Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Intrum AB - INTRUM CFD

101.5
2.68%
0.9
Χαμηλό: 100.7
Υψηλό: 102.8
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 16:25

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.9
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.019068 %
Charges from borrowed part ($-0.76)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.019068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.003155 %
Charges from borrowed part ($-0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.003155%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα SEK
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Sweden
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 104.3
Άνοιγμα* 102.8
Μεταβολή 1 έτους* -56.79%
Εύρος ημέρας* 100.7 - 102.8
Εύρος 52 εβδ. 101.20-273.80
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.05M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 14.26M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 12.40B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 120.54M
Έσοδα 19.48B
EPS -37.12
Μέρισμα (Απόδοση %) 13.2548
Beta 1.30
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 27, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 24, 2023 101.5 -2.2 -2.12% 103.7 103.7 100.7
Mar 23, 2023 104.3 -0.2 -0.19% 104.5 105.1 102.2
Mar 22, 2023 104.3 -1.5 -1.42% 105.8 106.3 103.7
Mar 21, 2023 105.9 -2.2 -2.04% 108.1 109.1 105.1
Mar 20, 2023 106.7 1.9 1.81% 104.8 107.7 102.7
Mar 17, 2023 105.9 -2.3 -2.13% 108.2 112.2 104.7
Mar 16, 2023 107.5 -8.8 -7.57% 116.3 118.4 105.5
Mar 15, 2023 115.8 -7.7 -6.23% 123.5 124.1 115.8
Mar 14, 2023 124.8 0.6 0.48% 124.2 126.2 122.8
Mar 13, 2023 124.4 -3.7 -2.89% 128.1 128.4 121.7
Mar 10, 2023 128.0 -2.7 -2.07% 130.7 130.7 126.7
Mar 9, 2023 132.3 -1.3 -0.97% 133.6 133.9 131.0
Mar 8, 2023 133.5 0.4 0.30% 133.1 133.8 132.6
Mar 7, 2023 133.7 -1.6 -1.18% 135.3 135.6 133.6
Mar 6, 2023 135.4 -0.9 -0.66% 136.3 136.9 134.6
Mar 3, 2023 136.3 2.4 1.79% 133.9 139.8 133.6
Mar 2, 2023 132.8 0.0 0.00% 132.8 133.7 132.0
Mar 1, 2023 133.8 -3.3 -2.41% 137.1 137.6 133.6
Feb 28, 2023 137.1 3.5 2.62% 133.6 137.3 132.0
Feb 27, 2023 133.1 1.7 1.29% 131.4 133.5 130.7

Intrum AB Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 17789 16698 15808 13442 9434
Έσοδα 17789 16698 15808 13442 9434
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 9256 9381 8988 7369 5049
Ακαθάριστο Εισόδημα 8533 7317 6820 6073 4385
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 11329 12090 14000 9464 7022
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1849 1609 1236 2067 1626
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -293 734 -1179 -106 -10
Λειτουργικά Έσοδα 6460 4608 1808 3978 2412
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2114 -1974 -1605 -1248 -633
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 4301 2633 139 2615 1755
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3391 2078 -285 2016 1366
Δικαίωμα Μειοψηφίας -265 -197 -77 -7 -2
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3126 1881 -362 2009 1364
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -73 137
Καθαρά Κέρδη 3126 1881 -362 1936 1501
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3127 1881 -362 2009 1364
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3127 1881 -362 1936 1501
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3127 1881 -362 1936 1501
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 120.83 123.914 131.066 131.391 102.674
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 25.8792 15.1799 -2.76197 15.2903 13.2847
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 13.5 12 11 9.5 9.5
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 28.0847 15.7531 19.198 19.644 18.6898
Depreciation / Amortization 118 309 527 134 41
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 398 57 4428 316
Άλλο, Καθαρό -45 -1 -64 -115 -24
Other Operating Expenses, Total 1
Total Adjustments to Net Income 1
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 4478 4870 4294 4424 4200
Έσοδα 4478 4870 4294 4424 4200
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2562 2165 2311 2417 2364
Ακαθάριστο Εισόδημα 1916 2705 1983 2007 1836
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3155 2830 2953 2861 2669
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 564 497 436 533 500
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -126 -124 121 -95 -196
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 155 291 85 6 1
Other Operating Expenses, Total 1 0 0
Λειτουργικά Έσοδα 1323 2040 1341 1563 1531
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -506 -648 -521 -473 -471
Άλλο, Καθαρό -20 84 -58 -45 -45
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 797 1476 762 1045 1015
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 622 1251 541 810 787
Δικαίωμα Μειοψηφίας -69 -166 -18 -27 -54
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 553 1085 523 783 733
Καθαρά Κέρδη 553 1085 523 783 733
Total Adjustments to Net Income 0 1 -1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 553 1085 524 783 732
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 553 1085 524 783 732
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 552.316 1085 524 783 732
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 120.857 120.805 120.797 120.887 120.871
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.57 8.98143 4.33786 6.47712 6.05604
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 13.5 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 5.5709 11.0231 4.83744 6.51559 6.06246
Ρύθμιση Αραίωσης -0.68351
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 10366 7793 8267 8129 4646
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4463 2038 1811 1315 857
Cash 4463 1637 1811 1315 857
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5145 4798 5620 3942 3286
Accounts Receivable - Trade, Net 2312 2142 2844 1199 1106
Prepaid Expenses 246 188 155 181 174
Other Current Assets, Total 197 390 299 262 236
Total Assets 88905 80835 86136 76033 67775
Property/Plant/Equipment, Total - Net 974 1040 1100 237 245
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2094 1996 1780 922 852
Accumulated Depreciation, Total -1121 -956 -679 -685 -607
Goodwill, Net 32758 31650 33358 33055 29565
Intangibles, Net 5053 5863 6881 4126 3125
Long Term Investments 37916 32926 35047 29833 21152
Note Receivable - Long Term 90 124 183 33 36
Other Long Term Assets, Total 1748 1439 1300 620 9006
Total Current Liabilities 13930 11307 10292 8181 7649
Accounts Payable 504 493 512 488 572
Accrued Expenses 2177 2433 2464 1901 1693
Notes Payable/Short Term Debt 3998 2916 2794 2123 2269
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 973 1320 1443 1298 1003
Other Current Liabilities, Total 6278 4145 3079 2371 2112
Total Liabilities 67207 62159 64122 52367 45339
Total Long Term Debt 48335 45338 47304 39791 34763
Long Term Debt 47753 44687 46830 39788 34755
Capital Lease Obligations 582 651 474 3 8
Deferred Income Tax 1103 1110 1938 1729 1206
Minority Interest 2989 2915 2879 2006 3
Other Liabilities, Total 850 1489 1709 660 1718
Total Equity 21698 18676 22014 23666 22436
Common Stock 3 3 3 3 3
Additional Paid-In Capital 17442 18237 18237 18237 18237
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 4253 436 3774 5426 4196
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 88905 80835 86136 76033 67775
Total Common Shares Outstanding 120.797 120.871 130.941 131.291 131.541
Total Inventory 315 379 382 2429 93
Μετρητά & Ισοδύναμα 0 401
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 10436 10366 8943 7897 7694
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4977 4553 3371 2672 2252
Μετρητά & Ισοδύναμα 4977 4553 3371 2672 2252
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3569 4132 4165 3656 3832
Accounts Receivable - Trade, Net 975 1299 1323 1091 1270
Total Inventory 331 315 326 347 394
Prepaid Expenses 1558 1366 1081 1224 1216
Total Assets 90027 88905 84888 83278 83123
Property/Plant/Equipment, Total - Net 927 974 982 1005 1012
Goodwill, Net 33218 32758 32304 32127 32523
Intangibles, Net 4861 5053 5310 5483 5742
Long Term Investments 38782 37916 35855 35284 34711
Note Receivable - Long Term 86 90 76 90 106
Other Long Term Assets, Total 1717 1748 1418 1392 1335
Total Current Liabilities 13424 13930 12922 11257 11673
Accounts Payable 393 504 421 452 542
Accrued Expenses 3973 4225 3480 2472 2450
Notes Payable/Short Term Debt 3360 3998 3882 3724 3165
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 969 973 2070 1323 1323
Other Current Liabilities, Total 4729 4230 3069 3286 4193
Total Liabilities 67284 67207 64506 63635 62439
Total Long Term Debt 48873 48335 46545 47390 45585
Long Term Debt 48330 47753 45947 46778 44964
Capital Lease Obligations 543 582 598 612 621
Deferred Income Tax 1087 1103 1074 1083 1113
Minority Interest 3083 2989 2781 2748 2938
Other Liabilities, Total 817 850 1184 1157 1130
Total Equity 22743 21698 20382 19643 20684
Other Equity, Total 22743 21698 20382 19643 20684
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 90027 88905 84888 83278 83123
Total Common Shares Outstanding 120.854 120.797 120.797 120.797 120.871
Other Current Assets, Total 1 -2
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 6475 4695 2060 3978 2728
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 10042 8506 6392 6167 4994
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1500 1529 4284 900 436
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1009 1816 419 1700 2068
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1058 466 -371 -411 -238
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -8009 -5443 -11646 -8514 -8154
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -334 -672 -699 -306 -172
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -7675 -4771 -10947 -8208 -7982
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 401 -2569 5838 2431 4026
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -246 -72 -58 204 225
Total Cash Dividends Paid -1451 -1332 -1247 -1250 -651
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 2139 142 7229 3533 4452
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -15 -265 -26 11 -9
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 2419 229 558 95 857
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -41 -1307 -86 -56
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 1323 6475 4435 3094 1531
Cash From Operating Activities 1969 10042 6835 3901 1798
Cash From Operating Activities 390 1500 982 651 326
Non-Cash Items 261 1009 485 338 -1
Changes in Working Capital -5 1058 933 -182 -58
Cash From Investing Activities -966 -8009 -5329 -3324 -1167
Capital Expenditures -82 -331 -226 -160 -87
Other Investing Cash Flow Items, Total -884 -7678 -5103 -3164 -1080
Cash From Financing Activities -623 401 -432 -99 -646
Financing Cash Flow Items 0 -246 -182 -180 0
Total Cash Dividends Paid 0 -1451 -1451 -1454 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -41 -41 -42 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -623 2139 1242 1577 -646
Foreign Exchange Effects 44 -15 163 59 133
Net Change in Cash 424 2419 1237 537 118
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Nordic Capital Private Equity 36.0496 43879929 -1458546 2022-12-31 LOW
AMF Tjänstepension AB Pension Fund 9.7567 11875900 -98000 2022-12-31 LOW
Första AP-Fonden Pension Fund 2.5822 3143082 0 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2361 2721842 80030 2022-12-31 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.7665 2150237 0 2022-12-31 LOW
Swedbank Robur Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 1.7626 2145402 0 2022-12-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 1.7474 2126927 0 2023-02-28 LOW
Lansförsäkringar Fondförvaltning AB Investment Advisor 1.7044 2074570 588240 2022-11-30 LOW
Avanza Bank Holding AB Corporation 1.6466 2004274 678869 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.6292 1983120 215190 2022-12-31 LOW
C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Investment Advisor 1.3952 1698225 -55186 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.9718 1182831 -12946 2022-03-31 LOW
Handelsbanken Kapitalförvaltning AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.9233 1123867 9488 2023-02-28 LOW
Robeco Institutional Asset Management B.V. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8626 1050000 -350000 2022-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.7651 931326 770230 2022-03-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7259 883518 -28951 2023-02-28 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.6259 761881 -1288 2022-12-31 LOW
Fidelity International Investment Advisor 0.5846 711587 2 2023-01-31 LOW
SEB Investment Management AB Investment Advisor 0.5089 619473 -21714 2023-01-31 LOW
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft GmbH Investment Advisor 0.4312 524800 0 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Intrum AB Company profile

Σχετικά με την Intrum AB

Η Intrum AB, πρώην Intrum Justitia AB, είναι μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης πιστώσεων (CMS) με έδρα τη Σουηδία. Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα διαχείρισης πιστώσεων, από την αναζήτηση και την τμηματοποίηση έως τις υπηρεσίες διαχείρισης πληρωμών, την είσπραξη και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Η προσφορά της περιλαμβάνει υπηρεσίες βελτιστοποίησης της πίστωσης- όπως πιστωτικές αποφάσεις, παρακολούθηση της πίστωσης και πιστωτικές πληροφορίες, καθώς και συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές υπηρεσίες- υπηρεσίες πληρωμών, όπως υπηρεσίες βιβλίου πωλήσεων, υπηρεσίες υπενθύμισης και υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και υπηρεσίες επιστροφής ΦΠΑ, και υπηρεσίες είσπραξης, όπως υπηρεσίες είσπραξης και επιτήρησης οφειλών, καθώς και παγκόσμιες υπηρεσίες είσπραξης οφειλών. Η Εταιρεία προσφέρει επίσης μια σειρά λύσεων για διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων. Η Εταιρεία διαθέτει διάφορες θυγατρικές που εδρεύουν, μεταξύ άλλων, στη Δανία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, την Πορτογαλία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Industry: Corporate Financial Services (NEC)

Sicklastråket 4
STOCKHOLM
STOCKHOLM 105 24
SE

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,724.35 Price
+0.590% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 66.00

XRP/USD

0.46 Price
+8.410% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00355

US100

12,798.80 Price
+0.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Oil - Crude

69.28 Price
-0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0194%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0025%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου