Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές ITM Power - ITM CFD

0.7065
1.87%
0.0105
Χαμηλό: 0.6995
Υψηλό: 0.7185
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 15:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0105
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.023178 %
Charges from borrowed part ($-0.93)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.023178%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.00126 %
Charges from borrowed part ($0.05)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.00126%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

ITM Power PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.6935
Άνοιγμα* 0.716
Μεταβολή 1 έτους* -74.77%
Εύρος ημέρας* 0.6995 - 0.7185
Εύρος 52 εβδ. 0.66-3.04
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.05M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 47.86M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 430.08M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 616.16M
Έσοδα 3.50M
EPS -0.14
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.88
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Sep 12, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 2, 2023 0.6935 -0.0045 -0.64% 0.6980 0.7085 0.6780
Jun 1, 2023 0.6790 -0.0170 -2.44% 0.6960 0.7150 0.6705
May 31, 2023 0.6855 0.0175 2.62% 0.6680 0.7000 0.6535
May 30, 2023 0.6740 -0.0080 -1.17% 0.6820 0.7015 0.6660
May 26, 2023 0.6845 0.0045 0.66% 0.6800 0.6965 0.6765
May 25, 2023 0.6895 0.0015 0.22% 0.6880 0.6975 0.6760
May 24, 2023 0.6775 -0.0385 -5.38% 0.7160 0.7180 0.6695
May 23, 2023 0.7080 -0.0005 -0.07% 0.7085 0.7240 0.6770
May 22, 2023 0.7090 0.0225 3.28% 0.6865 0.7130 0.6775
May 19, 2023 0.6810 -0.0075 -1.09% 0.6885 0.7150 0.6790
May 18, 2023 0.6885 -0.0050 -0.72% 0.6935 0.7150 0.6710
May 17, 2023 0.6900 -0.0095 -1.36% 0.6995 0.7025 0.6785
May 16, 2023 0.7115 -0.0115 -1.59% 0.7230 0.7425 0.6930
May 15, 2023 0.7230 -0.0160 -2.17% 0.7390 0.7580 0.6715
May 12, 2023 0.7495 0.0030 0.40% 0.7465 0.7650 0.7380
May 11, 2023 0.7465 -0.0245 -3.18% 0.7710 0.7740 0.7345
May 10, 2023 0.7710 -0.0115 -1.47% 0.7825 0.7880 0.7480
May 9, 2023 0.7825 -0.0630 -7.45% 0.8455 0.8455 0.7640
May 5, 2023 0.8255 0.0345 4.36% 0.7910 0.8375 0.7875
May 4, 2023 0.7995 0.0115 1.46% 0.7880 0.8050 0.7710

ITM Power Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Tuesday, September 12, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

GB

Γεγονός

Full Year 2023 ITM Power PLC Earnings Release
Full Year 2023 ITM Power PLC Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Friday, October 27, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

09:00

Χώρα

GB

Γεγονός

ITM Power PLC Annual Shareholders Meeting
ITM Power PLC Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 5.627 4.275 3.291 4.589 3.283
Έσοδα 5.627 4.275 3.291 4.589 3.283
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 29.104 10.789 9.12 5.755 3.438
Ακαθάριστο Εισόδημα -23.477 -6.514 -5.829 -1.166 -0.155
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 52.073 30.932 32.687 13.936 9.777
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 12.505 9.005 8.398 6.451 4.541
Έρευνα & Ανάπτυξη 9.314 12.328 16.217 8.529 5.936
Other Operating Expenses, Total -0.56 -1.165 -1.004 -6.799 -4.138
Λειτουργικά Έσοδα -46.446 -26.657 -29.396 -9.347 -6.494
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.217 -0.991 -0.127 0.029 0.018
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -46.663 -27.648 -29.523 -9.318 -6.476
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -46.694 -27.697 -29.561 -9.451 -6.116
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -46.694 -27.697 -29.561 -9.451 -6.116
Καθαρά Κέρδη -46.694 -27.697 -29.561 -9.451 -6.116
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -46.694 -27.697 -29.561 -9.451 -6.116
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -46.694 -27.697 -29.561 -9.451 -6.116
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -46.694 -27.697 -29.561 -9.451 -6.116
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 576.7 507.263 398.388 325.31 288.464
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.08097 -0.0546 -0.0742 -0.02905 -0.0212
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.07904 -0.05222 -0.06438 -0.0291 -0.02133
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.71 -0.025 -0.044
Oct 2022 Apr 2022 Oct 2021 Apr 2021 Oct 2020
Συνολικά έσοδα 2.031 1.471 4.156 4.097 0.178
Έσοδα 2.031 1.471 4.156 4.097 0.178
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 47.59 22.338 6.766 7.804 2.985
Ακαθάριστο Εισόδημα -45.559 -20.867 -2.61 -3.707 -2.807
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 58.192 32.878 19.195 19.065 11.867
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.994 6.938 5.567 5.067 3.938
Έρευνα & Ανάπτυξη 3.63 7.034 6.902 5.426
Other Operating Expenses, Total 0.538 -1.738 -0.172 -0.683 -0.482
Λειτουργικά Έσοδα -56.161 -31.407 -15.039 -14.968 -11.689
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.372 0.086 -0.303 -0.674 -0.317
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -56.533 -31.321 -15.342 -15.642 -12.006
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -56.548 -31.331 -15.363 -15.685 -12.012
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -56.548 -31.331 -15.363 -15.685 -12.012
Καθαρά Κέρδη -56.548 -31.331 -15.363 -15.685 -12.012
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -56.548 -31.331 -15.363 -15.685 -12.012
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -56.548 -31.331 -15.363 -15.685 -12.012
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -56.548 -31.331 -15.363 -15.685 -12.012
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 613.658 602.742 550.658 507.263 476.067
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.09215 -0.05198 -0.0279 -0.03092 -0.02523
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.09089 -0.05014 -0.0279 -0.02854 -0.02523
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.193 1.71 0 -0.025
Depreciation / Amortization 0.877
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 423.622 205.477 67.517 38.298 39.558
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 365.882 176.078 39.919 5.173 20.403
Μετρητά & Ισοδύναμα 365.882 176.078 39.919 5.173 20.403
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 13.146 15.405 8.794 14.59 10.701
Accounts Receivable - Trade, Net 8.075 11.169 7.608 14.07 9.459
Total Inventory 32.198 6.418 4.432 1.906 0.655
Total Assets 458.165 229.066 83.175 44.709 44.367
Property/Plant/Equipment, Total - Net 22.091 19.913 13.021 5.742 4.454
Intangibles, Net 9.081 3.269 2.154 0.669 0.355
Total Current Liabilities 50.129 25.337 21.114 18.5 8.776
Payable/Accrued
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 36.738 21.319 16.167 12.809 5.747
Total Liabilities 63.212 31.619 27.429 18.5 8.776
Total Long Term Debt 6.522 6.282 6.315 0 0
Total Equity 394.953 197.447 55.746 26.209 35.591
Common Stock 30.658 27.533 23.664 16.2 16.2
Additional Paid-In Capital 542.323 302.248 137.236 86.631 86.631
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -178.04 -132.417 -105.315 -76.733 -67.311
Other Equity, Total 0.012 0.083 0.161 0.111 0.071
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 458.165 229.066 83.175 44.709 44.367
Total Common Shares Outstanding 613.158 550.658 473.519 325.31 325.309
Prepaid Expenses 11.972 6.526 13.289 14.937 6.227
Other Current Assets, Total 0.424 1.05 1.083 1.692 1.572
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 31.808 37.971 29.183 14.31 11.28
Accumulated Depreciation, Total -9.717 -18.058 -16.162 -8.568 -6.826
Accounts Payable 8.716 1.191 2.507 3.44 1.403
Accrued Expenses 4.049 2.623 2.229 2.251 1.626
Long Term Investments 1.823 0.407 0.483 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.626 0.204 0.211 0
Capital Lease Obligations 6.522 6.282 6.315 0
Note Receivable - Long Term 1.548
Other Liabilities, Total 6.561
Oct 2022 Apr 2022 Oct 2021 Apr 2021 Oct 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 397.814 423.622 197.458 205.477 50.508
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 317.738 365.882 164.235 176.078 25.94
Μετρητά & Ισοδύναμα 317.738 365.882 164.235 176.078 25.94
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 33.073 25.542 21.481 22.981 18.458
Accounts Receivable - Trade, Net 33.073 21.481 22.981 18.458
Total Inventory 47.003 32.198 11.742 6.418 6.11
Total Assets 435.69 458.165 221.559 229.066 72.706
Property/Plant/Equipment, Total - Net 23.495 22.091 19.935 19.913 18.944
Intangibles, Net 11.916 9.081 3.856 3.269 2.752
Total Current Liabilities 70.242 50.129 33.236 25.337 20.711
Payable/Accrued 49.785 34.296 22.487 12.857 11.822
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.755 0.626 0.512 0.204 0.164
Other Current Liabilities, Total 19.702 15.207 10.237 12.276 8.725
Total Liabilities 96.547 63.212 39.269 31.619 27.022
Total Long Term Debt 6.271 6.522 6.033 6.282 6.311
Capital Lease Obligations 6.271 6.522 6.033 6.282 6.311
Total Equity 339.143 394.953 182.29 197.447 45.684
Common Stock 30.808 30.658 27.533 27.533 23.873
Additional Paid-In Capital 542.461 542.323 302.248 302.248 138.849
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -233.878 -178.04 -147.433 -132.417 -117.186
Other Equity, Total -0.248 0.012 -0.058 0.083 0.148
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 435.69 458.165 221.559 229.066 72.706
Total Common Shares Outstanding 616.158 613.158 550.658 550.658 480.445
Long Term Investments 0.888 1.823 0.31 0.407 0.502
Note Receivable - Long Term 1.577 1.548
Other Liabilities, Total 20.034 6.561
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -44.736 -26.657 -29.396 -9.347 -6.494
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -38.155 -20.141 -12.04 -11.775 -8.005
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.34 2.321 2.44 1.773 1.611
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.387 2.48 7.039 0.015 0.19
Cash Taxes Paid 0.062 -0.021 -0.052 -0.077 -0.189
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 2.005 1.441 7.68 -4.338 -3.413
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -15.079 -12.403 -11.063 -3.458 -1.567
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -11.155 -15.946 -10.757 -4.561 -8.698
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -3.924 3.543 -0.306 1.103 7.131
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 243.131 168.725 57.833 0 28.388
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -6.8 -4.954 -1.23 0 -0.97
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 250 173.835 59.299 0 29.358
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.093 -0.022 0.016 0.003 0.029
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 189.804 136.159 34.746 -15.23 18.845
Amortization 0.849 0.274 0.197 0.122 0.101
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.532 0.479 0.214 0.001
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.069 -0.156 -0.236 0
Oct 2022 Apr 2022 Oct 2021 Apr 2021 Oct 2020
Net income/Starting Line -56.161 -44.736 -15.039 -26.657 -11.689
Cash From Operating Activities -41.818 -38.155 -9.8 -20.141 -7.945
Cash From Operating Activities 1.318 2.34 1.149 2.321 1.057
Amortization 0.482 0.849 0.396 0.274 0.115
Non-Cash Items 1.668 1.387 0.347 2.48 0.14
Cash Taxes Paid 0 0.062 0.062 -0.021 -0.103
Changes in Working Capital 10.875 2.005 3.347 1.441 2.432
Cash From Investing Activities -6.393 -15.079 -1.994 -12.403 -7.756
Capital Expenditures -7.216 -11.155 -2.123 -15.946 -11.123
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.823 -3.924 0.129 3.543 3.367
Cash From Financing Activities 0.123 243.131 -0.065 168.725 1.749
Financing Cash Flow Items -0.612 -6.8 0 -4.954 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.9 250 0 173.835 1.822
Foreign Exchange Effects -0.056 -0.093 0.015 -0.022 -0.027
Net Change in Cash -48.144 189.804 -11.844 136.159 -13.979
Cash Interest Paid 0.249 0.532 0.235 0.479 0.242
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.165 -0.069 -0.065 -0.156 -0.073
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Linde UK Holdings No.2, Ltd. Corporation 16.2296 100000000 0 2022-10-31
Lord Bamford Individual Investor 6.5852 40575115 -2248663 2022-10-31
Hargreaves Lansdown Asset Management Limited Investment Advisor 6.2591 38565986 4150718 2022-10-31 LOW
Hargreaves (Peter Kendal) Individual Investor 4.4933 27686070 0 2022-10-31 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 2.1345 13151976 565209 2022-10-29 LOW
Snam SpA Corporation 2.0719 12765957 0 2023-02-15 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7693 10901485 0 2023-04-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0349 6376327 2365211 2022-10-29 LOW
green benefit AG Investment Advisor 1.0142 6249202 1275969 2023-04-30 LOW
Robeco Institutional Asset Management B.V. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9351 5762000 0 2023-03-31 LOW
Herald Investment Management Limited Investment Advisor 0.9057 5580259 0 2023-02-15 LOW
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Investment Advisor 0.8128 5008233 3600825 2022-10-24 MED
PIMCO (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.8027 4945733 2354933 2022-09-28 LOW
Lloyd (Jonathan Anthony) Individual Investor 0.7659 4719256 -50000 2021-09-22
CPP Investment Board Pension Fund 0.7422 4573000 4573000 2022-03-31 LOW
FinTech Group AG Investment Advisor 0.6527 4021618 1171745 2022-10-24 LOW
CPR Asset Management Investment Advisor 0.4691 2890119 -1650046 2022-12-31 MED
BG Fund Management Luxembourg S.A. Investment Advisor 0.4661 2871618 782120 2023-02-28 MED
GAM International Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4558 2808220 -173900 2022-09-28 MED
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 0.4217 2598416 4124 2023-05-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

ITM Power Company profile

Σχετικά με την ITM Power

Η ITM Power Plc είναι μια εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή ολοκληρωμένων λύσεων ενέργειας υδρογόνου. Η εταιρεία παρέχει λύσεις για την εξισορρόπηση του δικτύου, την αποθήκευση ενέργειας και την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου για τις μεταφορές, την ανανεώσιμη θερμότητα και τα χημικά προϊόντα. Η Εταιρεία διαθέτει μια σειρά από πλατφόρμες προϊόντων που βασίζονται στην τεχνολογία μεμβρανών ανταλλαγής πρωτονίων (PEM). Τα προϊόντα της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα HGas1SP, HGas2SP και HGasXMW. Το HGas1SP είναι το μικρότερο σύστημα ηλεκτρολύτη PEM σε εμπορευματοκιβώτιο. Το προϊόν HGas1SP Plug Play περιλαμβάνει μία μόνο στοίβα ηλεκτρολύτη PEM της ITM Power για την παραγωγή αυτοπιεσμένου αερίου υδρογόνου. Το προϊόν HGas2SP Plug Play περιλαμβάνει δύο στοίβες ηλεκτρολυτών PEM ισχύος ITM για την παραγωγή αυτοπιεσμένου αερίου υδρογόνου. Το προϊόν HgasXMW είναι ένα σύστημα ηλεκτρολύτη κατασκευασμένο με βάση μονάδες από τρεις στοίβες ισχύος ITM. Είναι κατάλληλο για σταθμούς καυσίμου υδρογόνου φορτηγών, τρένων και πλοίων, για υδρογόνο διυλιστηρίων, για την απεξάρτηση από τον άνθρακα της θερμότητας και για τις αγορές εξισορρόπησης του δικτύου.

Industry: Heavy Electrical Equipment (NEC)

2 Bessemer Park
S9 1DZ

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,964.66 Price
+0.620% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

71.97 Price
-0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0149%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0070%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

14,561.70 Price
+0.030% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.51 Price
-7.740% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00389

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου