Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Intertek Group PLC - ITRK CFD

42.66
2.87%
0.13
Χαμηλό: 41.95
Υψηλό: 42.71
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 11:00 11:03 - 15:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.13
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.023178 %
Charges from borrowed part ($-0.93)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.023178%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.00126 %
Charges from borrowed part ($0.05)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.00126%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Intertek Group PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 41.47
Άνοιγμα* 41.95
Μεταβολή 1 έτους* -7.82%
Εύρος ημέρας* 41.95 - 42.71
Εύρος 52 εβδ. 34.85-46.52
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 462.58K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 7.40M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 6.89B
Αναλογία P/E 23.93
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 161.39M
Έσοδα 3.19B
EPS 1.78
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.47891
Beta 0.80
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 28, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 2, 2023 42.66 0.70 1.67% 41.96 42.75 41.77
Jun 1, 2023 41.47 0.10 0.24% 41.37 42.00 41.37
May 31, 2023 41.59 0.15 0.36% 41.44 42.19 40.98
May 30, 2023 41.98 -0.28 -0.66% 42.26 42.34 41.90
May 26, 2023 42.19 0.00 0.00% 42.19 42.55 41.99
May 25, 2023 42.25 -0.07 -0.17% 42.32 42.45 41.64
May 24, 2023 42.95 0.84 1.99% 42.11 43.31 42.11
May 23, 2023 41.58 0.20 0.48% 41.38 42.15 41.38
May 22, 2023 41.08 0.08 0.20% 41.00 41.60 41.00
May 19, 2023 41.11 0.01 0.02% 41.10 41.37 40.92
May 18, 2023 40.96 0.60 1.49% 40.36 41.00 40.29
May 17, 2023 40.21 -0.22 -0.54% 40.43 40.84 40.19
May 16, 2023 40.84 -0.36 -0.87% 41.20 41.29 40.83
May 15, 2023 41.20 0.14 0.34% 41.06 41.50 41.06
May 12, 2023 41.05 -0.24 -0.58% 41.29 41.65 41.04
May 11, 2023 41.49 0.20 0.48% 41.29 41.76 41.24
May 10, 2023 41.58 -0.08 -0.19% 41.66 42.31 41.52
May 9, 2023 42.17 0.00 0.00% 42.17 42.43 41.74
May 5, 2023 42.13 0.64 1.54% 41.49 42.20 41.49
May 4, 2023 41.63 0.25 0.60% 41.38 41.86 41.38

Intertek Group PLC Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Thursday, November 23, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

07:00

Χώρα

GB

Γεγονός

Intertek Group PLC Trading Statement Release
Intertek Group PLC Trading Statement Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 3192.9 2786.3 2741.7 2987 2801.2
Έσοδα 3192.9 2786.3 2741.7 2987 2801.2
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2740.5 2353.1 2362.9 2502.5 2371.4
Depreciation / Amortization 34.8 29.3 28.1 29.1 24.6
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 32.9 11.4 20.8 9.8 27.4
Other Operating Expenses, Total 2672.8 2312.4 2314 2462.8 2319.4
Λειτουργικά Έσοδα 452.4 433.2 378.8 484.5 429.8
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -29 -22.9 -33.4 -37 -22.9
Άλλο, Καθαρό -3.6 3.1 -1.5 -2.4 -2.4
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 419.8 413.4 343.9 445.1 404.5
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 306.8 306.7 262.6 333.6 305.2
Δικαίωμα Μειοψηφίας -18 -18.6 -15.3 -20.5 -20.8
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 288.8 288.1 247.3 313.1 284.4
Καθαρά Κέρδη 288.8 288.1 247.3 313.1 284.4
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 288.8 288.1 247.3 313.1 284.4
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 288.8 288.1 247.3 313.1 284.4
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 288.8 288.1 247.3 313.1 284.4
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 161.9 161.9 162.3 162.6 162.8
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.78382 1.77949 1.52372 1.92558 1.74693
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.058 1.058 1.058 1.058 0.991
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.01977 1.82829 1.62847 2.02522 2.00061
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.8
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Συνολικά έσοδα 1701.2 1491.7 1468.7 1317.6 1411.1
Έσοδα 1701.2 1491.7 1468.7 1317.6 1411.1
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1445.8 1294.7 1220 1133.1 1180.4
Depreciation / Amortization 18.3 16.5 16 13.3 13.8
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 29.1 3.8 7.5 3.9 15
Other Operating Expenses, Total 1398.4 1274.4 1196.5 1115.9 1151.6
Λειτουργικά Έσοδα 255.4 197 248.7 184.5 230.7
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -18.1 -13.8 -4.4 -15.4 -17.6
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 237 182.8 244.3 169.1 213.1
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 175.2 131.6 181.6 125.1 157.1
Δικαίωμα Μειοψηφίας -8.8 -9.2 -8.4 -10.2 -5
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 166.4 122.4 173.2 114.9 152.1
Καθαρά Κέρδη 166.4 122.4 173.2 114.9 152.1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 166.4 122.4 173.2 114.9 152.1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 166.4 122.4 173.2 114.9 152.1
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 166.4 122.4 173.2 114.9 152.1
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 162 161.8 161.8 162 162.2
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.02716 0.75649 1.07046 0.70926 0.93773
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.716 0.342 0.716 0.342 0.716
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.22037 0.79913 1.06366 0.76481 0.92787
Άλλο, Καθαρό -0.3 -0.4
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1096.8 963.3 865.1 960.1 929.3
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 321.6 265.9 203.9 227.4 206.9
Μετρητά & Ισοδύναμα 321.6 265.9 203.9 227.4 206.9
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 710.9 637.5 606.9 679.1 667.3
Accounts Receivable - Trade, Net 619.6 559 528.7 584.7 584.9
Total Inventory 16.9 14.9 15.5 19.2 18.3
Prepaid Expenses 47.4 45 38.8 34.4 36.8
Other Current Assets, Total
Total Assets 3660.3 3249.7 2615.1 2818.4 2633.6
Property/Plant/Equipment, Total - Net 694.4 641.8 585.8 644.2 441.2
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1944.5 1752.2 1689.8 1764.3 1281.9
Accumulated Depreciation, Total -1250.1 -1110.4 -1104 -1120.1 -840.7
Goodwill, Net 1418.4 1241.4 835.9 859.8 874.9
Intangibles, Net 362.9 358.5 279.7 302.4 329.5
Long Term Investments 0 0.3
Other Long Term Assets, Total 66.3 44.7 48.6 51.9 58.4
Total Current Liabilities 1143 1265.6 751.2 900 742.7
Accounts Payable 172.1 153.4 142 163.8 154
Accrued Expenses 308.4 296.2 248.1 240.6 240
Notes Payable/Short Term Debt 0.9 460.1 20.5 14.4 3.7
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 332.1 65.4 71.9 286.2 134.6
Other Current Liabilities, Total 329.5 290.5 268.7 195 210.4
Total Liabilities 2376.3 2167.7 1640.1 1862.5 1759.6
Total Long Term Debt 1048.7 766 755.6 802.2 846.8
Long Term Debt 797.1 537.2 592.8 617.9 846.8
Deferred Income Tax 99.2 67.4 59.7 68.2 80.8
Minority Interest 34 32.3 28 29.4 34.3
Other Liabilities, Total 51.4 36.4 45.6 62.7 55
Total Equity 1284 1082 975 955.9 874
Common Stock 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Additional Paid-In Capital 257.8 257.8 257.8 257.8 257.8
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1072.3 931.5 802.8 696.5 614.6
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3660.3 3249.7 2615.1 2818.4 2633.6
Total Common Shares Outstanding 161.393 161.393 161.393 161.393 161.393
Capital Lease Obligations 251.6 228.8 162.8 184.3
Other Equity, Total -47.7 -108.9 -87.2
Note Receivable - Long Term 21.5
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1096.8 1040.4 963.3 853 865.1
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 321.6 257.6 265.9 197.2 203.9
Μετρητά & Ισοδύναμα 321.6 257.6 265.9 197.2 203.9
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 758.3 765.6 682.5 638.9 645.7
Accounts Receivable - Trade, Net 726.4 747.1 661.9 616.5 621.2
Total Inventory 16.9 17.2 14.9 16.9 15.5
Total Assets 3660.3 3521.8 3249.7 2581.6 2615.1
Property/Plant/Equipment, Total - Net 694.4 688.1 641.8 607.2 585.8
Goodwill, Net 1418.4 1338.7 1241.4 813.7 835.9
Intangibles, Net 362.9 372.3 358.5 258.6 279.7
Long Term Investments
Other Long Term Assets, Total 66.3 59.1 44.7 49.1 48.6
Total Current Liabilities 1143 858.6 1265.6 794.3 751.2
Payable/Accrued 723.2 669.8 667.8 542.9 576.2
Notes Payable/Short Term Debt 0.9 15.5 460.1 3.4 20.5
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 332.1 103.5 65.4 172 71.9
Other Current Liabilities, Total 86.8 69.8 72.3 76 82.6
Total Liabilities 2376.3 2340.1 2167.7 1635.7 1640.1
Total Long Term Debt 1048.7 1329.6 766 722 755.6
Long Term Debt 797.1 1069.2 537.2 517.8 592.8
Capital Lease Obligations 251.6 260.4 228.8 204.2 162.8
Deferred Income Tax 99.2 78.9 67.4 55.6 59.7
Minority Interest 34 37.1 32.3 31.3 28
Other Liabilities, Total 51.4 35.9 36.4 32.5 45.6
Total Equity 1284 1181.7 1082 945.9 975
Common Stock 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Additional Paid-In Capital 257.8 257.8 257.8 257.8 257.8
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1072.3 951 931.5 810.7 802.8
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3660.3 3521.8 3249.7 2581.6 2615.1
Total Common Shares Outstanding 161.393 161.393 161.393 161.393 161.393
Other Equity, Total -47.7 -28.7 -108.9 -124.2 -87.2
Note Receivable - Long Term 21.5 23.2
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 306.8 306.7 262.6 333.6 305.2
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 559.9 550.2 558.8 562.8 458.5
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 160.2 150.6 156.6 156.2 76.2
Amortization 55.1 48 45.5 44.4 37.1
Μη Χρηματικά Στοιχεία 178 145.2 132.4 171.4 151.2
Cash Taxes Paid 106.7 102 91.6 111.8 93.1
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 37.5 27 34.8 40.7 29.3
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -140.2 -100.3 -38.3 -142.8 -111.2
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -173.3 -586.4 -71.6 -128.5 -495.7
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -116.5 -97.1 -79.8 -116.8 -113.2
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -56.8 -489.3 8.2 -11.7 -382.5
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -334.9 122.8 -508.9 -403.2 92.4
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -21 -23.7 -27.1 -35.9 -28.1
Total Cash Dividends Paid -170.6 -170.6 -170.4 -163.2 -128.3
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -2.3 -11.4 -12.2 -23.1 -16.7
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -141 328.5 -299.2 -181 265.5
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 5 -6 -7.9 -21.3 12.1
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 56.7 80.6 -29.6 9.8 67.3
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Net income/Starting Line 306.8 131.6 306.7 125.1 262.6
Cash From Operating Activities 559.9 167.5 550.2 187 558.8
Cash From Operating Activities 160.2 77.3 150.6 73.7 156.6
Amortization 55.1 26.4 48 21.7 45.5
Non-Cash Items 178 75.4 145.2 67.3 132.4
Cash Taxes Paid 106.7 50.8 102 45.2 91.6
Cash Interest Paid 37.5 15.8 27 13.9 34.8
Changes in Working Capital -140.2 -143.2 -100.3 -100.8 -38.3
Cash From Investing Activities -173.3 -36.9 -586.4 -38.7 -71.6
Capital Expenditures -116.5 -41.1 -97.1 -40 -79.8
Other Investing Cash Flow Items, Total -56.8 4.2 -489.3 1.3 8.2
Cash From Financing Activities -334.9 -165.2 122.8 -120.8 -508.9
Financing Cash Flow Items -21 -10 -23.7 -11.1 -27.1
Total Cash Dividends Paid -170.6 -115.5 -170.6 -115.5 -170.4
Issuance (Retirement) of Stock, Net -2.3 -2.3 -11.4 -6.4 -12.2
Issuance (Retirement) of Debt, Net -141 -37.4 328.5 12.2 -299.2
Foreign Exchange Effects 5 12.6 -6 -17.1 -7.9
Net Change in Cash 56.7 -22 80.6 10.4 -29.6
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.4891 10473019 0 2023-02-27 LOW
Mawer Investment Management Ltd. Investment Advisor 5.0253 8110417 0 2022-02-28 LOW
Marathon-London Investment Advisor 4.9802 8037714 0 2022-02-28 LOW
Fiera Capital Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 4.9634 8010553 -1542972 2023-05-26 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 4.9598 8004731 0 2023-02-27 LOW
Liontrust Investment Partners LLP Investment Advisor 3.376 5448593 -2400 2023-04-04 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.1693 5115033 -4779 2023-03-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.4018 3876273 4209 2023-05-01 LOW
GIC Private Limited Sovereign Wealth Fund 2.0029 3232489 350193 2023-05-01 LOW
Evenlode Investment Management Limited Investment Advisor 1.8692 3016700 28541 2023-04-04 LOW
Fidelity International Investment Advisor 1.8111 2922949 0 2023-05-01 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 1.7224 2779800 24741 2023-05-01 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 1.5329 2473980 -14057 2023-05-01 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.4647 2363854 12114 2023-05-01 LOW
Swedbank Robur Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 1.3404 2163350 100000 2023-03-14 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.22 1969038 -14947 2023-05-01 LOW
GuardCap Asset Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.1324 1827656 56689 2023-03-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0363 1672564 -6333 2023-05-01 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9184 1482228 -1367 2023-05-01 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 0.8704 1404756 0 2023-05-01 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Intertek Company profile

Σχετικά με την Intertek Group PLC

Η Intertek Group plc είναι μια εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία προσφέρει υπηρεσίες διασφάλισης ποιότητας. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τα Προϊόντα, το Εμπόριο και τους Πόρους. Οι δραστηριότητές της που σχετίζονται με τα Προϊόντα αποτελούνται από επιχειρηματικές γραμμές που επικεντρώνονται στη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας φυσικών εξαρτημάτων και προϊόντων, καθώς και στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου μέσω της αξιολόγησης των λειτουργικών διαδικασιών και των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας των πελατών της. Ο τομέας Trade αποτελείται από τρεις επιχειρηματικούς κλάδους: Caleb Brett, η οποία παρέχει επιθεώρηση φορτίων, αναλυτική αξιολόγηση, βαθμονόμηση και συναφείς ερευνητικές και τεχνικές υπηρεσίες, την επιχείρηση Government & Trade Services, η οποία παρέχει υπηρεσίες επιθεώρησης σε κυβερνήσεις και ρυθμιστικούς φορείς για την υποστήριξη των εμπορικών δραστηριοτήτων, και την επιχείρηση Agriculture, η οποία παρέχει υπηρεσίες ανάλυσης και δοκιμών σε παγκόσμιες εταιρείες εμπορίας γεωργικών προϊόντων και καλλιεργητές. Ο τομέας Resources αποτελείται από δύο επιχειρηματικούς κλάδους: Industry Services business και Mineral business.

Industry: Business Support Services (NEC)

33 Cavendish Square
LONDON
W1G 0PS
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,218.40 Price
-0.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,948.36 Price
-1.480% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

71.98 Price
+2.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0201%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

XRP/USD

0.52 Price
-1.630% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00403

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου