απόθεμα 29.873 28.623 26.467 28.236 46.213
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 52.266 134.717 86.392 7.343 1.678
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 14766.2 14573.6 14334.6 14308.1 13737.7
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 7037.13 7004.44 6713.83 6547.54 6209
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 8904.11 8774.43 8422.48 8203.02 7771.05
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1866.98 -1769.99 -1708.64 -1655.48 -1562.05
  Υπεραξία, Καθαρό 3346.59 3237.26 3231.05 3213.84 3115.48
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2320.33 2256.71 2192.73 2180.72 2162.35
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 164.582 70.474 59.397 62.139 71.564
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 254.437 216.6 186.97 175.643 268.791
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3365.49 2822.88 2228.12 2406.51 2547.47
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 687.035 733.354 605.227 499.717 466.177
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0.325 0.546 -177.848 0 84.883
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1758.96 1317.83 952.31 1040.84 1210.65
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 368.991 318.404 392.866 865.952 785.763
  Σύνολο Οφειλών 11270.2 11034.3 10852.9 10814.8 10316.2
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 6552.05 6930.77 7391.21 7186.73 6651.5
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2986.9 3559.36 3960.8 3761.48 3301.03
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 3565.15 3371.41 3430.41 3425.25 3350.47
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 627.502 603.68 631.068 584.317 613.582
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 372.545 328.655 289.3 271.131 184.433
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 352.573 348.352 313.205 366.103 319.171
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3496.07 3539.22 3481.67 3493.29 3421.55
  Κοινή Μετοχή 532.526 532.526 528.093 527.968 525.281
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1205.66 1205.66 1196.25 1196.25 1182.78
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1757.89 1801.04 1757.32 1769.07 1713.49
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.001 -0.001
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 14766.2 14573.6 14334.6 14308.1 13737.7
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 106.204 106.204 105.109 105.084 105.009
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.225 2.857 3.936
  Προπληρωθέντα Εξοδα 136.442 95.62 117.606
  Δεδουλευμένα Έξοδα 550.18 452.752 455.562
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 45.02 121.655 42.104 116.224 125.032
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 861.576 840.036 794.926 765.714 377.272
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 617.158 612.719 524.721 460.33 142.34
  Deferred Taxes -8.21
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 251.37 248.273 281.377 251.793 0.893
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 180.039 190.336 194.874 179.729 102.019
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -51.972 -142.611 -53.276 -62.633 117.217
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -770.264 -825.284 -1097.11 -636.247 -363.341
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -622.201 -528.911 -520.103 -326.271 -264.596
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -148.063 -296.373 -577.005 -309.976 -98.745
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -550.131 31.384 1112.24 -334.858 24.87
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -214.625 6.705 -183.202 -187.216 -110.337
  Total Cash Dividends Paid -57.826 -36.436 -24.657 -24.865
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 29.836 92.946 639.529 1.134 0.564
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -307.516 -31.831 655.913 -124.119 159.508
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -464.725 50.305 810.058 -205.391 38.801
  Cash Taxes Paid 87.368 44.755 66.269 59.379
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -5.906 4.169
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Net income/Starting Line 45.02 19.755 121.655 44.72
  Cash From Operating Activities 861.576 368.608 840.036 314.766
  Cash From Operating Activities 617.158 309.265 612.719 288.371
  Non-Cash Items 251.37 125.624 248.273 135.576
  Cash Taxes Paid 87.368 42.535 44.755 15.037
  Cash Interest Paid 180.039 94.411 190.336 97.812
  Changes in Working Capital -51.972 -86.036 -142.611 -153.901
  Cash From Investing Activities -770.264 -427.817 -825.284 -553.743
  Capital Expenditures -622.201 -272.687 -528.911 -252.521
  Other Investing Cash Flow Items, Total -148.063 -155.13 -296.373 -301.222
  Cash From Financing Activities -550.131 -250.899 31.384 71.658
  Financing Cash Flow Items -214.625 -119.257 6.705 130.955
  Total Cash Dividends Paid -57.826 -8.879 -36.436 -7.287
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 29.836 -28.865 92.946 -0.49
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -307.516 -93.898 -31.831 -51.52
  Foreign Exchange Effects -5.906 -3.727 4.169 0.027
  Net Change in Cash -464.725 -313.835 50.305 -167.292
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Crédit Agricole Assurances S.A. Investment Advisor 24.6733 26358073 0 2023-06-19 LOW
  Malakoff Médéric Corporation 7.5338 8048260 0 2023-06-19 LOW
  PSP Investments Pension Fund 6.4028 6839996 0 2023-06-19 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9045 2034547 162137 2023-09-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.831 1956050 45496 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.4988 1601136 -363294 2022-12-31 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.9425 1006806 18783 2023-09-30 LOW
  Sycomore Asset Management Investment Advisor 0.5981 638993 -155652 2023-03-31 LOW
  Kirao Asset Management Investment Advisor 0.5507 588352 0 2023-07-31 MED
  Azimut Capital Management Sgr SpA Investment Advisor/Hedge Fund 0.468 500000 0 2023-09-30 HIGH
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.461 492433 24890 2023-09-30 LOW
  California State Teachers Retirement System Pension Fund 0.3335 356285 64797 2022-06-30 LOW
  Florida State Board of Administration Pension Fund 0.318 339757 86581 2022-09-30 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.198 211485 10820 2023-09-30 LOW
  Erste Asset Management GmbH Investment Advisor 0.1825 194917 63000 2023-08-31 LOW
  Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 0.1636 174820 0 2023-08-31 LOW
  SPSW Capital GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.1142 122000 0 2023-06-30 LOW
  California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.1116 119171 -23605 2022-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.1013 108224 0 2023-09-30 LOW
  Attitude Gestión, S.G.I.I.C. S.A. Investment Advisor 0.0908 97000 -36372 2023-06-30 HIGH

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Korian Medica Company profile

  Σχετικά με την Korian Medica SA

  Η Korian SA, πρώην Korian Medica SA, είναι μια εταιρεία με έδρα τη Γαλλία που λειτουργεί εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και ιατρικά ιδρύματα. Οι συμμετοχές της εταιρείας περιλαμβάνουν κέντρα φιλοξενίας ηλικιωμένων, που προσφέρουν μόνιμη κοινωνική φροντίδα και ιατρική υποστήριξη- κέντρα παρακολούθησης και αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων γενικών και εξειδικευμένων κέντρων. Επιπλέον, η Εταιρεία προσφέρει νοσηλεία στο σπίτι, η οποία αποφεύγει ή συντομεύει τη διαδικασία νοσηλείας- και υπηρεσίες κατ' οίκον νοσηλείας, οι οποίες επιτρέπουν τη φροντίδα που συνταγογραφείται από γιατρό στο σπίτι. Οι εγκαταστάσεις της Korian-Medicas βρίσκονται στη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία μέσω των θυγατρικών της, Segesta S.p.A., Phonix GmBH, Reacti Malt SAS, Sas La Normandie, Sa La Bastide de la tourne, Sas Mapadex La Roseraie, μεταξύ άλλων.

  Industry: Healthcare Facilities & Services (NEC)

  21 - 25 rue Balzac
  PARIS
  ILE-DE-FRANCE 75008
  FR

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0013%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0263%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0041%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου