Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Infomedia - IFMau CFD

  1.6267
  0.61%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 23:04

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:04 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:04 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0216
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.6367
  Άνοιγμα* 1.6367
  Μεταβολή 1 έτους* 11.19%
  Εύρος ημέρας* 1.6267 - 1.6617
  Εύρος 52 εβδ. 1.07-1.78
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 805.77K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 16.41M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 415.25M
  Αναλογία P/E 50.62
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 375.56M
  Έσοδα 120.14M
  EPS 0.02
  Μέρισμα (Απόδοση %) 5.06787
  Beta 0.99
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 5, 2024 1.6367 -0.0150 -0.91% 1.6517 1.6517 1.6367
  Mar 4, 2024 1.6517 0.0050 0.30% 1.6467 1.6667 1.6367
  Mar 3, 2024 1.6467 0.0100 0.61% 1.6367 1.6467 1.6367
  Mar 1, 2024 1.6367 0.0349 2.18% 1.6018 1.6517 1.5968
  Feb 29, 2024 1.5968 0.0000 0.00% 1.5968 1.6018 1.5868
  Feb 28, 2024 1.5918 -0.0250 -1.55% 1.6168 1.6168 1.5768
  Feb 27, 2024 1.6168 0.0200 1.25% 1.5968 1.6267 1.5868
  Feb 26, 2024 1.5868 0.0000 0.00% 1.5868 1.6267 1.5669
  Feb 25, 2024 1.5818 0.0100 0.64% 1.5718 1.6068 1.5718
  Feb 23, 2024 1.6617 0.0050 0.30% 1.6567 1.6716 1.6517
  Feb 22, 2024 1.6567 -0.0399 -2.35% 1.6966 1.7365 1.6467
  Feb 21, 2024 1.6966 0.1198 7.60% 1.5768 1.7116 1.5469
  Feb 20, 2024 1.5718 0.0399 2.60% 1.5319 1.5868 1.4770
  Feb 19, 2024 1.5269 0.0449 3.03% 1.4820 1.5319 1.4321
  Feb 18, 2024 1.4770 -0.0200 -1.34% 1.4970 1.4970 1.4770
  Feb 16, 2024 1.4920 0.0499 3.46% 1.4421 1.4920 1.4121
  Feb 15, 2024 1.4421 0.0050 0.35% 1.4371 1.4521 1.4171
  Feb 14, 2024 1.4321 0.0000 0.00% 1.4321 1.4471 1.4121
  Feb 13, 2024 1.4271 -0.0250 -1.72% 1.4521 1.4521 1.4121
  Feb 12, 2024 1.4521 0.0200 1.40% 1.4321 1.4770 1.4321

  Infomedia Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 129.905 120.139 97.446 94.618 84.598
  Έσοδα 129.905 120.139 97.446 94.618 84.598
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 117.583 113.372 77.99 70.346 66.75
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 59.962 54.022 53.873 50.289 48.492
  Έρευνα & Ανάπτυξη 20.103 22.286 5.642 4.134 3.46
  Depreciation / Amortization 31.443 31.658 18.475 15.923 14.798
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.003 0.087 0
  Λειτουργικά Έσοδα 12.322 6.767 19.456 24.272 17.848
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.264 0.598 0.18 0.186 -1.059
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 12.937 7.675 20.436 24.979 21.057
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 9.582 8.233 15.969 18.556 16.122
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 9.582 8.233 15.969 18.556 16.122
  Καθαρά Κέρδη 9.582 8.233 15.969 18.556 16.122
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 9.582 8.233 15.969 18.556 16.122
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 9.582 8.233 15.969 18.556 16.122
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 9.582 8.233 15.969 18.556 16.122
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 377.322 376.995 375.149 327.208 315.063
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.02539 0.02184 0.04257 0.05671 0.05117
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.02592 0.056 0.0445 0.043 0.039
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.02539 0.02199 0.0433 0.05671 0.05883
  Άλλο, Καθαρό 0.351 0.31 0.8 0.521 4.268
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6.078 5.319
  Ακαθάριστο Εισόδημα 123.827 114.82
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 66.982 62.923 61.184 58.955 49.757
  Έσοδα 66.982 62.923 61.184 58.955 49.757
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 60.594 56.989 58.297 55.075 42.607
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 41.89 37.688 39.309 36.999 28.408
  Έρευνα & Ανάπτυξη 14.199
  Λειτουργικά Έσοδα 6.388 5.934 2.887 3.88 7.15
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.431 -0.167 0.532 0.066 1.008
  Άλλο, Καθαρό 0.182 0.169 0.161 0.149 0.017
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 7.001 5.936 3.58 4.095 8.175
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 4.733 4.849 4.733 3.5 6.638
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 4.733 4.849 4.733 3.5 6.638
  Καθαρά Κέρδη 4.733 4.849 4.733 3.5 6.638
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4.733 4.849 4.733 3.5 6.638
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4.733 4.849 4.733 3.5 6.638
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4.733 4.849 4.733 3.5 6.638
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 378.753 375.891 377.645 376.344 375.559
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.0125 0.0129 0.01253 0.0093 0.01767
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.018 0.00792 0.03 0.026 0.023
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.01336 0.0129 0.01268 0.0093 0.01844
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2.99 3.088 2.953 2.366
  Ακαθάριστο Εισόδημα 63.992 59.835 58.231 56.589
  Depreciation / Amortization 15.23 16.213 15.948 15.71
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.484 0.087
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 84.055 86.054 87.544 118.311 26.334
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 64.859 69.045 66.795 103.919 15.534
  Μετρητά & Ισοδύναμα 52.209 30.679 66.795 84.623 2.707
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 16.87 14.06 14.043 12.055 9.34
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 16.117 12.311 11.473 11.537 8.927
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.326 2.949 4.046 2.337 1.46
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 185.213 190.906 195.856 192.259 92.22
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 13.394 8.408 11.331 6.05 1.531
  Υπεραξία, Καθαρό 20.965 20.7 20.138 17.461 17.461
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 58.32 66.068 70.467 50.437 46.894
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 24.39 26.434 20.513 20.357 17.125
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 6.874 5.557 5.52 7.54 1.84
  Δεδουλευμένα Έξοδα 8.085 15.074 9.657 4.131 3.447
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 6.964 3.655 2.666 6.693 11.838
  Σύνολο Οφειλών 46.759 44.347 42.703 37.957 28.155
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 9.731 4.106 5.905 3.879 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 10.784 11.905 13.704 10.82 6.526
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.854 1.902 2.581 2.901 4.504
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 138.454 146.559 153.153 154.302 64.065
  Κοινή Μετοχή 105.196 105.196 105.196 103.192 14.79
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 28.854 38.339 47.316 49.745 48.416
  Treasury Stock - Common -1.208 -0.249 0 -1.23
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 5.612 3.273 0.641 1.365 2.089
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 185.213 190.906 195.856 192.259 92.22
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 374.948 375.562 375.762 374.458 311.139
  Μετρητά 12.65 38.366 19.296 12.827
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 14.734 12.25 12.513 6.463
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2.787 -5.868 -3.717 -1.969
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 2.467 2.148 2.67 1.993
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0.743
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 9.731 4.106 5.905 3.136
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.66
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.572 0.907 0.705
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 7.907 8.769 5.671
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 84.055 76.544 86.054 87.415 87.544
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 64.859 57.187 69.045 66.151 66.795
  Μετρητά & Ισοδύναμα 64.859 57.187 69.045 66.151 66.795
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 16.87 15.896 14.06 14.775 14.043
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 16.87 14.604 12.451 12.359 11.855
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.326 3.461 2.949 6.489 4.046
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 185.213 178.126 190.906 192.936 195.856
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 13.394 6.875 8.408 9.847 11.331
  Υπεραξία, Καθαρό 20.965 20.815 20.7 20.362 20.138
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 58.32 63.529 66.068 68.376 70.467
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 24.39 19.545 26.434 24.869 20.513
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 6.874 6.306 5.557 5.222 5.52
  Δεδουλευμένα Έξοδα 8.085 6.883 15.074 13.648 9.657
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 2.467 1.246 2.148 2.802 2.67
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 6.964 5.11 3.655 3.197 2.666
  Σύνολο Οφειλών 46.759 36.602 44.347 43.435 42.703
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 9.731 3.637 4.106 4.619 5.905
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 9.731 3.637 4.106 4.619 5.905
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 10.784 11.602 11.905 11.934 13.704
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.854 1.818 1.902 2.013 2.581
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 138.454 141.524 146.559 149.501 153.153
  Κοινή Μετοχή 105.196 105.196 105.196 105.196 105.196
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 28.854 32.171 38.339 42.661 47.316
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 5.612 4.402 3.273 1.644 0.641
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 185.213 178.126 190.906 192.936 195.856
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 374.948 375.562 375.562 375.762 375.762
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.66
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 14.734 12.25 12.513
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2.787 -5.868 -3.717
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.572 0.781 0.907 1 0.705
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 7.907 9.582 8.769 5.936 5.671
  Treasury Stock - Common -1.208 -0.245 -0.249
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 44.838 37.348 38.708 38.429 28.102
  Cash Receipts 122.443 101.088 93.947 84.548 74.129
  Cash Payments -75.165 -56.518 -51.314 -45.849 -45.952
  Cash Taxes Paid -2.356 -7.528 -3.822 -0.309 -0.135
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.183 0.46 0.076 0.039 0.06
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -22.69 -56.901 -23.568 -25.25 -19.594
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -22.69 -26.821 -22.718 -19.348 -18.394
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 -30.08 -0.85 -5.902 -1.2
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -21.353 -17.934 73.078 -11.241 -8.956
  Total Cash Dividends Paid -18.413 -16.118 -13.681 -10.72 -8.063
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -0.249 0 87.862 -0.521 -0.893
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 2.25 -37.124 88.385 2.252 -0.031
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 1.455 0.363 0.167 0.314 0.417
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -0.267 -0.154 -0.179
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2.691 -1.816 -1.103
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 12.778 44.838 20.329 37.348 17.031
  Cash Receipts 65.753 122.443 59.883 101.088 51.619
  Cash Payments -51.597 -75.165 -37.109 -56.518 -29.19
  Cash Taxes Paid -1.734 -2.356 -2.375 -7.528 -5.666
  Cash Interest Paid -0.129 -0.267 -0.163 -0.154 -0.072
  Changes in Working Capital 0.485 0.183 0.093 0.46 0.34
  Cash From Investing Activities -11.807 -22.69 -11.412 -56.901 -13.471
  Capital Expenditures -11.807 -22.69 -11.412 -26.821 -13.471
  Cash From Financing Activities -12.931 -21.353 -9.925 -17.934 -8.966
  Total Cash Dividends Paid -11.274 -18.413 -8.643 -16.118 -8.051
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.245 -0.249 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.412 -2.691 -1.282 -1.816 -0.915
  Foreign Exchange Effects 0.102 1.455 0.364 0.363 -1.188
  Net Change in Cash -11.858 2.25 -0.644 -37.124 -6.594
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -30.08
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Viburnum Funds Pty Ltd Private Equity 12.4616 46829250 -7499532 2023-10-11 LOW
  Selector Funds Management Limited Investment Advisor 7.9536 29888580 -8453293 2023-08-25 LOW
  Perpetual Investment Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 6.767 25429646 -4234726 2023-04-14 MED
  Yarra Funds Management Limited Investment Advisor 5.9321 22292033 4451538 2023-05-05 LOW
  Celeste Funds Management Limited Investment Advisor 5.0639 19029583 18957284 2023-03-03 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 3.1623 11883333 8303185 2022-12-31 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6451 9940078 0 2023-09-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6589 6234061 52740 2023-09-30 LOW
  Mirrabooka Investments Ltd Investment Advisor 1.5458 5808818 -238039 2022-09-23 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.4736 5537773 -1390 2023-09-30 LOW
  Pengana Capital Group Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.238 4652287 372272 2023-05-31 LOW
  Leon (Richard) Individual Investor 0.7335 2756302 -139000 2022-09-23 MED
  HUB24 Ltd. Corporation 0.6016 2260749 2260749 2022-09-23 LOW
  Powerwrap Ltd. Corporation 0.5531 2078396 -301285 2022-09-23 LOW
  Bardin Hill Investment Partners LP Investment Advisor/Hedge Fund 0.4654 1748827 0 2023-03-31 HIGH
  Gotterdamerung Pty. Ltd. Corporation 0.3996 1501681 1501681 2022-09-23 LOW
  Brown (Peter Alexander) Individual Investor 0.3592 1350000 0 2022-09-23 LOW
  Scharrer (Jonathan Leonard) Individual Investor 0.2693 1011886 1011886 2022-09-23
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.1915 719618 0 2023-09-30 LOW
  Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.1883 707449 -1626 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Enterprise Software

  3 Minna CL
  BELROSE
  NEW SOUTH WALES 2085
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0265%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0484%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου