Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές KLA-Tencor Corporation - KLAC CFD

398.16
3.65%
0.65
Χαμηλό: 390.31
Υψηλό: 398.57
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Thursday at 20:00

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.65
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

KLA Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 384.53
Άνοιγμα* 390.31
Μεταβολή 1 έτους* 1.68%
Εύρος ημέρας* 390.31 - 398.57
Εύρος 52 εβδ. 250.20-429.46
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.22M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 23.79M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 51.38B
Αναλογία P/E 15.25
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 138.48M
Έσοδα 10.48B
EPS 24.32
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.40158
Beta 1.38
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 26, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 29, 2023 384.53 8.49 2.26% 376.04 388.21 372.80
Mar 28, 2023 370.77 -1.22 -0.33% 371.99 372.72 364.41
Mar 27, 2023 373.35 -2.26 -0.60% 375.61 379.69 369.94
Mar 24, 2023 374.79 -9.44 -2.46% 384.23 384.23 370.09
Mar 23, 2023 388.44 4.11 1.07% 384.33 396.75 381.21
Mar 22, 2023 381.49 0.27 0.07% 381.22 397.01 378.49
Mar 21, 2023 384.48 -6.53 -1.67% 391.01 396.25 379.94
Mar 20, 2023 389.58 3.26 0.84% 386.32 391.35 382.92
Mar 17, 2023 387.36 1.90 0.49% 385.46 391.33 382.18
Mar 16, 2023 389.57 26.32 7.25% 363.25 390.23 363.25
Mar 15, 2023 370.02 0.68 0.18% 369.34 373.05 360.99
Mar 14, 2023 378.26 6.37 1.71% 371.89 379.96 367.28
Mar 13, 2023 364.46 5.13 1.43% 359.33 370.18 356.89
Mar 10, 2023 367.39 -12.79 -3.36% 380.18 381.61 359.24
Mar 9, 2023 378.13 -8.30 -2.15% 386.43 394.50 376.72
Mar 8, 2023 387.10 11.68 3.11% 375.42 389.00 374.90
Mar 7, 2023 375.02 -2.35 -0.62% 377.37 380.39 371.68
Mar 6, 2023 379.54 -0.51 -0.13% 380.05 385.92 377.39
Mar 3, 2023 381.09 7.05 1.88% 374.04 382.97 373.91
Mar 2, 2023 377.80 7.22 1.95% 370.58 380.98 366.90

KLA-Tencor Corporation Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 9211.88 6918.73 5806.42 4568.9 4036.7
Έσοδα 9211.88 6918.73 5806.42 4568.9 4036.7
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3422.72 2771.61 2449.56 1870.12 1445.23
Ακαθάριστο Εισόδημα 5789.16 4147.12 3356.86 2698.79 2591.47
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5557.7 4430.25 4326.76 3179.53 2499.51
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 799.99 680.071 659.617 564.132 443.426
Έρευνα & Ανάπτυξη 1105.13 928.362 863.64 711.017 608.712
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.551 -0.739 2.137
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 169.721 0 279.187
Λειτουργικά Έσοδα 3654.18 2488.48 1479.66 1389.37 1537.19
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -155.875 -153.151 -142.567 -85.209 -77.857
Άλλο, Καθαρό -9.069 25.125 -20.385 -7.933 -3.406
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3489.24 2360.45 1316.71 1296.23 1455.93
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3322.06 2077.35 1215.03 1155.72 1193.06
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3321.81 2078.29 1216.79 1156.32 1193.06
Καθαρά Κέρδη 3321.81 2078.29 1216.79 1175.62 802.265
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3321.81 2078.29 1216.79 1156.32 1193.06
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3321.81 2078.29 1216.79 1175.62 802.265
Ρύθμιση Αραίωσης
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3321.81 2078.29 1216.79 1175.62 802.265
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 151.555 155.437 158.005 156.949 157.378
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 21.9182 13.3706 7.70093 7.36747 7.58089
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 4.2 3.6 3.3 3 2.52
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 22.9907 13.4409 9.37639 7.36747 7.58089
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 19.3 -390.8
Depreciation / Amortization 60.141 49.656 74.756 35.005
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.253 0.939 1.76 0.6
Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021
Συνολικά έσοδα 2486.74 2288.68 2352.63 2083.84 1925.47
Έσοδα 2486.74 2288.68 2352.63 2083.84 1925.47
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 933.504 849.407 867.097 772.712 772.302
Ακαθάριστο Εισόδημα 1553.23 1439.27 1485.53 1311.13 1153.17
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1512.22 1393.77 1386.67 1265.04 1205.69
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 216.641 201.387 201.09 180.872 180.284
Έρευνα & Ανάπτυξη 296.85 285.158 265 258.122 241.397
Depreciation / Amortization 20.168 15.133 12.42 12.42 11.769
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -0.061
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 45.06 42.684 41.065 40.912 0
Λειτουργικά Έσοδα 974.516 894.907 965.958 818.8 719.78
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -44.197 -39.978 -37.852 -38.312 -39.97
Άλλο, Καθαρό 19.38 -8.644 -1.201 -14.14 29.033
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 949.699 846.285 926.905 766.348 708.843
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 805.398 730.66 717.517 1068.48 633.058
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.024 -0.088 -0.073 -0.068 -0.08
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 805.374 730.572 717.444 1068.42 632.978
Καθαρά Κέρδη 805.374 730.572 717.444 1068.42 632.978
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 805.374 730.572 717.444 1068.42 632.978
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 805.374 730.572 717.444 1068.42 632.978
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 805.374 730.572 717.444 1068.42 632.978
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 149.182 151.186 152.331 153.41 154.381
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 5.3986 4.83227 4.70977 6.96445 4.1001
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.05 1.05 1.05 1.05 0.9
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 5.65532 5.07603 4.92099 7.13992 4.10762
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5696.25 4723.54 4315.08 4549 4392.07
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2494.52 1980.47 1739.39 2880.32 3016.74
Μετρητά & Ισοδύναμα 1434.61 1234.41 1015.99 1404.38 1153.05
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1059.91 746.063 723.391 1475.94 1863.69
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1465.38 1264.1 1136.02 675.13 593.188
Accounts Receivable - Trade, Net 1396.53 1207.29 1084.13 651.678 571.117
Total Inventory 1575.38 1310.98 1262.5 931.845 732.988
Prepaid Expenses 76.649 74.955 88.387 47.088 36.146
Other Current Assets, Total 84.319 93.035 88.786 14.619 13.004
Total Assets 10271.1 9279.96 9008.52 5638.62 5532.17
Property/Plant/Equipment, Total - Net 765.91 620.614 448.799 286.306 283.975
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1588.24 1375.21 1194.19 984.674 937.125
Accumulated Depreciation, Total -822.326 -754.599 -745.389 -698.368 -653.15
Goodwill, Net 2011.17 2045.4 2211.86 354.698 349.526
Intangibles, Net 1185.31 1391.41 1560.67 19.333 18.963
Other Long Term Assets, Total 612.483 498.986 472.114 429.282 487.643
Total Current Liabilities 2103.23 1699.79 1768.49 1214.27 1293.16
Accounts Payable 342.083 264.28 202.416 169.354 147.38
Accrued Expenses 822.912 715.24 663.557 514.095 491.745
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 20 0 249.999 0 249.983
Other Current Liabilities, Total 918.232 720.266 652.514 530.821 404.054
Total Liabilities 6893.57 6614.54 6349.41 4018.11 4205.76
Total Long Term Debt 3422.77 3469.67 3173.38 2237.4 2680.47
Long Term Debt 3422.77 3469.67 3173.38 2237.4 2680.47
Other Liabilities, Total 718.865 768.609 686.669 565.239 232.12
Total Equity 3377.55 2665.42 2659.11 1620.51 1326.42
Common Stock 0.153 0.155 0.159 617.999 0.157
Additional Paid-In Capital 2175.83 2090.11 2017.15 529.126
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1277.12 654.93 714.825 1056.44 848.457
Unrealized Gain (Loss) 0.595 3.683 -1.616 -11.032 -3.869
Other Equity, Total -76.152 -83.457 -71.413 -42.901 -47.454
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 10271.1 9279.96 9008.52 5638.62 5532.17
Total Common Shares Outstanding 152.776 155.461 159.475 151.364 156.84
Deferred Income Tax 650.623 660.885 702.285 1.197
Minority Interest -1.912 15.586 18.585
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 6582.72 6701.48 6144.67 5696.25 5405.17
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2577.9 2810.46 2624.81 2494.52 2442.73
Μετρητά & Ισοδύναμα 1415.17 1657.06 1509.56 1434.61 1452.15
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1162.72 1153.4 1115.25 1059.91 990.575
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1769.83 1862.78 1582.74 1465.38 1355.45
Accounts Receivable - Trade, Net 1723.7 1825.05 1558.85 1396.53 1301.7
Total Inventory 1982.3 1829.41 1715.34 1575.38 1450.59
Prepaid Expenses 84.073 78.064 112.592 76.649 59.687
Other Current Assets, Total 168.62 120.755 109.184 84.319 96.715
Total Assets 12017.8 11680.2 11146.5 10271.1 9939.24
Property/Plant/Equipment, Total - Net 910.114 815.014 798.163 765.91 730.137
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1781.57 1661.25 1624.29 1588.24 1539.91
Accumulated Depreciation, Total -871.452 -846.24 -826.124 -822.326 -809.776
Goodwill, Net 2314.47 2042.79 2041.34 2011.17 2011.19
Intangibles, Net 1255.67 1104.99 1157.54 1185.31 1237.59
Other Long Term Assets, Total 954.838 1015.96 1004.77 612.483 555.162
Total Current Liabilities 2828.98 2776.1 2523.01 2103.23 2029.47
Accounts Payable 424.128 379.875 380.827 342.083 295.111
Accrued Expenses 942.945 1027.59 931.174 822.912 830.085
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 20 20 20 20
Other Current Liabilities, Total 1461.91 1348.63 1191.01 918.232 884.27
Total Liabilities 7937.5 7631.71 7285.55 6893.57 6824.38
Total Long Term Debt 3699.8 3424.11 3423.44 3422.77 3422.1
Long Term Debt 3699.8 3424.11 3423.44 3422.77 3422.1
Deferred Income Tax 660.816 679.688 625.54 650.623 629.896
Minority Interest -1.683 -1.771 -1.844 -1.912 -1.992
Other Liabilities, Total 749.59 753.589 715.405 718.865 744.917
Total Equity 4080.31 4048.53 3860.93 3377.55 3114.86
Common Stock 2179.23 2181.02 2137.71 0.153 2115.21
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1972.61 1943.98 1801.27 1277.12 1070.12
Unrealized Gain (Loss) -11.789 -2.223 0.345 0.595 1.038
Other Equity, Total -59.744 -74.256 -78.389 -76.152 -71.511
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 12017.8 11680.2 11146.5 10271.1 9939.24
Total Common Shares Outstanding 149.375 150.847 151.746 152.776 153.359
Additional Paid-In Capital 2175.83
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2077.35 1215.03 1175.02 802.265 926.076
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2185.03 1778.85 1152.63 1229.12 1079.67
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 333.335 348.049 233.224 62.684 57.836
Deferred Taxes -44.445 -93.11 -27.511 98.76 4.007
Μη Χρηματικά Στοιχεία 62.096 417.769 98.245 72.67 50.094
Cash Taxes Paid 326.002 194.583 180.47 253.128 234.053
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 154.195 152.651 107.073 114.238 119.998
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -243.313 -108.883 -326.343 192.741 41.652
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -500.404 -258.874 -1180.98 291.618 -560.886
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -231.628 -152.675 -130.498 -66.947 -38.594
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -268.776 -106.199 -1050.48 358.565 -522.292
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1497.88 -1299.64 -360.005 -1270.1 -472.805
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -56.362 -44.563 -38.679 -28.756 -19.169
Total Cash Dividends Paid -559.353 -522.421 -472.263 -402.065 -343.993
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -852.509 -753.45 -1030.37 -141.725 20.357
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -29.657 20.799 1181.31 -697.557 -130
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 13.46 -1.926 -0.033 0.696 -1.411
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 200.201 218.415 -388.388 251.331 44.563
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 2516.66 1786 1068.48 2077.35 1444.3
Cash From Operating Activities 2493.47 1674.59 863.797 2185.03 1719.4
Cash From Operating Activities 262.496 170.369 84.824 333.335 248.688
Non-Cash Items 110.7 80.672 46.817 62.096 67.227
Cash Taxes Paid 355.176 226.943 57.532 326.002 214.606
Cash Interest Paid 116.791 76.771 39.717 154.195 116.976
Changes in Working Capital -13.41 8.78 91.641 -243.313 -40.808
Cash From Investing Activities -851.064 -281.57 -175.306 -500.404 -406.8
Capital Expenditures -234.16 -133.856 -68.955 -231.628 -176.252
Other Investing Cash Flow Items, Total -616.904 -147.714 -106.351 -268.776 -230.548
Cash From Financing Activities -1653.28 -1166.88 -609.03 -1497.88 -1105.04
Financing Cash Flow Items -70.048 -52.287 -46.532 -56.362 -42.819
Total Cash Dividends Paid -480.926 -321.95 -162.821 -559.353 -420.086
Issuance (Retirement) of Stock, Net -1357.31 -792.639 -399.677 -852.509 -612.474
Issuance (Retirement) of Debt, Net 255 0 0 -29.657 -29.657
Foreign Exchange Effects -8.568 -3.702 -4.507 13.46 10.175
Net Change in Cash -19.438 222.447 74.954 200.201 217.741
Deferred Taxes -382.975 -371.228 -427.97 -44.445
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.5144 13175511 169231 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.0979 7059549 -223141 2022-12-31 LOW
PRIMECAP Management Company Investment Advisor 4.8902 6771954 -338840 2022-12-31 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 4.4403 6148907 -446040 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.1058 5685695 -150809 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 3.5972 4981373 180274 2022-12-31 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.983 2746029 -58269 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.9391 2685218 -199714 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8608 2576855 16552 2022-12-31 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 1.7425 2412993 -20161 2022-12-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.6142 2235299 112426 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.6043 2221664 -345973 2022-12-31 MED
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.5708 2175301 127826 2022-12-31 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 1.5673 2170389 202497 2022-12-31 LOW
Invesco Capital Management (QQQ Trust) Investment Advisor 1.3319 1844358 9515 2023-02-28 LOW
Pictet Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2443 1723085 -149295 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.096 1517715 125855 2022-12-31 LOW
State Farm Insurance Companies Insurance Company 1.0255 1420145 0 2022-12-31 LOW
Amundi Asset Management US, Inc. Investment Advisor 0.8387 1161486 219522 2022-12-31 LOW
Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.7759 1074443 -78801 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

KLA-Tencor Company profile

Σχετικά με την KLA-Tencor Corporation

Η KLA Corporation (KLA) είναι προμηθευτής λύσεων και υπηρεσιών ελέγχου διεργασιών και διαχείρισης αποδόσεων για τις βιομηχανίες ημιαγωγών και συναφών ηλεκτρονικών προϊόντων. Η εταιρεία προσφέρει χαρτοφυλάκιο προϊόντων κατασκευής συσκευών, επιθεώρησης και μετρολογίας και σχετικές υπηρεσίες, λογισμικό και άλλες προσφορές που υποστηρίζουν την έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) και την κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (IC), πλακιδίων και δικτυωμάτων. Προσφέρει επίσης τεχνολογικά προηγμένες λύσεις που βελτιώνουν την απόδοση και διευκολύνουν τη διαδικασία για την αντιμετώπιση διαφόρων σταδίων κατασκευής τυπωμένων κυκλωμάτων (PCB), επίπεδων οθονών (FPD), ειδικών συσκευών ημιαγωγών (SD) και άλλων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Ο τομέας της περιλαμβάνει τον έλεγχο διεργασιών ημιαγωγών, τις διεργασίες ειδικών ημιαγωγών, την επιθεώρηση PCB, οθονών και εξαρτημάτων και τα λοιπά. Οι πελάτες της Εταιρείας στον τομέα των ημιαγωγών δραστηριοποιούνται σε μία ή και στις δύο από τις αγορές κατασκευής συσκευών ημιαγωγών, όπως η Μνήμη και το Χυτήριο/Λογικό.

Industry: Semiconductor Testing Equipment & Service

1 Technology Dr
MILPITAS
CALIFORNIA 95035-7916
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,970.89 Price
+0.340% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0087%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0005%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.54 Price
-1.750% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00418

BTC/USD

28,456.50 Price
+0.150% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

73.97 Price
+1.470% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0162%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0057%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου