Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές International Business Machines Corp - IBM CFD

130.12
0.44%
0.43
Χαμηλό: 129.79
Υψηλό: 130.37
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Friday at 21:00

Mon - Thu: 08:10 - 00:00

Fri: 08:10 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.43
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

International Business Machines Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 129.8
Άνοιγμα* 129.8
Μεταβολή 1 έτους* -4.54%
Εύρος ημέρας* 129.79 - 130.37
Εύρος 52 εβδ. 115.55-153.21
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 4.90M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 104.74M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 116.77B
Αναλογία P/E 62.56
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 908.05M
Έσοδα 60.58B
EPS 2.06
Μέρισμα (Απόδοση %) 5.1637
Beta 0.85
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 19, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 1, 2023 129.79 1.35 1.05% 128.44 130.11 126.39
May 31, 2023 128.56 0.05 0.04% 128.51 129.38 126.99
May 30, 2023 128.57 -0.45 -0.35% 129.02 130.00 127.36
May 26, 2023 128.47 2.10 1.66% 126.37 129.61 124.07
May 25, 2023 126.55 1.14 0.91% 125.41 127.19 124.97
May 24, 2023 125.72 -2.06 -1.61% 127.78 127.92 123.47
May 23, 2023 128.04 1.01 0.80% 127.03 129.04 125.97
May 22, 2023 127.48 0.43 0.34% 127.05 128.15 123.47
May 19, 2023 126.97 1.00 0.79% 125.97 128.24 123.47
May 18, 2023 125.85 0.31 0.25% 125.54 126.48 123.60
May 17, 2023 123.97 0.72 0.58% 123.25 125.82 120.97
May 16, 2023 122.97 -0.30 -0.24% 123.27 123.82 121.97
May 15, 2023 123.00 0.16 0.13% 122.84 123.64 120.97
May 12, 2023 122.35 1.58 1.31% 120.77 122.81 120.77
May 11, 2023 120.88 -1.02 -0.84% 121.90 122.36 119.64
May 10, 2023 121.99 1.06 0.88% 120.93 122.45 120.09
May 9, 2023 121.19 -0.66 -0.54% 121.85 122.07 119.97
May 8, 2023 123.40 -0.21 -0.17% 123.61 124.13 122.52
May 5, 2023 123.44 0.85 0.69% 122.59 124.06 121.87
May 4, 2023 122.52 -0.67 -0.54% 123.19 123.75 120.09

International Business Machines Corp Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Tuesday, June 6, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

18:20

Χώρα

US

Γεγονός

International Business Machines Corp at Bank of America Global Technology Conference
International Business Machines Corp at Bank of America Global Technology Conference

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, July 19, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

20:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 International Business Machines Corp Earnings Release (Tentative)
Q2 2023 International Business Machines Corp Earnings Release (Tentative)

Forecast

-

Previous

-
Monday, October 23, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

20:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 International Business Machines Corp Earnings Release (Tentative)
Q3 2023 International Business Machines Corp Earnings Release (Tentative)

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 60530 57350 55179 57714 79591
Έσοδα 60530 57350 55179 57714 79591
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 27842 25865 24314 26181 42655
Ακαθάριστο Εισόδημα 32688 31485 30865 31533 36936
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 59374 52513 52607 50508 68249
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 18577 18608 18539 19748 18217
Έρευνα & Ανάπτυξη 6567 6488 6262 5963 5379
Depreciation / Amortization 1062 1116 1104 435
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 914 971 1174 1572 481
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 5515 301 1989 -577 2170
Other Operating Expenses, Total -1103 -836 -775 -2379 -1088
Λειτουργικά Έσοδα 1156 4837 2572 7206 11342
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1156 4837 2572 7206 11342
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1852 4624 4042 7292 10760
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1852 4624 4042 7292 10760
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -213 1119 1548 2139 -2032
Καθαρά Κέρδη 1639 5743 5590 9431 8728
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1852 4624 4042 7292 10760
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1639 5743 5590 9431 8728
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1639 5743 5590 9431 8728
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 912.269 904.641 896.564 892.813 916.316
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.0301 5.11142 4.50832 8.16744 11.7427
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 6.59 6.55 6.51 6.43 6.21
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 8.34513 5.73377 7.07813 7.72502 15.2022
Total Adjustments to Net Income 0
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 14252 16690 14107 15535 14197
Έσοδα 14252 16690 14107 15535 14197
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6743 7058 6677 7246 6862
Ακαθάριστο Εισόδημα 7509 9632 7430 8289 7335
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 13194 13377 18608 13813 13574
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4597 4770 4379 4829 4599
Έρευνα & Ανάπτυξη 1655 1604 1611 1673 1679
Depreciation / Amortization 243 254 252 277 279
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 148 138 68 268 438
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 6 -166 5821 -60 -80
Other Operating Expenses, Total -198 -281 -200 -420 -203
Λειτουργικά Έσοδα 1058 3313 -4501 1722 623
Άλλο, Καθαρό -1
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1058 3312 -4501 1722 623
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 929 2826 -3214 1461 778
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 929 2826 -3214 1461 778
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -2 -117 18 -69 -45
Καθαρά Κέρδη 927 2709 -3196 1392 733
Total Adjustments to Net Income 1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 929 2827 -3214 1461 778
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 927 2710 -3196 1392 733
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 927 2710 -3196 1392 733
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 917.845 944.276 904.1 910.7 909.2
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.01215 2.99383 -3.55492 1.60426 0.8557
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.65 1.65 1.65 1.65 1.64
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.08188 2.87945 2.91782 1.55924 0.78311
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 29118 29539 39165 38420 49146
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8738 7250 13788 8868 11999
Μετρητά & Ισοδύναμα 7886 6650 13188 8172 11379
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 852 600 600 696 620
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 14635 15407 17370 24219 30563
Accounts Receivable - Trade, Net 6967 7184 6166 8294 7432
Total Inventory 1552 1649 1812 1619 1682
Prepaid Expenses 2185 3036 1713 1677 1993
Other Current Assets, Total 2008 2197 4482 2037 2909
Total Assets 127243 132001 155971 152186 123382
Property/Plant/Equipment, Total - Net 8212 8917 9771 15006 10792
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 21573 23307 23667 37023 32460
Accumulated Depreciation, Total -13361 -14391 -13896 -22018 -21668
Goodwill, Net 55949 55643 53765 58222 36265
Intangibles, Net 11184 12511 13739 15235 3087
Long Term Investments 1617 206 216 222 573
Note Receivable - Long Term 5806 5606 7509 8988 9507
Other Long Term Assets, Total 15357 19579 31806 16093 14012
Total Current Liabilities 31505 33619 39869 37701 38227
Accounts Payable 4051 3955 4033 4896 6558
Accrued Expenses 8466 8070 9722 9143 7073
Notes Payable/Short Term Debt 8 22 130 1275 3156
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 4752 6765 6986 7522 7051
Other Current Liabilities, Total 14228 14807 18998 14865 14389
Total Liabilities 105299 113100 135373 131345 106587
Total Long Term Debt 46189 44917 54217 54102 35605
Long Term Debt 46025 44854 54157 53951 35605
Deferred Income Tax 2292 3956 4958 5230 3696
Minority Interest 77 95 129 144 134
Other Liabilities, Total 25236 30513 36200 34168 28925
Total Equity 21944 18901 20598 20841 16795
Common Stock 451.423 449.716 448.594 447.59 446.69
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 149825 154209 162717 162954 159206
Treasury Stock - Common -169484 -169392 -169339 -169413 -168071
Unrealized Gain (Loss) -1 -1 0 0 0
Other Equity, Total -16739 -23234 -29336 -28595 -29491
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 127243 132001 155971 152186 123382
Total Common Shares Outstanding 906.092 898.069 892.653 887.11 892.479
Additional Paid-In Capital 57891.6 56869.3 56107.4 55447.4 54704.3
Capital Lease Obligations 164 63 60 151
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 35982 29118 28999 27896 31330
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 17394 8738 9569 7558 10484
Μετρητά & Ισοδύναμα 9337 7886 7816 7034 9934
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8057 852 1753 524 550
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 13087 14635 13230 13926 14242
Accounts Receivable - Trade, Net 6218 6967 6048 6398 6480
Total Inventory 1603 1552 1794 1684 1776
Prepaid Expenses 2040 2185 2930 2883 3031
Other Current Assets, Total 1858 2008 1476 1845 1797
Total Assets 133637 127243 125850 127503 133275
Property/Plant/Equipment, Total - Net 8133 8212 7890 8123 8667
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 18761 18695 18675 19079 20006
Accumulated Depreciation, Total -13417 -13361 -13525 -13804 -14448
Goodwill, Net 56193 55949 54218 55039 56106
Intangibles, Net 10905 11184 10967 11571 12312
Long Term Investments 1607 1617 1614 1689 1771
Note Receivable - Long Term 5065 5806 4781 5316 4610
Other Long Term Assets, Total 15752 15357 17381 17869 18479
Total Current Liabilities 30993 31505 30466 31844 34056
Accounts Payable 3728 4051 3806 3707 3453
Accrued Expenses 7507 8466 7915 7893 7590
Notes Payable/Short Term Debt 6 8 196 230 13
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 4881 4752 5741 5752 7677
Other Current Liabilities, Total 14871 14228 12808 14262 15323
Total Liabilities 112033 105299 105774 108094 114225
Total Long Term Debt 53826 46189 44942 44328 46545
Long Term Debt 53826 46189 44942 44328 46545
Minority Interest 68 77 71 67 62
Other Liabilities, Total 27146 27528 30295 31855 33562
Total Equity 21604 21944 20076 19409 19050
Common Stock 451.9 451.423 451.082 450.908 450.028
Additional Paid-In Capital 58223.1 57891.6 57665.9 57351.1 57153
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 149253 149825 148611 153298 153401
Treasury Stock - Common -169544 -169484 -169514 -169522 -169422
Unrealized Gain (Loss) 10 -1 -1 -1 -1
Other Equity, Total -16790 -16739 -17137 -22168 -22531
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 133637 127243 125850 127503 133275
Total Common Shares Outstanding 908.045 906.092 904.126 903.18 899.435
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1639 5743 5590 9431 8728
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 10436 12796 18197 14771 15247
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2407 3888 4227 4209 3127
Amortization 2395 2529 2468 1850 1353
Deferred Taxes -2726 -2001 -3203 -1527 853
Μη Χρηματικά Στοιχεία 6759 675 867 -417 633
Cash Taxes Paid 1865 2103 2253 2091 1745
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1401 1512 1830 1685 1423
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -38 1962 8248 1225 553
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -4202 -5975 -3028 -26936 -4913
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1972 -2768 -3230 -2907 -3964
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -2230 -3207 202 -24029 -949
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -4958 -13354 -9721 9042 -10469
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 176 949 92 98 112
Total Cash Dividends Paid -5948 -5869 -5797 -5707 -5666
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -407 -319 -302 -1633 -4614
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 1221 -8115 -3714 16284 -301
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -244 -185 -87 -167 -495
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1032 -6718 5361 -3290 -630
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 927 1639 -1071 2125 733
Cash From Operating Activities 3775 10436 6470 4569 3249
Cash From Operating Activities 527 2407 1837 1251 631
Amortization 547 2395 1828 1251 625
Non-Cash Items 213 6759 6573 388 183
Changes in Working Capital 1561 -38 -2697 -446 1077
Cash From Investing Activities -7960 -4202 -2883 -1186 -1358
Capital Expenditures -468 -1972 -1416 -961 -450
Other Investing Cash Flow Items, Total -7492 -2230 -1467 -225 -908
Cash From Financing Activities 5708 -4958 -2106 -2819 1377
Financing Cash Flow Items -3 176 105 25 -15
Total Cash Dividends Paid -1497 -5948 -4454 -2963 -1475
Issuance (Retirement) of Stock, Net -96 -407 -329 -315 -80
Issuance (Retirement) of Debt, Net 7304 1221 2572 434 2947
Foreign Exchange Effects 24 -244 -463 -267 -5
Net Change in Cash 1547 1032 1018 297 3263
Deferred Taxes -2726
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.9038 80850769 1084113 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 5.896 53538573 91366 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.4641 49616792 -1371755 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7851 16209322 235143 2023-03-31 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.9871 8963500 28667 2023-03-31 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.9118 8279184 -169935 2023-03-31 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.7384 6705031 70108 2023-03-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7274 6605569 -45554 2023-03-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7116 6461535 107917 2023-03-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.7065 6415348 -12286577 2023-03-31 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.7044 6396314 165302 2023-03-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.6847 6217715 -1265332 2022-12-31 LOW
California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.5931 5385368 543141 2023-03-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.581 5275757 392408 2023-03-31 LOW
Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 0.5661 5140489 -379113 2023-03-31 MED
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.5645 5126243 -5328798 2023-03-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5351 4858729 18375 2023-03-31 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.4969 4512162 -213571 2023-03-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.477 4331077 44137 2023-03-31 LOW
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.4242 3852283 538232 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

IBM Company profile

Σχετικά με την International Business Machines Corp

Η International Business Machines Corporation (IBM) είναι μια εταιρεία τεχνολογίας. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν Cloud & Cognitive Software, Global Business Services (GBS), Systems και Global Financing. Ο τομέας Cloud & Cognitive Software Solutions παρέχει ολοκληρωμένες και ασφαλείς λύσεις cloud, δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης (AI) στους πελάτες της. Περιλαμβάνει τρεις επιχειρηματικούς τομείς: γνωστικές εφαρμογές, πλατφόρμες cloud & δεδομένων και πλατφόρμες επεξεργασίας συναλλαγών. Ο τομέας GBS παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών και εφαρμογών. Ο τομέας Global Financing ασχολείται με τη χρηματοδότηση, η οποία διεξάγεται κυρίως μέσω της IBM Credit LLC, καθώς και με την ανακατασκευή και την επανεμπορία. Ο τομέας Systems παρέχει στους πελάτες πλατφόρμες υποδομής που βοηθούν στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των υβριδικών multi-cloud και των επιχειρησιακών φόρτων εργασίας AI. Παρέχει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και λύσεις που βοηθούν τους παρόχους υπηρεσιών επικοινωνιών (CSP) και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε πολλαπλές πλατφόρμες cloud.

Industry: IT Services & Consulting (NEC)

1 New Orchard Rd
ARMONK
NEW YORK 10504
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

71.30 Price
+1.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0203%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0017%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

US100

14,521.00 Price
+0.400% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

27,167.40 Price
+0.920% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.52 Price
+1.300% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00462

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου