Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Imperial Petroleum Inc. - IMPP CFD

3.2998
0.92%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.1004
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.01
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 3.2697
Άνοιγμα* 3.25
Μεταβολή 1 έτους* -1.51%
Εύρος ημέρας* 3.25 - 3.3397
Εύρος 52 εβδ. 0.26-9.70
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 4.72M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 167.56M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 68.00M
Αναλογία P/E 4.91
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 190.25M
Έσοδα 63.11M
EPS 0.07
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 31, 2023 3.2998 0.0501 1.54% 3.2497 3.3696 3.1201
May 30, 2023 3.2697 -0.1995 -5.75% 3.4692 3.5092 3.2198
May 26, 2023 3.4993 0.0502 1.46% 3.4491 3.5192 3.3096
May 25, 2023 3.2995 -0.2792 -7.80% 3.5787 3.5889 3.2798
May 24, 2023 3.4888 -0.1298 -3.59% 3.6186 3.7286 3.4888
May 23, 2023 3.6885 -0.1096 -2.89% 3.7981 3.8682 3.5386
May 22, 2023 3.6483 0.3486 10.56% 3.2997 3.9380 3.2994
May 19, 2023 3.3693 -0.0098 -0.29% 3.3791 3.6089 3.3691
May 18, 2023 3.4993 -0.0793 -2.22% 3.5786 3.6886 3.3991
May 17, 2023 3.5190 -0.2993 -7.84% 3.8183 3.9280 3.5088
May 16, 2023 3.6286 0.4288 13.40% 3.1998 3.8283 3.1998
May 15, 2023 3.2595 -0.0799 -2.39% 3.3394 3.4793 3.1298
May 12, 2023 3.2297 0.1295 4.18% 3.1002 3.4893 3.0901
May 11, 2023 3.0004 -0.3090 -9.34% 3.3094 3.5492 3.0004
May 10, 2023 3.2695 0.2788 9.32% 2.9907 3.5392 2.9007
May 9, 2023 2.9609 -0.0397 -1.32% 3.0006 3.0806 2.7512
May 8, 2023 3.1104 0.2493 8.71% 2.8611 3.3497 2.8112
May 5, 2023 2.3826 0.2493 11.69% 2.1333 2.4724 2.1333
May 4, 2023 2.1035 -0.0296 -1.39% 2.1331 2.2231 1.9936
May 3, 2023 2.1432 -0.0600 -2.72% 2.2032 2.2531 2.0735

Imperial Petroleum Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Συνολικά έσοδα 97.0199 17.3627 20.302 13.3296
Έσοδα 97.0199 17.3627 20.302 13.3296
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 32.6049 3.36622 2.94407 0.40597
Ακαθάριστο Εισόδημα 64.415 13.9965 17.358 12.9237
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 67.2004 20.8487 20.6575 13.7046
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.81923 1.14221 0.72307 0.69692
Depreciation / Amortization 12.2905 8.67466 8.64392 8.61318
Other Operating Expenses, Total 19.4858 7.6656 8.3464 3.98855
Λειτουργικά Έσοδα 29.8195 -3.48603 -0.35541 -0.37498
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.30161 -0.00894 -0.02834 0.00746
Άλλο, Καθαρό -1.61015 -0.14501 -0.01001 -0.00766
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 29.5109 -3.63998 -0.39376 -0.37518
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 29.5109 -3.63998 -0.39376 -0.37518
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 29.5109 -3.63998 -0.39376 -0.37518
Καθαρά Κέρδη 29.5109 -3.63998 -0.39376 -0.37518
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 29.5109 -3.63998 -0.39376 -0.37518
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 29.5109 -3.63998 -0.39376 -0.37518
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 29.5109 -3.63998 -0.39376 -0.37518
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 8.58536 9.52297 9.52297 9.52297
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.43735 -0.38223 -0.04135 -0.0394
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.43735 -0.38223 -0.04135 -0.0394
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 37.9147 42.6405 11.3483 5.11638 4.00661
Έσοδα 37.9147 42.6405 11.3483 5.11638 4.00661
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 10.0275 17.8561 4.26388 0.45743 0.86938
Ακαθάριστο Εισόδημα 27.8872 24.7845 7.08439 4.65895 3.13723
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 24.0905 27.3405 11.0754 4.69411 5.35701
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.33071 0.61891 0.62248 0.24713 0.45593
Depreciation / Amortization 3.98089 3.40674 2.73417 2.16867 2.16867
Other Operating Expenses, Total 8.75134 5.45876 3.45484 1.82089 1.86304
Λειτουργικά Έσοδα 13.8242 15.3001 0.27289 0.42227 -1.3504
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.81515 0.42462 0.05672 0.00513 0.00535
Άλλο, Καθαρό -0.88341 -0.27382 -0.2439 -0.20901 -0.13791
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 13.756 15.4509 0.08572 0.21838 -1.48295
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 13.756 15.4509 0.08572 0.21838 -1.48295
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 13.756 15.4509 0.08572 0.21838 -1.48295
Καθαρά Κέρδη 13.756 15.4509 0.08572 0.21838 -1.48295
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 13.756 15.4509 0.08572 0.21838 -1.48295
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 13.756 15.4509 0.08572 0.21838 -1.48295
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 13.756 15.4509 0.08572 0.21838 -1.48295
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 6.26612 12.6842 12.6842 9.52297 9.52297
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.19529 1.21812 0.00676 0.02293 -0.15572
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.19529 1.21812 0.00676 0.02293 -0.15572
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 133.872 6.00575 9.43196 9.19577
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 50.9011 3.38983 6.45152 8.80285
Μετρητά & Ισοδύναμα 50.9011 3.38983 6.45152 8.80285
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 8.04481 1.7553 0.66588 0.18117
Accounts Receivable - Trade, Net 8.04481 1.7553 0.66588 0.18117
Total Inventory 5.50742 0.25885 0.836 0.13148
Prepaid Expenses 0.17291 0.15054 0.1396 0.08028
Other Current Assets, Total 69.2458 0.45123 1.33896 0
Total Assets 365.823 128.469 138.121 145.607
Property/Plant/Equipment, Total - Net 226.351 119.963 128.689 136.411
Total Current Liabilities 24.3807 8.63392 4.05948 1.92517
Accounts Payable 8.11546 1.43025 1.19297 0.52311
Accrued Expenses 1.98231 0.48667 0.39092 0.07567
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 4.1064 1.96938 2.47559 1.32639
Total Liabilities 84.1686 31.7229 4.05948 1.92517
Total Long Term Debt 59.7879 23.089 0 0
Total Equity 281.655 96.7458 134.062 143.682
Other Equity, Total 0 134.062 143.682
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 365.823 128.469 138.121 145.607
Total Common Shares Outstanding 12.973 9.52297 9.52297 9.52297
Other Long Term Assets, Total 5.6 2.5
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 10.1765 4.74762
Long Term Debt 59.7879 23.089
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.00812 0.00796
Common Stock 1.94585 0.04775
Additional Paid-In Capital 251.096 97.1617
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 28.6041 -0.47156
Total Preferred Shares Outstanding 0.81188
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 133.872 107.576 89.6304 87.9295 6.00575
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 50.9011 62.4351 79.1357 82.202 3.38983
Μετρητά & Ισοδύναμα 50.9011 62.4351 79.1357 82.202 3.38983
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 8.04481 5.27187 3.94846 2.40972 1.7553
Accounts Receivable - Trade, Net 8.04481 5.27187 3.94846 2.40972 1.7553
Total Inventory 5.50742 7.13501 4.93533 1.32881 0.25885
Prepaid Expenses 0.17291 0.45513 0.54388 0.18405 0.15054
Other Current Assets, Total 69.2458 32.2788 1.06702 1.8049 0.45123
Total Assets 365.823 322.102 286.265 220.855 128.469
Property/Plant/Equipment, Total - Net 226.351 211.426 194.134 130.419 119.963
Total Current Liabilities 24.3807 18.8207 12.5704 10.9974 8.63392
Accounts Payable 8.11546 6.24036 5.77046 2.79433 1.43025
Accrued Expenses 1.98231 1.55505 1.09335 1.39194 0.48667
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 4.1064 4.10844 0.95283 2.06475 1.96938
Total Liabilities 84.1686 54.2505 33.2807 34.0876 31.7229
Total Long Term Debt 59.7879 35.4299 20.7103 23.0902 23.089
Total Equity 281.655 267.851 252.984 186.768 96.7458
Other Equity, Total 0
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 365.823 322.102 286.265 220.855 128.469
Total Common Shares Outstanding 12.973 12.6842 12.6842 9.52297 9.52297
Other Long Term Assets, Total 5.6 3.1 2.5 2.5 2.5
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 10.1765 6.9168 4.7538 4.74639 4.74762
Long Term Debt 59.7879 35.4299 20.7103 23.0902 23.089
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.00812 0.00796 0.00796 0.00796 0.00796
Common Stock 1.94585 1.90254 1.90254 0.7008 0.04775
Additional Paid-In Capital 251.096 250.657 251.241 186.312 97.1617
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 28.6041 15.2834 -0.16746 -0.25318 -0.47156
Note Receivable - Long Term 0.00644
Total Preferred Shares Outstanding 0.81188
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 29.5109 -3.63998 -0.39376 -0.37518
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 40.8981 5.23921 8.8676 8.57346
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 12.2905 8.67466 8.64392 8.61318
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1.11459 0.17193 0.61744 0.33546
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -186.679 -0.1426 -0.728 0
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -118.679 -0.1426 -0.728 0
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 196.946 -6.3721 -9.32589 -4.16818
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 156.049 -34.3721 -9.32589 -4.16818
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 51.1659 -1.2755 -1.18629 4.40528
Μη Χρηματικά Στοιχεία 0.21126 0.03259
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 42.4385 28
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -68
Total Cash Dividends Paid -1.74098
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.2
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Net income/Starting Line 29.5109 15.755 0.3041 0.21838 -3.63998
Cash From Operating Activities 40.8981 22.0275 1.27084 2.98744 5.23921
Cash From Operating Activities 12.2905 8.30957 4.90283 2.16867 8.67466
Changes in Working Capital -1.11459 -2.0766 -3.96556 0.60039 0.17193
Cash From Investing Activities -186.679 -130.343 -79.0225 -12.625 -0.1426
Capital Expenditures -118.679 -99.7722 -79.0225 -12.625 -0.1426
Cash From Financing Activities 196.946 169.453 153.532 89.8034 -6.3721
Financing Cash Flow Items 156.049 156.16 156.805 90.2387 -34.3721
Net Change in Cash 51.1659 61.1368 75.7804 80.1659 -1.2755
Non-Cash Items 0.21126 0.03959 0.02947 0.03259
Issuance (Retirement) of Debt, Net 42.4385 14.598 -2.402 28
Total Cash Dividends Paid -1.74098 -1.30574 -0.87049 -0.43525
Other Investing Cash Flow Items, Total -68 -30.5712
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.2
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Heights Capital Management, Inc. Investment Advisor 4.1586 676157 596157 2022-12-31 LOW
SBAuer Funds, LLC Investment Advisor 0.697 113333 0 2023-03-31 HIGH
Flawless Management, Inc. Corporation 0.3642 59212 0 2023-03-28
Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.3089 50224 50224 2023-03-31 MED
MSD Partners, L.P. Investment Advisor 0.1802 29305 0 2023-03-31 LOW
Barclays Capital Inc. Research Firm 0.1025 16667 0 2023-03-31 HIGH
Estabrook Capital Management, L.L.C. (Grove Creek) Investment Advisor 0.1005 16333 0 2023-03-31 LOW
Skyview Investment Advisors, LLC Investment Advisor 0.0718 11667 11667 2023-03-31 MED
Group One Trading, L.P. Research Firm 0.0688 11182 11182 2023-03-31 HIGH
GSA Capital Partners LLP Hedge Fund 0.0626 10172 -87637 2023-03-31 HIGH
Walleye Capital LLC Hedge Fund 0.0615 10000 10000 2023-03-31 LOW
Vafias (Harry N) Individual Investor 0.0591 9613 0 2023-03-28 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.0562 9134 9134 2023-03-31 HIGH
Edmond de Rothschild Asset Management (France) S.A. Investment Advisor 0.041 6667 0 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0369 6000 0 2023-03-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.0141 2287 -3180 2023-03-31 HIGH
Successful Portfolios LLC Investment Advisor 0.0123 2000 0 2023-03-31 LOW
Advisory Services Network, LLC Investment Advisor 0.0115 1867 0 2023-03-31 LOW
Sassicaia Capital Advisers LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.01 1633 1633 2023-03-31 HIGH
Commonwealth Financial Network Investment Advisor 0.0099 1617 0 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: Biodiesel

331 Kifissias Avenue
Erithrea
ATHINA
ATTIKI 14561
GR

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

68.56 Price
+1.320% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0209%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0010%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

14,247.60 Price
+0.000% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.51 Price
-1.300% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00391

Gold

1,964.16 Price
+0.050% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0089%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0006%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου