Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές J Sainsbury PLC - SBRY CFD

2.660
0.52%
0.011
Χαμηλό: 2.648
Υψηλό: 2.684
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 12:00 12:03 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.011
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.028007 %
Charges from borrowed part ($-1.12)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.028007%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.015829 %
Charges from borrowed part ($-0.63)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.015829%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

J Sainsbury PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 2.674
Άνοιγμα* 2.671
Μεταβολή 1 έτους* -8.24%
Εύρος ημέρας* 2.648 - 2.684
Εύρος 52 εβδ. 1.69-2.93
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 11.03M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 142.40M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 6.27B
Αναλογία P/E 10.98
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.35B
Έσοδα 30.58B
EPS 0.24
Μέρισμα (Απόδοση %) 4.54206
Beta 0.90
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 27, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 2.660 0.033 1.26% 2.627 2.688 2.627
Feb 2, 2023 2.674 0.068 2.61% 2.606 2.686 2.606
Feb 1, 2023 2.636 0.050 1.93% 2.586 2.652 2.586
Jan 31, 2023 2.614 -0.003 -0.11% 2.617 2.626 2.580
Jan 30, 2023 2.611 0.094 3.73% 2.517 2.614 2.512
Jan 27, 2023 2.501 0.036 1.46% 2.465 2.543 2.426
Jan 26, 2023 2.384 0.009 0.38% 2.375 2.404 2.375
Jan 25, 2023 2.376 -0.054 -2.22% 2.430 2.437 2.373
Jan 24, 2023 2.407 -0.032 -1.31% 2.439 2.461 2.403
Jan 23, 2023 2.441 0.012 0.49% 2.429 2.453 2.424
Jan 20, 2023 2.423 0.002 0.08% 2.421 2.436 2.408
Jan 19, 2023 2.405 0.000 0.00% 2.405 2.418 2.385
Jan 18, 2023 2.410 -0.004 -0.17% 2.414 2.443 2.408
Jan 17, 2023 2.427 0.016 0.66% 2.411 2.433 2.400
Jan 16, 2023 2.435 0.052 2.18% 2.383 2.448 2.383
Jan 13, 2023 2.394 -0.047 -1.93% 2.441 2.461 2.394
Jan 12, 2023 2.432 0.008 0.33% 2.424 2.447 2.383
Jan 11, 2023 2.391 -0.037 -1.52% 2.428 2.443 2.369
Jan 10, 2023 2.443 -0.023 -0.93% 2.466 2.494 2.432
Jan 9, 2023 2.467 0.034 1.40% 2.433 2.484 2.421

J Sainsbury PLC Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Συνολικά έσοδα 26224 28456 29007 28993 29048 29895
Έσοδα 26224 28456 29007 28993 29048 29895
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 24590 26574 26719 26699 26870 27538
Ακαθάριστο Εισόδημα 1634 1882 2288 2294 2178 2357
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 25598 27964 28415 28314 28883 28734
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1207 1415 1725 1345 1480 1352
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -183 21 26 307 545 -122
Other Operating Expenses, Total -16 -46 -55 -37 -12 -34
Λειτουργικά Έσοδα 626 492 592 679 165 1161
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -115 -78 -390 -380 -338 -308
Άλλο, Καθαρό -8 -5 0 -23 9 1
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 503 409 202 255 -164 854
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 377 309 186 152 -201 677
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 377 309 186 152 -201 677
Καθαρά Κέρδη 377 309 186 152 -201 677
Total Adjustments to Net Income -18 -18 -18 -23 -7 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 359 291 168 129 -208 677
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 359 291 168 129 -208 677
Ρύθμιση Αραίωσης 18 18 18 15
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 377 309 186 144 -208 677
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2280 2429.8 2468.6 2470 2210 2351
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.16535 0.12717 0.07535 0.0583 -0.09412 0.28796
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.102 0.102 0.11 0.033 0.106 0.131
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.16667 0.1934 0.28883 0.21174 0.18326 0.22629
Gain (Loss) on Sale of Assets 0 -21
Q4 2020 Q2 2020 Q4 2021 Q2 2021 Q4 2022
Συνολικά έσοδα 13896 14934 14114 15724 14171
Έσοδα 13896 14934 14114 15724 14171
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 12728 13644 13226 14476 13062
Ακαθάριστο Εισόδημα 1168 1290 888 1248 1109
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 13469 14875 13998 15040 13694
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 651 801 679 725 627
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 103 441 94 -142 20
Other Operating Expenses, Total -13 -11 -1 -19 -15
Λειτουργικά Έσοδα 427 59 116 684 477
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -170 -189 -148 -171 -137
Gain (Loss) on Sale of Assets 0
Άλλο, Καθαρό -11 -7 6 28 -27
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 246 -137 -26 541 313
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 190 -179 -21 389 288
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 190 -179 -21 389 288
Καθαρά Κέρδη 190 -179 -21 389 288
Total Adjustments to Net Income -12 -4 -3 0 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 178 -183 -24 389 288
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 178 -183 -24 389 288
Ρύθμιση Αραίωσης 4 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 182 -183 -24 389 288
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2732.6 2211.7 2208.3 2349.5 2352.5
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.0666 -0.08274 -0.01087 0.16557 0.12242
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.032 0.074 0.032 0.099
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.1171 0.13519 0.04393 0.08215 0.1441
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 6312 7857 7550 7582 7147 6742
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1183 1933 1332 1076 1665 1021
Cash 439 585 609 325 566
Μετρητά & Ισοδύναμα 403 462 204 994 398 25
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 341 886 519 82 942 430
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3260 3947 4104 4762 3697 3674
Accounts Receivable - Trade, Net 574 117 144 811 161 148
Total Inventory 1775 1810 1929 1732 1625 1797
Other Current Assets, Total 94 10 21 12 5 78
Total Assets 19798 22001 28011 27937 25260 26912
Property/Plant/Equipment, Total - Net 10006 9898 14186 13775 13334 13962
Intangibles, Net 803 675 647 974 548 640
Long Term Investments 672 772 850 981 759 607
Note Receivable - Long Term 1985 2367 3398 3496 2323 2067
Other Long Term Assets, Total 20 35 984 1129 783 2528
Total Current Liabilities 8586 10302 11849 12050 11829 9868
Payable/Accrued 3741 4275
Notes Payable/Short Term Debt 0 127 252 0 99 7
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 172 636 1213 558 781 573
Other Current Liabilities, Total 4673 5815 6572 7217 7577 5758
Total Liabilities 12926 14590 20229 20146 18559 18489
Total Long Term Debt 2039 1789 6301 6512 6058 6802
Long Term Debt 2039 1692 1003 1248 748 707
Deferred Income Tax 162 241 235 265 255 806
Other Liabilities, Total 2139 2258 1844 1319 417 1013
Total Equity 6872 7411 7782 7791 6701 8423
Common Stock 625 627 630 634 637 668
Additional Paid-In Capital 1120 1130 1147 1159 1173 1406
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 4631 5050 5342 5502 4476 5940
Other Equity, Total 496 448 471 496 164 116
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 19798 22001 28011 27937 25260 26912
Total Common Shares Outstanding 2188.15 2194.1 2206 2217.34 2230.78 2336.35
Prepaid Expenses 157 164 155 172
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 15669 20020 19690 20541
Accumulated Depreciation, Total -5771 -5834 -6356 -6579
Goodwill, Net 397 396 366 366
Accounts Payable 2852 3044 2873 2965
Accrued Expenses 872 768 499 565
Capital Lease Obligations 97 5298 5264 5310 6095
Unrealized Gain (Loss) 156 192 251 293
Mar 2020 Sep 2020 Mar 2021 Sep 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 7582 7920 7147 7163 6742
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1076 2129 1665 1748 1021
Μετρητά & Ισοδύναμα 994 580 398 579 25
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 82 473 942 661 430
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4762 4128 3852 3713 3846
Accounts Receivable - Trade, Net 811 748 725 740 683
Total Inventory 1732 1635 1625 1682 1797
Other Current Assets, Total 12 28 5 20 78
Total Assets 27937 27083 25260 25676 26912
Property/Plant/Equipment, Total - Net 13775 13555 13334 13639 13962
Intangibles, Net 974 858 914 1001 1006
Long Term Investments 981 868 759 645 607
Note Receivable - Long Term 3496 2864 2330 2088 2091
Other Long Term Assets, Total 1129 1018 776 1140 2504
Total Current Liabilities 12050 12221 11829 10672 9868
Payable/Accrued 4275 4702 4488 4563 4546
Notes Payable/Short Term Debt 0 615 99 201 7
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 558 795 781 618 573
Other Current Liabilities, Total 7217 6109 6461 5290 4742
Total Liabilities 20146 19896 18559 18600 18489
Total Long Term Debt 6512 6141 6058 6486 6802
Long Term Debt 1248 772 748 722 707
Capital Lease Obligations 5264 5369 5310 5764 6095
Deferred Income Tax 265 328 255 490 806
Other Liabilities, Total 1319 1206 417 952 1013
Total Equity 7791 7187 6701 7076 8423
Common Stock 634 635 637 666 668
Additional Paid-In Capital 1159 1163 1173 1398 1406
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 5502 5141 4643 5012 6349
Other Equity, Total 496 248 248 0 0
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 27937 27083 25260 25676 26912
Total Common Shares Outstanding 2217.34 2223.64 2230.78 2332.31 2336.35
Cash 1076 325 508 566
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 503 409 202 255 -261 854
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1153 1365 1043 1372 2343 1009
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 600 659 1119 1127 1113 1069
Amortization 28 72 143 129 136 151
Μη Χρηματικά Στοιχεία -210 47 599 674 650 239
Cash Taxes Paid 75 72 68 110 93 23
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 95 89 404 384 349 329
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 232 178 -1020 -813 705 -1304
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -750 -470 -481 -426 -553 -649
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -744 -701 -590 -639 -595 -694
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -6 231 109 213 42 45
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -466 -244 -1170 -1072 -1308 -1018
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -8 -7 -250 -8
Total Cash Dividends Paid -253 -235 -247 -270 -255 -242
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 6 -2 -8 -3 -13 -27
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -211 0 -915 -799 -790 -741
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -63 651 -608 -126 482 -658
Mar 2020 Sep 2020 Mar 2021 Sep 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 255 -137 -261 541 854
Cash From Operating Activities 1372 1511 2343 913 1009
Cash From Operating Activities 1127 596 1113 581 1069
Amortization 129 65 136 78 151
Non-Cash Items 674 476 650 145 239
Cash Taxes Paid 110 88 93 0 23
Cash Interest Paid 384 193 349 178 329
Changes in Working Capital -813 511 705 -432 -1304
Cash From Investing Activities -426 -263 -553 -281 -649
Capital Expenditures -639 -301 -595 -319 -694
Other Investing Cash Flow Items, Total 213 38 42 38 45
Cash From Financing Activities -1072 -789 -1308 -673 -1018
Total Cash Dividends Paid -270 -20 -255 -169 -242
Issuance (Retirement) of Stock, Net -3 -26 -13 -30 -27
Issuance (Retirement) of Debt, Net -799 -493 -790 -466 -741
Net Change in Cash -126 459 482 -41 -658
Financing Cash Flow Items -250 -250 -8 -8
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Qatar Investment Authority Sovereign Wealth Fund 14.3029 335446132 0 2022-04-25 LOW
Vesa Equity Investment S.à r.l. Investment Advisor 10.0152 234887363 0 2022-04-25 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.3709 149416535 0 2022-04-25 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 4.9529 116161658 0 2022-04-25 LOW
Pzena Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 4.4469 104292488 0 2022-04-25 LOW
Bestway Group Corporation 3.4449 80792512 80792512 2023-01-27 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4711 57955597 730226 2022-11-19 LOW
Brandes Investment Partners, L.P. Investment Advisor 2.3771 55749358 -501361 2023-01-01 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.4162 33214982 -2026118 2023-01-01 LOW
LSV Asset Management Investment Advisor 1.3564 31811149 -130934 2022-11-21 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1324 26558798 5253083 2023-01-01 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.0628 24926363 -3841847 2023-01-01 LOW
Kiltearn Partners LLP Investment Advisor 0.8566 20090686 1021776 2022-11-21 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8472 19868402 -34143 2023-01-01 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.824 19325322 -4206022 2022-11-21 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.7667 17981290 -69707 2023-01-01 LOW
Premier Asset Management Ltd Investment Advisor/Hedge Fund 0.4977 11671977 -9252 2022-11-21 LOW
UBS Asset Management (UK) Ltd. Investment Advisor 0.458 10740794 -1059645 2022-11-21 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.4332 10160381 -38246 2023-01-01 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4195 9838542 248290 2022-11-21 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Sainsbury Company profile

Σχετικά με την J Sainsbury PLC

Η J Sainsbury PLC είναι εταιρεία λιανικής πώλησης εμπορευμάτων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων που περιλαμβάνουν: Λιανικό εμπόριο, ασχολείται με το λιανικό εμπόριο τροφίμων, γενικών εμπορευμάτων και ειδών ένδυσης, και Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Ο τομέας Λιανικής λειτουργεί σούπερ μάρκετ και καταστήματα ευκολίας. Ο τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών περιλαμβάνει τις δραστηριότητες της Sainsbury's Bank plc (Sainsbury's Bank). Τα εμπορικά σήματα της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις Argos, Habitat, Tu, Nectar και Sainsbury's Bank. Η Εταιρεία προσφέρει μια σειρά από τοπικά προσαρμοσμένα προϊόντα και υπηρεσίες σε τρόφιμα, είδη ομορφιάς, είδη ένδυσης, εποχιακά και γενικά εμπορεύματα. Προσφέρει επίσης είδη παντοπωλείου σε διάφορες κατηγορίες, όπως φρούτα και λαχανικά, κρέας και ψάρι, γαλακτοκομικά, ψυγεία, αρτοποιεία, κατεψυγμένα, ντουλάπια τροφίμων, ποτά, υγεία και ομορφιά, μωρό, νοικοκυριό, κατοικίδια και σπίτι. Η Εταιρεία διαθέτει περίπου 1.409 καταστήματα, τα οποία περιλαμβάνουν 598 σούπερ μάρκετ και πάνω από 811 καταστήματα ψιλικών.

Industry: Supermarkets & Convenience Stores

33 Holborn
LONDON
EC1N 2HT
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.40 Price
-3.560% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00345

Oil - Brent

79.77 Price
-3.000% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0017%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0163%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.04

TSLA

190.15 Price
+2.990% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0308%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.11

BTC/USD

22,996.35 Price
-1.910% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου