Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Insurance Australia Group - IAGau CFD

  6.19
  0.98%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Tuesday at 05:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:04 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:04 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 6.13
  Άνοιγμα* 6.06
  Μεταβολή 1 έτους* 30.89%
  Εύρος ημέρας* 6.06 - 6.19
  Εύρος 52 εβδ. 4.02-5.09
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 6.30M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 134.76M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 12.05B
  Αναλογία P/E 36.68
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.47B
  Έσοδα 13.91B
  EPS 0.13
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.88139
  Beta 0.31
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 9, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 5, 2024 6.19 0.09 1.48% 6.10 6.19 6.09
  Mar 4, 2024 6.09 -0.01 -0.16% 6.10 6.14 6.07
  Mar 3, 2024 6.09 0.03 0.50% 6.06 6.13 6.04
  Mar 1, 2024 6.13 -0.04 -0.65% 6.17 6.17 6.10
  Feb 29, 2024 6.16 0.00 0.00% 6.16 6.22 6.12
  Feb 28, 2024 6.15 0.00 0.00% 6.15 6.18 6.11
  Feb 27, 2024 6.16 0.07 1.15% 6.09 6.16 6.04
  Feb 26, 2024 6.10 -0.02 -0.33% 6.12 6.16 6.04
  Feb 25, 2024 6.12 0.06 0.99% 6.06 6.13 6.03
  Feb 23, 2024 6.05 0.07 1.17% 5.98 6.05 5.95
  Feb 22, 2024 5.97 0.02 0.34% 5.95 5.99 5.88
  Feb 21, 2024 5.94 -0.06 -1.00% 6.00 6.01 5.88
  Feb 20, 2024 6.01 -0.15 -2.44% 6.16 6.22 5.97
  Feb 19, 2024 6.17 0.08 1.31% 6.09 6.18 6.05
  Feb 18, 2024 6.09 0.04 0.66% 6.05 6.11 6.05
  Feb 16, 2024 6.06 -0.04 -0.66% 6.10 6.17 6.04
  Feb 15, 2024 6.09 -0.24 -3.79% 6.33 6.33 5.93
  Feb 14, 2024 6.32 0.04 0.64% 6.28 6.34 6.23
  Feb 13, 2024 6.27 0.02 0.32% 6.25 6.30 6.22
  Feb 12, 2024 6.25 0.07 1.13% 6.18 6.26 6.16

  Insurance Australia Group Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 15317 13913 13587 13417 13433
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 13963 13349 13976 12882 12101
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 230 169 386 193 193
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 145 93 89 92 94
  Other Operating Expenses, Total -379 -35 -483 -268 -353
  Λειτουργικά Έσοδα 1354 564 -389 535 1332
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1354 564 -389 535 1332
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 925 424 -264 498 969
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -93 -77 -150 -59 -98
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 832 347 -414 439 871
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -13 -4 205
  Καθαρά Κέρδη 832 347 -427 435 1076
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 832 347 -414 439 871
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 832 347 -427 435 1076
  Ρύθμιση Αραίωσης 84 21 0 30 47
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 916 368 -427 465 1123
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2845 2760 2396 2515 2519
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.32197 0.13333 -0.17279 0.18648 0.36443
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.15 0.11 0.14 0.03 0.32
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.32197 0.07858 0.60351 0.14394 0.36443
  Total Premiums Earned 15059 14134 13413 13215 13070
  Net Investment Income 258 -221 174 202 363
  Losses, Benefits, and Adjustments, Total 13967 13122 13984 12865 12167
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 7785 7532 6800 7113 6779
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7118 6845 6515 6834 6622
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 119 111 88 81 199
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 81 64 46 47 47
  Other Operating Expenses, Total -219 -160 83 -118 -259
  Λειτουργικά Έσοδα 667 687 285 279 157
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 667 687 285 279 157
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 451 474 222 202 95
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -87 -6 -47 -30 -53
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 364 468 175 172 42
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -1 1 -9
  Καθαρά Κέρδη 364 468 174 173 33
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 364 468 175 172 42
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 364 468 174 173 33
  Ρύθμιση Αραίωσης 48 36 11 10 0
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 412 504 185 183 33
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2830 2860 2763 2757 2460.53
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.14558 0.17622 0.06732 0.06601 0.01707
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.09 0.06 0.05 0.06 0.091
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.14558 0.17622 0.01065 0.06601 0.12111
  Total Premiums Earned 7608 7451 7021 7113 6723
  Net Investment Income 177 81 -221 0 56
  Losses, Benefits, and Adjustments, Total 7137 6830 6298 6824 6635
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Μετρητά & Ισοδύναμα 474 350 326 405 538
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 542 327 311 325 239
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 35026 34083 33449 29694 29286
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 591 592 610 663 181
  Υπεραξία, Καθαρό 2830 2823 2829 2862 2863
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 802 588 391 272 235
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 11832 11844 12447 10451 11228
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 31 31 0 312 209
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 661 1297 1325 608 514
  Other Assets, Total 9258 9324 8729 7543 7009
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 998 958 961 923 981
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 960 773 941 796 511
  Σύνολο Οφειλών 28376 27920 27203 23617 22882
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2636 2584 2572 2181 2080
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2139 2055 1987 1526 2080
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 399 337 310 607 551
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 951 1181 1386 1140 916
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6650 6163 6246 6077 6404
  Κοινή Μετοχή 7264 7386 7386 6617 6617
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -597 -1172 -1097 -492 -185
  Treasury Stock - Common -21 -24 -33 -49 -48
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 4 -27 -10 1 20
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 35026 34083 33449 29694 29286
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2441 2465 2465 2311 2311
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 497 529 585 655
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Μετρητά & Ισοδύναμα 474 396 350 388 326
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5648 4865 4580 4335 4354
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 35026 34428 34083 33848 33449
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 591 581 592 586 610
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 3632 3552 3411 3310 3220
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 11832 12200 11844 12270 12447
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 31 84 31 79 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 661 741 1297 1241 1325
  Other Assets, Total 7792 7883 8144 7844 7566
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3356 3052 3013 3032 2975
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 33 0 13 11 124
  Σύνολο Οφειλών 28376 27934 27920 27704 27203
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2636 2883 2584 2577 2572
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2139 2373 2055 2023 1987
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 497 510 529 554 585
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 399 325 337 337 310
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 945 1030 1178 1200 1383
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6650 6494 6163 6144 6246
  Κοινή Μετοχή 7264 7313 7386 7386 7386
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -597 -826 -1172 -1222 -1097
  Treasury Stock - Common -21 -13 -24 -25 -33
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 4 20 -27 5 -10
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 35026 34428 34083 33848 33449
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2441 2450 2465 2465 2465
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 899 1610 381 589 -53
  Cash Receipts 16553 16252 16351 15415 14974
  Cash Payments -13571 -12950 -14174 -13287 -13022
  Cash Taxes Paid -270 31 -234 -406 -379
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -90 -84 -90 -88 -87
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1723 -1639 -1472 -1045 -1539
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1459 -2418 1568 1075 391
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1459 -2418 1568 1075 391
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -526 516 -1323 -1319 -475
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -51 -450 -5 -71 -18
  Total Cash Dividends Paid -468 -173 -693 -880 -803
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 764 0 -465 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -7 375 -625 97 346
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -5 -1 -2 8 2
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1091 -293 624 353 -135
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 289 899 412 1610 800
  Cash Receipts 9077 16553 8346 16252 8428
  Cash Payments -7670 -13571 -6648 -12950 -6688
  Cash Taxes Paid -64 -270 -227 31 -117
  Cash Interest Paid -52 -90 -45 -84 -40
  Changes in Working Capital -1002 -1723 -1014 -1639 -783
  Cash From Investing Activities 189 -1459 -816 -2418 -1951
  Other Investing Cash Flow Items, Total 189 -1459 -816 -2418 -1951
  Cash From Financing Activities 50 -526 -335 516 759
  Financing Cash Flow Items -18 -51 -6 -450 -415
  Total Cash Dividends Paid -123 -468 -320 -173 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -73 0 0 764 765
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 264 -7 -9 375 409
  Net Change in Cash 534 -1091 -737 -293 -392
  Foreign Exchange Effects 6 -5 2 -1
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.0765 123256745 0 2023-07-10 LOW
  Perpetual Investment Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 4.9042 119074101 -3605319 2023-05-15 MED
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.8698 93958824 0 2023-07-10 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.8424 69013987 0 2023-07-10 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.2497 54623872 0 2023-07-10 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.8369 44600882 244756 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.6031 38923866 6982980 2022-12-31 LOW
  Newton Investment Management Ltd. Investment Advisor 1.3497 32770689 -1011705 2023-09-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1568 28086920 -790 2023-09-30 LOW
  BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 1.06 25735739 0 2023-07-10 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6981 16949094 0 2023-07-10 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.6678 16213275 0 2023-07-10 LOW
  BetaShares Capital Ltd. Investment Advisor 0.6223 15110236 1182429 2023-09-30 LOW
  MLC Asset Management Investment Advisor 0.4696 11401010 -252055 2023-06-30 LOW
  Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 0.4343 10545597 -4755571 2023-07-10 LOW
  Australian Ethical Investment Ltd. Investment Advisor 0.4162 10105389 10105389 2022-12-31 MED
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.3264 7925025 76865 2023-09-30 LOW
  Australian Foundation Investment Company Ltd Investment Advisor 0.3114 7559676 -1967779 2023-07-10 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.3015 7320621 -20393 2023-09-30 LOW
  State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2916 7078965 0 2023-07-10 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Property & Casualty Insurance (NEC)

  Level 13, Tower Two
  Darling Park
  SYDNEY
  NEW SOUTH WALES 2000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου