Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές JM - JM CFD

227.4
6.19%
1.4
Χαμηλό: 223.8
Υψηλό: 236
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 08:10

Mon - Fri: 08:10 - 16:25

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 1.4
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025632 %
Charges from borrowed part ($-1.03)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025632%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.018813 %
Charges from borrowed part ($-0.75)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.018813%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα SEK
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Sweden
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

JM AB ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 242.4
Άνοιγμα* 236
Μεταβολή 1 έτους* -30.47%
Εύρος ημέρας* 223.8 - 236
Εύρος 52 εβδ. 146.50-347.40
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 585.01K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 6.26M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 16.59B
Αναλογία P/E 10.66
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 64.50M
Έσοδα 15.75B
EPS 22.80
Μέρισμα (Απόδοση %) 5.76132
Beta 1.27
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 27, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 242.4 5.8 2.45% 236.6 247.6 232.4
Feb 2, 2023 237.4 2.8 1.19% 234.6 238.0 225.0
Feb 1, 2023 235.8 18.2 8.36% 217.6 238.2 214.4
Jan 31, 2023 193.8 -9.0 -4.44% 202.8 203.6 193.7
Jan 30, 2023 201.0 -5.8 -2.80% 206.8 206.8 197.5
Jan 27, 2023 202.4 0.2 0.10% 202.2 205.0 198.7
Jan 26, 2023 201.4 4.2 2.13% 197.2 205.6 196.2
Jan 25, 2023 203.8 -0.2 -0.10% 204.0 204.8 202.2
Jan 24, 2023 202.4 0.4 0.20% 202.0 204.0 200.4
Jan 23, 2023 203.6 3.4 1.70% 200.2 203.6 197.0
Jan 20, 2023 197.4 -0.6 -0.30% 198.0 200.2 195.7
Jan 19, 2023 195.5 -2.7 -1.36% 198.2 200.8 194.6
Jan 18, 2023 203.6 -0.6 -0.29% 204.2 207.2 201.0
Jan 17, 2023 206.8 -0.6 -0.29% 207.4 209.0 203.6
Jan 16, 2023 208.2 6.2 3.07% 202.0 208.8 200.8
Jan 13, 2023 201.4 -0.8 -0.40% 202.2 207.6 200.0
Jan 12, 2023 203.8 5.7 2.88% 198.1 204.4 193.8
Jan 11, 2023 198.9 8.3 4.35% 190.6 199.2 190.6
Jan 10, 2023 193.7 7.5 4.03% 186.2 194.7 185.3
Jan 9, 2023 189.2 4.8 2.60% 184.4 189.2 182.0

JM Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 15752 17275 15680 15605 16291 15650
Έσοδα 15752 17275 15680 15605 16291 15650
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 12821 13828 12776 12750 13337 12435
Ακαθάριστο Εισόδημα 2931 3447 2904 2855 2954 3215
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 13741 14544 13804 13623 14273 13423
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 935 1005 1041 979 957 1032
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -15 -289 -13 -106 -21 -45
Λειτουργικά Έσοδα 2011 2731 1876 1982 2018 2227
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -60 -33 -37 -65 -75 -60
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1951 2666 1807 1882 1917 2147
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1540 2259 1423 1526 1539 1804
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1540 2259 1423 1526 1539 1804
Καθαρά Κέρδη 1540 2259 1423 1526 1539 1804
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1540 2259 1423 1526 1539 1804
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1540 2259 1423 1526 1539 1804
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1540 2259 1423 1526 1539 1804
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 72.7258 70.844 69.8654 69.9856 70.0614 69.5605
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 21.1754 31.8869 20.3677 21.8045 21.9664 25.9343
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 9.5 11 12 12.5 12.75 13.5
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 21.0126 28.4303 20.2212 20.5764 21.7258 25.3907
Άλλο, Καθαρό -32 -32 -35 -26 -20
Other Operating Expenses, Total 1
Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022
Συνολικά έσοδα 4058 3120 4927 3835 3668
Έσοδα 4058 3120 4927 3835 3668
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3178 2504 3894 3128 2932
Ακαθάριστο Εισόδημα 880 616 1033 707 736
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3472 2698 4160 3378 3259
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 300 210 277 258 319
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -6 -16 -12 -7 6
Λειτουργικά Έσοδα 586 422 767 457 409
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -15 -13 -37 -17 -13
Άλλο, Καθαρό -6 -7 20 -4 -7
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 565 402 750 436 389
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 478 304 675 345 308
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 478 304 675 345 308
Καθαρά Κέρδη 478 304 675 345 308
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 478 304 675 344 309
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 478 304 675 344 309
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 478 304 675 344 309
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 69.9127 69.4858 68.9808 68.7945 68.099
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 6.8371 4.37499 9.78533 5.0004 4.53751
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 13.5 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 6.76449 4.20086 9.62876 4.91988 4.60727
Other Operating Expenses, Total 1 -1 2
Total Adjustments to Net Income -1 1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 14102 18902 20434 22553 22653 23807
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2735 6050 5022 5752 7638 8779
Cash 1327
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1408 3478 3340 3355 4601 4798
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1319 1595 1904 1638 1323 1055
Accounts Receivable - Trade, Net 999 1124 1090 912 802 636
Total Inventory 9796 10908 12899 14118 12654 13091
Prepaid Expenses 19 40 42 29 35 49
Other Current Assets, Total 233 309 567 1016 1003 833
Total Assets 14332 19111 20648 22972 23088 24391
Property/Plant/Equipment, Total - Net 12 15 19 214 165 263
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 97 105 118 322 276 381
Accumulated Depreciation, Total -85 -90 -99 -108 -111 -119
Goodwill, Net 185 176 180 186 168 180
Long Term Investments 33 18 15 19 95 141
Total Current Liabilities 6460 9973 10158 10535 10683 11793
Accounts Payable 668 842 902 1015 819 780
Accrued Expenses 1283 1526 1315 1423 1419 1430
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2055 4331 4968 5320 6480 7566
Other Current Liabilities, Total 2454 3274 2973 2777 1965 2017
Total Liabilities 9381 13068 14004 15846 15490 16006
Total Long Term Debt 517 203 146 1359 1180 818
Long Term Debt 517 203 146 538 513 190
Deferred Income Tax 677 679 681 639 603 584
Other Liabilities, Total 1727 2213 3019 3313 3024 2811
Total Equity 4951 6043 6644 7126 7598 8385
Common Stock 73 71 70 70 70 70
Additional Paid-In Capital 881 892 895 897 898 935
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 3997 5080 5679 6159 6630 7379
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 14332 19111 20648 22972 23088 24391
Total Common Shares Outstanding 71.4483 69.5833 69.5833 69.5833 69.5833 68.6488
Μετρητά & Ισοδύναμα 2572 1682 2397 3037 3981
Capital Lease Obligations 821 667 628
Other Long Term Assets, Total 7 0
Other Equity, Total 1
Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022 Jun 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 22650 22972 23807 23801 23582
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2969 3022 8779 4115 2481
Μετρητά & Ισοδύναμα 2969 3022 3981 4115 2481
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5653 5631 1055 6004 6517
Accounts Receivable - Trade, Net 5653 5631 636 6004 6517
Total Inventory 13226 13433 13091 13066 13838
Other Current Assets, Total 802 886 833 616 746
Total Assets 23227 23610 24391 24400 24127
Other Long Term Assets, Total 577 405 352 545
Total Current Liabilities 11192 11490 11793 11721 12091
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 6587 7130 7566 7573 7767
Other Current Liabilities, Total 4605 4360 2017 4148 4324
Total Liabilities 15632 15830 16006 15738 16180
Total Long Term Debt 1093 906 818 636 744
Long Term Debt 1093 906 818 636 744
Other Liabilities, Total 3347 3434 2811 3381 3345
Total Equity 7595 7780 8385 8662 7947
Other Equity, Total 7595 7780 8385 8662 7947
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 23227 23610 24391 24400 24127
Total Common Shares Outstanding 69.1979 68.9109 68.6488 68.2771 67.3268
Property/Plant/Equipment, Total - Net 233 263 247
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4798
Prepaid Expenses 49
Goodwill, Net 180
Long Term Investments 141
Accounts Payable 780
Accrued Expenses 1430
Deferred Income Tax 584
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1931 2456 1876 1982 2018 2227
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1572 -3 -3615 -1403 -710 -961
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 8 7 8 114 105 113
Μη Χρηματικά Στοιχεία 294 -729 -1533 -1670 -1859 -3318
Cash Taxes Paid 413 361 697 433 484 549
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 34 37 43 62 76 59
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -661 -1737 -3966 -1829 -974 17
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -6 300 -8 -7 -79 -17
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -6 300 -8 -7 -79 -17
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1327 757 2730 2118 1437 1911
Total Cash Dividends Paid -602 -675 -765 -835 -870 -887
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -500 -500 0 -375
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -225 1932 3495 2953 2307 3175
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 6 -2 3 7 -8 11
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 245 1052 -890 715 640 944
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -2
Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022 Jun 2022
Cash From Operating Activities -161 -1174 -961 -305 -1394
Cash Taxes Paid 328 438 549 151 300
Changes in Working Capital -161 -1174 -961 -305 -1394
Cash From Investing Activities 0 -1 -17 -6 0
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -1 -17 -6 0
Cash From Financing Activities 91 1157 1911 433 -114
Total Cash Dividends Paid -887 -887 -887 0 -922
Issuance (Retirement) of Stock, Net -125 -250 -375 -124 -324
Issuance (Retirement) of Debt, Net 1103 2294 3175 557 1131
Net Change in Cash -70 -18 944 122 -1508
Financing Cash Flow Items -2 1
Foreign Exchange Effects 11
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Corporation 30.6124 20901767 0 2022-09-30 LOW
AMF Tjänstepension AB Pension Fund 11.4408 7811656 900000 2022-09-30 LOW
Swedbank Robur Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 5.0729 3463714 122440 2022-10-10 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.4027 2323301 161042 2022-09-30 LOW
Handelsbanken Kapitalförvaltning AB Investment Advisor/Hedge Fund 3.2969 2251096 -1207686 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.994 2044288 12903 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.4623 1681247 -83510 2022-12-31 LOW
Folksam Group Insurance Company 1.7733 1210808 -62514 2022-09-30 LOW
Lansförsäkringar Fondförvaltning AB Investment Advisor 1.4769 1008420 0 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.0751 734053 3860 2022-12-31 LOW
C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Investment Advisor 0.8766 598513 -2189 2022-12-31 LOW
Nordea Funds Oy Investment Advisor 0.7839 535212 38965 2022-11-30 LOW
Marlborough International Management Limited Investment Advisor 0.5756 393001 0 2022-06-30 HIGH
E.Öhman J:or Fonder AB Investment Advisor 0.5333 364138 -925 2022-12-31 LOW
SEB Investment Management AB Investment Advisor 0.5299 361794 -5970 2022-12-31 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.4817 328876 0 2023-01-31 LOW
Storebrand Kapitalforvaltning AS Investment Advisor 0.447 305184 0 2022-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.44 300443 17630 2022-12-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3835 261867 0 2022-12-31 LOW
Skandia Investment Management AB Investment Advisor 0.3809 260070 0 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

JM Company profile

Σχετικά με την JM

Η J. M. Smucker Company δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία τροφίμων και ποτών. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν τους τομείς λιανικής πώλησης τροφίμων για κατοικίδια ζώα στις ΗΠΑ, λιανικής πώλησης καφέ στις ΗΠΑ και λιανικής πώλησης καταναλωτικών τροφίμων στις ΗΠΑ. Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν καφέ, τροφές για σκύλους, τροφές για γάτες, σνακ για κατοικίδια ζώα, φυστικοβούτυρο, επάλειψη φρούτων, κατεψυγμένα προϊόντα χειρός, λιπαρά και έλαια, προϊόντα ελέγχου μερίδων, χυμούς και ποτά, καθώς και μείγματα και συστατικά αρτοποιίας. Ο τομέας λιανικής πώλησης τροφίμων για κατοικίδια στις ΗΠΑ περιλαμβάνει τα προϊόντα Rachael Ray Nutrish, Meow Mix, Milk-Bone, 9Lives, Kibbles 'n Bits, Pup-Peroni και Nature's Recipe. Ο τομέας λιανικής πώλησης καφέ στις ΗΠΑ περιλαμβάνει κυρίως τις εγχώριες πωλήσεις καφέ με τα εμπορικά σήματα Folgers, Dunkin' και Cafe Bustelo. Ο τομέας λιανικής πώλησης καταναλωτικών τροφίμων στις ΗΠΑ περιλαμβάνει κυρίως τις εγχώριες πωλήσεις προϊόντων με τα εμπορικά σήματα Smucker's και Jif.

Industry: Homebuilding (NEC)

Gustav Iii:S Boulevard 64
SOLNA
STOCKHOLM 169 74
SE

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,531.70 Price
-0.270% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0188%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0075%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

73.71 Price
+0.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0248%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0087%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.40 Price
+0.200% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00334

BTC/USD

23,002.10 Price
+0.220% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου