Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Interface - TILE CFD

  10.22
  2.19%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.06
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003985%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Interface Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 10.03
  Άνοιγμα* 10
  Μεταβολή 1 έτους* -5.93%
  Εύρος ημέρας* 9.97 - 10.25
  Εύρος 52 εβδ. 6.51-12.29
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 202.41K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 5.64M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 579.91M
  Αναλογία P/E 1,519.03
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 58.11M
  Έσοδα 1.27B
  EPS 0.01
  Μέρισμα (Απόδοση %) 0.4008
  Beta 1.88
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 26, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 29, 2023 10.03 0.11 1.11% 9.92 10.07 9.81
  Nov 28, 2023 9.89 0.01 0.10% 9.88 9.97 9.84
  Nov 27, 2023 9.94 0.00 0.00% 9.94 10.06 9.91
  Nov 24, 2023 9.97 0.06 0.61% 9.91 10.08 9.89
  Nov 22, 2023 9.97 0.08 0.81% 9.89 10.11 9.88
  Nov 21, 2023 9.95 -0.06 -0.60% 10.01 10.07 9.88
  Nov 20, 2023 10.11 0.16 1.61% 9.95 10.13 9.95
  Nov 17, 2023 10.13 0.16 1.60% 9.97 10.23 9.95
  Nov 16, 2023 9.95 0.19 1.95% 9.76 9.96 9.76
  Nov 15, 2023 10.04 0.21 2.14% 9.83 10.13 9.78
  Nov 14, 2023 9.89 0.24 2.49% 9.65 9.90 9.65
  Nov 13, 2023 9.30 0.26 2.88% 9.04 9.35 9.04
  Nov 10, 2023 9.32 0.32 3.56% 9.00 9.33 9.00
  Nov 9, 2023 9.05 -0.30 -3.21% 9.35 9.40 9.00
  Nov 8, 2023 9.26 -0.08 -0.86% 9.34 9.34 9.18
  Nov 7, 2023 9.32 0.14 1.53% 9.18 9.43 9.18
  Nov 6, 2023 9.46 0.37 4.07% 9.09 9.50 9.09
  Nov 3, 2023 9.54 0.24 2.58% 9.30 9.88 9.30
  Nov 2, 2023 9.38 0.64 7.32% 8.74 9.38 8.74
  Nov 1, 2023 8.95 0.39 4.56% 8.56 8.95 8.15

  Interface Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, February 26, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Interface Inc Earnings Release
  Q4 2023 Interface Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 1297.92 1200.4 1103.26 1343.03 1179.57
  Έσοδα 1297.92 1200.4 1103.26 1343.03 1179.57
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 860.186 767.665 691.488 810.062 749.69
  Ακαθάριστο Εισόδημα 437.733 432.733 411.774 532.967 429.883
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1222.52 1095.6 1142.55 1212.13 1103.19
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 321.29 316.315 309.229 389.117 332.975
  Depreciation / Amortization
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 41.045 11.621 141.832 12.947 20.529
  Λειτουργικά Έσοδα 75.398 104.797 -39.287 130.903 76.379
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -29.929 -29.681 -29.244 -25.656 -15.436
  Άλλο, Καθαρό -3.552 -2.483 -10.889 -3.431 -5.952
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 41.917 72.633 -79.42 101.816 54.991
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 19.56 55.234 -71.929 79.2 43.514
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 19.56 55.234 -71.929 79.2 43.514
  Καθαρά Κέρδη 19.56 55.234 -71.929 79.2 50.253
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 19.237 55.234 -71.929 79.2 43.514
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 19.237 55.234 -71.929 79.2 50.253
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 19.237 55.234 -71.929 79.2 50.253
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 58.865 58.971 58.547 58.948 59.566
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.3268 0.93663 -1.22857 1.34356 0.73052
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.04 0.04 0.095 0.26 0.26
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.65217 1.08649 0.34608 1.5144 1.00323
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 6.739
  Total Adjustments to Net Income -0.323
  Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022
  Συνολικά έσοδα 329.582 295.792 335.555 327.757 346.605
  Έσοδα 329.582 295.792 335.555 327.757 346.605
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 217.796 199.919 230.112 218.972 229.899
  Ακαθάριστο Εισόδημα 111.786 95.873 105.443 108.785 116.706
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 300.674 286.315 350.144 299.715 312.08
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 85.522 86.254 83.479 80.848 81.371
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -2.644 0.142 36.553 -0.105 0.81
  Λειτουργικά Έσοδα 28.908 9.477 -14.589 28.042 34.525
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -8.318 -8.505 -8.142 -7.747 -7.19
  Άλλο, Καθαρό 0.528 -1.5 -1.864 -0.124 -1.394
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 21.118 -0.528 -24.595 20.171 25.941
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 15.797 -0.714 -24.616 14.065 16.818
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 15.797 -0.714 -24.616 14.065 16.818
  Καθαρά Κέρδη 15.797 -0.714 -24.616 14.065 16.818
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 15.608 -0.732 -24.223 13.819 16.532
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 15.608 -0.732 -24.223 13.819 16.532
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 15.608 -0.732 -24.223 13.819 16.532
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 58.17 58.0755 58.163 58.681 59.368
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.26832 -0.0126 -0.41647 0.23549 0.27847
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.23432 -0.01101 -0.00797 0.23425 0.28731
  Total Adjustments to Net Income -0.189 -0.018 0.393 -0.246 -0.286
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 617.037 572.34 495.394 548.135 558.879
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 97.564 97.252 103.053 81.301 80.989
  Μετρητά & Ισοδύναμα 97.564 97.252 103.053 81.301 80.989
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 182.807 171.676 139.869 177.482 179.004
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 182.807 171.676 139.869 177.482 179.004
  Συνολικό Απόθεμα 306.327 265.092 228.725 253.584 258.657
  Προπληρωθέντα Εξοδα 30.339 38.32 23.747 35.768 40.229
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1266.5 1330.06 1306.01 1423.05 1284.64
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 379.62 420.362 457.049 431.629 292.888
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 870.129 927.168 950.859 888.803 725.846
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -490.509 -506.806 -493.81 -457.174 -432.958
  Υπεραξία, Καθαρό 346.474 343.542
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 107.651 114.151 100.032 96.811 89.335
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 220.47 261.812 193.3 263.275 223.587
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 78.264 85.924 58.687 75.687 66.301
  Δεδουλευμένα Έξοδα 112.802 133.754 115.725 132.467 111.432
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 12.312 16.839 16.815 32.511 31.315
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 17.092 25.295 2.073 22.61 14.539
  Σύνολο Οφειλών 904.966 966.659 979.473 1054.85 929.981
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 514.141 506.257 563.939 566.851 587.266
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 510.003 503.056 561.251 565.178 587.266
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 38.662 36.723 34.307 35.55 26.488
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 131.693 161.867 187.927 189.171 92.64
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 361.537 363.398 326.538 368.202 354.663
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
  Κοινή Μετοχή 5.811 5.905 5.865 5.842 5.951
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 244.159 253.11 247.92 250.306 270.269
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 278.639 261.434 208.562 286.056 222.214
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -167.072 -157.051 -135.809 -174.002 -143.771
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1266.5 1330.06 1306.01 1423.05 1284.64
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 58.106 59.055 58.664 58.416 59.508
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 4.138 3.201 2.688 1.673
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 162.195 223.204 253.536
  Oct 2023 Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 585.84 581.498 611.773 617.037 603.092
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 119.633 92.935 101.273 97.564 79.449
  Μετρητά & Ισοδύναμα 119.633 92.935 101.273 97.564 79.449
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 143.884 166.304 147.759 182.807 170.436
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 143.884 166.304 147.759 182.807 170.436
  Συνολικό Απόθεμα 289.32 288.181 312.745 306.327 319.074
  Προπληρωθέντα Εξοδα 33.003 34.078 46.563 30.339 34.133
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1201.64 1219.95 1253.2 1266.5 1240.63
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 358.005 368.656 372.064 379.62 369.506
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 55.263 58.262 59.216 162.195 61.993
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 101.309 107.24 106.478 107.651 93.886
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 210.189 194.317 221.484 220.47 237.9
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 75.602 69.835 85.64 78.264 83.617
  Δεδουλευμένα Έξοδα 123.839 112.078 123.455 129.894 137.92
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 10.748 12.404 12.389 12.312 16.363
  Σύνολο Οφειλών 814.077 835.046 886.176 904.966 919.21
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 440.433 469.278 494.951 514.141 510.657
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 435.899 465.348 490.901 510.003 507.094
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 4.534 3.93 4.05 4.138 3.563
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 37.052 36.202 39.213 38.662 29.743
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 126.403 135.249 130.528 131.693 140.91
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 387.564 384.908 367.029 361.537 321.423
  Κοινή Μετοχή 5.811 5.811 5.805 5.811 5.837
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 249.979 247.797 246.001 244.159 245.007
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 301.859 292.561 277.345 278.639 303.837
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -170.085 -161.261 -162.122 -167.072 -233.258
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1201.64 1219.95 1253.2 1266.5 1240.63
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 58.107 58.112 58.053 58.106 58.37
  Υπεραξία, Καθαρό 101.224 104.298 103.674 112.156
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.433
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 19.56 55.234 -71.929 79.2 50.253
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 43.061 86.689 119.07 141.768 91.767
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 40.337 46.345 45.92 44.932 39.084
  Deferred Taxes 13.414 -16.379 -20.794 -9.497 -11.709
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 49.052 9.631 129.595 9.897 43.214
  Cash Taxes Paid 31.4 23.1 19.3 34.8 29.5
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 25.1 22.9 32 22.7 13.8
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -84.34 -13.778 30.821 11.333 -34.462
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -18.437 -28.071 -61.689 -74.222 -455.685
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -18.437 -28.071 -62.949 -74.647 -54.857
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 1.26 0.425 -400.828
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -19.49 -60.858 -42.715 -66.677 361.526
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.434 -0.229 -10.067 -4.533 -9.993
  Total Cash Dividends Paid -2.355 -2.362 -5.565 -15.358 -15.471
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -17.171 0 0.093 -25.094 -14.191
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 1.47 -58.267 -27.176 -21.692 401.181
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -4.822 -3.561 7.086 -0.557 -3.656
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 0.312 -5.801 21.752 0.312 -6.048
  Amortization 5.038 5.636 5.457 5.903 5.387
  Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Net income/Starting Line -0.714 19.56 44.176 30.111 13.293
  Cash From Operating Activities 29.584 43.061 14.883 -12.708 -17.696
  Cash From Operating Activities 9.991 40.337 30.661 20.836 10.67
  Amortization 1.283 5.038 3.817 2.613 1.342
  Deferred Taxes 0.599 13.414 13.616 8.941 4.196
  Non-Cash Items 3.004 49.052 6.679 4.327 2.182
  Cash Taxes Paid 5.1 31.4 11.5 6.8 2.8
  Cash Interest Paid 3.7 25.1 13.7 11.2 1.3
  Changes in Working Capital 15.421 -84.34 -84.066 -79.536 -49.379
  Cash From Investing Activities -5.712 -18.437 -13.314 -9.127 -4.781
  Capital Expenditures -5.712 -18.437 -13.314 -9.127 -4.781
  Other Investing Cash Flow Items, Total
  Cash From Financing Activities -21.035 -19.49 -10.456 21.518 2.894
  Financing Cash Flow Items -1.167 -1.434 -0.398 -0.398 -0.398
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -17.171 -14.451 -5.582
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -19.868 1.47 6.166 28.685 3.292
  Foreign Exchange Effects 0.872 -4.822 -8.916 -5.282 -1.581
  Net Change in Cash 3.709 0.312 -17.803 -5.599 -21.164
  Total Cash Dividends Paid -2.355 -1.773 -1.187
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 15.4181 8959004 124965 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.8642 5150747 -1336246 2023-06-30 LOW
  Frontier Capital Management Company, LLC Investment Advisor 5.3085 3084601 -215052 2023-06-30 LOW
  Barrow Hanley Global Investors Investment Advisor 5.1111 2969881 23854 2023-06-30 LOW
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 4.0539 2355593 467329 2023-06-30 LOW
  Pzena Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.7648 2187623 2187623 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.7245 2164172 -48783 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.6409 2115638 -370681 2023-06-30 LOW
  Brandywine Global Investment Management, LLC Investment Advisor 2.3234 1350070 -39310 2023-08-31 LOW
  LSV Asset Management Investment Advisor 1.9954 1159493 -22336 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9835 1152530 49324 2023-06-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.7462 1014640 97849 2023-06-30 LOW
  Matthew 25 Management Corporation Investment Advisor 1.7382 1010000 0 2023-06-30
  Schroder Investment Management North America Inc. Investment Advisor 1.5901 923947 162197 2023-06-30 LOW
  Meros Investment Management, LP Investment Advisor 1.4599 848285 56109 2023-06-30 MED
  Pacer Advisors, Inc. Investment Advisor 1.4431 838549 838549 2023-06-30 MED
  Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC Investment Advisor 1.4077 818000 129180 2023-06-30 LOW
  Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 1.1998 697192 344704 2023-06-30 HIGH
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9529 553704 12581 2023-06-30 LOW
  Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.9098 528639 -15165 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Interface Company profile

  Σχετικά με την Interface

  Η Interface Inc. είναι μια παγκόσμια εταιρεία δαπέδων. Η εταιρεία ασχολείται με το σχεδιασμό, την παραγωγή και την πώληση αρθρωτών χαλιών, πλακιδίων χαλιών και ελαστικών δαπέδων, συμπεριλαμβανομένων των πολυτελών πλακιδίων βινυλίου (LVT) και των ελαστικών δαπέδων. Εμπορεύεται τα αρθρωτά χαλιά της με τις εμπορικές ονομασίες Interface και FLOR και τα LVT της με την εμπορική ονομασία Interface. Η Εταιρεία παράγει πλακάκια χαλιών σε μια σειρά από χρώματα, σχέδια, υφές, ύψη πέλους και πυκνότητες. Οι ποικιλίες αυτές έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τόσο τις πρακτικές όσο και τις αισθητικές ανάγκες των εμπορικών εσωτερικών χώρων. Η Εταιρεία προσφέρει μια κατηγορία προϊόντων, δηλαδή σπονδυλωτά ελαστικά δάπεδα, και το προϊόν της περιλαμβάνει LVT. Το LVT μοιράζεται πολλά από τα ίδια χαρακτηριστικά και οφέλη με τα πλακάκια χαλιού. Προσφέρει προϊόντα ελαστικών δαπέδων με τα εμπορικά σήματα noraplan και norament, τα οποία περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο ελαστικών δαπέδων της Εταιρείας. Πωλεί την αντιμικροβιακή χημική ένωση και το σύστημα εγκατάστασης πλακιδίων χαλιού TacTiles.

  Industry: Carpets & Curtains

  1280 West Peachtree St. Nw
  ATLANTA
  GEORGIA 30309
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου